SURİYE ARAP CUMHURİYETİ’NDE DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI TİP 2 POLİOVİRÜS SALGINI

13 Haziran 2017 Salı

Suriye Arap Cumhuriyeti Deir Al Zour vilayetinde, dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) salgını teyit edilmiştir

Suriye Arap Cumhuriyeti’nde  Dolaşımda Olan Aşı Kaynaklı  Tip 2 PoliovirüsSalgını

Hastalık Salgın Haberleri

13 Haziran 2017

Suriye Arap Cumhuriyeti Deir Al Zour vilayetinde, dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) salgını teyit edilmiştir. Paraliz başlangıç tarihleri 5 Mart ve 6 Mayıs 2017 olan iki akut flask paralizi (AFP) vakasının dışkı numunesi ile 17 Nisan’da alınan bir AFP vakasının temaslı numunesinden izole edilen üç tip-2 aşı kaynaklı poliovirüs (VDPV2) izolatı arasında genetik bağlantı bulunduğuna dair kanıt mevcuttur. Al Mayadeen de 2013 yılında Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki vahşi poliovirüs tip 1 (WPV1) salgınının merkez üssüdür. Yoğun çok ülkeli polio salgın yanıtı, WPV1 salgınını etkili şekilde kontrol altına almış ve 21 Ocak 2014’ten bu yana Suriye Arap Cumhuriyeti’nde herhangi bir WPV1 vakası rapor edilmemiştir.

Halk Sağlığı Yanıtı

Mayıs 2017’de ilk aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (VDPV2)’nin doğrulanmasından bu yana, şehirde, özellikle Al Mayadeen bölgesinde, AFP sürveyansı yoğunlaştırılmıştır. 6 Haziran 2017 itibariyle, bu yıl bu şehirden rapor edilen toplam 58 AFP vakası mevcuttur. Test sonuçları aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (VDPV2) pozitif çıkan iki vakaya ek olarak, 11 kişinin sonuçları poliovirüsler açısından negatif çıkmıştır. Kalan numuneler de laboratuvarlarda işlem aşamasındadır veya laboratuvarlara götürülmektedir.   

Dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) salgınının doğrulanmasını müteakip, uluslararası kabul edilmiş salgın yanıt protokolleri doğrultusunda, monovalan oral polio aşısı tip 2 (mOPV2) ile tamamlayıcı aşılama faaliyetlerine ilişkin planlama dahil olmak üzere salgın yanıt planlaması çalışmaları sürmektedir.

Deir Al Zour’da genel emniyetsizlik ortamı sebebiyle aşılama için erişim tehlikeli olsa da, şehre 2016 yılının başından bu yana polio ve diğer aşıyla önlenebilir hastalıkla karşı çeşitli aşılama kampanyaları ile bir dereceye kadar erişilmiştir. Çok yakın zamanda, bivalan oral polio aşısı (bOPV) kullanılarak Mart ve Nisan 2017’de iki kampanya gerçekleştirilmiştir. En son tam trivalan oral polio aşısı (tOPV) turu Ekim 2015’te gerçekleştirilmiştir. 2016’nın ilk dört ayında gerçekleştirilen trivalan oral polio aşısı (tOPV) turları yalnızca Deir Al Zour şehrindeki hedef popülasyonun bir bölümüne ulaşmıştır. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin, 2008 yılında rutin bebek aşılaması programına iki doz inaktive polio aşısı (IPV) eklediğinden bahsetmek uygun olacaktır. Suriye Arap Cumhuriyeti 1 Mayıs 2016’da, rutin aşılamada trivalan oral polio aşısından (tOPV) bivalan oral polio aşısına (bOPV) geçmiştir.

Halihazırda, genel popülasyon bağışıklık seviyelerinin değerlendirilmesi ve yeni AFP vakaları için aktif araştırmaların güçlendirilmesi dahil detaylı bir risk analizi oluşturulmaktadır. Komşu ülkelerde de sürveyans ve aşılama faaliyetleri güçlendirilmektedir.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

cVDPV2 tespiti, herhangi bir poliovirüs dolaşımı riski ve sonuçlarını minimize etmek için tüm seviyelerde yüksek düzeylerde rutin aşılama kapsamının sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu gibi olaylar ayrıca, rutin aşılama yoluyla yüksek popülasyon bağışıklığının sürdürülmesini engelleyen ciddi boyutta sürekli bir emniyetsizliğin olduğu alanlar ve bölgelerdeki riski de göstermektedir. VDPV2 yayılımını hızlı şekilde durdurmak için sağlam bir salgın yanıtına ihtiyaç vardır. DSÖ epidemiyolojik durumu ve uygulanmakta olan salgın yanıt tedbirlerini değerlendirmeye devam edecektir. 

DSÖ Önerileri

mOPV2 ve IPV ile aşılama yanıtını harekete geçirmek için devam eden risk değerlendirmesini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak önemlidir. Aşı yanıtının coğrafi boyutu, risk değerlendirmesi bulguları doğrultusunda olacaktır. Aşı yanıtı sırasında mümkün olan en yüksek kapsamı sağlamak önemli olacaktır. Bölgedeki zor ve çetrefilli güvenlik durumu dikkate alınarak yanıtı uygulamak için uygun stratejiler belirlenecek ve kullanılacaktır. Yoğunlaştırılmış AFP sürveyansı devam etmelidir. 

Tüm ülkelerin, özellikle poliodan etkilenen ülke ve bölgelere sık seyahatin ve temaslıların bulunduğu ülkelerin, herhangi bir yeni virüs importasyonunu hızlıca tespit etmek ve hızlı müdahaleyi kolaylaştırmak için akut flask paralizi (AFP) vakaları için sürveyansı güçlendirmeleri gerekmektedir. Ülkeler, bölgeler ve alanlar, herhangi bir yeni virüsün ortaya çıkmasının sonuçlarını minimize etmek maksadıyla bölgesel seviyede rutin aşı kapsamını eşit oranda yüksek tutmalıdır.

DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık Rehberi, poliodan etkilenmiş bölgelere seyahat eden tüm yolcuların polioya karşı tam olarak aşılanmış olmasını önermektedir. Enfekte bölgelerden gelen ülke sakinlerinin (ve 4 haftadan uzun süreli ziyaretçilerin) seyahat öncesi 4 hafta ile 12 ay içerisinde ilave bir doz oral polio aşısı (OPV) veya inaktive polio (IPV) aşısı olması gerekmektedir.   

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) kapsamında toplanmış olan Acil Durum Komitesi’nin tavsiyesi doğrultusunda, poliovirüsün uluslararası yayılımını kısıtlamaya yönelik çabalar, Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Durumu teşkil etmeye devam etmektedir. Poliovirüs yayılımından etkilenen ülkeler, Geçici Tavsiyelere tabidir. Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu kapsamında yayımlanan Geçici Tavsiyelere uymak maksadıyla, poliovirüsten etkilenmiş herhangi bir ülkenin salgını, ulusal halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmesi ve tüm uluslararası yolcuları aşılamayı düşünmesi gerekmektedir. 

Etiketler: