GİNE'DE LASSA ATEŞİ

13 Mayıs 2022 Cuma

Gine Sağlık ve Umumi Hıfzıssıhha Bakanlığı, Gine'nin güneydoğusundaki Gueckedou vilayetinden iki vakanın laboratuvar tarafından doğrulanmasının ardından 22 Nisan 2022'de bir Lassa ateşi salgını görüldüğünü ilan etmiştir.

13 Mayıs 2022

Bir bakışta durum

Gine Sağlık ve Umumi Hıfzıssıhha Bakanlığı, Gine'nin güneydoğusundaki Gueckedou vilayetinden iki vakanın laboratuvar tarafından doğrulanmasının ardından 22 Nisan 2022'de  bir Lassa ateşi salgını görüldüğünü ilan etmiştir. Lassa ateşi Batı Afrika'daki birçok ülkede endemiktir ve Gine daha önce sporadik vakaların yanı sıra salgınlar bildirmiştir. Gine sağlık sisteminin geçen yıldan bu yana eşzamanlı olarak ortaya çıkan ve yeniden görülen birkaç bulaşıcı hastalık salgını nedeniyle zorlanmış olduğu göz önüne alındığında, bu mevcut salgının ciddi bir halk sağlığı etkisi olabilir. Salgınla ilgili olarak herhangi bir ölüm bildirilmemiştir.

Vakanın tanımı

Yerel sağlık yetkilileri, 20 Nisan 2022'de, Gine'nin güneydoğusundaki Gueckedou vilayetinde şüpheli bir hemorajik ateş vakası hakkında bilgilendirilmiştir (Şekil 1). Vaka, 12 Nisan'da ateş ve iştahsızlık yaşayan 17 yaşında bir kadın olup 16-17 Nisan tarihleri ​​arasında vaka ayrıca göğüs ağrısı ve fiziksel güçsüzlükten şikayet etmiştir. 18 Nisan'da vaka doktora başvurmuş  ve 19 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştır. Vaka, semptomların başlamasından bu yana beş gün boyunca evde bakım görmüş ve iki sağlık kuruluşuna başvurmuş olup bu da bildirilen 141  temaslıyla sonuçlanmıştır.

20 Nisan'da şüpheli vakadan kan örneği alınmış ​​ve Ebola, Marburg ve Lassa ateşi için Guéckédou kanamalı ateş laboratuvarında ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) analizleri yapılmıştır. Vakanın 20 Nisan'da Ebola ve Marburg için yapılan testleri negatif sonuçlanmıştır ancak 21 Nisan'da Lassa ateşi için yapılan testin pozitif olduğu doğrulanmıştır. 22 Nisan'da Konakri'deki referans laboratuvarda ikinci bir test yapılmış ve testin sonucu tekrar pozitif çıkmıştır. Aynı gün Sağlık ve Umumi Hıfzıssıhha Bakanı Lassa ateşi salgını görüldüğünü ilan emiştir. Söz konusu vaka şu anda Gueckedou'daki bir sağlık tesisinde tedavi görmektedir.

Gueckedou vilayetinde, 28 Nisan'da, görülen ilk vakayla bilinen hiçbir epidemiyolojik bağlantısı olmayan, doğrulanmış ikinci bir Lassa ateşi vakası rapor edilmiştir. Vaka 24 yaşında bir erkek olup 16 Nisan'da göğüs ağrısı ve uykusuzluk şikayetleri ile 18 Nisan'da özel bir kliniğe başvurmuştur. 28 Nisan'da ateş, baş ağrısı, kusma, göğüs ağrısı ve kanlı dışkı gibi semptomlar nedeniyle il hastanesine başvurmuştur. 29 Nisan'da, Gueckedou'daki bir tedavi tesisinde yapılan laboratuvar testiyle vakanın Lassa ateşi olduğu doğrulanmıştır. Enfeksiyonun kaynağını belirlemek için epidemiyolojik araştırmalar devam etmektedir. 

Şekil 1. Nisan 2022'de Gine'de bildirilen doğrulanmış Lassa ateşi vakalarının (n=2) dağılımı

Epidemiyoloji

Lassa ateşi, Lassa virüsünün neden olduğu akut viral hemorajik bir hastalıktır. İnsanlara öncelikle ya enfekte Mastomys kemirgenleri ile doğrudan temas yoluyla ya da enfekte kemirgenlerin idrarı veya dışkısı ile kontamine gıda veya ev eşyaları yoluyla bulaşır. Daha az ölçüde olmakla birlikte, yeterli enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin olmaması nedeniyle, özellikle hastane ortamında, enfekte bir kişinin kan veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir. Vakaların çoğu (yaklaşık %80) asemptomatik veya hafiftir, ancak geriye kalan vakaların %20'sinde ciddi hastalığa neden olabilir ve bu hastalar arasında vaka ölüm oranı (CFR) yaklaşık %15’tir. Hastalar için erken destekleyici bakım kritik öneme sahiptir ve sağkalımı artırır. Şu anda Lassa ateşine karşı koruyan bir aşı bulunmamaktadır.

Lassa ateşi Batı Afrika ülkelerinde Benin, Gana, Gine, Liberya, Mali, Sierra Leone ve Nijerya'da endemiktir ve diğer Batı Afrika ülkelerinde de görülmesi muhtemeldir. Gine'de Lassa ateşi ilk olarak Ekim 2011'de teşhis edilmiştir. O zamandan beri Gine'de salgınlar ve sporadik vakalar rapor edilmiştir. Gine'de en son bildirilen Lassa ateşi salgını, N'Zerekore, Beyla, Gueckedou ve Yomou illerinde bildirilen 8 vaka ve 7 ölüm (%88 CFR) ile 2021'de görülmüştür.

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık ve Umumi Hıfzıssıhha Bakanlığı, DSÖ ve diğer ortaklarla işbirliği içinde, bölgedeki önleme faaliyetlerini güçlendirerek salgına müdahalede bulunmuştur. Sağlık ve Umumi Hıfzıssıhha Bakanlığı:

• Bir müdahale planı geliştirmiştir ve bunu finanse etmek için fonları harekete geçirmektedir.

• Sahaya ilaç ve vaka yönetimi malzemeleri ulaştırmıştır.

• Müdahale faaliyetlerini desteklemek için bir hızlı müdahale ekibi görevlendirmiştir.

• Şüpheli vakaların izolasyonu, laboratuvar onayı, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrolü ve sosyal seferberlik ve toplum katılımı dahil olmak üzere standart müdahaleler uygulamıştır.

DSÖ risk değerlendirmesi

Lassa virüsü, hayvan konakçı rezervuarı Mastomys sıçanlarının varlığı ile ilişkili ülkede endemik olduğu için ulusal düzeyde bu salgın riskinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, mali, insani ve lojistik kaynaklar sınırlıdır ve Gine sağlık sistemi geçen yıldan bu yana ciddi şekilde bunalmıştır. 2021'de Gine, Ebola, Marburg, Lassa ateşi, kızamık, menenjit, sarı humma, aşı kaynaklı çocuk felci tip 1 ve COVID-19 gibi eşzamanlı olarak ortaya çıkan ve yeniden ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar yaşamıştır. Bu salgının zaten kırılgan sağlık sistemi nedeniyle halk sağlığı üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.

Ön epidemiyolojik araştırmaların sonuçları, ilk vakadan hastane ve toplum kaynaklı bulaşma riski olduğunu göstermektedir.

Bölgesel ve küresel düzeyde, hastalığın birincil bulaşma yolu olan kemirgenlere maruz kalma nedeniyle yayılma riskinin düşük olduğu düşünülmektedir. Guéckédou, Liberya ve Sierra Leone ile uluslararası sınırlara yakın olmasına rağmen, vakaların sınır ötesi bulaşma riski düşük sayılmaktadır. Ancak, Mastomys kemirgenlerinin varlığı nedeniyle Liberya ve Sierra Leone'de Lassa ateşi endemik olduğundan, bu iki ülkede maruz kalma riski mevcuttur.

DSÖ tavsiyesi

Toplumda önleme: Kemirgenlerin evlere girmesini önlemek için iyi toplum hijyeni önemlidir. Etkili önlemler arasında tahıl ve diğer gıda maddelerinin kemirgenlere karşı dayanıklı kaplarda saklanması, atıkların evden uzağa atılması, evlerin temiz tutulması ve kedilerin bulundurulması yer almaktadır.

Sağlık hizmeti ortamları:

• Sağlık hizmeti sunucuları, varsayılan tanıdan bağımsız olarak, sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü için her zaman standart önlemleri takip etmelidir. Bu önlemler, temel el hijyeni, solunum hijyeni, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, enjeksiyon güvenliği ve güvenli cenaze uygulamalarını içermektedir.

• Şüpheli veya doğrulanmış Lassa ateşi vakalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları, hastanın kan veya vücut sıvıları ve kontamine yüzeyler veya giysi ve yatak çarşafları gibi malzemelerle temastan kaçınmak için ek enfeksiyon kontrol önlemleri almalıdır. Hastaların bir metre yakınındayken yüz koruması (yüz siperi veya cerrahi maske ve gözlük), temiz, steril olmayan, uzun kollu bir önlük ve eldivenler (belirli tıbbi prosedürler için steril eldiven) giymelidirler.

Sürveyans ve klinik yönetim: Lassa ateşinin endemik olduğu tüm ülkelerde, vaka ölüm oranlarını azaltmak için vakaların erken teşhisini ve klinik yönetimini iyileştirmek önemlidir.

Seyahat: DSÖ, mevcut epidemiyolojik duruma dayanarak Gine'de seyahat veya ticaret konusunda herhangi bir kısıtlama önermemektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Etiketler: