SOMALİ’DE  DOLAŞIMDA AŞI KAYNAKLI  POLİO VİRÜS TİP 2

09 Mart 2018 Cuma

Somali'de aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2)  doğrulanmıştır. Banadir vilayetinde (Mogadişu) 4 ve 11 Ocak 2018'de toplanan çevresel örneklerden üç cVDPV2 türü izole edilmiştir. Bu son izolatlar, 22 Ekim ve 2 Kasım 2017 tarihlerinde aynı ilde çevre örneklerinden toplanan cVDPV2 türlerine genetik olarak bağlanmıştır.

Hastalık salgın haberi 
9 Mart 2018

Somali'de aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2)  doğrulanmıştır. Banadir vilayetinde (Mogadişu) 4 ve 11 Ocak 2018'de toplanan çevresel örneklerden üç cVDPV2 türü izole edilmiştir. Bu son izolatlar, 22 Ekim ve 2 Kasım 2017 tarihlerinde aynı ilde çevre örneklerinden toplanan cVDPV2 türlerine genetik olarak bağlanmıştır.

Akut flask paralizi (AFP) ile ilişkili vakalar saptanmamıştır.

Halk sağlığı yanıtı

2017 yılında ilk izolatların tespit edilmesinden bu yana, Banadir, Aşağı Shabelle ve Orta Shabelle illerinde, uluslararası kabul görmüş rehberlerle uyumlu iki büyük ölçekli aşılama kampanyası (SIA) uygulanmıştır.

Mart 2018 için üçüncü bir büyük ölçekli aşılama kampanyası planlandı ve gelişen epidemiyolojiye ve devam eden risk değerlendirmesine dayalı olarak daha fazla cevap değerlendirildi. Akut Flask Paralizi için sürveyans güçlendirilmektedir.

DSÖ ve ortakları, saha araştırmalarını yapan yerel halk sağlığı makamlarını ve  tespit edilen cVDPV2 riskini daha açık bir şekilde belirlemek için risk değerlendirmelerini desteklemeye devam etmektedir.

DSÖ risk değerlendirmesi

Bu cVDPV2 türünün saptanması, dolaşımdaki herhangi bir polio virüsün riskini ve sonucunu minimize etmek için rutin polio aşılamanın tüm düzeyleri yüksek seviyede kapsamısının sağlanmasının önemini vurgulamaktadır.

Bu tür bir olay, aynı zamanda, devam eden ciddi güvensizliği olan alan ya da bölgelerde rutin aşılama yoluyla yüksek nüfus bağışıklığını muhafaza etmeyi engelleyen risklerin altını çizmektedir. DSÖ, epidemiyolojik durumu ve uygulanan önleyici tedbirlerini değerlendirmeye devam edecektir.

DSÖ tavsiyesi

Özellikle polio’dan etkilenen ülkeler ve bölgelere sık seyahat eden ve teması olan tüm ülkelerin, herhangi bir çocuk felci vakasını hızla tespit etmek, önleme tedbirlerini uygulamak ve gerekirse yanıtı hızlandırmak için akut flask paralizi (AFP) için sürveyansı güçlendirmeleri önemlidir. Ülkeler ayrıca rutin aşılama sayesinde herhangi yeni virüs girişi veya başlamasının sonuçlarını minimize etmek için tüm bölgelerini eşit şekilde kapsayan yüksek polio aşılamasını sağlamalıdır.

DSÖ, polio’dan etkilenen bölgeler için tüm gezginlerin polio’ya karşı tam olarak aşılanmış olmasını önermektedir. Enfekte bölgelerde oturanlar ve seyahati dört haftadan uzun süren ziyaretçiler, seyahatin dört hafta ile 12 aylık süre içerisinde ek bir oral polio aşısı (OPV) veya inaktive edilmiş çocuk felci aşısı (IPV) almalıdır.

Poliovirüs bulaşmasından etkilenmiş ülkeler, ulusal halk sağlığı acil bir durum olarak çocuk felci vakalarını rapor etmelerini talep eden ve tüm uluslararası yolcuları aşılamayı düşünen Uluslararası Sağlık Tüzüğünün Geçici Tavsiyelerine tabidir. Polio virüs ihraç eden her ülke, tüm uluslararası yolcuların ayrılmadan önce aşılanmasını sağlamalıdır.

Etiketler: