2016’DA POLİOVİRÜS DOLAŞIMINA DAİR ÖZET BİLGİ - PAKİSTAN

27 Aralık 2016 Salı

Pakistan’da, Belucistan Ketta’da çevresel numunelerde, dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) tespit edilmiştir. Görünür genetik bağları bulunan iki izolat, 20 Ekim ve 28 Kasım 2016’da alınan çevresel numunelerden izole edilmiştir. Virüs yalnızca çevresel numunelerden izole edilmiştir ve Ketta veya eyalette başka herhangi bir yerde izole türlerle bağlantılı herhangi bir paraliz vakası olmamıştır.

2016’da Poliovirüs Dolaşımına Dair Özet Bilgi - Pakistan

Hastalık Salgın Haberleri

27 Aralık 2016

Pakistan’da, Belucistan Ketta’da çevresel numunelerde, dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) tespit edilmiştir. Görünür genetik bağları bulunan iki izolat, 20 Ekim ve 28 Kasım 2016’da alınan çevresel numunelerden izole edilmiştir. Virüs yalnızca çevresel numunelerden izole edilmiştir ve Ketta veya eyalette başka herhangi bir yerde izole türlerle bağlantılı herhangi bir paraliz vakası olmamıştır.

Pakistan, vahşi poliovirüs tip 1 (WPV1)’in yerel yayılımından etkilenmeye de devam etmektedir. 21 Aralık tarihi itibariyle, 2016 yılında rapor edilmiş 19 vahşi poliovirüs tip 1 (WPV1) vakası bulunmaktadır. Bu rakam, ülkede bugüne kadar bildirilmiş yıllık vaka sayılarının en düşüğüdür ve bildirim yapılan bölgelerin sayısı da bugüne kadarki en düşük sayıdır.

Son altı aydaki polio vakalarının çoğu, rezervuar olmayan bölgelerden, yani “seviye 2, 3, 4” bölgelerden (yeniden polio enfeksiyonunun oluşması tehlikesine daha açık olduğu düşünülen bölgeler) bildirilmiştir. Şubat 2016’dan bu yana Pakistan’daki geleneksel polio rezervuarlarından herhangi bir paralitik vahşi poliovirüs vakası bildirilmemiştir.

Halk Sağlığı Yanıtı

Ketta ve komşu bölgelerde şuan, uluslararası kabul edilmiş protokoller doğrultusunda, monovalan oral polio aşısı tip 2 (mOPV2)  ile müdahale planlanmaktadır. Bir dizi kampanyanın ilki, 2 Ocak 2017 tarihine planlanmaktadır. Ayrıca, Ulusal Sağlık Hizmetleri, Düzenlemeler ve Koordinasyon Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve diğer ortakların da desteği ile, akut flask paralizi (AFP) vakaları için aktif araştırmayı güçlendirmekte ve bu türün dolaşımını daha açık şekilde tespit etmek için geniş kapsamlı bir saha araştırması yürütmektedir. Pakistan polionun yok edilmesine yönelik Ulusal Acil Durum Eylem Planını uygulamaya ve ülkede polio yayılımına dair kalan tüm silsileleri yok etmeye devam etmektedir.  

Bildirilen tip 2 virüsünden etkilenen bölge, Güney Afganistan’a kadar uzanan uluslararası genel WPV1 rezervuarının bir parçasıdır. Bu bölgede WPV1 yayılımını durdurmak, federal, il ve bölge sağlık ekiplerinin en büyük önceliği olmaya devam etmektedir. Aralık 2016, Ocak 2017 ve Şubat 2017’de bivalan oral polio aşısı (bOPV) kullanılarak arka arkaya yapılacak olan ulusal ve alt ulusal aşı turlarının uygulanmasında yüksek kalitenin sağlanması için ulusal ve vilayet çapındaki Acil Durum Operasyon Merkezleri ve Bölge Polio Kontrol Odaları aracılığıyla titiz hazırlıklar devam etmektedir. Bu kampanyalar, genel rezervuar dahilinde düşük yoğunlukta WPV1 yayılımını sürdüren bağışıklık kazanmamış nüfusların kalan grupları açısından son derece önemlidir.

Yüksek kalitenin sağlanması için, hazırlıklar, en yüksek riskli bölgelere yeterli oranda kaynak ayrılması; gözden kaçırılmış çocuklar için belirlenen sebeplere göre operasyonel planların uygun hale getirilmesi; aşı ekiplerinin mikroplanlarının, aşı uygulayıcı seçiminin, eğitim ve denetiminin doğrulanması; ve topluluk liderleri aracılığıyla toplumlar ile yerel bağlantıların geliştirilmesi gibi konulara odaklanmaktadır. Genel rezervuar boyunca yayılıma ortak şekilde müdahale edebilmek için, Afganistan ekipleri ile tüm seviyelerde yakın koordinasyon sürmektedir.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

DSÖ, Pakistan ve Afganistan arasındaki genel rezervuarda WPV1’in uluslararası yayılım riskini yüksek olarak değerlendirmektedir (bu gibi türlerin Afganistan ile ortak epidemiyolojik blok boyunca geçmişteki yayılımı dolayısıyla). DSÖ ayrıca, genel rezervuarda aşı kaynaklı poliovirüs tip 2’nin yayılım riskini de orta yüksek arasında değerlendirmektedir. Vahşi poliovirüs tip 1 ve aşı kaynaklı poliovirüs tip 2’nin uluslararası yayılım riski düşük olarak değerlendirilmektedir.

DSÖ Önerileri

Tüm ülkelerin, özellikle poliodan etkilenen ülke ve bölgelere sık seyahatin ve temaslıların bulunduğu ülkelerin, herhangi bir yeni virüs importasyonunu hızlıca tespit etmek ve hızlı müdahaleyi kolaylaştırmak için akut flask paralizi (AFP) sürveyansını güçlendirmeleri gerekmektedir. Ülkeler ve bölgeler, herhangi bir yeni virüsün ortaya çıkmasının sonuçlarını minimize etmek maksadıyla eyalet seviyesinde rutin aşı kapsamını her yerde eşit şekilde yüksek tutmalıdır.

DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık Rehberi, poliodan etkilenmiş bölgelere seyahat eden tüm yolcuların polioya karşı tam olarak aşılanmış olmasını önermektedir. Enfekte bölgelerden gelen ülke sakinlerinin (ve 4 haftadan uzun süreli ziyaretçilerin) seyahatin 4. haftası ile 12. ayı arasında ilave bir doz oral polio aşısı veya inaktive polio aşısı olması gerekmektedir.   

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) kapsamında toplanmış olan Acil Durum Komitesi’nin tavsiyesi doğrultusunda, poliovirüsün uluslararası yayılımını kısıtlamaya yönelik çabalar, Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Durumu teşkil etmeye devam etmektedir. Poliovirüs yayılımından etkilenen ülkeler, Geçiçi Tavsiyelere tabidir. Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu kapsamında yayımlanan Geçiçi Tavsiyelere uymak maksadıyla, poliovirüsten etkilenmiş herhangi bir ülkenin salgını, ulusal halk sağlığı acil durumu ilan etmesi ve tüm uluslararası yolcuları aşılamayı düşünmesi gerekmektedir. Poliovirüsü exporte eden ülkeler, kalkıştan önce tüm uluslararası yolcuların aşılanmasını sağlamalıdır. 

Etiketler: