DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 15.06.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

15 Haziran 2022 Çarşamba

Küresel olarak, yeni haftalık vaka sayısı Ocak 2022'deki zirveden bu yana düşmeye devam etmiştir. 6 - 12 Haziran 2022 tarihleri arasında, önceki hafta bildirilen sayıya benzer şekilde 3,2 milyondan fazla vaka bildirilmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

  • Küresel Epidemiyolojik Durum
  • Özel konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme
  • Özel Konu: DSÖ Kitle Buluşmaları Küresel Olay Veri Tabanı Analizi
  • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

12 Haziran 2022 tarihi itibarıyla veriler

Küresel olarak, yeni haftalık vaka sayısı Ocak 2022'deki zirveden bu yana düşmeye devam etmiştir. 6 - 12 Haziran 2022 tarihleri arasında, önceki hafta bildirilen sayıya benzer şekilde 3,2 milyondan fazla vaka bildirilmiştir (şekil 1).

Beş haftalık düşüşün ardından, bir önceki haftaya göre %4'lük bir artış ve 8700'den fazla ölüm vakasıyla yeni haftalık ölüm vakalarının sayısı yeniden artmıştır.

Bölgesel düzeyde, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde (+%58), Güneydoğu Asya Bölgesi'nde (+%33) ve Amerika Bölgesi'nde (+%13) haftalık yeni vaka sayısı artarken, diğer üç DSÖ bölgesinde azalmıştır.

Amerika Kıtası Bölgesi'nde (+%21) ve Batı Pasifik Bölgesi'nde (+%17) haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı artarken, diğer dört bölgede düşüş trendleri gözlenmiştir.

12 Haziran 2022 itibariyle, dünya çapında 533 milyondan fazla teyit edilmiş vaka ve 6,3 milyondan fazla ölüm rapor edilmiştir.

Birkaç ülke COVID-19 test stratejilerini kademeli olarak değiştirdiğinden, bu eğilimler dikkatle yorumlanmalıdır, bu da daha düşük toplam test sayısı ve sonuç olarak daha düşük vaka sayısı ile sonuçlanmaktadır.

Şekil 1: 12 Haziran 2022 itibariyle DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı **

 

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ülke düzeyinde, en yüksek haftalık yeni vaka sayısı bildiren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (743 723 yeni vaka; +%13), Çin (501 146 yeni vaka; -%5), Almanya (281 706 yeni vaka; +%16), Brezilya (279 862 yeni vaka; +%29) ve Avustralya (194 158 yeni vaka; -%13). olmuştur.

En yüksek haftalık yeni ölüm vakası sayısı rapor eden ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri (2367 yeni ölüm; +%32), Çin (1201 yeni ölüm; +%32), Brezilya (989 yeni ölüm; +%52), Rusya Federasyonu (500 yeni ölüm; -%12) ve İtalya (443 yeni ölüm; +%17) olmuştur.

Tablo 1. 12 Haziran 2022 itibariyle DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı **

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 6-12 Haziran 2022 *

** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 6- 12 Haziran 2022 *

 

 ** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Vericie Varyantların (VOC'ler), Önemli Varyantlar (VOI'ler) veya İzlem Altındaki Varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtmak için gerektiğinde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve şu anda dolaşımda olan ve daha önce dolaşımda olan VOC'ler, VOI'ler ve VUM'ların listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantlarını takip web sitesinde mevcuttur. Ulusal makamlar diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve yeni ortaya çıkan varyantları ve bunların etkilerini araştırmaları ve raporlamaları için şiddetle teşvik edilir.

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve prevalansı

Son 30 gün içinde (13 Mayıs - 12 Haziran 2022), 169.940 SARS-CoV-2 dizisi GISAID'e gönderilmiştir. GISAID'e 1.248.906 dizinin sunulduğu Ocak 2022'de gönderilen dizilerin sayısıyla karşılaştırıldığında, GISAID'e SARS-CoV-2 başvurularının sayısında önemli bir düşüş olmaya devam etmektedir. Omicron VOC, küresel olarak dolaşan baskın varyant olmaya devam etmekte ve rapor edilen dizilerin %97'sini oluşturmaktadır. GISAID'e sunulan Omicron soyları arasında BA.2 %39'u, BA.2.12.1 %28'i, BA.5 %6'yı ve BA.4 %3'ü temsil etmektedir. Epidemiyolojik 20. hafta (15-21 Mayıs 2022) ve 21. hafta (22-28 Mayıs 2022) için BA.2 dizilerinin sayısında %4'lük bir düşüş olurken, BA.5, BA.2.12.1 ve BA.4 dizilerinde sırasıyla %4, %3 ve 2'lik artışlar olmuştur.

Bu eğilimler, ülkeler arasındaki sıralama kapasitesi ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar ve aynı zamanda birden fazla ülkedeki örnekleme ve sıralama stratejilerindeki değişiklikler de dahil olmak üzere gözetim sistemlerinin sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Ek Kaynaklar:

 

Özel Konu: DSÖ Kitle Buluşmaları Küresel Olay Veri Tabanı Analizi

Kitle Buluşmaları (MG'ler), belirli bir süre boyunca belirli bir amaç için belirli bir yerde insanların yoğunlaşması ile karakterize edilen olaylardır (WHO, 2015). Bu nedenle, yeterince planlanmadığı ve/veya yönetilmediği takdirde, toplu toplantıların ev sahibi ülkenin veya toplumun yanıt kaynaklarını zorlama potansiyeli vardır ve aynı zamanda hastalık salgınlarının artmasına da yol açabilir. COVID 19 pandemisi sırasında, daha küçük etkinlikler ve toplantılar bile virüsün daha fazla yayılma riski oluşturduğundan, toplu toplantılar gibi olayları tanımlama eşiği önemli ölçüde düşmüştür.

Pandeminin başlangıcından bu yana DSÖ, COVID-19 salgını bağlamında herhangi bir büyüklükteki toplantıların düzenlenmesi, değiştirilmesi, ertelenmesi veya iptal edilmesiyle ilgili karar verme sürecinin risk temelli bir yaklaşıma dayanması gerektiğini tavsiye etmektedir. Bu tür risk değerlendirme tatbikatları, söz konusu olayın özelliklerine göre uyarlanmalı ve planlama dönemi boyunca ve toplanma sırasında düzenli aralıklarla tekrarlanmalı, ancak olay sona erdikten sonra yerel sistemler normale döndüğünde durdurulmalıdır. Böyle bir yaklaşımın izlenmesi, olay ve etkileriyle ilişkili genel riskin olgusal ve dinamik bir değerlendirmesini ve yanıtın zamanında uyarlanmasını sağlar.

Halk sağlığı yetkilileri ve etkinlik organizatörleri, DSÖ'nün toplu buluşmalar için karar vermede önerilen ve toplu/kitle buluşmalar için en iyi uygulama olarak kabul edilen  “risk temelli yaklaşımını” söz konusu etkinliğe göre uyarlamaya davet edilmektedir.

DSÖ Kitle Buluşmaları Küresel Etkinlik Veritabanı

Ocak 2020'de DSÖ ve onun Küresel Sağlık Güvenliği İşbirliği Merkezi - Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu (JHU), COVID-19 pandemisinin toplu buluşmaların planlaması üzerindeki etkisini izlemek için bir DSÖ Toplu Buluşmalar Küresel Etkinlik Veritabanı geliştirmiştir.

Toplu buluşmaların ev sahipleri ve katılan tüm ortaklar, küresel veri tabanına beslenen ve JHU tarafından düzenli olarak gözden geçirilip güncellenen çevrimiçi bir forma (gösterilen örnek veriler) etkinliklerle ilgili bilgileri girmeye teşvik edilmektedir.

Ocak 2020 ile 7 Haziran 2022 arasında, veritabanı, %58'i karar verme süreçlerinde DSÖ'nün risk temelli yaklaşımını uygulandığı 5000'den fazla toplu buluşmaya yer vermiştir.

Kitle Buluşmaları Riske dayalı yaklaşım uygulamasının göstergeleri:

Veritabanı, DSÖ'nün COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planını (SPRP) ve bununla ilişkili toplu/kitle toplantıları ülke bazlı ve olay bazlı gösterge(ler)i aşağıda açıklandığı şekilde haftalık ve aylık olarak bilgilendirmek için kullanılmıştır (bkz. Tablo 2) .

COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, toplu/kitle buluşmalara yönelik risk temelli yaklaşımların kullanımı önemli ölçüde artmıştır. 7 Haziran 2022 itibariyle, Üye Devletlerin %90,2'si (165/183) ve Üye olmayan Devletlerin %75'i (9/13) dahil olmak üzere dünya çapındaki 196 ülkeden 174'ü (%88,7), bir kitlesel toplanma olayının, kitlesel bir toplantının yapılıp yapılmayacağına veya nasıl yapılacağına karar vermek için riske dayalı bir yaklaşım kullanmanın bir sonucu olarak COVİD-19’dan etkilendiğini bildirmiştir (iptal edildi, ertelendi, askıya alındı, başka bir şekilde değiştirildi veya kriz sonrası senaryoda yeniden açıldı, yani normal formatları).

Kitlesel toplantıları olay düzeyinde SPRP göstergesi son altı ayda %68-70 oranında nispeten sabit kalmış ve 7 Haziran 2022 itibariyle olayların %68,5'inin COVID 19'dan etkilendiği bildirilmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Kitle Buluşmaları ülke ve etkinlik düzeyinde SPRP izleme göstergeleri

Gösterge

Tanım

Yüzde

Sayı

Ülke düzeyinde SPRP göstergesi

Risk değerlendirme çalışması/risk temelli bir yaklaşım sonucunda COVID 19'dan etkilenen (iptal edilen, ertelenen, askıya alınan, başka şekilde değiştirilen veya kriz sonrası senaryoda yeniden açılan) en az bir toplu toplanma etkinliğine sahip olduğunu bildiren ülkelerin yüzdesi.

% 88.7

196 ülkeden 174’ü

Olay düzeyinde

SPRP göstergesi

Bir risk değerlendirme çalışması/risk temelli yaklaşımın bir sonucu olarak COVID 19'dan etkilenen (iptal edilen, ertelenen, askıya alınan, başka bir şekilde değiştirilen veya kriz sonrası senaryoda yeniden açılan) olayların yüzdesi.

% 68.5

4.329 olaydan 2.967’si

 

COVID-19 kitlesel toplantı olaylarından (toplamda %88.7) etkilenenler için bir risk değerlendirmesi/risk tabanlı yaklaşımın kullanımına ilişkin kitlesel toplantının ülke düzeyinde SPRP göstergesinin DSÖ bölgesi ve Üye Devletler statüsüne göre dağılımı aşağıda açıklanmıştır (bkz. Tablo 3).

Tablo 3. Kitlesel toplantıların ülke düzeyinde SPRP göstergesinin DSÖ Bölgesine göre dağılımı

 

DSÖ Bölgesi

Üye Devletler yüzdesi (N)

Üye Olmayan Devletler yüzdesi (N)

DSÖ Bölgesi Yüzdesi (N)

Afrika

86.7% (39)

100% (1)

87.0% (40)

Amerika

87.1% (27)

100% (1)

77.8% (28)

Doğu Akdeniz

81.8% (18)

 -

81.8% (18)

Avrupa

98.1% (53)

100% (2)

98.2% (55)

Güney Doğu Asya

81.8% (9)

-

81.8% (9)

Batı Pasifik

95.0% (19)

100% (5)

96% (24)

Toplam

90.2% (183 ‘ten 165’i)

75.0% (13 ‘ten 9’u)

88.7% (196 ‘dan 174’ü)

 

Kitlesel toplantı olaylarının durumunun izlenmesi

Kitle toplantılarında izlenen değişiklikler arasında iptal, erteleme, sanal hale getirme, kriz sonrası senaryoda başka şekilde değiştirme veya yeniden açma, değişiklik yapılmadan yapılan, durumu bilinmeyen ve devam eden planlama yer alır. Her takvim yılı için veri toplama kapsamında, potansiyel endişe durumlarını tahmin etmek için cari yılın Aralık ayının sonuna kadar olan tüm olaylar yer alır. Henüz gerçekleşmemiş olaylar “Planlama yapılıyor” olarak kaydedilir. Olay durumu hakkında veri bulunamayan olaylar “Bilinmeyen” olarak kaydedilir. Şekil 4 (aşağıda), COVID19 pandemisi boyunca ev sahibi yetkililer tarafından toplu buluşmalarda alınan kararların zamansal bir analizini sunmaktadır.

Şekil 4. DSÖ Kitlesel Toplantıların Küresel Olay Veritabanını kullanarak kitlesel toplantı olaylarının durumunun izlenmesi (2020- 2022)

Kitlesel toplantıların çoğu, büyük olasılıkla varsayılan bir önlem olarak 2020'nin başlarından ortalarına kadar ertelenmiş veya iptal edilmiştir ancak 2020'nin sonundan 2021'e kadar olan kitlesel toplantıların çoğu, organizatörlerin risk temelli yaklaşım sürecini benimsemye başlamasıyla değiştirilmiş bir formatta (yani çevrimiçi veya hibrit formatta) yapılmıştır. Eğilim ayrıca genel olarak, sırasıyla Delta ve Omicron VOC'lerinin insidansındaki zirvelere denk gelen kitlesel toplantılardaki düşüşü takip ediyor. 2022'nin ikinci yarısında veri tabanında kayıtlı kitlesek toplantıların azalması, muhtemelen o zaman diliminde gerçekleştirilen etkinliklerin sayısının gerçek bir temsilinden ziyade devam eden veri toplama çabalarına atfedilebilir. Ancak, bildirim değişiklikleri veya ertelemelerle karşılaştırıldığında, durumlarını bildirmeyen olaylarda orantılı artış gözlemlenmektedir. Risk değerlendirmesi/risk temelli bir yaklaşımın (RA/RBA) sürekli kullanımını ve raporlanmasını teşvik etmek için SARS-CoV-2 bulaşmasının devam eden risklerini kitlesel etkinlik organizatörlerine iletmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

RA/RBA kullanıldığı belirtilen kitlesel toplantıların çoğunlukla iptal edilmek veya ertelenmek yerine başka şekillerde değiştirildiği bildirilmiştir (bkz. Tablo 4). RA/RBA kullanımını gösteren olayların yüzde elli ikisi (3045'ten 1581'i) olayda bir değişiklik bildirmiştir. Ancak, etkinlik organizatörlerinin etkinlikleriyle ilgili kararlar almak için bir RA/RBA kullanıp kullanmadıklarının belirlenemediği verilerde hala boşluklar bulunmaktadır. Kaydedilen tüm olayların %40'ından fazlası (5244'ün 2134'ü) bir RA/RBA kullanılıp kullanılmadığını bildirmemiştir.

Sürekli küresel düzeyde kitlesel toplantıları kataloglama ve analiz etme süreci, COVID-19 salgını sırasında DSÖ SPRP için değerini ve pratikliğini göstermektedir. Kitlesel toplantıların nerede ve ne zaman gerçekleşeceğini bilmek, COVID-19 ve diğer salgınlar sırasında kaynak seferberliği çabalarını ve halk sağlığı operasyonel yanıtı çalışmalarına yönelik bilgi sağlayabilir. Ek olarak, bir kitlesel toplantıyı değiştirme, erteleme veya iptal etme kararı genellikle sağlık ve güvenlik endişelerinin yanı sıra finansal ve diğer hususlara bağlıdır. Risk değerlendirmesi/risk tabanlı yaklaşımın uygulanması, güvenli ve başarılı bir etkinliğin sunulmasını kolaylaştırabilir ve bu da katılımcılar ve seyirciler için önemli psikososyal faydalar sağlayabilir ve ev sahibi ülkeler ve organizatörler için gelir sağlayabilir. Bununla birlikte, bir dizi ihtiyati tedbirin uygulanmasının da önemli düzeyde insan ve mali kaynak gerektirdiği açıktır. Bu nedenle, etkinlik organizatörleri, her büyüklükteki toplantıları planlarken bu faktörleri hesaba katmalıdır.

Tablo 4. 7 Haziran 2022 itibariyle küresel olarak kayıtlı kitlesel toplantı olayları için bir risk değerlendirmesi kullanımının dağılımı (n=5244)

Risk değerlendirmesi kullanımı

Kitlesel toplantının statüsü

İptal Edilmiş

Ertelen-miş

Sanal Olarak Yapılmış

Başka Türlü değiştiril-miş

Değiştiril-memiş

Bilinmi-yor

Planlama sürecinde

Toplam

Evet

801 (15.27%)

523 (9.97%)

89 (1.70%)

1581 (30.15%)

4 (0.08%)

16 (0.31%)

31 (0.59%)

3045 (58.07%)

Hayır

34 (0.65%)

7 (0.13%)

0 (0.00%)

19 (0.36%)

3 (0.06%)

2 (0.04%)

0 (0.00%)

65 (1.24%)

Rapor Edilmemiş

249 (4.75%)

440 (8.39%)

2 (0.04%)

553 (10.55%)

13 (0.25%)

800 (15.26%)

77 (1.47%)

2134 (40.69%)

Toplam

1084 (20.67%)

970 (18.50%)

91 (1.74%)

2153 (41.06%)

20 (0.38%)

818 (15.60%)

108 (2.06%)

5244 (100.00%)

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi art arda üç haftadır vakalarda düşüş eğilimi bildirmektedir ve bir önceki haftaya göre %7’lik düşüş ile haftalık 27.000’den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki 13 ülke (%27) yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla bir artış bildirmiştir ve en büyük oransal artışlardan bazıları Malavi (89'a karşı 37 yeni vaka; %141 artış), Uganda (572'ye karşı 267 yeni vaka; %114 artış) ve Cabo Verde’de (540'a karşı 266 yeni vaka; %103 artış) gözlemlenmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (10.550 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 17,8 yeni vaka; %29 azalma), Etiyopya (3829 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 3,3 yeni vaka; %54 artış) ve Réunion (1924 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 214,9 yeni vaka; %6 azalma) olmuştur.

Bölge'de bir önceki haftaya göre haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı %11 azalma eğilimi göstermiş olup 200’ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler;  Güney Afrika (164 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %4 azalma), Réunion (12 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,3 yeni ölüm; %71 artış) ve Zimbabve (11 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %10 artış) olmuştur.

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, 2022 Nisan ortasından bu yana vaka insidansında artış eğilimi olduğunu bildirmeye devam etmiştir ve bir önceki haftaya göre %13’lik artışla 1.2 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, on yedi (%30) ülke yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek orantılı artışlar; Saint Martin (74'e karşı 38 yeni vaka; %95 artış), Britanya Virjin Adaları (137’ye karşı 75 yeni vaka; %83 artış) ve Bolivya’da (Çokuluslu Devlet) (2002'ye karşı 1250 yeni vaka; %60 artış). gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (743.723 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 224,7 yeni vaka; %13 artış), Brezilya (279.862 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 131,7 yeni vaka; %29 artış) ve Şili (69.174 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 361,9 yeni vaka; % 25 artış) olmuştur.

Bölge'deki haftalık yeni ölüm sayısı, bir önceki haftaya göre %21 artmıştır ve 4100’ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (2367 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %32 artış), Brezilya (989 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %52 artış) ve Kanada (199 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %35 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre %58’lik artış ile haftalık 33.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgedeki 12 (%55) ülke yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek orantılı artışlar; Fas (5184'e karşı 2188 yeni vaka; %137 artış), Kuveyt (1701'e karşı 851 yeni vaka; %100 artış) ve Birleşik Arap Emirlikleri (5909’a karşı 3269 yeni vaka; %81 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Bahreyn (6551 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 385,0 yeni vaka; %60 artış), Suudi Arabistan (6149 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 17,7 yeni vaka; %35 artış) ve Birleşik Arap Emirlikleri (5909 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 59,7 yeni vaka; % 81 artış) olmuştur.

 

Bölge'de haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı bir önceki haftaya göre %32 azalmıştır ve 62 yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (21 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %5 azalma ), Suudi Arabistan (15 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %25 artış) ve Lübnan (8 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %11 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi'nde, yeni vaka sayılarında Mart 2022'nin ortasından bu yana gözlenen azalma eğiliminin ardından haftalık 873.000'den fazla yeni vaka ile bir önceki haftaya göre %8'lik bir artış bildirilmiştir. Bölgedeki 21 (%34) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek oransal artışlardan bazıları Moldova (227'ye karşı 34 yeni vaka; %568 artış), Jersey (308’e karşı 167 yeni vaka; %84 artış) ve İsrail’de (29.248’e karşı 16.476 yeni vaka; %78 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Almanya (281.706 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 338,7 yeni vaka; %16 artış), İtalya (143.614 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 240,8 yeni vaka; %23 artış) ve Fransa (136.360 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 209,7 yeni vaka; %2 azalma) olmuştur.

Bölgede, bir önceki haftaya göre %18’lik bir düşüşle 2200’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (500 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına <1 yeni ölüm, %12 azalma), İtalya (443 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %17 artış) ve Fransa (240 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %26 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi’nde 2022 Ocak ayının ortasından bu yana haftalık vaka ve ölüm insidansında gözlenen azalma eğiliminin ardından Bölge’de bu hafta bir önceki haftaya göre %33 artış ile 67.000'den fazla yeni vaka bildirilmiştir. Beş (%50) ülke yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış göstermiştir: en yüksek oransal artışlar Bangladeş (492'ye karşı 216 yeni vaka; %128 artış), Hindistan (45.200'e karşı 23.774 yeni vaka; %90 artış) ve Endonezya’da (3688'e karşı 2385 yeni vaka; %55 artış) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan (45.200 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 3,3 yeni vaka; %90 artış), Tayland (18.070 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 25,9 yeni vaka; %25 azalma) ve Endonezya (3688 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1,3 yeni vaka; %55 artış) olmuştur.

Bölge, bir önceki haftaya göre %25 düşüşle 200’ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Tayland (163 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %18 azalma), Hindistan (69 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %35 azalma) ve Endonezya (28 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 32 azalma) olmuştur.

12 Mayıs 2022 itibarıyla resmi medya aracılığıyla Kore’de COVID-19 salgını olduğunu bildiren haberler devam etmektedir; ancak şu anda DSÖ'ye doğrulanmış herhangi bir vaka veya ölüm bildirilmemiştir.

 

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Geçen hafta bildirilen 971.000'in hemen altında yeni vaka ile Batı Pasifik Bölgesi, art arda üç haftadır gözlemlenen düşüş eğilimini sürdürmektedir ve yeni vakalarda bir önceki haftaya göre %8'lik bir düşüş yaşanmıştır. Bölgedeki altı (%18) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek oransal artışlar: Guam (688’e karşı 126 yeni vaka; %446 artış), Fransız Polinezyası (160’a karşı 35 yeni vaka; %357 artış) ve Palau’da (80'e karşı 45 yeni vaka; %78 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Çin (501.146 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 34,1 yeni vaka; %5 azalma), Avustralya (194.158 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 761,4 yeni vaka; %13 azalma) ve Japonya (125.577 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 93,3 yeni vaka; %3 artış) olmuştur

 

Bölge, haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %17’lik bir artış ile 1800’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Çin (1201 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %32 artış), Avustralya (295 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,2 yeni ölüm, % 2 artış) ve Japonya (144 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 28 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler, bölgeler ve alanlar, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

  1. Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.
  2. 21 Mayıs'tan bu yana, Kuzey İrlanda'daki COVID-19 vakaları ve ölümlerine ilişkin veriler artık Birleşik Krallık güncellemelerine dahil edilmemektedir.

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

Etiketler: