DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ’NDE DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI TİP 2 POLİOVİRÜS SALGINI

13 Haziran 2017 Salı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, iki ayrı dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) salgını teyit edilmiştir. İlk cVDPV2 zinciri, paraliz başlangıç tarihleri 20 Şubat ve 8 Mart 2017 olan, Haut-Lomami eyaletindeki iki bölgeden iki akut flask paralizi (AFP) vakasından izole edilmiştir. İkinci cVDPV2 zinciri, Maniema eyaletinden, iki AFP vakasından (paraliz başlangıç tarihleri 18 Nisan ve 8 Mayıs 2017) ve toplumdaki sağlıklı bir temaslıdan izole edilmiştir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde  Dolaşımda Olan Aşı Kaynaklı Tip 2 Poliovirüs  Salgını

Hastalık Salgın Haberleri

13 Haziran 2017

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, iki ayrı dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) salgını teyit edilmiştir. İlk cVDPV2  zinciri, paraliz başlangıç tarihleri 20 Şubat ve 8 Mart 2017 olan, Haut-Lomami eyaletindeki iki bölgeden iki akut flask paralizi (AFP) vakasından izole edilmiştir. İkinci cVDPV2 zinciri, Maniema eyaletinden, iki AFP vakasından (paraliz başlangıç tarihleri 18 Nisan ve 8 Mayıs 2017) ve toplumdaki sağlıklı bir temaslıdan izole edilmiştir.

Halk Sağlığı Yanıtı

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi (GPEI)’nden ortakların desteği ile, popülasyon bağışıklığı ve daha fazla yayılma riskinin değerlendirilmesini de kapsayan risk değerlendirmesini tamamlamıştır. 

Yeni AFP vakaları için aktif vaka araştırması ile uluslararası kabul edilmiş salgın yanıt protokolleri doğrultusunda, monovalan oral polio aşısı tip 2 (mOPV2) ile tamamlayıcı aşılama faaliyetlerini içeren sürveyansın güçlendirilmesini kapsayan salgın yanıt planlamaları halihazırda tamamlanma aşamasındadır. 

Komşu ülkelerde de sürveyans ve aşılama faaliyetleri güçlendirilmektedir.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

DSÖ, bu zincirlerin daha fazla ulusal yayılım riskini yüksek, uluslararası yayılım riskini ise orta seviye olarak değerlendirmektedir.

cVDPV2 tespiti, herhangi bir poliovirüs dolaşımı riski ve sonuçlarını minimize etmek için her yerde yüksek seviye rutin aşılama kapsamının sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu olaylar ayrıca, virüsün herhangi bir düşük seviye yayılımının yaratacağı riski de göstermektedir. Gelecekte benzer salgınları önlemek için dolaşımı hızlı şekilde durdurmak ve etkilenmiş bölgelerde yeterli aşılama kapsamı sağlamak için sağlam bir salgın yanıtına ihtiyaç vardır. DSÖ epidemiyolojik durumu ve uygulanmakta olan salgın yanıt tedbirlerini değerlendirmeye devam edecektir.

DSÖ Önerileri

Tüm ülkelerin, özellikle poliodan etkilenen ülke ve bölgelere sık seyahatin ve temaslıların bulunduğu ülkelerin, herhangi bir yeni virüs importasyonunu hızlıca tespit etmek ve hızlı müdahaleyi kolaylaştırmak için akut flask paralizi (AFP) vakaları için sürveyansı güçlendirmeleri gerekmektedir. Ülkeler, bölgeler ve alanlar, herhangi bir yeni virüsün ortaya çıkmasının sonuçlarını minimize etmek maksadıyla bölgesel seviyede rutin aşı kapsamını eşit oranda yüksek tutmalıdır.

DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık Rehberi, poliodan etkilenmiş bölgelere seyahat eden tüm yolcuların polioya karşı tam olarak aşılanmış olmasını önermektedir. Enfekte bölgelerden gelen ülke sakinlerinin (ve 4 haftadan uzun süreli ziyaretçilerin) seyahatin 4 hafta ile 12 ayı içerisinde ilave bir doz oral polio aşısı (OPV) veya inaktive polio (IPV) aşısı olması gerekmektedir. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) kapsamında toplanmış olan Acil Durum Komitesi’nin tavsiyesi doğrultusunda, poliovirüsün uluslararası yayılımını kısıtlamaya yönelik çabalar, Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Durumu teşkil etmeye devam etmektedir. Poliovirüs yayılımından etkilenen ülkeler, Geçici Tavsiyelere tabidir. Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu kapsamında yayımlanan Geçici Tavsiyelere uymak maksadıyla, poliovirüsten etkilenmiş herhangi bir ülkenin salgını, ulusal halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmesi ve tüm uluslararası yolcuları aşılamayı düşünmesi gerekmektedir.

Etiketler: