DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 07.09.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

07 Eylül 2022 Çarşamba

Küresel olarak, haftalık yeni vaka sayısı 29 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında bir önceki haftaya göre %12 azalmış ve 4,2 milyon yeni vaka bildirilmiştir. Haftalık yeni ölümlerin sayısı bir önceki haftaya göre %5 azalmış ve 13.700'ün üzerinde rapor edilmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

  • Küresel Epidemiyolojik Durum
  • Özel konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme
  • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

4 Eylül 2022 tarihi itibarıyla veriler

Küresel olarak, haftalık yeni vaka sayısı 29 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında bir önceki haftaya göre %12 azalmış ve 4,2 milyon yeni vaka bildirilmiştir (Şekil 1, Tablo 1). Haftalık yeni ölümlerin sayısı bir önceki haftaya göre %5 azalmış ve 13.700'ün üzerinde rapor edilmiş. Küresel olarak, 4 Eylül 2022 itibariyle, 600 milyondan fazla teyit edilmiş vaka ve 6,4 milyondan fazla ölüm bildirilmiştir.

Bölgesel düzeyde, yeni bildirilen haftalık vaka sayısı altı bölgenin tamamında azalmıştır: Doğu Akdeniz Bölgesi (%-29), Güneydoğu Asya Bölgesi (%-22), Avrupa Bölgesi (%-15), Afrika Bölgesi (%-10), Batı Pasifik Bölgesi (%-10) ve Amerika Bölgesi (%-9). Haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı altı bölgenin üçünde (Güneydoğu Asya Bölgesi (%-24), Avrupa Bölgesi (%-22) ve Doğu Akdeniz Bölgesi (%-12)) azalmış olup Afrika Bölgesi (+%14), Amerika Bölgesi (+%6) ve Batı Pasifik Bölgesi'nde (+%5) artış göstermiştir.

Şekil 1: 28 Ağustos 2022 itibariyle DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı **

 

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ülke düzeyinde, en yüksek haftalık yeni vaka sayılarını rapor eden ülkeler Japonya (1 164 787 yeni vaka; -%7), Amerika Birleşik Devletleri (586 509 yeni vaka; +%2), Güney Kore  (585 374 yeni vaka; -%21), Rusya Federasyonu (323.500 yeni vaka; +%12) ve Çin (238 044 yeni vaka; +%22) olmuştur. Haftalık yeni ölüm vakalarının en yüksek görüldüğü ülkeler ise  Amerika Birleşik Devletleri (3558 yeni ölüm; +%26), Japonya (2059 yeni ölüm; +%3), Brezilya (865 yeni ölüm; -%17), Rusya Federasyonu ( 628 yeni ölüm; +%20) ve Güney Kore (524 yeni ölüm; önceki haftaya benzer) olmuştur.

Bildirilen COVID-19 vakaları ve ölümlerindeki mevcut eğilimler, birçok ülkenin COVID-19 test stratejilerini kademeli olarak değiştirmesi nedeniyle gerçekleştirilen toplam test sayısının ve dolayısıyla tespit edilen vaka sayısının azalmasına neden olduğu için dikkatle yorumlanmalıdır. Ek olarak, ülkelerden gelen veriler, rapor edilen COVID-19 vakalarındaki değişiklikleri ve ülkeler tarafından geriye dönük olarak yapılan ölümleri dahil etmek için DSÖ tarafından sürekli olarak güncellenmektedir.

Tablo 1. 4 Eylül 2022 itibariyle DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı **

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

 

Şekil 2. 29 Ağustos – 4 Eylül 2022 tarihleri arasında ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları *

** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

 

Şekil 3. 29 Ağustos - 4Eylül 2022 tarihleri arasında ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları*

 ** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme

Endişe Verici Varyantların Coğrafi yayılımı ve prevelansı

Küresel olarak 5 Ağustos - 5 Eylül 2022 tarihleri arasında GISAID aracılığıyla 118.028 SARS-CoV 2 dizisi paylaşılmıştır. Bunların arasında 117.317 dizi, son 30 gün içinde küresel olarak rapor edilen dizilerin %99,4'ünü Omicron aryantı (VOC) oluşturmuştur.

Epidemiyolojik 34’üncü hafta (22-28 Ağustos 2022) ve 33’üncü haftada (15-21 Ağustos 2022) GISAID'e gönderilen dizilerin karşılaştırılması, BA.5 Omicron soyundan gelen soyların küresel olarak baskın olmaya devam ettiğini ve haftalık prevalansta %84.8'den %86.8’e bir artış olduğunu göstermektedir. BA.4 altsoyu prevalansı, 33’üncü haftada %6.8'den 34’üncü haftada %4.2'ye düşmüştür; BA.4.6 altsoyları da aynı zaman diliminde %3.5'ten %2'ye düşmüştür. BA.2 altsoylarının (BA.2.X) prevalansı, 33’üncü haftaya kıyasla 34’üncü haftada sabit kalmıştır (33’üncü haftada %2.6 ve 34’üncü haftada %2.5). İzleme altındaki bir Omicron soyundan gelen BA.2.75, küresel olarak hala nispeten düşük (sırasıyla 33 ve 34. haftalarda %0,9 ve %1,2) bir prevelans/yaygınlık göstermektedir, ancak bazı ülkeler son zamanlarda artan eğilimler gözlemlemiştir.

DSÖ, Prevelanstaki (yaygınlık) herhangi bir artışı ve viral özelliklerdeki değişimi izlemek için VOC'lerin altsoyları da dahil olmak üzere tüm soyları izlemeye devam etmektedir. Omicron altsoylarının dolaşımını tanımlayan mevcut eğilimler, SARS-CoV-2 sürveyans sistemlerinin sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Bunlar, ülkeler arasındaki sıralama kapasitesi ve örnekleme stratejilerindeki farklılıkları, örnekleme stratejilerindeki değişiklikleri, yapılan testlerde ve dünya çapında ülkeler tarafından paylaşılan dizilerde azalmaları ve dizi verilerinin GISAID'e yüklenmesindeki gecikmeleri içermektedir.

SARS-CoV-2 varyantlarının değerlendirilmesi ve DSÖ sınıflandırması hakkında ayrıntılı bilgi için Ek 2'ye bakınız.

Ek kaynaklar

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi, bir önceki haftaya göre %10'luk bir düşüşle haftalık 11.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Sekiz (%16) ülke yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış bildirmiş ve en büyük oransal artışlardan bazıları Mali (262'ye 55 yeni vaka; +%376), Çad (33 yeni vakaya karşı 47; +%42) ve Fildişi Sahili’nde (202'ye karşı 166 yeni vaka; +%22) görülmüştür. En çok sayıda yeni vaka Reunion (7014 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 783.4 yeni vaka; +%23), Güney Afrika (1275 yeni vaka; 100.000 başına 2,1 yeni vaka; -%14) ve Nijerya'dan (460 yeni vakalar; <100.000 başına 1 yeni vaka; -7%) bildirilmiştir.

Bölge'de haftalık yeni ölüm sayısı bir önceki haftaya göre %14 artarak 50 ölüm vakasıyla sonuçlanmıştır. En çok yeni ölüm vakası Güney Afrika (24 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; +%33), Reunion (13 yeni ölüm; 100.000 başına 1.5 yeni ölüm; +%117) ve  Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden (dört yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%20) rapor edilmiştir.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, önceki haftaya göre %9'luk bir düşüşle 821.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Verilerin mevcut olduğu 56 ülkeden dördü (%7) yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış rapor etmiş olup en büyük orantısal artışlar Sint Eustatius (15 yeni vakaya karşı sekiz yeni vaka; +%88), Amerika Birleşik Devletleri, Virgin Adaları (264'e karşı 181 yeni vaka; +%46) ve Meksika’da (22.111'e karşı 17 325 yeni vaka; +28%) gözlenmiştir. En  çok yeni vaka Amerika Birleşik Devletleri (586.509 yeni vaka; 100.000'de 177.2 yeni vaka; +%2), Brezilya (87.236 yeni vaka; 100.000'de 41.0 yeni vaka; -%17) ve Şili’den (40.080 yeni vaka; 100.000'de 209,7 yeni vaka; -%27) bildirilmiştir.

 

Bölge'de bildirilen yeni haftalık ölüm vakası sayısı, bir önceki haftaya göre %6 artarak 5.600'den fazla ölüm bildirilmiştir. En çok yeni ölüm vakası  Amerika Birleşik Devletleri (3.558 yeni ölüm; 100.000'de 1,1 yeni ölüm; +%26), Brezilya (865 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%17) ve Kanada’dan (288 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%1) rapor edilmiştir.

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre %29'luk bir düşüşle 33.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgedeki hiçbir ülke yeni vaka sayısında bir önceki haftaya göre %20 veya daha fazla artış rapor etmemiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler İran (11.351 yeni vaka; 100.000'de 13.5 yeni vaka; -%27), Ürdün (3.946 yeni vaka; 100.000'de 38.7 yeni vaka; -%18) ve Katar (3944 yeni vaka; 100.000'de 136.9 yeni vaka; +%2) olmuştur.

 

Bölge'de haftalık yeni ölüm vakası sayısı bir önceki haftaya göre %12 azalmış olup 350'den fazla yeni ölüm bildirilmiştir. En çok yeni ölüm vakası rapor eden ülkeler ise İran (282 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +%1), Lübnan (17 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%15) ve Pakistan (17 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%19) olmuştur.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya göre %15'lik bir düşüşle 1,1 milyona yakın yeni vaka bildirmiştir. İki (%3) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış rapor etmiş olup en yüksek oransal artışlar Cebelitarık (20 yeni vakaya karşı 15 yeni vaka; +%33) ve Ukrayna'da (11.437 ve 9113 yeni vaka; +%26) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler  Rusya Federasyonu (323.500 yeni vaka; 100.000'de 221,7 yeni vaka; +%12), Almanya (183.715 yeni vaka; 100.000'de 220,9 yeni vaka; -%19) ve İtalya (136 211 yeni vaka; 100.000'de 228,4 yeni vaka; -%14) olmuştur.

 

Bölge'de bir önceki haftaya göre %22'lik bir düşüşle 3.300'ün üzerinde yeni haftalık ölüm rapor edilmiştir. En çok yeni ölüm vakası rapor eden ülkeler Rusya Federasyonu (628 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +%20), İtalya (496 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%23) ve İspanya (350 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +%7) olmuştur.

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi, bir önceki haftaya göre %22 düşüşle 90.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgede verileri bulunan 10 ülkeden biri (%10), yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış göstermiştir: Myanmar (597'ye 308 yeni vaka; +%94). En çok yeni vaka rapor eden ülkeler Hindistan (48.403 yeni vaka; 100.000'de 3.5 yeni vaka; -%30), Endonezya (26.238 yeni vaka; 100.000'de 9.6 yeni vaka; -%15) ve Tayland (12.130 yeni vaka; 100 000'de 17.4 yeni vaka; -1%) olmuştur.

 

Bölge, bir önceki haftaya göre %24'lük bir düşüşle 600'den fazla ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni ölüm vakası bildiren ülekeler Hindistan (237 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%44), Tayland (178 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -9) ve Endonezya (147 yeni ölüm; yeni ölümler; <100.000 başına 1 yeni ölüm; +%20) oluştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, önceki haftaya göre %10'luk bir düşüşle 2,1 milyondan fazla yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, üç (%9) ülke, yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış rapor etmiş olup en büyük oransal artışlardan bazıları Vanuatu (83'e 10 yeni vaka; +%730) ve Mikronezya'da (Federal Devletler) (1486'ya karşı 182 yeni vaka; +%716) gözlenmiştir. En  çok yeni vaka rapor eden ülkeler Japonya (1 164 787 yeni vaka; 100.000'de 921.0 yeni vaka; -%7), Güney Kore (585 374 yeni vaka; 100.000'de 1141.8 yeni vaka; -%21) ve Çin (238 044 yeni vaka; 100.000'de 16.2 yeni vaka; +%22) olmuştur.

 

Bölge, 3.700'den fazla ölümle birlikte, bir önceki haftaya kıyasla yeni haftalık ölümlerde %5'lik bir artış bildirmiştir. En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler Japonya (2059 yeni ölüm; 100.000'de 1.6 yeni ölüm; +%3), Güney Kore (524 yeni ölüm; 100.000'de 1.0 yeni ölüm; önceki haftaya benzer) ve Avustralya (366 yeni ölüm; 100.000'de 1,4 yeni ölüm; -%13) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına ve sürveyans klavuzuna dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur.

 

Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir. Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler, bölgeler ve alanlar, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

 

[1]  Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

[2]  Arjantin ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı hükümetleri arasında Falkland Adaları (Malvinas) üzerindeki egemenlik konusunda bir anlaşmazlık bulunmaktadır.

Kuzey Kore’deki COVID-19 salgınına ilişkin güncellemeler, laboratuvar tarafından doğrulanmış COVID 19 vakalarının sayısı bildirilmediğinden bu rapora dahil edilmemiştir.

 

Ek 2. SARS-CoV-2 varyantlarının değerlendirilmesi ve sınıflandırılması

 

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaş veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol etmek için uygulanan aşıların, terapötiklerin, tanıların veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini değiştirip değiştirmediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantlar (VOC'ler), ilgili varyantlar (VOI'ler) veya izlem altındaki varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.

 

Varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtmak için gerektiğinde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve şu anda dolaşımda olan ve daha önce dolaşımda olan VOC'ler, VOI'ler ve VUM'ların listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantları izlem sayfasında mevcuttur. Ulusal makamlar diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve yeni ortaya çıkan varyantları ve bunların etkilerini araştırmaları ve raporlamaları için güçlü bir şekilde teşvik edilmektedir.

Etiketler: