LAOS’TA DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI POLİO VİRÜSÜ (cVDPV)

29 Ocak 2016 Cuma

17 Ocak 2016 tarihinde Laos Ulusal UST Odak Noktası DSÖ’ye 2 yeni dolaşımda olan Aşı Kaynaklı Polio Virüsü Tip 1-cVDPV1 vakasının doğrulandığını bildirmiştir. İki vaka da Xaisomboun Vilayetinin Longsane ilçesindendir.

LAOS’TA DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI POLİO VİRÜSÜ (cVDPV)  

Hastalık Salgını Haberleri

29 Ocak 2016

        17 Ocak 2016 tarihinde Laos Ulusal UST Odak Noktası DSÖ’ye 2 yeni dolaşımda olan Aşı Kaynaklı Polio Virüsü Tip 1-cVDPV1 vakasının doğrulandığını bildirmiştir. İki vaka da Xaisomboun Vilayetinin Longsane ilçesindendir.   

 

Yeni Vakalarla İlgili Ayrıntılar

       Vakaların ilki Xaisomboun Vilayetinin Longsane İlçesinden14 aylık bir erkek bebektir.  Vakada 16 Kasım’da ateş görülmüş, sonrasında 18 Kasım’da hiporefleksi ve her iki bacağında asimetrik paralizi gelişmiştir.  Yerel sağlık otoriteleri bu Akut Flask Paralizi vakasını 19 Kasım’da bildirmiştir. Aşılama öyküsü söz konusu çocuğun 3 doz Oral Polio Aşısı-OPV ile aşılandığını göstermiştir. 1 ve 3 Aralık’ta hastadan örnekler alınmış ve testlerin yapılması için Japonya’daki Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü’ne (NIID) gönderilmiştir. 21 Aralık’ta örneklerde Poliovirüsleri için yapılan testler negatif çıkmıştır. Bununla birlikte vakanın asemptomatik olan kız kardeşinden alınan örnekte VDPV1 için yapılan test pozitif çıkmıştır. 14 aylık AFP vakası pozitif temaslısıyla olan epidemiyolojik bağlantısı nedeniyle Ulusal Koordinasyon Komitesi tarafından VDPV1 vakası olarak sınıflandırılmıştır.  Yeni bir AFP vakasının da yapılan testler sonucunda VDPV1 pozitif çıkması bölgede VDPV1 dolaşımının olası olduğunu göstermektedir.          

      Vakalardan ikincisi Xaisomboun Vilayetinin Longsane İlçesinden 40 yaşında bir erkektir. Vakada 18 Aralık’ta semptomlar hiporefleksi ve bacaklarda simetrik paralizi olarak görülmüş olup akciğer tutulumu meydana gelmemiştir. Ateşle ilgili  bildirim olmamıştır. Hastanın herhangi bir sinir sistemi hastalığı, yakın zamanda travma ya da hayvan ve böcek ısırığı öyküsü bulunmamaktadır.  OPV aşısı ile aşılanmamıştır. Vientiane Vilayet Hastanesi Vilayet Sağlık Müdürlüğü’ne bir AFP vakasının görüldüğünü 21 Aralık’ta haber vermiş ve aynı gün gaita numunelerinin alınması da dahil vakayla ilgili incelemeler gerçekleştirilmiştir.  Japonya’daki Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) bu vakada VDPV1 için yapılan testlerin pozitif çıktığını 9 Ocak’ta bildirmiştir.          

       DSÖ kriterlerine göre bu 2 Akut Flask Paralizi –AFP vakası doğrulanmış cVDPV1 vakaları olarak sınıflandırılmıştır.

Halk Sağlığı Yanıtı

      Laos’ta doğrulanmış ilk dolaşımda olan VDPV1 tespit edilmesinden bu yana salgın yanıt aktiviteleri ülke genelinde yürütülmüştür. Buna  ülke genelinde ve etkilenen bölgeler vilayetler (Bolikhamxay ve Xaisomboun) ve komşu vilayette (Xiengkhuang) Aralık’ta yapılan aşılamalar da dahildir.  Ulusal Acil Durum Harekat Merkezi yanıt çalışmalarını koordine etmek üzere faaliyete geçirilmiş ve bir Polio Salgın Yanıt Planı hazırlanmıştır. Ülke genelinde artırılmış sürveyans uygulmasına geçilmiştir. Yüksek riskli bölgelerde geriye dönük hastane ve sağlık merkezi kayıtlarının incelenmesi de dahil aktif vaka bulma çalışmaları sürmektedir.  

       15 yaş altı çocuklara yapılmak üzere, yaklaşık 10 milyon doz aşının kullanılacağı, 6 turdan oluşan ve 2015 Ekim ile 2016 Mart ayları arasında gerçekleştirilecek bir OPV aşılaması (4 bölgesel ve 2 ulusal çapta) planlanmıştır. Aşılama kampanyalarının kalitesini değerlendirmek üzere bağımsız gözlemciler görevlendirilmiştir.

       Belirlenmiş topluluklara yönelik farklı dillerde anahtar mesajlar, radyo ve hoparlörlerden yayınlanmak üzere hazırlanmıştır. 13 Ocak’ta Laos Başbakanı dolaşımda olan VDPV1 salgınının bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmiştir.       

 

DSÖ’nün Tavsiyesi

      Tüm ülkelerin özellikle de Polio’dan etkilenen ülkelere sıkça seyahat eden ve bu ülkelerle temasları olan ülkelerin, herhangi yeni bir Polio Virüs importasyonunu hızlıca tespit edebilmek ve acil yanıtı tesis edilebilmek üzere Akut Flask Paralizi (AFP) vakalarına yönelik sürveyanslarını güçlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Ülkeler, yönetimler ve bölgeler yeni virüs girişini en aza indirgemek için  rutin bağışıklama kapsamlarını standart olarak yüksek seviyede tutmalıdırlar.

       DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık Önerileri Polio’dan etkilenmiş bölgelere giden ve buralardan dönen kişilerin Polio’ya karşı tam olarak aşılanmış olması şeklindedir. Enfekte bölgelerde oturanlar (ve 4 haftadan fazla bir süre ziyaretçi olarak kalanlar) 4 haftadan  12 aya kadar süren seyahat süreleri içinde ilave bir doz OPV ya da İnaktive Polio Aşısı - IPV ile aşılanmaları tavsiye edilmektedir.   

       2015 Kasım ayında Uluslararası Halk Sağlığı Tüzüğü 2015–UST 2015 gereğince Acil Durum Komitesi tavsiyesi doğrultusunda, Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu kapsamında,  cVDPV1 ‘den etkilenen ülkelerden Polio Virüsünün diğer ülkelere uluslararası yayılımını sınırlamakla ilgili olarak Geçici Tavsiyelerini genişletmiştir.  Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu kapsamında Geçici Tavsiyelere uygun olarak cVDPV ile enfekte olmuş herhangi bir ülke salgını halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmelidir ve uluslararası seyahat eden kişilerin tamamını aşılamalıdır.   

Kaynak : http://www.who.int/csr/don/29-january-2016-polio-lao/en/

Etiketler: