NİJERYA’DA MAYMUN ÇİÇEK HASTALIĞI (MONKEYPOX)

21 Aralık 2017 Perşembe

20 Eylül 2017’de Bayelsa State’de insanlarda görülen Maymun Çiçek Hastalığı -Monkeypox hastalığıyla ilgili şüpheli bir salgının olduğu DSÖ’ye bildirilmiştir. 20 Eylül 2017’de Bayelsa State’de insanlarda görülen Maymun Çiçek Hastalığı -Monkeypox hastalığıyla ilgili şüpheli bir salgının olduğu DSÖ’ye bildirilmiştir.4 Eylül - 9 Aralık tarihleri arasında ülkenin farklı bölgelerinde 172 şüpheli ve 61 teyit edilmiş vaka bildirilmiştir.

 

21 Aralık 2017

 

20 Eylül 2017’de Bayelsa State’de insanlarda görülen Maymun Çiçek Hastalığı -Monkeypox hastalığıyla ilgili şüpheli bir salgının olduğu DSÖ’ye bildirilmiştir. Laboratuvar araştırmaları Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Ulusal Referans Laboratuvarı, Dakar’da bulunan Pasteur Enstitüsü ve DSÖ Ortopoxvirus'lar için İşbirliği Merkezi, Atlanta'daki Birleşik Devletler Hastalık Kontrolü ve Korunma Merkezi (ABD CDC) tarafından yürütülmüştür.  4 Eylül - 9 Aralık tarihleri arasında ülkenin farklı bölgelerinde 172 şüpheli ve 61 teyit edilmiş vaka bildirilmiştir.    

Laboratuarca teyit edilen vakalar 36 eyaletin/ bölgenin 14’ünden rapor edilmiş olup söz konusu eyaletler/bölgeler şunlardır: Akwa Ibom, Abia, Bayelsa, Benue, Cros River, Delta, Edo, Ekiti, Enugu, Lagos, Imo, Nasarawa, Rivers ve Federal Capital Territory (FCT).

Şüpheli vakaların rapor edildiği 23 eyalet/bölge şunlardır: Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Bayelsa, Benue, Cross River, Delta, Edo, Ekiti, Enugu, Federal Capital Territory (FCT), İmo, Kaduna, Kano, Katsina, Kogi, Kwara, Lagos, Ondo, Oyo, Nasarawa, Niger ve Rivers.

Vakaların çoğunluğu erkek (% 75) ve 21-40 yaşları arasındadır (yaş ortalaması = 30 yaşında).

Antiretroviral tedavi almayan, immün sistemi baskılanmış bir vakanın öldüğü bildirilmiştir.

Vakaların kümelenmesi eyaletler içinde gerçekleşmiştir ancak eyaletler arasında epidemiyolojik bağlantılar hakkında bilinen bir kanıt bulunmamaktadır.

Ayrıca, eyaletler içinde ve eyaletler arasında izole edilen virüsün genetik sıralama sonuçları, virüsün insan popülasyonuna birden fazla kaynaktan bulaştığını önermektedir. Daha ileri epidemiyolojik araştırmaların yapılmasına devam edilmektedir.

 

Halk Sağlığı Yanıtı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) kendisine bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi-EOC’yi deaktive etmiş olup salgın yanıt çalışmaları, yanıt çalışmalarına katılan tüm paydaşların oluşturduğu, bir teknik çalışma grubu tarafından koordine edilecektir. NCDC, Acil Yanıt Ekipleri-RRT’leri teyit edilmiş vakaların görüldüğü tüm eyaletlere konuşlandırmış olup diğer eyaletlere de uzaktan teknik destek yine NCDC tarafından sağlanacaktır. Sürveyans, vaka incelemesi ve temaslı izi sürme çalışmaları devam etmektedir. Sürveyans ve Salgın Yönetim Sistemi-SORMAS 4 Kasım 2017’de konuşlandırılmış olup bu sistem teyit edilmiş ve şüpheli gerçek zamanlı haritalanması ve veri yönetiminin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. İzolasyon birimleri de dahil vaka yönetim tesisleri oluşturulmuş ve bu tesislerde palyatif bakım hizmeti sağlanmıştır.

Sağlık çalışanları, kitle iletişim araçları, anahtar mesajların iletimi, basın bültenleri ve medya brifingleri aracılığıyla iletilen maymun çiçek hastalığı riskiyle ilgili olarak vaka yönetimi ve halkla ilişkiler konularında eğitilmiştir.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Maymun Çiçek Hastalığı -Monkeypox, Orta ve Batı Afrika'nın ormanlık bölgelerinde sporadik olarak görülen nadir bir zoonozdur ve ölümcül bir hastalığa neden olabilen bir ortopoxvirüsüdür. Hastalık belirtileri, insan çiçek hastalığı (1980'den beri eradike edilmiş olan) ile benzerdir, ancak insanda görülen Maymun Çiçek Hastalığı bildiğimiz çiçek hastalığı kadar şiddetli bir hastalık değildir. Hastalık, kendiliğinden sınırlayıcı olup, semptomlar genellikle 14-21 gün içinde ortadan kaybolur. Tedavi destekleyici bir tedavidir. Bu Nijerya’da 1978’den bu yana görülen ilk salgındır. Virüs, enfekte hayvanların (sıçanlar, sincaplar, maymunlar, fındık faresi, çizgili fareler, şempanzeler ve diğer kemirgenler) kanları, vücut sıvıları ve kutanöz / mukozal lezyonlarla doğrudan temas yoluyla iletilir. İkincil insandan insana bulaşma sınırlıdır, ancak solunum damlacıkları, bulaşmış kişiler veya kontamine olmuş maddelerle temas yoluyla ortaya çıkabilir.

 

DSÖ Önerisi

 

Maymun Çiçek Hastalığı –Monkeypox salgını süresince solunum damlacıkları ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas, deri lezyonları veya son zamanlarda hasta salgıları veya lezyon sıvısı tarafından kontamine edilen giyim eşyaları enfeksiyon için en önemli risk faktörüdür.

Spesifik tedavi veya aşı yokluğunda, insanlardaki enfeksiyonu azaltmanın tek yolu, kemirgenler de dahil olmak üzere vahşi hayvanlarla yakın temas kurmaktan kaçınmak ve insanları virüse maruziyeti azaltmak için alabilecekleri tedbirler hakkında eğitmek gibi risk faktörleri konusunda halkın bilinçlenmesini artırmaktır. Salgın kontrolü için sürveyans önlemleri ve yeni vakaların hızlı tanımlanması kritik öneme sahiptir. Halk sağlığı eğitim mesajları aşağıdaki risklere odaklanmalıdır:

 

  • Hayvandan insana bulaşma riskini azaltmak. Endemik bölgelerde bulaşmayı önleme çabaları, vahşi doğada ölü bulunması nedeniyle hastalanan hayvanlara dokunmaktan kaçınmaya odaklanmalıdır. Hasta hayvanlar veya onların enfekte dokularıyla temasta eldivenler ve diğer uygun koruyucu giysiler giyilmelidir.
  • İnsandan insana bulaşma riskini azaltmak. Maymun hastalığına yakalanan insanlar izole edilmeli ve enfekte hastaların bakımıyla ilgili sağlık kuruluşlarında enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirleri uygulanmalıdır. Maymun Çiçek Hastalığı –Monkeypox’a yakalanan kişilerle yakın fiziksel temas, bu kişiler iyileşene kadar kaçınılmalıdır. Herhangi bir tesiste hasta insanların bakımını yaparken eldiven, yüz maskeleri ve koruyucu önlük giyilmelidir. Hasta insanların bakımı veya ziyaretleri sonrasında eller düzenli olarak yıkanmalıdır.

DSÖ, mevcut bilgilere dayanarak Nijerya’ya da etkilenen alanlara yönelik seyahat veya ticaret konusunda herhangi bir kısıtlama getirilmesini önermemektedir. Şu anda, uluslararası seyahat edenlerin Nijerya'daki Maymun Çiçek Hastalığı –Monkeypox ile temasa girmesi riski düşüktür.

Etiketler: