LİBERYA’DA LASSA ATEŞİ

18 Mayıs 2016 Çarşamba

DSÖ 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Liberya’da en az 38 şüpheli Lassa Ateşi vakası görüldüğünü bildirmiştir.

LİBERYA’DA LASSA ATEŞİ

Hastalık Salgını Haberleri

18 Mayıs 2016

       DSÖ 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Liberya’da en az 38 şüpheli Lassa Ateşi vakası görüldüğünü  bildirmiştir.

       Şüpheli vakalar 6 bölgeden rapor edilmiştir: Bong (9 ölüm dahil toplam 17 vaka), Nimba (6 ölüm dahil toplam 14 vaka), Gbarpolu (4 vaka), Lofa (1 vaka), Margibi (1 vaka) ve Montserrado (1 vaka).

       1 Ocak ve 3 Nisan 2016 tarihleri arasında laboratuvarda test edilmek üzere 24 şüpheli vakadan örnekler alınmıştır. Şüpheli bu 24 vakanın 7’sinde Lassa Ateşi için yapılan testlerin pozitif çıktığı rapor edilmiştir:

  • 2 vaka Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemiyle tespit edilmiştir,
  • 2 vaka Enzim İlintili İmmün Test (ELISA) kullanılarak IgM antikorlarının tespit edilmesiyle belirlenmiştir,  
  • 2 vaka ELISA kullanılarak Lassa Virüsü antijenlerinin tespit edilmesiyle belirlenmiştir,
  • 7’inci vakanın hangi tür testle tespit edildiğine dair elimizde bilgi bulunmamaktadır.

Lassa Virüsünün doğrulanmadığı bütün vakalarda Ebola Virüsü Hastalığı için yapılan testler

negatif sonuçlanmıştır. Liberya’da vakalardan alınan örnekler, Lassa Ateşi için PCR ile test edecek belirlenmiş laboratuvarlar olmadığından,  test edilmek üzere Sierra Leone’nın Kenema şehrine gönderilmektedir.   

DSÖ Halk Sağlığı Değerlendirmesi

       Bugüne kadar 134 temaslı için 21 günlük takip dönemi tamamlanmıştır. Toplam 17 yeni temaslı takip altındadır. Bu temaslılardan hiçbirinde semptom görülmemiştir.

       Uygun salgın yanıt önlemleri DSÖ ve ortak organizasyonlar desteğiyle ulusal otoritelerce gerçekleştirilmiş olup bunlar arasında vaka yönetimi, enfeksiyon önleme ve kontrolü, toplumsal katılım ve sağlık eğitimi yer almaktadır.   

DSÖ Risk Değerlendirmesi

       Lassa Ateşi Liberya’da endemiktir ve ülkenin değişik bölgelerinde neredeyse her sene salgınlara sebep olmaktadır. Önceki senelerde benzer olaylardan edinilen deneyimler ışığında yeni vakaların rapor edilmesi beklenmektedir.

       Zaman zaman seyahatle ilişkili Lassa Ateşi vakalarının geçmişte bildirilmiş olmasına rağmen (Bakınız 27 ve 8 Nisan tarihli Hastalık Salgınları Haberleri) Liberya’dan endemik olmayan ülkelere hastalığın yayılma riski düşük olarak kabul edilmektedir. DSÖ epidemiyolojik durumu takip etmekte ve eldeki güncel bilgiler ışığında risk değerlendirmesi yapmaktadır.

DSÖ’nün Tavsiyesi

       Yılın bu döneminde vakaların sayısında mevsimsel artışlar olacağı göz önünde bulundurulduğunda Lassa Ateşi’nin endemik olduğu Batı Afrika ülkeleri ilgili sürveyans sistemlerini güçlendirmeleri konusunda teşvik edilmektedir.    

      Şüpheli ya da doğrulanmış Lassa Ateşi vakalarıyla ilgilenen sağlık çalışanlarına, hastaların kanı ve vücut sıvıları ya da elbise ve yatak çarşafları gibi malzemeler gibi kontamine yüzeylerle teması önlemek amacıyla ilave enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamaları tavsiye edilmektedir.   

       Lassa Ateşi vakalarıyla yakın temas (1 metrelik bir mesafe içinde)  olursa sağlık çalışanları yüz koruyucu ekipmanlar ( yüz kalkanı ya da tıbbi maske ve gözlük ), temiz non-steril uzun kollu önlük ve eldivenler (bazı işlemler için steril eldivenler) kullanmalıdır.           

       Laboratuvar çalışanları da risk altındadır. Lassa Virüsü Enfeksiyonunu incelemek amacıyla insan ve hayvanlardan alınan örnekler eğitimli personel tarafından ve uygun donanıma sahip laboratuvarlarda azami biyolojik muhafaza koşulları altında ele alınmalıdır.        

       Lassa Ateşi’nin endemik olduğu bölgelerden dönen ateşli hastalarda Lassa Ateşi tanısı göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlık çalışanları, Lassa Ateşi olmasından şüphelenilen hastaları gördüklerinde acilen yerel ve ulusal uzmanlarla, tavsiye almak ve laboratuvar testlerini yaptırmak üzere iletişime geçmelidir.     

       DSÖ söz konusu durumla ilgili olarak eldeki bilgiler ışığında Liberya’ya yönelik herhangi bir ticaret ya da seyahat kısıtlaması önermemektedir.

Kaynak: http://www.who.int/csr/don/18-may-2016-lassa-fever-liberia/en/

Etiketler: