NİJERYA’DA VAHŞİ POLİO VE AŞI KAYNAKLI POLİO

06 Ekim 2016 Perşembe

Nijerya’da, vahşi polio tespit edilmeden geçen iki yıldan uzun bir süreden sonra, Hükümet başlangıcı Temmuz - Ağustos 2016 arasına denk gelen, laboratuvar tarafından doğrulanmış üç vahşi poliovirüs tip bir (WPV1) vakası bildirmiştir.

 

Nijerya’da Vahşi Polio ve Aşı Kaynaklı Polio

Hastalık Salgın Haberleri

6 Ekim 2016

Vahşi Polio Virüsü (WPV1) Salgını

Nijerya’da, vahşi polio tespit edilmeden geçen iki yıldan uzun bir süreden sonra, Hükümet başlangıcı Temmuz - Ağustos 2016 arasına denk gelen, laboratuvar tarafından doğrulanmış üç vahşi poliovirüs tip bir (WPV1) vakası bildirmiştir.

Vakaların üçü de Borno Eyaletinde, 2 – 5 yaş arası çocuklarda tespit edilmiştir. Bunlardan iki tanesinde akut flask paralizi (AFP) gelişmiş olup üçüncü vaka ise asemptomatiktir ve AFP gelişen bir çocuğun yakın temaslısı olarak tespit edilmiştir. 

Tespit edilen virüsler, en son 2011’de Borno’da tespit edilen vahşi poliovirüs tip 1 ile yakından bağlantılıdır. Bu durum, bu virüs türünün o zamandan bu yana tespit edilmeden dolaşmakta olduğunun göstergesidir.

Aşı Kaynaklı Polio Vakaları

Bildirilen vahşi polio vakalarına ek olarak, bölgede uygulanmakta olan güçlendirilmiş hastalık sürveyans faaliyetlerinin bir parçası olarak son zamanlarda bildirilen WPV1 vakalarından bir tanesinin sağlıklı bir aile temaslısından alınan numunede aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) tespit edilmiştir.

Bu izole türün genetik analizi, bu aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) türünün de, öncesinde hiç tespit edilmeden bölgede en az iki yıldır dolaşmakta olduğunu göstermektedir.

Halk Sağlığı Yanıtı

Tespit edilen vahşi ve aşı kaynaklı poliovirüse yanıt olarak, Kuzeydoğu Nijerya’da bölgesel bir salgın müdahalesi uygulanmaya devam etmektedir.

Halihazırda büyük ölçekli ek aşılama faaliyetleri yürütülmektedir. Borno’da polio tespitine yanıt olarak, Nijerya hükümeti salgının ulusal bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmiş; ve komşu olan Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Nijer hükümetleri de Çad Gölü alt bölgesi için bölgesel halk sağlığı acil durumu ilan etmiştir.

Tüm ülkelerle, bölgedeki alanları etkileyen geniş çaplı insani acil durum kapsamında, bölgesel salgın yanıtı koordine edilmektedir. Mevcut tüm kaynakların etkilerini maksimize etmek ve daha geniş sağlık girişimleri ile birlikte polio aşısının da bölgedeki en hassas ve ihtiyaç sahibi popülasyona ulaşmasını sağlamak amacıyla, bölgedeki polio yok etme ekipleri, ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerde, insani acil durum müdahale ekipleri, diğer Birleşmiş Milletler kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri ile yakinen koordine halindedir. Bölgede sürveyans faaliyetleri güçlendirilmektedir.  

DSÖ Risk Değerlendirmesi

Nijerya’da vahşi poliovirüs tip 1 (WPV1) ve aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) tespiti, poliovirüs dolaşımı riski ve sonuçlarını minimize etmek için tüm seviyelerde rutin aşılama kapsamının yüksek oranda tutulmasının önemini ortaya koymaktadır. 

Bu olayı hızlı şekilde durdurmak ve gelecekte benzer salgınları önlemek amacıyla ülke çapında yeterli ve tatmin edici aşılama kapsamı sağlamak için sağlam bir salgın yanıtı gerekmektedir. 

Ülkenin bazı bölgelerindeki emniyetsizlik ve ulaşılmazlık, yanıt faaliyetleri açısından engel teşkil etmeye devam etmektedir.

DSÖ, bölgede dolaşmakta olan WPV1 ve cVDPV2 türlerinin uluslararası yayılım riskini, özellikle Çad Gölü alt bölgesinin komşu alanları açısından yüksek olarak değerlendirmektedir

DSÖ epidemiyolojik durumu ve uygulanmakta olan salgın yanıt önlemlerini değerlendirmeye devam edecektir.

DSÖ Tavsiyeleri

Tüm ülkelerin, özellikle poliodan etkilenen ülke ve bölgelere sürekli seyahati ve temaslıları olanların, herhangi bir poliovirüs vakasını hızlı şekilde tespit etmek ve hızlı müdahaleyi kolaylaştırmak için akut flask paralizi (AFP) vakaları için sürveyansı güçlendirmeleri önemlidir. Ülkelerin ve bölgelerin, herhangi bir yeni virüsün ortaya çıkmasının sonuçlarını minimize etmek maksadıyla tüm seviyelerde eşit şekilde yüksek oranda rutin aşılama faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir.   

DSÖ’nün Uluslararası Seyahat ve Sağlık rehberi, poliodan etkilenen bölgelere seyahat eden tüm yolcuların polioya karşı tam şekilde aşılanmasını tavsiye etmektedir. Etkilenmiş bölgelerin yerlilerinin (ve 4 haftadan uzun süre kalan ziyaretçilerin), seyahatin 4 haftadan 12 aya kadar olan süresi içerisinde ilave bir doz OPV veya inaktive polio aşısı (IPV) alması gerekmektedir.   

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) kapsamında bir araya gelen Acil Durum Komitesi’nin tavsiyesi doğrultusunda, poliovirüsün uluslararası yayılımını kısıtlamaya yönelik çabalar, Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil etmeye devam etmektedir. Poliovirüs yayılımından etkilenen ülkeler Geçici Tavsiyelere tabidir. Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kapsamında yayımlanmış olan Geçici Tavsiyeler ile uyumlu olmak açısından, poliovirüs ile enfekte olan herhangi bir ülkenin salgını, ulusal halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmesi ve tüm uluslararası yolcuların aşılanması fikrini dikkate alması gerekmektedir. Poliovirüsü ekporte eden herhangi bir ülkenin, tüm uluslararası yolcuların ülkeden çıkış öncesi aşılanmasını sağlaması gerekmektedir.

Kaynak: http://www.who.int/csr/don/06-october-2016-polio-nigeria/en/

Etiketler: