BİRDEN FAZLA ÜLKEDE GÖRÜLEN MAYMUN ÇİÇEK HASTALIĞI (MONKEYPOX) SALGINI

21 Eylül 2022 Çarşamba

12-18 Eylül 2022 tarihleri arasındaki haftada, Avrupa ve Amerika Bölgelerinde bildirilen maymun çiçeği vakalarının sayısı azalmış olup Ağustos 2022'den bu yana gözlemlenen küresel düşüş eğilimini tetiklemiştir.

21 Eylül 2022'de yayınlanmış Dış Durum Raporu-6

DSÖ ulusal yetkilileri tarafından 21 Eylül 2022 tarihine ve saat 17:00’a (CEST) kadar alınan veriler

Risk Değerlendirmesi

Laboratuvarca doğrulanmış Vakalar

Ölüm Vakaları

Ülkeler/Bölgeler/Yönetim Bölgeleri

Küresel  Risk - Orta

61.753

23

105

DSÖ Bölgesel Risk

 Avrupa Bölgesi - Yüksek

 

 

 

Afrika Bölgesi, Amerika Bögesi, Doğu Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Asya Bölgesi - Orta

 

 

 

Batı Pasifik Bölgesi Düşük - Orta

 

 

 

 

Önemli Olaylar

 • 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasındaki haftada, Avrupa ve Amerika Bölgelerinde bildirilen maymun çiçeği vakalarının sayısı azalmış olup Ağustos 2022'den bu yana gözlemlenen küresel düşüş eğilimini tetiklemiştir.
 • 7 Eylül 2022'de yayınlanan son baskıdan bu yana 8757 yeni vaka (toplam vakalarda %16,5 artış) ve beş yeni ölüm bildirilmiştir.
 • 13 Eylül 2022'de Amerika Bölgesi, Bölgedeki genel riski Yüksek olarak sınıflandıran bir Risk Bildirimi yayınlamıştır (Değerlendirme tarihi: 9 Eylül 2022).
 • 16 Eylül 2022'de DSÖ, bir Halk Sağlığı Tavsiyesi (Public Advice) konulu bir sayfa kurmuştur. Sayfanın amacı, bireylere ve ailelere hastalıkları önleyebilecekleri ve sağlıklı kalabilecekleri yollar hakkında bilgi ve halk sağlığı tavsiyesi sağlamaktır. DSÖ, bir maymun çiçeği salgını sırasında nasıl güvende kalınacağına dair bilgiler içeren bu sayfayı yayınlamaktadır.

Epidemiyolojik Güncelleme

1 Ocak ile 18 Eylül 2022 arasında, altı DSÖ Bölgesinin tamamında 105 ülke/bölge/yönetim bölgesi (bundan böyle "ülkeler"[i] olarak anılacaktır) DSÖ'ye laboratuvar tarafından doğrulanmış 61.753 maymun çiçeği vakası ve 23 ölüm bildirilmiştir (Tablo 1). 7 Eylül 2022'de yayınlanan son baskıdan bu yana 8757 yeni vaka (toplam vakalarda %16,5 artış) ve beş yeni ölüm rapor edilmiştir.

Son yedi gün içinde 23 ülke haftalık vaka sayısında artış bildirmiş olup en yüksek artış Şili'de bildirilmiştir. Üç yeni ülke de son yedi gün içinde ilk vakalarını rapor etmiştir: Guam (12 Eylül), Ukrayna (15 Eylül) ve Bahreyn (16 Eylül). Genel olarak, 33 ülke, hastalığın maksimum kuluçka dönemi olan 21 günden fazla bir süredir yeni vaka bildirmemiştir.

Küresel olarak bildirilen haftalık yeni vaka sayısı, 37’inci haftada (12 - 18 Eylül) (n=3.794 vaka) 36’ncı haftaya (05 - 11 Eylül) (n=4.863 vaka) kıyasla %22 azalmış olup en büyük düşüş Avrupa Bölgesi (%-81) ve Amerika Bölgesi’nde (%-42) gözlenmiştir. Bu düşüşlere rağmen, son dört hafta içinde vakaların çoğu Amerika Bölgesinden (%80.3) ve Avrupa Bölgesinden (%18.6) rapor edilmiştir. 5 Eylül'den 18 Eylül'e kadar Kamerun (n=2), Nijerya (n=2) ve Sudan'da (n=1) olmak üzere toplam beş ölüm bildirilmiştir. Genel olarak, Afrika Bölgesi, teyit edilmiş vakalar arasında en yüksek sayıda ölüm vakası bildiren bölge olmuştur (14/23; %60,9).

18 Eylül itibariyle, küresel olarak en yüksek kümülatif vaka sayısını bildiren on ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (n = 22 957), İspanya (n = 7 037), Brezilya (n = 6649), Fransa (n = 22 957). = 3 898), Almanya (n = 3 563), Birleşik Krallık (n = 3 552), Peru (n = 2054), Kanada (n = 1 363), Kolombiya (n = 1 260) ve Hollanda (n = 1 209) olmuştur. Birlikte, bu ülkeler küresel olarak bildirilen vakaların %86,7'sini oluşturmaktadır.

Şekil 1. 1 Ocak 2022’den 17 Eylül 2022 saat 17:00’a (CEST) kadar bölgelere göre haftalık toplanan doğrulanmış maymun çiçeği vakalarının epidemiyolojik eğrisi

*Bu rakam, Pazar günleri sona eren epidemiyolojik haftalar için toplu haftalık verileri göstermektedir. Mevcut haftaya ilişkin veriler, eksik verilerle birlikte bir sonraki durum raporunda sunulacaktır.

 

Tablo 1. 1 Ocak 2022 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında saat 17:00’a (CEST) DSÖ Bölgelerince DSÖ'ye bildirilen kümülatif doğrulanmış maymun çiçeği hastalığı vakalarının ve ölümlerin sayısı

DSÖ Bölgesi

Doğrulanmış Vakalar

Ölümler

Afrika

587

14

Amerika

36.783

4

Doğu Akdeniz

51

1

Avrupa

24.138

3

Güneydoğu Asya

21

1

Batı Pasifik

173

0

Toplam

61.753

23

 

Diğer önemli epidemiyolojik bulgular:

 • Salgın esas olarak genç erkekleri etkilemeye devam etmektedir, mevcut verilerin %97.4'ü (32 125'in 31 295'i) erkek olup, yaş ortalaması 35'tir (Çeyrekler Arası Aralık: 30 - 42). Yaş verilerinin mevcut olduğu vakaların %1'inden azı 0-17 yaş arasındadır ve bunların 86'sı (%0,3) 0-4 yaş arasındadır. Bu oran bölgeler arasında farklılık göstermekte olup, 0-17 yaş arasındaki vakaların en büyük oranı Amerika Bölgesi'nden (164/293; %56) bildirilmektedir.
 • Bildirilen cinsel yönelimli vakaların %90.9'u (13 940/15 339) gey, biseksüel ve erkeklerle seks yapan diğer erkekler olarak tanımlanmıştır. Bildirilen tüm bulaşma türleri arasında, cilt yoluyla bulaşma ve cinsel aktiviteler sırasında mukozal temas yoluyla bulaşma, bildirilen tüm bulaşma olaylarının 10.215'i (%90,9) ile en yaygın bulaşma yolu olarak rapor edilmiştir.
 • Vakaların muhtemelen maruz kaldığı tüm ortamlarda, en yaygın olarak bildirilen, tüm olası maruziyet kategorilerinin 5,280'inin 3.099'u (%58,7) ile cinsel temasların olduğu bir parti ortamın olduğu görülmüştür.
 • Bilinen HIV durumu olan vakaların %44.2'si (17 444'ün 7 709'u) HIV pozitiftir.
 • En az bir semptom bildiren vakalar arasında en sık görülen semptom herhangi bir döküntüdür ve vakaların %85'inde bildirilmekte olup bunu %57 ile ateş ve sistemik ve genital döküntü (sırasıyla %41,6 ve %30,1) takip etmektedir.

 

Maymun çiçeği vakalarının yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımındaki bölgesel farklılıklar başlıklı Şekil 2, en yüksek vaka sayısını bildiren DSÖ Bölgelerindeki maymun çiçeği vakalarının yaş-cinsiyet piramidini göstermektedir. Avrupa ve Amerika Bölgeleri, yaş-cinsiyet dağılımında benzer bir örüntü sergilemekte olup, vakaların çoğu 30-39 yaşları arasındaki erkeklerde meydana gelmekte ve benzer cinsel yönelim dağılımları bulunmaktadır; Bu Bölgelerde sürmekte olan maymun çiçeği salgınının öncelikle kendilerini gey, biseksüel ve erkeklerle seks yapan diğer erkekleri ve bir veya birden fazla partnerle yakın zamanda cinsel temas bildirmiş olan erkekleri etkilemeye devam ettiğini göstermektedir.

Öte yandan, Afrika Bölgesi'nde, salgının demografik özellikleri devam eden zoonotik bulaşmayı yansıtacak olsa da, zoonotik yayılma olaylarının rolü şu anda iyi anlaşılmamıştır. Yaş-cinsiyet piramidi muhtemelen evdeki bulaşma dahil diğer bulaşma biçimlerini de yansıtmaktadır. 0-9 yaş arası çocuklar en çok etkilenen gruplardan birini temsil etmekte olup  etkilenen kız ve erkek çocukların sayısında belirgin bir fark yoktur, bunu 18-29 yaş grubu izlemektedir. Bu nedenle, son çalışmaların önermeye başladığı gibi, cinsel bulaşma yolları muhtemelen erkekler arasındaki bulaşmayı ve erkekler ile kadınlar arasındaki bulaşmayı kapsamaktadır. Bölge genelinde farklı kırsal ve kentsel bağlamlarda maymun çiçeğinin kaynaklarını ve yayılma biçimlerini aydınlatmak ve daha iyi anlamak için daha fazla epidemiyolojik araştırma, araştırma ve tek sağlık araştırmalarına ihtiyaç vardır.

 

Şekil 2. En yüksek vaka sayısını bildiren üç DSÖ bölgesindeki maymun çiçeği vakalarının yaş-cinsiyet piramidi (yaş-cinsiyet verileri olan n=31 012 vaka).

 

Şekil 3. 1 Ocak – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında ve saat 17:00 (CEST) itibariyle resmi kamu kaynaklarından DSÖ'ye bildirilen veya DSÖ tarafından tanımlanan doğrulanmış maymun çiçek hastalığı vakalarının coğrafi dağılımı

Güncellemeler ve DSÖ Tavsiyeleri

DSÖ, durumu yakından izlemeye ve Üye Devletler ve ortaklarla uluslararası koordinasyonu ve bilgi paylaşımını desteklemektedir. Kapsamlı vaka bulma, temaslı izleme, laboratuvar incelemesi, izolasyon, klinik yönetim, enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin uygulanması ve aşılama faaliyetlerinin yanı sıra devam eden epidemiyolojik ve karşı önlem araştırmalarını desteklemek için Üye Devletler tarafından klinik ve halk sağlığı olay yanıtı etkinleştirilmiştir.

Sürveyans

DSÖ, UST iletişimi yoluyla günlük maymun çiçeği vakaları ve ölümleri hakkında düzenli bilgilerin yanı sıra vaka bildirim formu (CRF) aracılığıyla ayrıntılı bilgi toplamaya devam etmektedir. Şu anda DSÖ, küresel düzeyde bildirilen toplam teyit edilmiş vakaların yaklaşık %91'i için Vaka Bildirim Formu-CRF almış olup en son epidemiyolojik bilgiler ‘Çevrimiçi 2022 Monkeypox salgını-Küresel Eğilimler’de mevcuttur:  Çevrimiçi raporun yeni bölümleri, DSÖ'nün 2022 salgını hakkında yeni yayınlanmış literatürden epidemiyolojik parametreleri özetlediği bir Literatür Özeti ve Salgın Parametrelerini içermektedir.

DSÖ şu anda maymun çiçeği için atık su sürveyansının kullanımını, virüsün toplumdaki varlığını veya bulaşmasını izlemedeki faydalarını araştırmak ve bu çalışma ile ilgili teknik ve diğer zorlukları özetlemek için ortaklarla birlikte çalışmaktadır.

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol

DSÖ, sağlık hizmeti veren tesislere, şüpheli veya doğrulanmış maymun çiçeği olan hastalara bakarken solunum cihazı, eldiven, önlük, göz koruması dahil olmak üzere sağlık çalışanları için standart ve bulaşmaya dayalı önlemleri izlemeye devam etmelerini tavsiye etmektedir. İster sağlık kuruluşunda ister evde olsun, hasta bakımı yapılırken eldiven ve diğer kişisel koruyucu giysi ve ekipmanlar giyilmelidir. Sağlık bakım tesisleri, güvenlikle tasarlanmış cihazların kullanımını teşvik etmek de dahil olmak üzere, sağlık çalışanlarının enjeksiyon güvenliği konusunda uygun şekilde eğitilmesini sağlamalıdır. Deri ve diğer numune toplama için, birkaç vaka raporu bulunan iğne batması yaralanması gibi perkütan maruziyet yoluyla sağlık çalışanı enfeksiyonunu önlemek için DSÖ Kılavuzuna uyulmalıdır. Bir bisturi veya başka bir uygun cihazın tercih edildiği durumlarda, deri lezyonlarının çatısını açmak için keskin iğneler kullanılmamalıdır.

 

Çevresel temizlik ve dezenfeksiyon protokollerine ve standart ve bulaşma temelli önlemlere göre çarşaf ve çamaşırların güvenli kullanımına özellikle dikkat edilmelidir. Muhtemel kontamine materyallerle her türlü temastan kaçınılmalıdır. Sağlık hizmetlerinde ve ev ortamlarında enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri kılavuzu, Maymun çiçeği için Klinik yönetim ve enfeksiyon önleme ve kontrolü: Geçici hızlı yanıt kılavuzunda mevcuttur.

Cemiyet ortamları gibi insanların biraraya geldiği ortamlarında ve bina içinde cinsel ilişkinin mümkün olduğu ortamlarda, yöneticiler veya organizatörler, personelin maymun çiçeği riskleri, bulaşma yolları ve belirti ve semptomlardan haberdar olmasını sağlamalı ve el hijyeni, çevre temizliği ve dezenfeksiyonu ve çarşaflar dahil ortak eşyaların güvenli kullanımı ve temizliği ve dezenfeksiyonu gibi enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamaya koymalıdır.

 

Teknik rehberlik ve diğer kaynaklar

Uluslararası Sağlık Tüzüğü Acil Durum Komitesi ve Genel Direktörün Geçici Tavsiyeleri

 

DSÖ Geçici Rehberlik ve Halk Sağlığı Tavsiyesi

 

 • WHO Vaccines and immunization for monkeypox: Interim guidance, 24 August 2022. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/361894/WHO-MPX-Immunization-2022.2-eng.pdf
 •  WHO Global clinical data platform for monkeypox case report form (CRF), 15 July 2022. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-Clinical_CRF-2022.2
 • Public health advice for gatherings during the current monkeypox outbreak, 28 June 2022: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-Gatherings-2022.1
 • WHO Surveillance, case investigation and contact tracing for Monkeypox: Interim guidance, 24 June 2022. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MONKEYPOX-surveillance-2022.2
 • Clinical management and infection prevention and control for monkeypox: Interim rapid response guidance, 10 June 2022. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-Clinical-and-IPC-2022.1  
 • WHO Technical brief (interim) and priority actions: enhancing readiness for monkeypox in WHO South-East Asia Region, 7 July 2022. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/whe/monkeypox/searo-mpx-tbrief22.pdf

 

Veri yönetimi

 

Risk iletişimi ve topluluk katılımı

 • Risk communication and community engagement public health advice on understanding, preventing and addressing stigma and discrimination related to monkey pox 1 September 2022. https://www.who.int/publications/m/item/communications-and-community-engagement-interim-guidance-on-usinginclusive-language-in-understanding--preventing-and-addressing-stigma-and-discrimination-related-to-monkeypox
 • Monkeypox Q&A, 31 August 2022. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox
 • Monkeypox: public health advice for gay, bisexual and other men who have sex with men, 18 July 2022. https://www.who.int/publications/m/item/monkeypox-public-health-advice-for-men-who-have-sex-with-men
 • Risk communication and community engagement (RCCE) for monkeypox outbreaks: Interim guidance, 24 June 2022. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-RCCE-2022.1
 • Interim advice for public health authorities on summer events during the monkeypox outbreak in Europe, 2022. 14 June 2022. https://www.who.int/europe/publications/m/item/interim-advice-for-public-health-authorities--on-summerevents-during-the-monkeypox--outbreak-in-europe--2022
 • Interim advice on Risk Communication and Community Engagement during the monkeypox outbreak in Europe, 2022. Joint report by WHO Regional office for Europe/ECDC, 2 June 2022. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/539046/ECDC-WHO-interim-advice-RCCE-Monkeypox-2-06- 2022-eng.pdf
 • WHO Monkeypox outbreak: update and advice for health workers, 26 May 2022. https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/risk-comms-updates/update_monkeypox-.pdf?sfvrsn=99baeb03_1
 • Risk communication and community engagement. Public health advice on the recent outbreak of monkeypox in the WHO European Region, 24 May 2022. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/538537/public-health-advicemonkeypox-eng.pdf

Laboratuvar ve teşhis

 • Monkeypox: experts give virus variants new names, 12 August 2022. https://www.who.int/news/item/12-08-2022- monkeypox—experts-give-virus-variants-new-names
 • WHO Laboratory testing for the monkeypox virus: Interim guidance, 23 May 2022. https://apps.who.int/iris/handle/10665/354488
 • WHO Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2021-2023, 25 February 2021. https://www.who.int/publications/i/item/9789240019720
 • Genomic epidemiology of monkeypox virus. https://nextstrain.org/monkeypox?c=country

 

Hastalık Salgın Haberleri ve durum raporları

 • Monkeypox outbreak 2022: https://www.who.int/emergencies/situations/monkeypox-oubreak-2022
 • Multi-country outbreak of monkeypox, External situation report #3 - 10 August 2022: https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-monkeypox--external-situation-report--3---10- august-2022
 • WHO Multi-country outbreak of monkeypox, External situation report #2 – 25 July 2022: https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-monkeypox--external-situation-report--2---25- july-2022
 • WHO Multi-country outbreak of monkeypox, External situation report #1 - 6 July 2022: https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-monkeypox--external-situation-report--1---6- july-2022
 • WHO disease outbreak news: Monkeypox, all items related to multi-country outbreak: https://www.who.int/emergencies/emergency-events/item/2022-e000121
 • WHO disease outbreak news: Monkeypox, all previous items including endemic countries and traveler-associated outbreaks: https://www.who.int/emergencies/emergency-events/item/monkeypox

 

Eğitim ve öğretim

 • WHO monkeypox outbreak toolbox, June 2022. https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit/disease-outbreaktoolboxes/monkeypox-outbreak-toolbox
 • WHO factsheet on monkeypox, 19 May 2022. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
 • Health topics – Monkeypox: https://www.who.int/health-topics/monkeypox
 • Open WHO. Online training module. Monkeypox: Introduction. 2020 English: https://openwho.org/courses/monkeypox-introduction Français: https://openwho.org/courses/variole-du-singe-introduction
 • Open WHO. Extended training. Monkeypox epidemiology, preparedness and response. 2021. English: https://openwho.org/courses/monkeypox-intermediate; Français: https://openwho.org/courses/variole-du-singe-intermediaire

 

Diğer kaynaklar

 • WHO AFRO Weekly Bulletin on Outbreaks and Other Emergencies, all previous items: https://www.afro.who.int/healthtopics/disease-outbreaks/outbreaks-and-other-emergencies-updates
 • WHO 5 moments for hand hygiene. https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day
 • WHO One Health. https://www.who.int/health-topics/one-health
 • World Organisation for Animal Health, founded as OIE: Monkeypox. https://www.woah.org/en/disease/monkeypox/
 • Joint WHO Regional Office for Europe - European Centre for Disease Prevention and Control, Monkeypox surveillance bulletin Situation reports (who.int)
 • Joint WHO Regional Office for Europe - European Centre for Disease Prevention and Control, Monkeypox Resource toolkit to support national authorities and event organizers in their planning and coordination of mass and large gathering events. https://www.who.int/europe/tools-and-toolkits/monkeypox-resource-toolkit-for-planning-and-coordination-ofmass-and-large-gathering-events/
 • WHO. Monkeypox & mass gatherings. Recommendations for mass gatherings during a monkeypox outbreak. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/epi-win/update78_monkeypox-massgatherings.pdf?sfvrsn=dfc9ee5a_1&download=true
 • WHO European Region Interim advice for public health authorities on summer events during the monkeypox outbreak in Europe, 2022 https://www.who.int/europe/publications/m/item/interim-advice-for-public-health-authorities--onsummer-events-during-the-monkeypox--outbreak-in-europe--2022
 • Weekly epidemiological record (WER) no.11, 16 March 2018, Emergence of monkeypox in West Africa and Central Africa 1970-2017. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260497/WER9311.pdf;jsessionid=7AB72F28D04CFE6CE24996192FC4 78FF?sequence=1 Jezek Z., Fenner F.: Human Monkeypox. Monogr Virol. Basel, Karger, 1988, vol 17, pp 1-5. doi: 10.1159/isbn.978-3-318-04039-5
 • Clinical management and infection prevention and control for monkeypox: Interim rapid response guidance, 10 June 2022. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-Clinical-and-IPC-2022.1

 

Ek 1: Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan tüm veriler yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve farklı veri ekleme kriterleri ve farklı veri kesme süreleri kullanan diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulamaya ve değişikliğe tabidir. Vaka tespiti, tanımlar, test stratejileri, raporlama uygulaması ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler/yönetim bölgeleri arasında farklılık göstermektedir. Diğerlerinin yanı sıra bu faktörler, gerçek vaka ve ölüm sayılarının değişken olarak eksik tahmin edilmesi ve bu verilerin küresel düzeyde yansıtılmasında değişken gecikmeler ile sunulan sayıları etkilemektedir.

[i]'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, yönetim bölgelerini veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilir. Kullanılan tanımlamalar ve bu materyallerin sunumu, DSÖ'nün herhangi bir ülke, bölge veya yönetim bölgesinin veya yetkili makamlarının yasal statüsüne veya hudut veya hudutlarının sınırlandırılmasına ilişkin herhangi bir görüşünün ifadesi anlamına gelmez.

 

Tablo 1. 1 Ocak 2022 ve 18 Eylül 2022 tarihleri arasında ve saat 17:00 (CEST) itibariyle DSÖ Bölgelerince ve ülke tarafından doğrulanmış maymun çiçek hastalığı vakaları

Bölge

Ülke

Doğrulanmış Vakalar

Ölüm Vakaları

 

Afrika

Benin

3

0

Kamerun

7

2

Orta Afrika Cumhuriyeti

8

2

Kongo

5

0

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

195

0

Gana

84

4

Liberya

3

0

Nijerya

277

6

Güney Afrika

5

0

Amerika

Arjantin

265

0

Aruba

3

0

Bahama*

2

0

Barbados*

1

0

Bermuda*

1

0

Bolivya

129

0

Brezilya

6649

2

Kanada

1363

0

Şili

728

0

Kolombiya

1260

0

Kosta Rika

4

0

Küba

2

1

Curaçao*

1

0

Dominik Cumhuriyeti

31

0

Ekvador

68

1

El Salvador

2

0

Guadelope*

1

0

Guatemala

12

0

Guyana

2

0

Honduras

4

0

Jamaika

12

0

Martinik*

1

0

Meksika

1049

0

Panama

12

0

Paraguay

1

0

Peru

1054

0

Portoriko

160

0

San Martin

1

0

ABD

22.957

0

Uruguay

5

0

Venezüella*

3

0

Doğu Akdeniz

 

Bahreyn

1

0

İran

1

0

Ürdün

1

0

Lübnan

11

0

Fas

3

0

Katar

4

0

Suudi Arabistan

8

0

Sudan

6

1

Birleşik Arap Emirlikleri

16

0

Avrupa

Andorra*

4

0

Avusturya

301

0

Belçika

744

1

Bosna Hersek

3

0

Bulgaristan

6

0

Hırvatistan

27

0

GKRC + KKTC *

5

0

Çekya

65

0

Danimarka

183

0

Estonya

11

0

Finlandiya

33

0

Fransa

3898

0

Gürcistan*

2

0

Almanya

3563

0

Cebelitarık

6

0

Yunanistan

69

0

Grönland*

2

0

Macaristan

75

0

İzlanda*

12

0

İrlanda

173

0

İsrail

247

0

İtalya

828

0

Litvanya

5

0

Letonya*

5

0

Lüksemburg

55

0

Malta

33

0

Monako*

3

0

Karadağ

2

0

Hollanda

1209

0

Norveç

89

0

Polonya

167

0

Portekiz

908

0

Moldova*

2

0

Romanya

38

0

Rusya Federasyonu

2

0

Sırbistan*

31

0

Slovakya

14

0

Slovenya

46

0

İspanya

7037

2

İsveç

179

0

İsviçre

502

0

Birleşik Krallık

3552

0

 

Türkiye*

1

0

 

Ukrayna

1

0

Güney

doğu

Asya Bölgesi

Hindistan

12

1

Endonezya*

1

0

Tayland

8

0

Batı Pasifik

Avustralya

132

0

Çin

5

0

Guam

1

0

Japonya*

4

0

Yeni Kaledonya*

1

0

Yeni Zelanda

5

0

Filipinler*

4

0

Güney Kore

2

0

Singapur

19

0

Toplam

102 Ülke / Bölge / Yönetim Bölgesi

61.753

23

 

 

 

 

 

 

Etiketler: