LOAS’TA DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI POLİO VİRÜSÜ

26 Kasım 2015 Perşembe

Laos’ta dolaşımda olan Polio Virüsü Tip 1 Aşısı kaynaklı (VDPV1) 2 yeni vaka bildirilmiş olup bu vakalarla birlikte ülkede bu salgınla ilgili olarak görülen vaka sayısı 3’e çıkmıştır.

LOAS’TA DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI POLİO VİRÜSÜ  

Hastalık Salgını Haberleri

26 Kasım 2015                   

       Laos’ta dolaşımda olan Polio Virüsü Tip 1 Aşısı kaynaklı (VDPV1) 2 yeni vaka bildirilmiş olup, bu vakalarla birlikte ülkede bu salgınla ilgili olarak görülen vaka sayısı 3’e çıkmıştır.

       6 ve 8 Kasım 2015 tarihleri arasında Laos Ulusla UST Odak Noktası DSÖ’ye 2 yeni VDPV1 vakasının doğrulandığını bildirmiştir. Bununla birlikte 12 sağlıklı temaslının gaita örneğinden  dolaşımda olan VDPV1 (cVDPV1) izole edilmiştir.  Bu temaslıların hepsi Bolikhan İlçesinde (Bolikhamxay Vilayeti) yaşamaktadırlar.

Vakalarla İlgili Ayrıntılar       

       Yeni bildirilen vakaların ilki 15 yaşında bir genç erkektir ve ilk bildirilen önceki vakayla aynı köyden gelmektedir. Vakanın OPV öyküsü yoktur. Yeni bildirilen vakalardan ikincisi 4 yaşında bir erkek çocuğu olup, 28 Eylül’de ateş  ve 29 Eylül’de ise alt ekstremite zayıflığı görülmüştür.  1 ekim tarihinde Bolikhamxay Vilayet Hastanesi’nin yoğun bakım birimine kaldırılmış ve 2 Ekim’de  ölmüştür. Vakanın OPV öyküsü yoktur.

        Bolikhan İlçesi bu salgından önce kronikleşmiş düşük bağışıklama oranlarına sahipti: 2009 ile 2014 yılları arasında 3 doz OPV ile aşılanmış  yeni doğan bağışıklama oranı %40 ile %66 arasında değişmekteydi. Laos’un ilk yerel Vahşi Polio Virüsü vakası 1993’te görülmüştür.  

DSÖ Risk Değerlendirmesi

        Dolaşımda olan VDPV’ler; OPV’lerde bulunan suşlardan mutasyona uğramış çok nadir görülmekle birlikte çok iyi belgelendirilmiş Polio virüsü suşlarıdır.

        Aşılanmanın yetersiz olduğu bazı popülasyonlarda görülebilirler.

        Bu bölgeye ya da bu bölgeden seyahat edenlerin sayısının oldukça sınırlı ve aşılama faaliyetleri planlanmış olduğundan, DSÖ Laos’tan cVDPV1’in  uluslararası yayılım riskinin düşük olduğunu değerlendirmektedir.

 

DSÖ’nün tavsiyesi

       Tüm ülkelerin özellikle de Polio’dan etkilenen ülkelere sıkça seyahat eden ve bu ülkelerle temasları olan ülkelerin, herhangi yeni bir Polio Virüs importasyonunu hızlıca tespit edebilmek ve acil yanıtı tesis edilebilmek için Akut Flask Paralizi (AFP) vakalarına yönelik sürveyanslarını güçlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Ülkeler, yönetimler ve bölgeler  yeni virüs girişini en aza indirgemek için  rutin bağışıklama kapsamlarını standart olarak yüksek seviyede tutmalıdırlar.

       DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık Önerileri Polio’dan etkilenmiş bölgelere giden ve buralardan dönen kişilerin Polio’ya karşı tam olarak aşılanmış olması şeklindedir. Enfekte bölgelerde oturanlar (ve 4 haftadan fazla bir süre ziyaretçi olarak kalanlar) seyahatleri 4 haftadan  12 aya kadar sürecekler  içinde ilave bir doz OPV ya da İnaktive Polio Aşısı - IPV ile aşılanmaları tavsiye edilmektedir.   

Kaynak : http://www.who.int/csr/don/26-november-2015-polio/en/

 

Etiketler: