ALMANYA’DA İNFLUENZA A(H1N1)

19 Mayıs 2022 Perşembe

Almanya, 11 Mayıs 2022'de, Almanya'nın batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya'da laboratuvarca doğrulanmış insanda görülen domuz kökenli influenza A(H1N1) virüsü enfeksiyonu vakasını DSÖ'ye bildirmiştir.

19 Mayıs 2022

 

Durumun özeti

 

Almanya, 11 Mayıs 2022'de, Almanya'nın batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya'da laboratuvarca doğrulanmış insanda görülen domuz kökenli influenza A(H1N1) virüsü enfeksiyonu vakasını DSÖ'ye bildirmiştir. Vaka, influenza için rutin sentinel sürveyans sırasında tespit edilmiştir. Bu vakayla ilgili başka bir vaka bildirilmemiş olup hasta tamamen iyileşmiştir. A(H1N1) varyant virüsleri ile enfeksiyonlar ara sıra ortaya çıksa da, yine de nadir ve olağan dışı bir olay olarak kabul edilmektedir.

 

Vakanın tanımı

 

Almanya, 11 Mayıs 2022'de, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde domuz kaynaklı influenza A(H1N1) virüsü ile laboratuvarca doğrulanmış bir insan enfeksiyonu vakasını DSÖ'ye bildirmiştir. Vaka, influenza için rutin sentinel sürveyans sırasında tespit edilen 30-40 yaşlarında bir yetişkindir. 21 Mart'ta vakada ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi grip benzeri hastalık semptomları gelişmiş olup 24 Mart'ta burundan sürüntü örneği alınmış ve 29 Mart'ta influenza A virüsü tespit edilmiştir.

Örnek, Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü'ndeki Ulusal Grip Merkezinde test edilmiştir. İnfluenza A virüsü, ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile tespit edilmiştir. 5 Mayıs'ta, tüm genom dizilimi, Avrasya'daki kuş benzeri domuz A(H1N1) virüsüne işaret etmiştir. İleri virüs karakterizasyonu çalışmaları devam etmektedir.

Vaka hastaneye kaldırılmamış olup iyileşmiştir. Vakanın domuzla doğrudan bir teması olmamasına rağmen, şahıs çok sayıda domuz çiftliğinin olduğu bir bölgede yaşamakta olup  domuz çiftçisi olan temaslıları bulunmuştur.

 

Hastalığın epidemiyolojisi

 

İnfluenza A(H1) virüsleri dünyanın çoğu bölgesindeki domuz popülasyonlarında enzootiktir. Domuz gribi virüsleri ile insan enfeksiyonu vakaları, son yıllarda Avrupa'daki birçok ülkede sporadik olarak tespit edilmiştir ve bunların çoğu domuzlarla temas ettiğini  bildirmiştir. Domuzlardaki influenza A virüsleri genellikle insanları enfekte etmez çünkü domuzları enfekte eden influenza virüsleri insan influenza virüslerinden farklı olabilir. Bu nedenle, insan influenza virüslerine karşı yapılan influenza aşılarının, normalde domuzlarda dolaşan influenza virüslerinden insanları koruması beklenmez. Bir insanda normalde domuzlarda dolaşan bir influenza virüsü tespit edildiğinde buna “varyant influenza virüsü” denir. Genellikle domuzlara veya kontamine ortamlara doğrudan veya dolaylı maruziyetten sonra, varyant virüslerle sporadik insan enfeksiyonları bildirilmiştir. Varyant virüslere sahip insan enfeksiyonları, bazı vakalar daha şiddetli hastalıklarla hastaneye kaldırılmış ve bazıları ölümcül olsa da, hafif klinik hastalığa neden olma eğilimindedirler.

Son yıllarda Avrupa'da tespit edilen birkaç influenza A(H1) virüsü enfeksiyonu olmuştur. A(H1N1) varyant virüsü ile enfeksiyonlar ara sıra ortaya çıksa da, yine de nadir ve olağan dışı bir olay olarak kabul edilmektedir.

 

Halk sağlığı yanıtı

 

Alman sağlık yetkilileri, vakanın aile üyeleriyle temasa geçmiş ve çiftçi topluluğunda bulunan bir arkadaş çevresi de dahil olmak üzere yakın temaslılar için serolojik testler önermiştir. Yetkililer ayrıca geriye dönük epidemiyolojik araştırmalar yürütmektedir. vaka iyileşmiş olup şu anda devam eden bir aktarım kanıtı olmadığından Alman makamları tarafından başka hiçbir önlem alınmamıştır.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

 

Halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, bu sporadik bir vakadır ve şu ana kadar hastalığın yayıldığına dair bir kanıt yoktur. DSÖ, bu virüsün oluşturduğu genel nüfus için riski düşük ve mesleki olarak maruz kalan kişiler için riski düşük ila orta seviyede olarak değerlendirmektedir. Soruşturmalar halen ulusal otorite tarafından yürütülmekte olduğundan, gerekli görüldüğü takdirde risk seviyesi buna göre değiştirilecektir.

Domuzlar kuş, insan ve domuz gribi virüslerine karşı hassastır; potansiyel olarak aynı anda farklı türlerden influenza virüsleri ile enfekte olabilirler. Bu olursa, bu virüslerin genlerinin karışıp yeni bir virüs oluşturması mümkündür. İnfluenza A virüslerindeki bu tip büyük değişiklik antijenik kayma olarak bilinir. Bu yeni virüs insanlarda hastalığa neden oluyorsa ve popülasyon bağışıklığı olmayan insandan insana kolaylıkla bulaşabiliyorsa, bir grip salgını meydana gelebilir.

Bir varyant influenza virüsü ile enfekte olan kişiler uluslararası seyahat ederse, bu kişilerin enfeksiyonu seyahat sırasında veya varıştan sonra başka bir ülkede tespit edilebilir. Bu gerçekleşirse, bu virüs insanlar arasında kolayca bulaşma yeteneğini kazanmadığından, topluluk düzeyinde daha fazla yayılma olasılığı düşük olarak kabul edilmektedir.

 

DSÖ tavsiyesi

Sürveyans:

  • Bu vaka, halk sağlığı önlemleri ve mevsimsel grip sürveyansı ile ilgili mevcut DSÖ tavsiyelerini değiştirmez.
  • DSÖ, insan-hayvan arayüzündeki influenza virüslerinin mevcut durumuyla ilgili olarak giriş noktalarında özel yolcu taraması veya kısıtlamalar önermemektedir.
  • İnfluenza virüslerinin sürekli gelişen doğası nedeniyle, DSÖ, insan (veya hayvan) sağlığını ve risk değerlendirmesi için zamanında virüs paylaşımını etkileyebilecek dolaşımdaki influenza virüsleriyle ilişkili virolojik, epidemiyolojik ve klinik değişiklikleri tespit etmek için küresel sürveyansın önemini vurgulamaya devam etmektedir.

Bildirim ve soruşturma:

  • Yeni bir influenza alt tipinin neden olduğu tüm insan enfeksiyonları, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) kapsamında bildirimi zorunlu olup UST'ye (2005) Taraf Devletlerin, laboratuvarca doğrulanmış, influenza A'nın neden olduğu, pandemiye neden olma potansiyeli olan, yakın tarihli her hangi bir insan enfeksiyonu vakasını derhal DSÖ'ye bildirmeleri gerekmektedir. Hastalık kanıtı gerekli değildir.
  • Varyant bir virüs de dahil olmak üzere pandemik potansiyeli olan yeni bir influenza virüsünün neden olduğu doğrulanmış veya şüphelenilen bir insan enfeksiyonu durumunda, hayvanlara maruz kalma, seyahat ve temaslı takibi geçmişinin kapsamlı bir epidemiyolojik araştırması yapılmalıdır. Epidemiyolojik araştırma, yeni virüsün kişiden kişiye bulaşmasını işaret edebilecek olağan dışı solunum olaylarının erken tespitini içermelidir. Vakanın meydana geldiği zaman ve yerden toplanan klinik numuneler test edilmeli ve daha fazla karakterizasyon çalışmaları için bir DSÖ İşbirliği Merkezine gönderilmelidir.

Seyahat ve ticaret:

DSÖ, mevcut bilgilere dayanarak Almanya için seyahat ve/veya ticaret konusunda herhangi bir kısıtlama önermemektedir.

Yolcular için önleyici tedbirler:

Bilinen hayvan gribi salgınları olan ülkelere seyahat edenler, çiftliklerden, canlı hayvan pazarlarında hayvanlarla temastan, hayvanların kesilebileceği alanlara girmekten veya hayvan dışkısı ile kontamine olmuş yüzeylerle temastan kaçınmalıdır. Gezginler ayrıca ellerini sık sık sabun ve suyla yıkamalıdır. Gezginler, iyi gıda güvenliği ve iyi gıda hijyeni uygulamalarına  uygun davranmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

Etiketler: