LOAS’TA DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI POLİO VİRÜSÜ (cVDPV)

25 Şubat 2016 Perşembe

6 - 16 Şubat 2016 tarihleri arasında Laos Ulusal UST Odak Noktası DSÖ’ye 3 yeni Aşı Kaynaklı Polio Virüsü Tip 1-cVDPV1 vakasının doğrulandığını bildirmiştir.

LOAS’TA DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI POLİO VİRÜSÜ (cVDPV)  

Hastalık Salgını Haberleri

25 Şubat 2016

        6 - 16 Şubat 2016 tarihleri arasında Laos Ulusal UST Odak Noktası DSÖ’ye 3 yeni Aşı Kaynaklı Polio Virüsü Tip 1-cVDPV1 vakasının doğrulandığını bildirmiştir.

 

Vakalarla İlgili Ayrıntılar

  • İlk vaka Vientiane Vilayetinin Phounhoung İlçesinden 15 aylık bir kız çocuktur. Hastada paralizi 8 Ocak’ta başlamıştır.
  • İkinci vaka Vientiane Vilayetinin Feuang İlçesinden 44 yaşında bir kadındır. Hastada paralizi 11 Ocak’ta başlamıştır.

        Her iki vaka da Oral Polio Aşısı (OPV) olmamıştır. 3 Şubat 2016 tarihinde Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünde  dolaşımda olan Aşı Kaynaklı Polio Virüsü (cVDPV1) Tip 1 için her iki vakanın gaita örneklerinde yapılan testler pozitif (+) çıkmıştır. Her iki vakanın da arasında herhangi bir epidemiyolojik bağlantı yoktur.

  • Üçüncü vaka Vientiane Vilayetinin Meun İlçesinden 18 yaşında bir erkektir. Vakada 3 Ocak 2016’ta paralizi başlamıştır. Gaita numunesi testinin sonuçları beklenmektedir; bununla birlikte numune paralizi başlangıcından 14 gün sonra alındığı için numunenin “uygun olmadığı” düşünülmektedir. Yakın temaslıların birinden alınan gaita örneğinde VDPV1 için yapılan testler pozitif çıkmış olup epidemiyolojik bağlantı ve temaslının pozitif sonuçlanan gaita örneklerine dayanarak vaka cVDPV1 olarak sınıflandırılmıştır.

         Yeni edinilen bulgular ülkede birden fazla cVDPV1 suşunun ayrı ayrı ve eş zamanlı olarak dolaşımda olduğunu düşündürmektedir.  

         Bu salgında bugüne kadar doğrulanmış toplam cVDPV1 vaka sayısı 10’dur. Salgın başlangıcından bu yana Bolikhamxay, Xaisomboun ve Vientiane vilayetlerinde 23 sağlıklı temaslının gaita örneklerinden dolaşımda olan cVDPV1 izole edilmiştir.

Sağlıklı temaslılarda cVDPV1’in rapor edilmesinden sonra ulusal çapta, özellikle de yeni etkilenen bölgelerde, artırılmış sürveyans uygulamasına geçilmiştir. DSÖ Batı Pasifik Bölgesi Ofisi söz konusu durum ve yanıt faaliyetleriyle ilgili olarak komşu ülkelerle bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

Halk Sağlığı Yanıtı

       Laos’ta ilk cVDPV1’in 2015 Ekim ayında doğrulanmasından buyana ulusal çapta, 2015 Aralık ile 2016 Ocak tarihleri arasında yapılan tamamlayıcı bağışıklama faaliyetleri de dahil,  yanıt faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bir Polio Salgın Yanıt Planı taslağı oluşturulmuş ve acil durum operasyon merkezleri ulusal ve bölgesel ölçekte faaliyete geçirilmiştir. Hastane ve sağlık merkezleri kayıtlarını geriye dönük incelemeleri de dahil olmak üzere aktif vaka bulma çalışmaları yüksek riskli bölgelerde sürdürülmektedir.      

       15 yaş altı çocukları ve yüksek risk altında bulunan her yaştaki nüfusu hedef alan bir dizi tamamlayıcı bağışıklama faaliyetlerini içeren salgın yanıt çalışmaları gerçekleştirilmiş ve planlanmıştır.  

DSÖ Risk Değerlendirmesi

       Rapor edilen cVDPV1 vakaları etkilenen bölgelerde yaşayan nüfusun bağışıklık seviyesinin düşük olduğunu ve söz konusu suşun daha fazla yayılma riski olduğunu göstermektedir. Bölgede cVDPV1 suşunun birkaç aydır dolaşımda olduğunu göstermektedir. Daha önce yaşanan tecrübelere dayanarak yeni vakaların görülmesi beklenmektedir. Bununla birlikte tamamlayıcı bağışıklama faaliyetleri hedeflenen nüfusa etkin bir şekilde ulaşırsa hastalığın Laos’tan diğer ülkelere uluslararası yayılım riskinin düşük olması beklenmektedir. DSÖ epidemiyolojik durumu takip etmekte ve eldeki güncel bilgilere dayanarak risk değerlendirmesi yapmaktadır.

 

DSÖ’nün Tavsiyesi

   Tüm ülkelerin özellikle de Polio’dan etkilenen ülkelere sıkça seyahat eden ve bu ülkelerle temasları olan ülkelerin, herhangi yeni bir Polio Virüs importasyonunu hızlıca tespit edebilmek ve acil yanıtı tesis edilebilmek üzere Akut Flask Paralizi (AFP) vakalarına yönelik sürveyanslarını güçlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Ülkeler, yönetimler ve bölgeler yeni virüs girişini en aza indirgemek için  rutin bağışıklama kapsamlarını standart olarak yüksek seviyede tutmalıdırlar.

  DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık Önerileri Polio’dan etkilenmiş bölgelere giden ve buralardan dönen kişilerin Polio’ya karşı tam olarak aşılanmış olması şeklindedir. Enfekte bölgelerde oturanlar (ve 4 haftadan fazla bir süre ziyaretçi olarak kalanlar) 4 haftadan  12 aya kadar süren seyahat süreleri içinde ilave bir doz OPV ya da İnaktive Polio Aşısı - IPV ile aşılanmaları tavsiye edilmektedir.   

  2015 Kasım ayında Uluslararası Halka Sağlığı Tüzüğü 2015–UST 2015 gereğince Acil Durum Komitesi tavsiyesi doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu kapsamında  cVDPV1 ‘den etkilenen ülkelerden Polio Virüsünün diğer ülkelere uluslararası yayılımını sınırlamakla ilgili olarak Geçici Tavsiyelerini genişletmiştir.  Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu kapsamında Geçici Tavsiyelere uygun olarak cVDPV ile enfekte olmuş herhangi bir ülke salgını halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmelidir ve uluslararası seyahat eden kişilerin tamamını aşılamalıdır.  

Kaynak : http://www.who.int/csr/don/25-february-2016-polio-lao/en/

 

 

Etiketler: