DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 14.09.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

14 Eylül 2022 Çarşamba

Küresel olarak, 5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında bir önceki haftaya göre haftalık yeni vaka sayısı %28 ve ölüm vakalarının sayısı %22 azalmıştır.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

  • Küresel Epidemiyolojik Durum
  • Özel konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme
  • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

11 Eylül 2022 tarihi itibarıyla veriler

Küresel olarak, 5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında bir önceki haftaya göre haftalık yeni vaka sayısı %28 azalmış ve 3,1 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir (Şekil 1, Tablo 1). Yeni haftalık ölüm vakalarının sayısı önceki haftaya göre %22 azalmış olup 11.000'in biraz altında ölüm vakası rapor edilmiştir. 11 Eylül 2022 itibariyle, dünya çapında 605 milyondan fazla teyit edilmiş vaka ve 6,4 milyondan fazla ölüm vakası rapor edilmiştir.

Bölgesel düzeyde, yeni bildirilen haftalık vakaların sayısı altı DSÖ bölgesinin tamamında azalmştır: Batı Pasifik Bölgesi (%-36), Afrika Bölgesi (%-33), Amerika Bölgesi (%-27), Güneydoğu Asya Bölgesi (%-20), Doğu Akdeniz Bölgesi (%-19) ve Avrupa Bölgesi (%-15). Yeni haftalık ölüm vakalarının sayısı altı bölgenin beşinde azalmıştır: Avrupa Bölgesi (%-31), Güneydoğu Asya Bölgesi (%-25), Amerika Bölgesi (%-22), Batı Pasifik Bölgesi (-11%), Doğu Akdeniz Bölgesi (-10%); Afrika Bölgesi'nde artarken (+%10).

Şekil 1: 11 Eylül 2022 itibariyle DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı **

 

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ülke düzeyinde, en yüksek haftalık yeni vaka sayıları Japonya (537 181 yeni vaka; -%54), Güney Kore (435 695 yeni vaka; -%26), Amerika Birleşik Devletleri (430 048 yeni vaka; -%26), Rusya Federasyonu (337 187 yeni vaka; +%4) ve Çin’den (263 288 yeni vaka; +%11) bildirilmiştir. Haftalık yeni ölümlerin en yüksek rakamları Amerika Birleşik Devletleri (2306 yeni ölüm; -%21), Japonya (1681 yeni ölüm; -%18), Rusya Federasyonu (637 yeni ölüm; +%1), Brezilya (551 yeni ölüm; -%36) ve Filipinler’den (440 yeni ölüm; +28%) rapor edilmiştir.

Bildirilen COVID-19 vakaları ve ölümlerindeki mevcut eğilimler, birçok ülkenin COVID-19 test stratejilerini kademeli olarak değiştirmesi nedeniyle gerçekleştirilen toplam test sayısının ve dolayısıyla tespit edilen vaka sayısının azalmasına neden olduğu için dikkatle yorumlanmalıdır. Ek olarak, ülkelerden gelen veriler, rapor edilen COVID-19 vakalarındaki değişiklikleri ve ülkeler tarafından geriye dönük olarak yapılan ölümleri dahil etmek için DSÖ tarafından sürekli olarak güncellenmektedir.

Tablo 1. 11 Eylül 2022 itibariyle DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı **

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. 5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları *

** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

 

Şekil 3. 5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları*

 ** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme

Endişe Verici Varyantların Coğrafi yayılımı ve prevelansı

Küresel olarak, 12 Ağustos - 12 Eylül 2022 tarihleri arasında GISAID aracılığıyla 123.400 SARS-CoV-2 dizisi paylaşılmıştır. Bunların arasında son 30 gün içinde bildirilen122.374 dizi ile küresel olarak rapor edilen tüm dizilerin %99.2'sini oluşturan Omicron Endişe Verici varyantı (VOC) olmuştur.

35’inci epidemiyolojik haftada (29 Ağustos - 4 Eylül 2022) ve 34’üncü haftada (22 - 28 Ağustos 2022) GISAID'e gönderilen dizilerin karşılaştırılması, BA.5 Omicron alt soylarının  %86 ila %90’lık bir prevelansla küresel olarak baskın olmaya devam ettiğini göstermiştir. BA.4 altsoylarının (BA.4.6 dahil) prevalansı 34’üncü haftada %8.0'dan 35’inci haftada %6.1'e düşmüştür. BA.2 altsoylarının (BA.2.X) prevalansı 34’üncü haftaya kıyasla 35’inci haftada artmıştır (34. haftada %2.3 ve 35. haftada %3.2). BA.2.75 altsoyu, küresel olarak düşük prevalans göstermeye devam eden (sırasıyla 34 ve 35. haftalarda %1.0 ve %2.2) takip altında olan bir Omicron altsoyudur.

DSÖ, Prevelanstaki (yaygınlık) herhangi bir artışı ve viral özelliklerdeki değişimi izlemek için VOC'lerin altsoyları da dahil olmak üzere tüm soyları izlemeye devam etmektedir. Omicron altsoylarının dolaşımını tanımlayan mevcut eğilimler, SARS-CoV-2 sürveyans sistemlerinin sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Bunlara, ülkeler arasındaki sıralama kapasitesi ve örnekleme stratejilerindeki farklılıkları, örnekleme stratejilerindeki değişiklikleri, yapılan testlerde ve dünya çapında ülkeler tarafından paylaşılan dizilerde azalmaları ve dizi verilerinin GISAID'e yüklenmesindeki gecikmeler de dahildir.

SARS-CoV-2 varyantlarının değerlendirilmesi ve DSÖ sınıflandırması hakkında ayrıntılı bilgi için Ek 2'ye bakınız.

Ek kaynaklar

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi, bir önceki haftaya göre %33'lük bir düşüşle haftalık 8.800'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Dokuz ülke (%18) yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış bildirmiş olup en büyük oransal artışlardan bazıları Mali'de (629'a 262 yeni vaka; +%140), Liberya'da (31'e 15 yeni vaka; +107%) ve Zimbabve’de (115 vs 56 yeni vaka; +%105) görülmüştür.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler Reunion (4661 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 520.6 yeni vaka; -%34), Güney Afrika (1792 yeni vaka; 100.000 başına 3.0 yeni vaka; +%41) ve Mali (629) bildirilmiştir. yeni vakalar; 100.000'de 3,1 yeni vaka; +%140) olmuştur.

Bölge'de haftalık yeni ölüm sayısı bir önceki haftaya göre %10 artarak 57 ölüm vakasıyla sonuçlanmıştır. En çok yeni ölüm vakası rapor eden ülkeler  Güney Afrika (21 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; -%13), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (17 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; + %325) ve Nijerya (altı yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; önceki hafta hiç ölüm bildirilmedi) olmuştur.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, bir önceki haftaya göre %27'lik bir düşüşle 610.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Verilerin mevcut olduğu 56 ülkeden beşi (%9) yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış bildirmiş olup en büyük oransal artışlardan bazıları Montserrat (86 yeni vakaya karşı 64 yeni vaka; +%34), Venezuela gözlemlendi. (Bolivarcı Cumhuriyeti) (890'a 665 yeni vaka; +%34) ve Aruba’da (122'ye 98 yeni vaka; +%24) görülmüştür. En çok yeni vaka rapor eden ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (430 048 yeni vaka; 100.000'de 129.9 yeni vaka; -%26), Brezilya (60 594 yeni vaka; 100.000'de 28,5 yeni vaka; -31) ve Şili (32 268 yeni vaka; 100.000'de 168.8 yeni vaka; -%19) olmuştur.

 

Bölge'de rapor edilen haftalık yeni ölüm vakası sayısı, bir önceki haftaya göre %22 azalmış olup 4.000'in biraz altında yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni ölüm vakası rapor eden ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (2306 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%21), Brezilya (551 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%36) ve Peru (255 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +%9) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, 27.000'den fazla yeni vaka bildirmiş ve önceki haftaya göre %19'luk bir düşüş olmuştur. Üç (%14) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış rapor etmiş olup en yüksek orantılı artışlar Yemen (altıya karşı bir yeni vaka; +%500), Sudan (23'e 14 yeni vaka; +%64) ve Tunus’ta (962'ye karşı 695 yeni vaka; +%38) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler İran (7800 yeni vaka; 100.000'de 9.3 yeni vaka; -%31), Katar (4247 yeni vaka; 100.000'de 147.4 yeni vaka; +%8) ve Ürdün (3372 yeni vaka; 100.000'de 33.0 yeni vaka; -%15) olmuştur.

 

Bölge'de haftalık yeni ölüm sayısı bir önceki haftaya göre %10 azalmış ve 300'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni ölüm vakası rapor eden ülkeler ise İran (260 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%8), Suudi Arabistan (13 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; önceki haftanın rakamları) ve Pakistan (11 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%35) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya göre %15'lik bir düşüşle 1 milyondan fazla yeni vaka bildirmiştir. Dört (%7) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiş olup en yüksek oransal artışlar Ukrayna (16 155'e karşı 11 437 yeni vaka; +%41), Slovenya (11 076'ya 8872 yeni vaka; +25) gözlendi %) ve Polonya’da (25 133 vs 20 247 yeni vaka; +%24) gözlenmiştir. En çok yeni vaka rapor eden ülkeler Rusya Federasyonu (337 187 yeni vaka; 100.000'de 231.1 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer şekilde), Almanya (183 874 yeni vaka; 100.000'de 221.1 yeni vaka; -9% ) ve İtalya (110 644 yeni vaka; 100.000'de 185.5 yeni vaka; -%19) olmuştur.

 

Bölgede bir önceki haftaya göre %31'lik bir düşüşle 2.800'den fazla yeni haftalık ölüm rapor edilmiştir. En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler Rusya Federasyonu (637 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; önceki haftaya benzer şekilde), İtalya (373 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%25) ve İspanya (326 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%7) olmuştur.

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi, bir önceki haftaya göre %20'lik bir düşüşle 72.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgedeki verilerinin mevcut olduğu 10 ülkeden üçü (%30), yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış göstermiştir: Myanmar (1293'e karşı 597 yeni vaka; +%117), Bangladeş (2126'ya karşı 1444 yeni vakalar; +%47) ve Doğu Timor (33'e karşı 25; +%32). En çok yeni vaka rapor eden ülkeler  Hindistan (38 824 yeni vaka; 100.000'de 2.8 yeni vaka; -%20), Endonezya (19.950 yeni vaka; 100.000'de 7.3 yeni vaka; -%24) ve Tayland (9004 yeni vaka; 100 000'de 12.9 yeni vaka; -%26) olmuştur.

 

Bölge, bir önceki haftaya göre %25'lik bir düşüşle 400'ün üzerinde ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler ise Hindistan (159 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%33), Tayland (139 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; -%22) ve Endonezya (123 yeni ölüm; <100 000 başına 1 yeni ölüm; -%16) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, önceki haftaya göre %36 düşüşle 1,3 milyondan fazla yeni vaka bildirmiştir. İki (%6) ülke, yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış rapor etmiş olup en büyük oransal artışlar Papua Yeni Gine (20 yeni vakaya karşı 15 yeni vaka; +%33) ve Vietnam'da (20 467 yeni vakaya karşı 15 906 yeni vaka; +29%) olmuştur. En çok yeni vaka rapor eden ülkeler Japonya (537 181 yeni vaka; 100.000'de 424,7 yeni vaka; -%54), Güney Kore (435 695 yeni vaka; 100.000'de 849,8 yeni vaka; -26%) ve Çin (263 288 yeni vaka; 100.000'de 17.9 yeni vaka; +%11) olmuştur.

 

Bölge, 3200'den fazla ölüm vakasıyla birlikte, bir önceki haftaya göre yeni haftalık ölümlerde %11'lik bir düşüş bildirmiştir. En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler ise Japonya (1681 yeni ölüm; 100.000'de 1.3 yeni ölüm; -%18), Filipinler (440 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; +%28) ve Avustralya (407  yeni ölüm; 100.000'de 1,6 yeni ölüm; +%11) olmuştur.

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi:  https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına ve sürveyans klavuzuna dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur.

 

Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir. Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler, bölgeler ve alanlar, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---14-september-2022benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

 

[1]  Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

[2]  Arjantin ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı hükümetleri arasında Falkland Adaları (Malvinas) üzerindeki egemenlik konusunda bir anlaşmazlık bulunmaktadır.

Kuzey Kore’deki COVID-19 salgınına ilişkin güncellemeler, laboratuvar tarafından doğrulanmış COVID 19 vakalarının sayısı bildirilmediğinden bu rapora dahil edilmemiştir.

 

Ek 2. SARS-CoV-2 varyantlarının değerlendirilmesi ve sınıflandırılması

 

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaş veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol etmek için uygulanan aşıların, terapötiklerin, tanıların veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini değiştirip değiştirmediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantlar (VOC'ler), ilgili varyantlar (VOI'ler) veya izlem altındaki varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.

 

Varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtmak için gerektiğinde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve şu anda dolaşımda olan ve daha önce dolaşımda olan VOC'ler, VOI'ler ve VUM'ların listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantları izlem sayfasında mevcuttur. Ulusal makamlar diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve yeni ortaya çıkan varyantları ve bunların etkilerini araştırmaları ve raporlamaları için güçlü bir şekilde teşvik edilmektedir.

 

 

Etiketler: