KAMERUN’DA KOLERA

16 Mayıs 2022 Pazartesi

Kamerun'da 29 Ekim 2021 ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında 134 ölüm vakası (vaka ölüm oranı %2) dahil olmak üzere toplam 6652 şüpheli Kolera vakası bildirilmiştir.

16 Mayıs 2022

Bir bakışta salgın

Kamerun, Batı ve Orta Afrika'da tekrarlayan kolera salgınları yaşayan birkaç ülke arasında yer almaktadır. 29 Ekim 2021 ile 30 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında 134 ölüm vakası (vaka ölüm oranı %2) dahil olmak üzere toplam 6652 şüpheli vaka bildirilmiştir.

Kamerun'da devam eden kolera salgınlarına ilişkin ülkedeki geniş Vibrio kolera sirkülasyonu, bazı bölgelerde güvenli içme suyuna sınırlı erişim, mevsimsel bir kolera oluşumu paterni ve yetersiz WASH koşulları dahil olmak üzere çeşitli risk faktörleri sayılabilmektedir.

Salgının açıklaması

Kamerun, 2021'in başından beri şüpheli kolera vakaları bildirmektedir. Salgın, sağlık yetkilileri tarafından 29 Ekim 2021'de ilan edilmiş olup o zamandan beri devam etmektedir. 30 Nisan 2022 itibariyle, altı bölgeden ( Güney-Batı (4617 vaka, 77 ölüm), Kıyı (1704 vaka, 51 ölüm), Güney (183 vaka, iki ölüm), Orta (125 vaka, dört ölüm), Kuzey (15 vaka, ölüm yok) ve Uzak Kuzey (sekiz vaka, ölüm yok) bölgeleri) 134 ölüm vakası (CFR %2) dahil 6652 şüpheli kolera vakası bildirilmiştir. 2022'de, 6652 şüpheli vakadan 93 ölüm vakası (%69) dahil olmak üzere 5960 vaka (%90) bildirilmiştir. 29 Ekim 2021 ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında, altı bölgenin tümünden toplam 1008 gaita örneği test edilmiş ve kültür yoluyla %40'ının (403) Vibrio cholerae O1 için pozitif olduğu doğrulanmıştır.

Kolera salgını Ekim ayı sonlarında başlamasına rağmen, haftalık şüpheli vaka sayısı 2022'nin dokuzuncu haftasında (6 Mart'ta sona eren) 200'den azken, 12. haftada (27 Mart'ta sona eren) 1262'ye yükselmiştir. 2022'de şimdiye kadar rapor edilen toplam CFR (CFR %2) 2021'de rapor edilen CFR'den (CFR %3,6) daha düşüktür, ancak zamanında tedavisi mümkün olunan kolera salgını sırasında beklenen %1'lik CFR'den daha yüksek kalmaktadır. Ayrıca, Orta ve Kıyı bölgeleri yüksek CFR'ler bildirmeye devam etmektedir (sırasıyla CFR %2,9 ve %3).

2021'de, Orta ve Güney-Batı olmak üzere iki bölge  kolera vakaları bildirirken, Mart 2022'den bu yana salgın beş bölgeye (Orta, Kıyı, Kuzey, Güney, Güney-Batı) coğrafi olarak yayılmıştır.

30 Nisan itibariyle, Güney-Batı bölgesi, 77 ölüm vakası (CFR %1,6) dahil olmak üzere 4617 vaka (%69) ile en çok etkilenen bölge olmaya devam etmektedir ve bu vakaların 4069'u (%88) 2022'de rapor edilmiştir. Kıyı bölgesi, 2022'de bildirilen 1684 (%99) vaka dahil olmak üzere 1704 (%26) vaka ve 51 ölüm vakası (CFR %3) ile en çok etkilenen bölgedir.

Şekil-1: Kolera vakalarının semptomların başlama ve sonuçlanma tarihine göre epi eğrisi, Kolera, 29 Ekim-30 Nisan (n=6652)

 

Not: SE, Epidemiyolojik haftaya karşılık gelmektedir. Ayrıca SE 41 ila SE 52, 2021'e, SE1 ila SE17 ila 2022'ye karşılık gelmektedir.

*CEN: Merkez bölge; LIT: Kıyı bölgesi; EN: Uzak Kuzey bölgesi; NO: Kuzey bölgesi; SU: Güney bölgesi ve GB: Güney-Batı bölgesi.

Şekil 2: 29 Ekim 2021'den 30 Nisan'a kadar Kamerun'daki kolera vakalarının dağılımı (n=6552)Kolera Epidemiyolojisi

Kolera epidemiyolojisi

Kolera, kontamine su veya yiyeceklerde bulunan Vibrio cholerae bakterisinin vücuda alınmasıyla oluşan akut bir enterik enfeksiyondur. Esas olarak güvenli içme suyuna yetersiz erişim ve yetersiz sanitasyon ile bağlantılıdır. Yüksek morbidite ve mortalite ile sonuçlanan şiddetli akut sulu ishale neden olabilen ve maruz kalma sıklığına, maruz kalan nüfusa ve ortama bağlı olarak hızla yayılabilen son derece virülan bir hastalıktır. Kolera hem çocukları hem de yetişkinleri etkilemektedir ve tedavi edilmezse ölümcül olabilmektedir.

Kuluçka süresi, kontamine yiyecek veya suyun alınmasından sonra 12 saat ile beş gün arasındadır. V. cholerae ile enfekte olan çoğu insanda herhangi bir semptom görülmez, ancak bakteriler enfeksiyondan sonra 1-10 gün boyunca dışkılarında bulunur ve çevreye geri dönerek potansiyel olarak diğer insanları enfekte eder. Semptom geliştiren kişiler arasında çoğunluğu hafif veya orta derecede semptomlara sahipken, azınlıkta şiddetli dehidrasyon ile akut sulu ishal gelişir. Kolera, tedavisi kolay bir hastalıktır. Çoğu insan, oral rehidrasyon solüsyonunun (ORS) hızlı uygulanmasıyla başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Kolera endemik veya epidemik olabilir. Kolera endemik bölgesi, son üç yıl içinde yerel bulaşma kanıtı ile doğrulanmış kolera vakalarının tespit edildiği bir alandır (vakalar başka bir yerden importe edilmez). Kolera salgını hem endemik ülkelerde hem de endemik olmayan ülkelerde ortaya çıkabilmektedir.

İnsani bir krizin sonuçları – su ve sanitasyon sistemlerinin bozulması veya nüfusun yetersiz ve aşırı kalabalık kamplara taşınması gibi – bakterilerin mevcut olması veya ortaya çıkması durumunda kolera bulaşma riskini artırabilir. Enfekte olmamış ölü bedenler hiçbir zaman salgınların kaynağı olarak bildirilmemiştir.

Kolera salgınlarını kontrol etmek ve ölümleri azaltmak için sürveyans, su, sanitasyon ve hijyen, sosyal seferberlik, tedavi ve oral kolera aşılarının bir kombinasyonunu içeren çok yönlü bir yaklaşım esastır.

Halk sağlığı yanıtı

DSÖ, müdahaleyi desteklemek için uzman ekipler görevlendirmiştir ve hükümete teknik, lojistik ve mali destek sağlamaktadır. Ek olarak,

• Ulusal olay yönetim sistemi, bölge ekiplerini desteklemek için merkezi ve bölgesel düzeydeki ortaklarla düzenli koordinasyon toplantıları yürütmektedir.

• Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve müdahale ortaklarını içeren bir müdahale planı hazırlanmıştır.

• Müdahaleye yardımcı olmak için kolera kitleri sağlanmıştır.

• Yerel ve uluslararası ortaklarla savunuculuk toplantıları yapılmaya devam edilmektedir.

• Müdahale ekipleri, müdahale faaliyetlerini desteklemek ve soruşturmaları yürütmek için büyük salgın bölgelerine yerleştirilmiştir.

• 18-23 Şubat tarihleri ​​arasında Güney-Batı bölgesindeki dört sağlık bölgesinde oral kolera aşısı (OCV) kampanyasının ilk turu düzenlenmiştir. Bu kampanya %85,5 idari kapsama sahip 204.800 kişiyi hedef almıştır. Aşı kampanyası, 8-12 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında Kıyı, Güney ve Güney-Batı Bölgelerinde 11 bölgeye daha genişletilmiştir ve idari kapsamı %89 olan 842. 086 kişiyi hedef almıştır. Bu, su arıtma tabletlerinin (Aquatabs) dağıtımı da dahil olmak üzere WASH müdahaleleriyle birleştirilmiştir.

• OCV ile toplu kemoprofilaksi, Mart ayı sonlarında bir kolera salgınının bildirildiği bir hapishane bölgesinde gerçekleştirilmiştir.

• Etkilenen bölgelerde aktif vaka bulma ve hasta sevkleri için sürveyans faaliyetleri güçlendirilmiştir.

• Salgın bölgelerinin ve doğrulanmış vakaların bulunduğu hanelerin dekontaminasyonu gerçekleştirilmiştir.

• Topluluk üyelerine ve liderlerine el yıkama, suyun arıtılması ve evlerin ve kamusal alanların dezenfeksiyonu konularında eğitim verilmiştir.

 DSÖ risk değerlendirmesi

Kamerun, Batı ve Orta Afrika'da tekrarlayan kolera salgınları yaşayan birkaç ülke arasında yer almaktadır. Ülkede Vibrio cholerae'nin özellikle Kuzey, Kıyı, Orta ve Güney-Batı bölgelerinde dolaşımı ve başkent Yaoundé de dahil olmak üzere bazı bölgelerde güvenli içme suyuna sınırlı erişim ve güvenli olmayan WASH koşullarına katkıda bulunan kültürel uygulamalar gibi çeşitli risk faktörleri mevcuttur. Kamerun'da bölgeye göre değişen mevsimsel bir kolera oluşumu paterni vardır. Şu anda en çok etkilenen bölgeler olan Güney-Batı ve Kıyı bölgesinde, kolera en sık yağışlı mevsimde (Kasım - Nisan) veya yağışlı ve kurak mevsim arasındaki geçişte bildirilmektedir. Orta bölgede, kolera daha sık Mayıs-Haziran ve Ekim-Kasım aylarında meydana gelen yağışlı mevsimlerde bildirilmektedir. Devam etmekte olan yağışlı mevsim, ülkede daha fazla bulaşma olasılığını artırabilir.

Ek olarak, ülkenin etkilenen bazı bölgeleri güvensizdir ve bu da hizmetlere erişimi daha da azaltarak salgın yanıtını daha karmaşık hale getirmektedir.

Kolera salgını Ekim 2021'in sonlarında artmaya başlamıştır, Güney-Batı bölgesinin vakaların %70'ini bildirmesiyle birlikte Mart 2022'de daha da kötüleşmiştir. Bazı alanların sınırlı coğrafi erişilebilirliği, güvenlik kısıtlamaları ve yetersiz iletişim ağları, düzensiz epidemiyolojik güncellemelere ve vakaların potansiyel olarak eksik raporlanmasına yol açmaktadır. Ek olarak, Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin (IDP'ler) yüksek nüfus hareketi, zayıf sağlık sistemi, yetersiz insan kaynakları, tedavi protokolleri konusundaki yetersiz bilgi ve kolera için düşük risk iletişimi zorluklar oluşturmaya devam etmektedir.

Ayrıca, kuzey bölgelerinde Kamerun, Nijerya'nın Adamawa, Borno ve Taraba eyaletleriyle sınırlanmıştır ve bulaşma riski oluşturan sık ve önemli sınır ötesi hareketler vardır. Özellikle hem Nijerya hem de Kamerun ile sınır komşusu olan Çad Cumhuriyeti'ne daha fazla uluslararası yayılma riski vardır. Ülke, salgını kontrol altına almaya yardımcı olması gereken kolera aşısını yapmaktadır, ancak salgını kontrol altına almak için yeterli tedaviye ve temiz suya erişim dahil olmak üzere diğer müdahalelerle desteklenen ek çabalara ihtiyaç vardır.

DSÖ tavsiyesi

DSÖ, kolera hastalığının bulaşmasını önlemek için temiz su ve sanitasyona erişimin iyileştirilmesini, uygun atık yönetiminin, gıda güvenliği uygulamalarının ve hijyenik uygulamaların iyileştirilmesini önermektedir. Oral kolera aşıları, kolera salgınlarını kontrol etmek ve kolera için yüksek risk olduğu bilinen alanlarda önleme için su ve sanitasyondaki iyileştirmelerle birlikte kullanılmalıdır.

Sürveyansın özellikle topluluk düzeyinde güçlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Mortaliteyi azaltmak için salgından etkilenen bölgelerde sağlık bakım hizmetine erişimin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere uygun vaka yönetimi uygulanmalıdır. Yeni alanlara yayılma riskini azaltmak için ülkelerin bu kolera salgınını hızlı bir şekilde tespit etmeye ve yanıt vermeye hazır olmasını sağlamaya ihtiyaç vardır. Topluluklarda oral rehidrasyon noktaları (ORP'ler) kurmak, oral rehidrasyon, tarama ve hastaların sevki yoluyla erken yönetimi sağlamak için de kritik öneme sahiptir. Salgın, önemli sınır ötesi hareketlerin olduğu sınır bölgelerinde meydana geldiğinden, DSÖ ilgili ülkeleri işbirliği ve düzenli bilgi paylaşımını sağlamaya teşvik etmektedir.

Uluslararası seyahat veya ticaret: DSÖ, mevcut salgınla ilgili mevcut bilgilere dayanarak Kamerun'a ve Kamerun'dan seyahat ve ticaret konusunda herhangi bir kısıtlama önermemektedir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

Etiketler: