AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-ABD’DE KUŞ GRİBİ A (H5N1)

06 Mayıs 2022 Cuma

29 Nisan 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado Eyaletinde insanda görülen bir kuş gribi A (H5) vakası DSÖ'ye bildirilmiştir. Söz konusu vaka, influenza A (H5N1) virüsünün ABD'de teyit edildiği bir çiftlikte kümes hayvanlarının itlaf edilmesiyle bağlantılı olup vakada Avian influenza A (H5) ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından 27 Nisan'da doğrulanmış ve N1 alt türü müteakip dizi analizi ile teyit edilmiştir.

6 Mayıs 2022

Özet

29 Nisan 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado Eyaletinde insanda görülen bir  kuş gribi A (H5) vakası DSÖ'ye bildirilmiştir. Söz konusu vaka, influenza A (H5N1) virüsünün ABD'de teyit edildiği bir çiftlikte kümes hayvanlarının itlaf edilmesiyle bağlantılı olup vakada Avian influenza A (H5) ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından 27 Nisan'da doğrulanmış ve N1 alt türü müteakip dizi analizi ile teyit edilmiştir. Kümes hayvanlarının itlafına dahil olan yakın temaslılar ve kişiler tespit edilmiş, bu kişilerle ilgili testler yapılmış ve şu anda izlem altındadır. Mevcut bilgilere dayanarak, DSÖ bu virüsün genel nüfus için oluşturduğu riski düşük olarak değerlendirmekte olup mesleki olarak maruz kalan kişiler için ise risk düşük ila orta seviyede olarak kabul edilmektedir.

Söz konusu vaka, Amerika Birleşik Devletleri'nde bildirilen insanda görülen ilk influenza A (H5N1) virüsü vakasıdır.

Vakanın tanımı:

29 Nisan 2022'de Amerika Birleşik Devletleri Ulusal UST Odak Noktası, Colorado Eyaletinden bir erkekte laboratuvarca doğrulanmış insanda görülmüş bir kuş gribi A(H5) vakasını DSÖ'ye bildirmiştir.

Söz konusu vakada, kümes hayvanlarında influenza A (H5N1) virüsünün doğrulandığı ticari bir kümes hayvanı tesisinde, 18-22 Nisan tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen kümes hayvanlarının kesimi sırasında 20 Nisan’da yorgunluk görülmüştür.

Bu tesiste kanatlı itlaf personeli sağlayan kuruluşun talebi üzerine 20 Nisan'da vakadan solunum yolu örneği alınmıştır. Örnek 22 Nisan'da Colorado Halk Sağlığı ve Çevre Laboratuvar Hizmetleri Departmanı tarafından alınmış ​​ve testler 25 Nisan'da tamamlanmıştır. İnfluenza A virüsü, ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile tespit edilmiştir. Söz konusu örnek, ileri doğrulama yöntemleri için Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) Grip bölümüne gönderilmiştir. İnfluenza A(H5) virüsü 27 Nisan'da RT-PCR ile doğrulanmış olup N1 alt türü ise müteakip dizi analizi ile teyit edilmiştir.

Hasta 26 Nisan 2022'de izole edilmiş ve antivirallerle tedavi edilmiştir. Hastada yorgunluk dışında semptom bildirilmemiş ve hasta hastaneye kaldırılmamış olup iyileşmiştir.

Halk sağlığı yanıtı

Vakanın yakın temaslılarından ve aynı tesiste kümes hayvanlarının itlafına katılan kişilerden 20 Nisan 2022'de  toplam dokuz örnek toplanmış; hepsine yönelik grip için yapılan testler negatif sonuçlanmıştır. Aynı dokuz temaslıdan 28 Nisan'da ek solunum örnekleri alınmıi olup  influenza için yapılan testlerin sonucu negatif çıkmıştır.

İnsan örneğinden elde edilen virüs dizisini kümes hayvanı salgınından elde edilen virüs dizileriyle karşılaştırmak için genetik analiz ve mevcut aday H5 aşı virüsleriyle karşılaştırmak için antijenik analizleri içeren virüs karakterizasyonu devam etmektedir.

Hastanın yakın temaslılarına influenza antiviral profilaksi almaları önerilmiştir. Başka yakın temasların olup olmadığını belirlemek için soruşturma devam etmektedir.

Bu tesiste kümes hayvanlarına maruz kalan ve nüfus azaltma faaliyetlerine katılan tüm bireyler, son maruziyet tarihinden itibaren 10 gün boyunca semptomlar açısından izlenmektedir ve ABD CDC yönergeleri ve ABD Tarım Bakanlığı yönergelerine göre semptomatik ise test edilecektir.  İndeks (ilk) vakanın yakın temaslıları da izlenmektedir.

Şimdiye kadar, bu olayda influenza A (H5N1) virüsünün insandan insana bulaştığına dair hiçbir kanıt tanımlanmamıştır.

DSÖ risk değerlendirmesi

2003 yılından 31 Mart 2022'ye kadar, influenza A(H5N1) insan enfeksiyonuna ilişkin dünya çapında 18 ülkeden toplam 864 vaka ve 456 ölüm vakası bildirilmiştir, ancak bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bildirilen ilk vakadır. Mevcut vakadan önce insanlarda görülen en son vaka, Ocak 2022'de, Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda'dan Aralık 2021'de semptom başlangıcı olan bir vakada rapor edilmiştir.

Kuş gribi virüsleri kümes hayvanlarında dolaşımda olduğunda, enfekte kümes hayvanlarına veya kontamine ortamlara maruz kalma nedeniyle sporadik enfeksiyon ve küçük insan vakaları kümeleri riski oluşur. Bu nedenle, sporadik insan vakaları beklenmedik bir durum değildir.

Virüs, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu tek vakanın dışında insanlarda tespit edilmemiştir. Hem insan hem de hayvan sağlığı kurumlarından alınan halk sağlığı önlemleri uygulanmıştır. Mevcut bilgilere dayanarak, DSÖ bu virüsün genel nüfus için oluşturduğu riski düşük olarak değerlendirmektedir ve mesleki olarak maruz kalan kişiler için risk düşük ila orta olarak kabul edilmektedir.

İnsanlarda influenza A(H5N1)'i önlemek için spesifik aşılar yoktur. İnsanlarda influenza A(H5) virüs enfeksiyonunu önlemeye yönelik aday aşılar, pandemi hazırlığı amacıyla geliştirilmiştir. Epidemiyolojik durumun yakından analizi, en son virüslerin (insan ve kümes hayvanları) daha fazla karakterizasyonu ve serolojik araştırmalar, ilişkili riski değerlendirmek ve risk yönetim önlemlerini zamanında ayarlamak için kritik öneme sahiptir.

DSÖ tavsiyesi

Bu vaka, WHO'nun halk sağlığı önlemleri ve influenza sürveyansına ilişkin mevcut tavsiyelerini değiştirmez.

İnfluenza virüslerinin sürekli gelişen doğası nedeniyle, DSÖ, insan (veya hayvan) sağlığını ve etkileyebilecek ortaya çıkan veya dolaşımdaki influenza virüsleriyle ilişkili virolojik, epidemiyolojik ve klinik değişiklikleri tespit etmenin ve izlemenin, küresel sürveyansın önemini zamanında risk değerlendirmesi için virüsler ve ilgili bilgileri paylaşarak, önemini vurgulamaya devam etmektedir.

Varyant virüsü de dahil olmak üzere pandemik potansiyeli olan yeni bir influenza virüsünün neden olduğu doğrulanmış veya şüphelenilen bir insan enfeksiyonu durumunda, hayvanlara maruz kalma, seyahat ve temas geçmişine ilişkin kapsamlı bir epidemiyolojik araştırma (doğrulayıcı laboratuvar sonuçlarını beklerken bile) izleme yapılmalıdır. Epidemiyolojik araştırma, yeni virüsün kişiden kişiye bulaştığını işaret edebilecek olağandışı solunum olaylarının erken tanımlanmasını ve vakanın meydana geldiği zaman ve yerden toplanan klinik numunelerin test edilmesini ve daha fazla karakterizasyon için bir DSÖ İşbirliği Merkezine gönderilmesini içermelidir.

Kuş gribi virüsleri bir bölgede dolaşımdayken, hasta kuşlardan numune alma, enfekte olmuş kuşların, yumurtaların, altlıkların ayıklanması ve imha edilmesi ve kontamine tesislerin temizlenmesi gibi belirli, yüksek riskli görevlerde yer alan kişilere, uygun kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmalı ve bu kişiler KKD’lerin doğru kullanımı konusunda eğitilmelidir. Bu görevlerde yer alan tüm kişiler, kümes hayvanları veya bu hayvanların içinde bulundukları çevreyle temaslarının son gününden sonraki yedi gün boyunca yerel sağlık yetkilileri tarafından kayıt altına alınmalı ve yakından izlenmelidir.

Bilinen hayvan gribi salgınları olan ülkelere seyahat edenler, çiftliklerden, canlı hayvan pazarlarında hayvanlarla temastan, hayvanların kesilebileceği alanlara girmekten veya hayvan dışkısı ile kontamine olmuş yüzeylerle temastan kaçınmalıdır. Gezginler ayrıca ellerini sık sık sabun ve suyla yıkamalıdır. Gezginler, iyi gıda güvenliği ve iyi gıda hijyeni uygulamalarını izlemelidir. Etkilenen bölgelerden enfekte olmuş kişiler uluslararası seyahat ederse, seyahat sırasında veya varıştan sonra enfeksiyonları başka bir ülkede tespit edilebilir. Bu gerçekleşirse, bu virüs insanlar arasında kolayca bulaşma yeteneğini kazanmadığı için topluluk düzeyinde daha fazla yayılma olasılığı düşük olarak kabul edilmektedir.

Yeni bir influenza alt tipinin neden olduğu tüm insan enfeksiyonları, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) kapsamında bildirilmesi gerekmektedir ve UST'ye (2005) bağlı Taraf Devletlerin, pandemiye neden olma potansiyeline sahip bir influenza A virüsünün neden olduğu yakın tarihli bir insan enfeksiyonunun laboratuvarca doğrulanmış herhangi bir vakayı derhal DSÖ'ye bildirmeleri gerekmektedir. Bu rapor için hastalık kanıtı gerekli değildir.

Uluslararası seyahat veya ticaret: DSÖ, insan-hayvan arayüzündeki influenza virüslerinin mevcut durumuyla ilgili olarak giriş noktalarında özel yolcu taraması veya kısıtlamalar uygulanmasını önermemektedir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

Etiketler: