DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 22.06.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

22 Haziran 2022 Çarşamba

Küresel olarak, yeni haftalık vaka sayısı Ocak 2022'deki zirveden bu yana düşmeye devam etmiştir. 13 ile 19 Haziran 2022 tarihleri arasında, hafta boyunca, önceki haftaya göre %4'lük bir düşüşle 3,3 milyondan fazla vaka bildirilmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

  • Küresel Epidemiyolojik Durum
  • Özel konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme
  • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
  • Aylık Operasyonel Güncellemenin Özeti

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

19 Haziran 2022 tarihi itibarıyla veriler

Küresel olarak, yeni haftalık vaka sayısı Ocak 2022'deki zirveden bu yana düşmeye devam etmiştir. 13 ile 19 Haziran 2022 tarihleri arasında, hafta boyunca, önceki haftaya göre %4'lük bir düşüşle 3,3 milyondan fazla vaka bildirilmiştir (şekil 1) . Yeni haftalık ölüm sayısı önceki haftaya göre %16 azalmış olup 7500'den fazla ölüm vakası bildirilmiştir.

Bölgesel düzeyde, yeni haftalık vaka sayısı Güneydoğu Asya Bölgesi'nde (+46%), Doğu Akdeniz Bölgesi'nde (+%45) ve Avrupa Bölgesi'nde (+%6) artarken, yeni haftalık vaka sayısı diğer üç DSÖ bölgesinde azalmıştır. Güneydoğu Asya Bölgesi'nde haftalık yeni ölüm sayısı artarken (+%4), diğer beş bölgede düşüş trendleri gözlenmiştir.

19 Haziran 2022 itibariyle, dünya çapında 536 milyondan fazla teyit edilmiş vaka ve 6,3 milyondan fazla ölüm rapor edilmiştir.

Birkaç ülke COVID-19 test stratejilerini kademeli olarak değiştirdiğinden, bu eğilimler dikkatle yorumlanmalıdır, bu da daha düşük toplam test sayısı ve sonuç olarak daha düşük vaka sayısı ile sonuçlanmaktadır.

Şekil 1: 19 Haziran 2022 itibariyle DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı **

 

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ülke düzeyinde, en yüksek haftalık yeni vaka sayısı bildiren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (652 217 yeni vaka; -%12), Çin (406 401 yeni vaka; -%19), Almanya (356 414 yeni vaka; +%10), Brezilya (256 034 yeni vaka; -9) ve Fransa (253 322 yeni vaka; +%33) olmuştur.

En yüksek haftalık yeni ölüm vakası sayısı rapor eden ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri (1.858 yeni ölüm; -%13), Çin (1 044 yeni ölüm; -%13), Brezilya (956 yeni ölüm; -%3), Rusya Federasyonu (443 yeni ölüm; -%11) ve İtalya (338 yeni ölüm; -%24) olmuştur.

Tablo 1. 19 Haziran 2022 itibariyle DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı **

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

 

Şekil 2. 13-19 Haziran 2022 tarihleri arasında ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları *

** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. 13-19 Haziran 2022 tarihleri arasında ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları*

 

 ** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Vericie Varyantların (VOC'ler), Önemli Varyantlar (VOI'ler) veya İzlem Altındaki Varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtmak için gerektiğinde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve şu anda dolaşımda olan ve daha önce dolaşımda olan VOC'ler, VOI'ler ve VUM'ların listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantlarını takip web sitesinde mevcuttur. Ulusal makamlar diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve yeni ortaya çıkan varyantları ve bunların etkilerini araştırmaları ve raporlamaları için şiddetle teşvik edilir.(1)

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve prevalansı

Omicron VOC, 17 Mayıs ve 17 Haziran 2022 tarihleri arasında GISAID'e bildirilen neredeyse tüm dizileri hesaba katıldığında küresel olarak dolaşan baskın varyant olmaya devam etmektedir. Omicron soyları arasında, 23’üncü epidemiyolojik hafta (6 ila 12 Haziran 2022) itibariyle BA.2 oranları ve onun soyundan gelen soylar (BA.2.X olarak adlandırılan karma soylar) azalmakta olup yine de sırasıyla %36 ve %12'ye tekabül eden bir oranda baskın olmaya devam etmektedir (Tablo 2).

Küresel olarak BA.5 ve BA.4 soyları yaygınlık açısından artmaya devam etmekte olup sırasıyla 62 ve 58 ülkede tespit edilmiştir. Şu anda 69 ülkede tespit edilen BA.2.12.1'in prevalansı bir önceki haftaya göre azalmıştır. 23’üncü hafta itibariyle, BA.5 prevalansı %25 (önceki haftadan %16), BA.4 %9 (önceki haftadan %16) ve BA.2.12.1 %17'dir (önceki haftadan %31). ). BA.4 ve BA.5, S:L452'de daha yüksek bulaşıcılık ile ilişkilendirilmiş ortak bir mutasyon da dahil olmak üzere BA.2'den farklı bir genetik mutasyon kümesine sahiptir.

BA.4 ve BA.5 prevalansındaki artış, birkaç DSÖ bölgesindeki vakalardaki artışla aynı zamana denk gelmiştir. Bazı ülkelerde vakalardaki artış, hastaneye yatışlarda ve yoğun bakım ünitesine yatışlarda da artışa yol açmış olup bununla birlikte, mevcut kanıtlar, üç Omicron soyundan gelen BA.2.12.1, BA.4 ve BA.5 soyundan herhangi biri ile ilişkili hastalık şiddettinde bir değişikliği göstermemektedir.

GISAID'e gönderilen dizi verilerine dayanarak, varyant sirkülasyonu ve dinamikleri ülkeye göre farklılık göstermektedir. Birden fazla ülke BA.2.12.1, BA.4 ve BA.5'in ortak dolaşımını bildirmektedir. VOC-LUM BA.2.9.1, BA.2.11 ve BA.2.13 (tümü S:L452 mutasyonunu taşır) prevalansı <%1'dir.

Şekil 5 Grafik A ve B: 20 Haziran 2022 itibariyle SARS-CoV-2 dizilerinin sayısı ve yüzdesi

Şekil 4 Grafik A, 1 Ocak 2022'den bu yana dolaşımdaki tüm varyantların sayısını ve Grafik B ise yüzdesini gösterir. Omicron kardeş soyları ve daha fazla izlem (VOC-VUM) altındaki yeni Omicron VOC soyundan gelen soylar gösterilmektedir. BA.1.X ve BA.2.X, yukarıdaki şekilde zaten gösterilenler hariç, tüm BA.1 ve BA.2 karma soyları kapsar. Kaynak: 20 Haziran 2022 itibariyle GISAID'den bildirilen SARS CoV-2 dizi verileri ve meta verileri.

Tablo 2: Örnek toplama tarihine göre son dört haftadaki SARS CoV-2 varyantlarının nispi oranları

 

Omicron'un Özellikleri

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar, COVID-19’la ilgili Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme'nin önceki baskılarında rapor edilmiştir. Tablo 2, Omicron VOC'nin fenotipik özelliklerini ve 8 Haziran 2022'deki son güncellemeden bu yana kanıtların mevcut olduğu alt soylarını özetlemektedir. Bu çalışmaların bazıları hakemli değildir ve bu nedenle bulgular, bu sınırlama dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Tablo 2: Omicron VOC'nin fenotipik özelliklerinin* özeti

Etkilenen Halk Sağlığı Alanı

Omicron (B.1.1.529)

Omicron Altsoyları

BA.1

BA.2

 BA.4

 BA.5

Bulaşıcılık

Delta (i)'ye kıyasla büyüme avantajı ve artan bulaşıcılık

BA.2'ye kıyasla daha düşük bulaşıcılık (2)

BA.1(2) ile karşılaştırıldığında artan bulaşıcılık

BA.2'ye kıyasla büyüme avantajı (3)

BA.2'ye göre büyüme avantajı (3)

Hastalığın şiddeti

Genel kanıtlar, zıt kanıtlara rağmen daha düşük şiddete işaret etmektedir. Daha önceki çalışmalar, Delta'ya kıyasla daha düşük hastalık şiddet bildirmiştir. (4-8) Ancak, farklı ortamlarda yapılan daha yakın tarihli çalışmalar, Delta'ya kıyasla benzer (9,10) veya artan hastalık şiddeti (11) bildirmiştir.(4-8,12 13)

BA.2  ile karşılaştırıldığında hastalık şiddetinde fark yoktur (14)

BA.1 ile karşılaştırıldığında hastalık şiddetinde fark yoktur (14)

Halihazırda mevcut kanıtlar, BA.1'e kıyasla hastalık şiddetinde bir fark olduğunu öne sürmemektedir (15)

Halihazırda mevcut kanıtlar, BA.1'e kıyasla hastalık şiddetinde bir fark olduğunu öne sürmemektedir (16,17)

Tekrar enfekte olma riski

Daha önce farklı bir SARS-CoV-2 varyantı ile enfekte olmuş bireyler arasında, daha önce hastalığa maruz kalmamaış kişilere kıyasla Omicron ‘un azalan  yeniden enfeksiyon riski (18,19)

BA.2 ile enfeksiyonun ardından BA.1 ile azalan yeniden enfeksiyon riski (20)

BA.1 ile enfeksiyonun ardından BA.2 ile azalan enfeksiyon riski (20)

Belirli bir veri yok

Belirli bir veri yok

Antikor yanıtı üzerine etkisi

Diğer VOC'lere kıyasla rapor edilen nötralize edici aktivitede azalma (21–23)

İndeks virüsüne kıyasla daha düşük nötralize edici antikor titreleri (22)

İndeks virüsüne kıyasla daha düşük nötralize edici antikor titreleri (22)

BA.1 (24–26) ile karşılaştırıldığında daha düşük nötralize edici antikor titreleri (7.6 kat)

BA.1'e (24,26) kıyasla daha düşük nötralize edici antikor titreleri (7,5 kat)

Tanı üzerine etkisi

Çoklu gen hedefleri içeren PCR deneyleri, Omicron'u (27) saptamak için doğruluklarını korumaktadır, S geni hedef başarısızlığı/pozitifliği (SGTF), tarama için bir  gösterge olabilir. Gözlemlenen Ag-RDT'lerin duyarlılığı üzerinde etkisi yoktur ya da sınırlıdır (28-31)

S geni hedef hatası.

Çoğunluk S geni hedefi pozitif (SGTP) olacaktır.

S geni hedef hatası.

S geni hedef hatası.

Tedavi üzerine etkisi

Omicron varyantına karşı antiviral ajanların (polimeraz ve proteaz inhibitörleri) etkinliğinde fark yoktur (32). Üç geniş ölçüde nötralize edici monoklonal antikor (sotroviimab, S2X259 ve S2H97) için korunmuş nötralize edici aktivite ve diğer monoklonal antikorların azaltılmış etkinliği söz konusudur(33-36).

BA.1'e karşı casirivimab-imdevimab'ın etkinliğinin azalması (37)

BA.2'ye karşı sotrovimab (37), casirivimab ve imdevimab'ın  nötralize edici aktivitesinin azalması (38)

Casirivimab ve imdevimab'ın  nötralize edici aktivitesinin azalması (38)

Casirivimab ve imdevimab'ın  nötralize edici aktivitesinin azalması (38)

Aşılama üzerine etkisi

Aşı etkinliği (VE) çalışmalarının sonuçları dikkatle yorumlanmalıdır, çünkü tahminler uygulanan aşı tipine ve doz sayısına ve zamanlamaya (farklı aşıların ardışık uygulaması) göre değişmektedir. Daha fazla bilgi için, Omicron varyantı için VE sonuçlarının yorumlanması bölümüne bakınız.

 

(i) Referans (1) olarak kullanılan benzer metodoloji kullanılmıştır

Şekil 6. Endişe verici Omicron varyantına karşı birincil serilerin  ve destekleyici aşılamanın aşı etkinliği (VE)

Şekil 6, hem birincil seri aşılar hem de destekleyici aşılar için zaman içinde Omicron varyantının ürüne özel aşı etkinliği (VE) üzerindeki etkisini özetlemektedir. VOC'lere karşı aşı performansı hakkında ek bilgiler Ek 4'te de bulunabilir. Son güncellemeden bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık çalışanları arasında üç doz Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin mutlak aşı etkinliğini değerlendiren yeni bir çalışma şekle eklenmiştir. (39) Ayrıca, daha önce şekle dahil edilmiş olan ve Güney Afrika'daki sağlık çalışanları arasında hastaneye yatışlara karşı iki doz Janssen Ad26.COV2.S'nin VE'sini değerlendiren bir çalışma yeni yayınlanmıştır. Çalışma, şekle eklenen iki doz Pfizer-BioNTech-Comirnaty için ek VE tahminlerini ortaya koymuştur.(40)

Omicron varyantı için mutlak VE sonuçlarının yorumlanması

Bugüne kadar on ülkeden (Brezilya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, İsrail, Katar, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) 23 araştırma, Omicron varyantına karşı beş aşının koruma süresini değerlendirmiştir (altı çalışma yalnızca birincil seri aşılamanın VE'sini değerlendirmiştir, üçü yalnızca destekleyici aşılamanın VE'sini değerlendirmiş ve 14'ü her ikisini de değerlendirmiştir). Bu çalışmalardan elde edilen bulgular, tüm sonuçlar (şiddetli hastalık, semptomatik hastalık ve enfeksiyon) için Omicron varyantına karşı COVID-19 birincil seri aşılarının VE'sinin diğer dört VOC için gözlemlendiğinden daha düşük olduğunu göstermektedir. Önemli olarak, Omicron varyantına karşı VE tahminleri, çalışmaların çoğunda, şiddetli hastalık için diğer sonuçlardan daha yüksek kalmaktadır. hatırlatma aşılaması, hem birincil seriler hem de hatırlatma/booster aşılama için mevcut tahminlerle birlikte tüm sonuçlar ve tüm program kombinasyonları için VE'yi önemli ölçüde iyileştirmektedir. Semptomatik hastalık ve enfeksiyon için hatırlatma/booster aşılamadan sonra VE, şiddetli hastalığa göre zamanla daha fazla  azalmaktadır; bununla birlikte, daha uzun koruma süresini değerlendirmek üzere hatırlatma/booster aşılamanın VE'sini altı aydan sonra değerlendiren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Şiddetli hastalık için, birincil seri aşılamanın ilk üç ayında, mRNA aşıları (Moderna-Spikevax ve Pfizer BioNTech-Comirnaty) için 13 VE tahmininden yedisi (%54) ≥%70 olmuştur. Vektör aşıları için mevcut olan iki çalışmadan biri AstraZeneca-Vaxzevria için <%70 VE ve Janssen-Ad26.COV2.S için <%50 VE bildirmiştir. İnaktive aşılar (Sinovac-CoronaVac) için %50'lik bir VE bildiren bir çalışmada bulunmaktadır. Aşılamadan sonraki üç aydan uzun sürede, mRNA aşıları için 29 (%45) VE tahmininden on üçü ≥%70 olmuş iken 20'si (%69) ≥%50 olmuştur; AstraZeneca-Vaxzevria için 12 (%8) VE tahmininden biri ≥%70 iken sekizi (%67) ≥%50 olarak gerçekleşmiştir; diğer vektör bazlı aşı olan Janssen-Ad26.COV2.S için yapılan iki tahminden hiçbiri ≥%50 olmamıştır. Sinovac-CoronaVac için aşılamadan sonraki üç aydan daha uzun sürede  mevcut iki VE tahmini ≥%50 olarak görülmüştür.

Hatırlatma/booster aşılama, değerTimes New Romanlendirildiği tüm çalışmalarda Aşı Etkinliğini-VE'yi şiddetli hastalığa karşı iyileştirmiştir. Bir mRNA booster aşısını değerlendiren 33 tahmin, bir booster  Janssen Ad26.COV2.S dozu için iki tahmin ve bir Sinovac CoronaVac booster dozu için bir değerlendirme yapılmıştır. Veri kümeleri arasında, Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin takviye dozu için yalnızca bir tahmin ve bir takviye dozu alınmasından sonraki 14 gün ile üç ay arasında Janssen-Ad26.COV2.S takviye dozu için bir tahmin %70'in altında kalmıştır. MRNA booster dozundan üç ila altı ay sonra, 20 tahminden 17'si (%85) VE ≥%70 olmuştur ((20 tahminin 13'ünde birincil seri olarak bir mRNA aşısı verilirken, sırasıyla altı ve yirmi tahminden biri için AstraZenecaVaxzevria ve Sinovac-CoronaVac birincil seri olarak verilmiştir).

Primer seri aşılamanın ilk üç ayında semptomatik hastalık ve enfeksiyona karşı VE tahminleri, şiddetli hastalığa göre daha düşük olma eğiliminde olup VE zaman içinde daha önemli ölçüde azalmıştır. Primer seri aşılamanın ilk üç ayında semptomatik hastalık için, mRNA aşıları için 13 (%23) VE tahmininden sadece üçü ≥%70 ve yedisi (%54) ≥%50 olmuş olup AstraZeneca-Vaxzevria için üç (%100) VE tahmininin hiçbiri ve Sinovac (CoronaVac) için tek tahmin %50'nin altında gerçekleşmemiştir. Aşılamadan üç ay sonra, 29 (%3) VE tahminlerinin biri ≥%50 olmuştur (21 tahmin mRNA aşılarını değerlendirmiş, altı tanesi AstraZeneca-Vaxzevria'yı değerlendirmiş ve ikisi Sinovac-CoronaVac'ı değerlendirmiştir). Bir mRNA aşısı olan AstraZeneca-Vaxzevria veya Sinovac-CoronaVac'ın birincil serisinin tamamlanmasından sonra mRNA aşılı bir hatırlatma dozu VE'yi semptomatik hastalığa karşı iyileştirmiş olup 21 (%24) VE tahmininden beşi ≥%70 ve 16 (%76) tahminle Desteklemeden sonraki 14 gün ile üç ay arasında ≥%50 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, hatırlatma dozu koruması aşılamadan sonra geçen süre içinde azalmış olup 13 mevcut tahminden yalnızca ikisi (%15), bir mRNA hatırlatma dozunun alınmasından sonraki üç ila altı ayda ≥%50'lik bir VE'ye işaret etmiştir. Ne AstraZeneca-Vaxzevria takviye dozu için tek tahmin ne de aşılamadan üç ila altı ay sonra Sinovac-CoronaVac takviye dozu için tek tahmin %50'nin üzerindedir. Enfeksiyona karşı VE, semptomatik hastalığa karşı benzer bir patern göstermiştir.

Ek Kaynaklar:

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre %21’lik düşüş ile haftalık 22.000 yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki on bir ülke (%22) yeni vakalarda %20 veya daha fazla bir artış bildirmiştir ve en büyük oransal artışlardan bazıları Senegal (51'e karşı 17 yeni vaka; %200 artış), Güney Sudan (36'ya karşı 18 yeni vaka; %100 artış) ve Mozambik’te (758'e karşı 392 yeni vaka; %93 artış) gözlenmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (7978 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 13,5 yeni vaka; %24 azalma), Etiyopya (3488 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 3,0 yeni vaka; %9 azalma) ve Kenya (2370 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 4,4 yeni vaka; %83 artış) olmuştur.

Bölge'de bir önceki haftaya göre haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı %24 azalma eğilimi göstermiş olup haftalık 150’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler;  Güney Afrika (121 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %26 azalma), Uganda (8 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %167 artış) ve Zimbabve (8 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %27 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, 2022 Nisan ortasından bu yana vaka insidansında gözlenen artış eğiliminin ardından bir önceki haftaya göre %9’luk düşüşle 1.1 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, on dört (%25) ülke yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek orantılı artışlar; Turks ve Caicos Adaları (29'a karşı 12 yeni vaka; %142 artış), Saint Kitts ve Nevis ( 73'e karşı 39 yeni vaka; %87 artış) ve Paraguay’da (1384'e karşı 776 yeni vaka; %78 artış) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (652.217 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 197,0 yeni vaka; %12 azalma), Brezilya (256.034 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 120,5 yeni vaka; %9 azalma) ve Şili (73.455 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 384,3 yeni vaka; % 6 artış) olmuştur.

Bölge'deki haftalık yeni ölüm sayısı, bir önceki haftaya göre %11 azalmıştır ve 3400’ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (1858 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %13 azalma), Brezilya (956 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %3 azalma) ve Şili (150 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %24 artış) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre %45’lik artış ile haftalık 48.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgedeki on dört (%63) ülke yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek orantılı artışlar; Irak (2210'a karşı 1080 yeni vaka; %105 artış), Fas (9628'e karşı 5184 yeni vaka; %86 artış) ve Umman’da (327'ye karşı 194 yeni vaka; %69 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri (9651 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 97,6 yeni vaka; %63 artış), Fas (9628 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 26,1 yeni vaka; %86 artış) ve Bahreyn (9227 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 542,3 yeni vaka; % 41 artış) olmuştur.

 

Bölge'de haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı bir önceki haftaya göre %2 azalmıştır ve 61 yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Suudi Arabistan (15 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer ), İran (14 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, yüzde oranı %33 azalma), Tunus (7 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi'nde, yeni vaka sayıları Mart 2022'nin ortasından bu yana azalma eğilimi göstermesinin ardından son iki haftada hafif bir artış bildirilmiştir ve haftalık 1,2 milyondan  fazla yeni vaka ile bir önceki haftaya göre %6’lık artış bildirilmiştir. Bölgedeki yirmi bir (%34) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir: en büyük oransal artışlar Man Adası (570'e karşı 153 yeni vaka; %272 artış), Özbekistan (370'e karşı 140 yeni vaka; %164 artış) ve Kosova[1] (93'e karşı 37 yeni vaka; %151 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Almanya (356.414 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 428,6 yeni vaka; %10 artış), Fransa (253.322 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 389,5 yeni vaka; %33 artış) ve İtalya (210.840 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 353,5 yeni vaka; %47 artış) olmuştur.

Bölgede, Şubat 2022'nin başından bu yana azalma eğilimi bildirilmektedir ve bir önceki haftaya göre %26’lık bir düşüşle 2000’in biraz altında yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (443 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına <1 yeni ölüm, %11 azalma), İtalya (338 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %24 azalma) ve Fransa (272 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %6 artış) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi’nde 2022 Ocak ayının ortasından bu yana haftalık vaka ve ölüm insidansında gözlenen azalma eğiliminin ardından son üç haftadır artış bildirilmektedir ve  bu hafta bir önceki haftaya göre %46 artış ile 99.000'den fazla yeni vaka bildirilmiştir. Altı (%60) ülke yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış göstermiştir: en yüksek orantılı artışlar Bangladeş (2212'ye karşı 492 yeni vaka; %350 artış), Maldivler (369'a karşı 160 yeni vaka; %131 artış) ve Endonezya’da (7587’ye karşı 3688 yeni vaka; %106 artış) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan (74.675 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 5,4 yeni vaka; %65 artış), Tayland (14.181 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 20,3 yeni vaka; %22 azalma) ve Endonezya (100.000 nüfus başına 2,8 yeni vaka) olmuştur.

Bölge, bir önceki haftaya göre %4 artışla 273 ölüm vakası bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Tayland (133 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %18 azalma), Hindistan (94 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %36 artış) ve Endonezya (44 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 57 artış) olmuştur.

 

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Geçen hafta bildirilen 820.000'den fazla yeni vaka ile Batı Pasifik Bölgesi, geçtiğimiz ay gözlemlenen düşüş eğilimini sürdürmektedir. Bir önceki haftaya göre %16'lık bir düşüşü temsil etmektedir. Bölgedeki yedi (%21) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek oransal artışlar: Fiji (163'e karşı 41 yeni vaka; %298 artış), Kuzey Mariana Adaları (İngiliz Milletler Topluluğu) (79'a karşı 37 yeni vaka; %114  artış) ve Filipinler’de (2738'e karşı 1587 yeni vaka; %73 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Çin (406.401 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 27,6 yeni vaka; %19 azalma), Avustralya (181.980 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 713,7 yeni vaka; %6 azalma) ve Japonya (91.491 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 72,3 yeni vaka; %27 azalma) olmuştur

 

Bölge, haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %11’lik azalma ile 1600’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Çin (1044 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %13 azalma), Avustralya (311 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,2 yeni ölüm, % 5 artış) ve Japonya (144 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

COVID-19 Aylık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

Aylık Operasyonel Güncelleme, COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı amaçlayan COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP) izleme ve değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan bir rapordur.

COVID-19 Aylık Operasyonel Güncellemenin bu sayısında, ülke düzeyindeki eylemlerin ve DSÖ'nün ülkelere verdiği desteğin öne çıkan noktaları arasında şunlardır:

 

DSÖ Ülke Ofisi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye, ulusal genomik sürveyans stratejisinin geliştirilmesine öncülük ediyor: 24-26 Haziran 2022, İzmir, Türkiye.

Tanzanya, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, giriş noktalarında sağlıkla ilgili acil durumlara hazırlıklı olma durumunu iyileştirmek için Doğu Afrika'da ilk simülasyon tatbikatını düzenliyor

Yerli kadınları 'değişimin ajanları' olarak güçlendirmek: DSÖ, Ekvador'u COVID-19 müdahale stratejisinin bir parçası olarak toplumun paydaşlarını dahil etmek için destekliyor

15 ton hayat kurtarıcı COVID-19 malzemesi Samoa'ya ulaştı.

Suriye'nin kıyı bölgeleri COVID-19 aşı kampanyasını yeni bir düzeye taşıyor.

Myanmar: grip salgınına hazırlıklı olmak adına COVID-19'dan öğrenme

DSÖ/Avrupa, Azerbaycan'da COVID-19'a verilen yanıttaki zorlukları ve en iyi uygulamaları belirleyerek bir Eylem İçi İnceleme gerçekleştirmiştir.

PAHO/WHO, COVID-19 hastaları için oksijen tedavisini başlatmak ve genişletmek için Çokuluslu Bolivya Devletini destekliyor

Yemen'in COVID-19'a yanıtının güçlendirilmesi ve temel sağlık hizmeti sunumu

OpenWHO aracılığıyla 28 hastalık hakkında ücretsiz çevrimiçi kurslarla gelecekteki salgınlara hazırlık

“Koronavirüsün Öyküsü”: COVID-19 bulaşmasını anlamak için animasyonlu bir video

Yeni Patojenlerin Kökenleri için DSÖ Bilimsel Danışma Grubu (SAGO) ilk ön raporunu yayınladı.

DSÖ, "Mozaiğin Oluşturulması" başlıklı küresel bir istişare düzenliyor: Pandemik potansiyele sahip solunum yolu virüsleri için dayanıklı gözetim sistemleri

COVID-19 Aşı Dağıtım Ortaklığı Küresel Lider Koordinatörü Malavi'yi ziyaret etti

  Güncellenmiş DSÖ kılavuzu ve yayınları

 

 

Ekler:

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler, bölgeler ve alanlar, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

  1. Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.
  2. 21 Mayıs'tan bu yana, Kuzey İrlanda'daki COVID-19 vakaları ve ölümlerine ilişkin veriler artık Birleşik Krallık güncellemelerine dahil edilmemektedir.
  3. Kore'de bildirilen COVID-19 salgını güncellemeleri 12 Mayıs 2022'den beri, resmi medya aracılığıyla devam etmektedir; ancak şu anda DSÖ'ye doğrulanmış herhangi bir vaka veya ölüm bildirilmemiştir.

 

Ek 2. VOC'nin aşılar üzerindeki etkilerine ilişkin ilave notlar

 

VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininin gösterdiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelmektedir. Benzer şekilde, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar hala önemli koruma anlamına gelmektedir.

Tablo 3, azalma olmaksızın VOC'lerin COVID-19 aşı performansı üzerindeki etkisini özetlemektedir ve bu nedenle,  son doz uygulamasının akabindeki 4 aydan sonrasındaki VE'yi değerlendiren çalışmaları içermez.

Tam aşılama (nihai dozdan ≥ 7 gün sonra) için VOC'ye özgü VE tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o aşı ürünü için bir karşılaştırmalı VE tahminiyle değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır.

Bu sonuçlara ilişkin kararsızlık veya faz 3 RCT tahminlerinin eksikliği nedeniyle şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılır; enfeksiyon için, AstraZeneca Vaxzevria hariç tutularak,  (VOC olmayan enfeksiyonlara karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcut olduğunda ve karşılaştırıcı olarak kullanıldığında) karşılaştırılır. Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile şiddetli hastalık veya enfeksiyon sonucu için bir çalışma dahil edilebilir.

Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

Tam aşılamanın ardından >7 gün ve <6 ay süre sonra toplanan örnekleri kullanan ve referans olarak ana suşu kullanan nötralizasyon çalışmaları Tablo 3’te verilmiştir.

 

Ek 3. Şekil 6 için Yöntemler

 

  • Grafiğe dahil edilen VE çalışmaları, COVID-19 aşı etkinliği çalışmalarının devam etmekte olan sistematik bir incelemesinden tanımlanmıştır. Tüm çalışmalar kohort veya test negatif çalışmalardır. Sistematik inceleme ve dahil etme/hariç tutma kriterleri için belirlenen yöntemler view-hub.org'da mevcuttur. Çalışmalar, Omicron varyantının dolaşımda baskın varyant olduğu bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Grafiğe yalnızca tek tek aşıların VE tahminlerini sağlayan çalışmalar dahil edilmiştir (birden fazla aşının kombine VE'sini değerlendiren çalışmalar hariç tutulmuştur). Ek olarak, birincil seri VE için, yalnızca aşılamadan bu yana ayrı zaman aralıkları için VE tahminleri sağlayan ve zaman içinde VE'deki değişiklikleri değerlendiren çalışmalar dahil edilmiştir.
  • Birincil VE serisi için, tahminler yalnızca tek bir aşı için VE'yi birden fazla zaman periyodu için rapor eden çalışmaların grafiğine dahil edilir. Omicron'a karşı VE'nin on üç çalışması, tek bir aşı için yalnızca tek bir kümülatif VE tahmini sağlamıştır; bu, aşılamadan bu yana değişen süreler nedeniyle Omicron ile zaman içinde VE'nin belirgin azalması nedeniyle yorumlanması zordur.

 

Ek 4. Endişe Verici Varyantlara karşı birincil seri aşı performansının özeti (16 Haziran 2022 itibariyle VE verileri; 15 Haziran 2022 itibariyle Nötralizasyon verileri)

 

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 

Referanslar

 

1. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509.

2. Atkulwar A, Rehman A, Imaan Y, Baig M. Atkulwar 2022_Analyses of OMicron genomes from India reveal BA.2 as a more transmissible variant.pdf. Published online 2022. doi:https://doi.org/10.1101/2022.04.25.22274272

3. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England. Technical briefing 42. Published online May 20, 2022. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/1077180/Technical-Briefing-42-20May2022.pdf

4. Ferguson N, Ghani A, Hinsley W, Volz E. Report 50: Hospitalisation Risk for Omicron Cases in England. Imperial College London; 2021. Accessed December 23, 2021. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2021-12-22-COVID19- Report-50.pdf

5. Ulloa AC, Buchan SA, Daneman N, Brown KA. Estimates of SARS-CoV-2 Omicron Variant Severity in Ontario, Canada. JAMA. Published online February 17, 2022. doi:10.1001/jama.2022.2274

6. Lewnard JA, Hong VX, Patel MM, Kahn R, Lipsitch M, Tartof SY. Clinical Outcomes among Patients Infected with Omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 Variant in Southern California. Epidemiology; 2022. doi:10.1101/2022.01.11.22269045

7. Nyberg T, Twohig KA, Harris RJ, et al. Risk of hospital admission for patients with SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: cohort analysis. BMJ. 2021;373:n1412. doi:10.1136/bmj.n1412

8. Wolter N, Jassat W, Walaza S, et al. Early Assessment of the Clinical Severity of the SARS-CoV-2 Omicron Variant in South Africa. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.12.21.21268116

9. Gunadi, Hakim MS, Wibawa H, et al. Comparative Analysis of the Outcomes of COVID-19 between Patients Infected with SARS-CoV-2 Omicron and Delta Variants: A Retrospective Cohort Study. Public and Global Health; 2022. doi:10.1101/2022.04.30.22274532

10. Strasser Z, Hadavand A, Murphy S, Estiri H. SARS-CoV-2 Omicron Variant Is as Deadly as Previous Waves After Adjusting for Vaccinations, Demographics, and Comorbidities. In Review; 2022. doi:10.21203/rs.3.rs-1601788/v1

11. Grint DJ, Wing K, Gibbs HP, et al. Accident and Emergency (AE) Attendance in England Following Infection with SARS-CoV-2 Omicron or Delta. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.05.03.22274602

12. Wang Z, Schmidt F, Weisblum Y, et al. mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. Nature. Published online February 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33567448

13. Nyberg T, Ferguson NM, Nash SG, et al. Comparative analysis of the risks of hospitalisation and death associated with SARS-CoV-2 omicron (B.1.1.529) and delta (B.1.617.2) variants in England: a cohort study. The Lancet. 2022;399(10332):1303-1312. doi:10.1016/S0140-6736(22)00462-7

14. Wolter N, Jassat W, DATCOV-Gen author group, von Gottberg A, Cohen C. Clinical Severity of Omicron Sub-Lineage BA.2 Compared to BA.1 in South Africa. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.17.22271030

15. COVID-19 Hospital Surveillance ; Update: Week 23, 2022. https://www.nicd.ac.za/wpcontent/uploads/2022/06/NICD-COVID-19-Weekly-Sentinel-Hospital-Surveillnace-update-Week23-2022.pdf

16. National Institute for Communicable Diseases. COVID-19 Hospital Surveillance Update: week 12 2022. Published online 2022. Accessed April 5, 2022. https://www.nicd.ac.za/wpcontent/uploads/2022/03/NICD-COVID-19-Weekly-Sentinel-Hospital-Surveillnace-update-Week12-2022.pdf

17. Relatório de Monitorização da Situação Epidemiológica da COVID-19 Monitoring of COVID-19. https://www.dgs.pt/em-destaque/relatorio-de-monitorizacao-da-situacao-epidemiologica-dacovid-19-n-12-pdf.aspx

18. Chang CC, Vlad G, Vasilescu ER, et al. Previous SARS-CoV-2 Infection or a Third Dose of Vaccine Elicited Cross-Variant Neutralizing Antibodies in Vaccinated Solid Organ Transplant Recipients. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.04.13.22273829

19. Carazo S, Skowronski DM, Brisson M, et al. Protection against Omicron Re-Infection Conferred by Prior Heterologous SARS-CoV-2 Infection, with and without MRNA Vaccination. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.04.29.22274455

20. Chemaitelly H, Ayoub HH, Coyle P, et al. Protection of Omicron Sub-Lineage Infection against Reinfection with Another Omicron Sub-Lineage. Epidemiology; 2022. doi:10.1101/2022.02.24.22271440

21. Bowen JE, Sprouse KR, Walls AC, et al. Omicron BA.1 and BA.2 Neutralizing Activity Elicited by a Comprehensive Panel of Human Vaccines. Immunology; 2022. doi:10.1101/2022.03.15.484542

22. Iketani S, Liu L, Guo Y, Liu L, Huang Y, Wang M. Antibody Evasion Properties of SARS-CoV-2 Omicron Sublineages. :12.

23. Yu J, Collier A ris Y, Rowe M, et al. Comparable Neutralization of the SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 Variants. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.06.22270533

24. Khan K, Karim F, Ganga Y, et al. Omicron Sub-Lineages BA.4/BA.5 Escape BA.1 Infection Elicited Neutralizing Immunity. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.04.29.22274477

25. Hachmann NP, Miller J, Collier A ris Y, et al. Neutralization Escape by the SARS-CoV-2 Omicron Variants BA.2.12.1 and BA.4/BA.5. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.05.16.22275151

26. Cao Y, Yisimayi A, Jian F, et al. BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 Escape Antibodies Elicited by Omicron Infection. Immunology; 2022. doi:10.1101/2022.04.30.489997

27. Metzger CM, Lienhard R, Seth-Smith HM. PCR performance in the SARS-CoV-2 Omicron variant of concern? Swiss Med Wkly. 2021;151(49-50). doi:10.4414/smw.2021.w30120

28. Drain PK, Bemer M, Morton JF, et al. Accuracy of Rapid Antigen Testing across SARS-CoV-2 Variants. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.03.21.22272279

29. Soni A, Herbert C, Filippaios A, et al. Comparison of Rapid Antigen Tests’ Performance between Delta (B.1.61.7; AY.X) and Omicron (B.1.1.529; BA1) Variants of SARS-CoV-2: Secondary Analysis from a Serial Home Self-Testing Study. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.27.22271090

30. Bayart JL, Degosserie J, Favresse J, et al. Analytical Sensitivity of Six SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests for Omicron versus Delta Variant. Published online 2022:9.

31. Bekliz M, Perez-Rodriguez F, Puhach O, et al. Sensitivity of SARS-CoV-2 Antigen-Detecting Rapid Tests for Omicron Variant. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.12.18.21268018

32. Takashita E, Kinoshita N, Yamayoshi S, et al. Efficacy of Antiviral Agents against the SARS-CoV-2 Omicron Subvariant BA.2. N Engl J Med. Published online March 9, 2022:NEJMc2201933. doi:10.1056/NEJMc2201933

33. Planas D, Saunders N, Maes P, et al. Considerable Escape of SARS-CoV-2 Variant Omicron to Antibody Neutralization. Immunology; 2021. doi:10.1101/2021.12.14.472630

34. VanBlargan LA, Errico JM, Halfmann PJ, et al. An Infectious SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron Virus Escapes Neutralization by Several Therapeutic Monoclonal Antibodies. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.12.15.472828

35. Cameroni E, Saliba C, Bowen JE. Broadly neutralizing antibodies overcome SARS-CoV-2 Omicron antigenic shift. Published December 14, 2021. Accessed December 23, 2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.12.472269v1

36. Roche. Ronapreve does not retain neutralising activity against the Omicron variant. Published 2021. Accessed December 17, 2021. https://www.roche.com/dam/jcr:dfe6dcb4-d787-45d6-9b1dffc17d667e4c/2021216_Roche%20statement%20on%20Ronapreve%20Omicron.pdf

37. World Health Organization. Therapeutics and COVID-19: Living guideline. Accessed December 17, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.4

38. Yamasoba D, Kosugi Y, Kimura I, et al. Sensitivity of Novel SARS-CoV-2 Omicron Subvariants, BA.2.11, BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 to Therapeutic Monoclonal Antibodies. Microbiology; 2022. doi:10.1101/2022.05.03.490409

39. RICHTERMAN A, BEHRMAN A, BRENNAN PJ, O’DONNELL JA, SNIDER CK, CHAIYACHATI KH. Durability of SARS-CoV-2 mRNA Booster Vaccine Protection Against Omicron Among Health Care Workers with a Vaccine Mandate. Clinical Infectious Diseases. Published online June 6, 2022:ciac454. doi:10.1093/cid/ciac454

40. Gray G, Collie S, Goga A, et al. Effectiveness of Ad26.COV2.S and BNT162b2 Vaccines against Omicron Variant in South Africa. N Engl J Med. 2022;386(23):2243-2245. doi:10.1056/NEJMc220206

Etiketler: