LİBERYA’DA LASSA ATEŞİ

22 Şubat 2018 Perşembe

9 Ocak 2018'de Gine'deki bir hasta ateş, boyun ağrısı, vücut ağrısı ve kusma ile Liberya'nın Nimba Şehrinde yer alan Ganta'daki bir hastaneye kaldırılmıştır. Hastaya, 11 Ocak 2018'deki ölümüne kadar, Ribavirin tedavisi uygulanmıştır. İlk semptomlar 29 Aralık 2017'de görülmüştür. Liberya'da hastaneye kaldırılmadan önce, Gine'nin Ne Zerekore Bölgesi'nde yeralan Diecke'deki bir sağlık kuruluşunda doktora başvurmuş, tifo ve sıtma tedavisi görmüştür.

Hastalık Salgını Haberleri

22 Şubat 2018

 

9 Ocak 2018'de Gine'deki bir hasta ateş, boyun ağrısı, vücut ağrısı ve kusma ile Liberya'nın Nimba Şehrinde yer alan Ganta'daki bir hastaneye kaldırılmıştır. Hastaya, 11 Ocak 2018'deki ölümüne kadar, Ribavirin tedavisi uygulanmıştır. İlk semptomlar 29 Aralık 2017'de görülmüştür. Liberya'da hastaneye kaldırılmadan önce, Gine'nin Ne Zerekore Bölgesi'nde yeralan Diecke'deki bir sağlık kuruluşunda doktora başvurmuş, tifo ve sıtma tedavisi görmüştür.

10 Ocak 2018'de bir örnek alınmış ve Liberya'da Ulusal Referans Laboratuvarı'nda örnekte Lassa Ateşi için ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile yapılan test pozitif çıkmıştır. 11 Ocakta Ganta'da, hasta için güvenli ve temkinli bir defin gerçekleştirilmiştir.

 

Liberya'da, 18 Ocak itibariyle, Ganta Hastanesi'nden ve 12 aile üyesinden 16 vaka olmak üzere 28 temaslı tespit edilmiştir. Gine'de 22 sağlık çalışanı dahil 28 kişi tespit edilmiştir. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle, hastalardan ikisinin Liberya'daki temaslıları semptomatikti, ancak her ikisinde  de Lassa ateşi için RT-PCR yöntemiyle yapılan testler negatif çıkmıştır. Diğer kişilerin hepsi takip sürelerini tamamlamıştır.

Lassa Ateşi Liberya'da endemiktir. 1 Ocak 2017'den 23 Ocak 2018'e kadar 6 ilden 91 şüpheli vaka bildirilmiştir: Bong, Grand Bassa, Grand Kru, Lofa, Margibi ve Nimba. Bu vakaların 33'ü, 15 ölüm dahil olmak üzere laboratuvar tarafından doğrulanmıştır (doğrulanmış vakalar için ölüm vakası oranı =% 45.4).

 

Halk Sağlığı Yanıt

• Liberya'da, bu duruma verilen yanıtın koordinasyonundan Nimba İlinde Gözetim Görevlisi sorumluydu.

• Liberya'daki Ganta'ya bir hızlı yanıt ekibi yerleştirilmiş ve Gine'de bulunan Diecke'de bir soruşturma görevi gerçekleştirilmiştir. Sınır ötesi bir epidemiyolojik araştırma da yapılmıştır.

• Gine'de, epidemiyolog, bulaşıcı hastalık uzmanı ve laboratuar teknisyeni tarafından derinlemesine bir araştırma yapılmıştır.

• İlçe ve il düzeylerinde sürveyans artırılmıştır. Her iki ülkede de temaslıların izinin sürülmesi ve aktif vaka bulma çalışmaları yapılmıştır.

• Ginea'daki Diecke Temel Sağlık Merkezi'nde 24 kişiden ve 3 ateşli hastadan toplam 27 kan örneği toplanmıştır.

• Diecke'nin kamu ve özel sağlık tesislerinde enfeksiyon kontrol önlemleri güçlendirilmiştir.

• Diecke kamu ve özel sağlık kuruluşlarında ve giriş noktalarında Lassa Ateşi hakkındaki bilgilendirme yapılması sağlanmıştır.

• Lassa ateşinin riskleri ve önlenmesi konusundaki farkındalığı artırmak için Liberya'da bulunan Nimba'da ve Gine'de bulunan Diecke'de toplumsal katılım ve toplumsal duyarlılık geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

• Sınır ötesi hastalık iletimi nedeniyle, DSÖ Liberya ve Gine ülke ofisleri söz konusu durum hakkında birbirleriyle bilgi paylaşmak için işbirliği yapmaktadırlar.

 

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Lassa ateşi, insanlara kemirgenlerin idrar veya dışkılarıyla kontamine olmuş yiyecek veya ev eşyaları ile temas yoluyla bulaşan akut bir viral hemorajik ateş hastalığıdır. İnsandan insana buluşma ve laboratuvar yoluyla iletimi de olabilir. Genel olarak, ölüm vakası oranı yaklaşık % 1'dir; Ancak şiddetli semptomlarla hastaneye yatırılan hastalarda % 15 veya daha fazla olabilir. Erken tedavi ve rehidrasyon hayatta kalma şansını arttırır. Lassa ateşi neredeyse her yıl Liberya ve Batı Afrika'nın farklı bölgelerinde salgınlara neden olmaktadır.

 

Liberya'da bildirilen haftalık Lassa Ateşi vakaları sayısında eğilim, Ocak 2017'den 18 Şubat 2018'e kadar sabit kalmıştır. Halk sağlığı eylemleri, Liberya ve  Gine'nin Nimba şehrine sınır bölgelerde hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır. Aktif vaka bulma, temaslı izi sürme, laboratuvar desteği ve risk iletişim faaliyetleri devam ettirilmelidir. Liberya'nın eyaletleri arasında ve Gine ile Nimba şehri sınırları arasında önemli bir nüfus hareketi olmasına rağmen, Gine'de ne büyük ölçekli hastalık iletimi ne de salgın bildirilmemiştir.

 

DSÖ’nün Önerisi

 

Lassa ateşinin önlenmesi, kemirgenlerin evlere girmelerinin önlenmesi için gerekli hijyen koşullarının geliştirilmesine bağlıdır. Hastanede, nazokomiyal enfeksiyonları önlemek için hastalarla ilgilenirken, sağlık personeli standart enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerini sürekli olarak uygulamalıdır. Lassa ateşinin endemik olduğu bölgelerden gelen kişiler, nadiren de olsa, hastalığı diğer ülkelere taşıyabilirler. Batı Afrika'dan dönen ateşli hastalarda, özellikle kırsal alanda ya da Lassa Ateşinin endemik olduğu ülkelerdeki hastanelerde bulunulmuşsa, Lassa Ateşi tanısı göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlık çalışanları, Lassa ateşi olduğundan şüphelenilen bir hastayı gördüklerinde, danışmak ve laboratuvar testleri yapmak üzere derhal yerel ve ulusal uzmanlarla görüşmelidir.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakınız:

Lassa ateşine ilişkin DSÖ bilgi sayfası

WHO fact sheet on Lassa fever

Etiketler: