NİJERYA’DA LASSA ATEŞİ

23 Mart 2018 Cuma

1 Ocak - 18 Mart 2018 tarihleri arasında, 19 eyaletten (Anambra, Bauchi, Benue, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Federal Capital Territory, Gombe, Imo, Kaduna, Kogi, Lagos, Nasarawa, Ondo, Osun, Plateau, Rivers ve Taraba) 1495 şüpheli ve 119 ölüm bildirilmiştir. Bu süre zarfında 376 hasta teyit edilmiş, 9 tanesi olası olarak sınıflandırılmış ve 1084'ü negatif olarak test edilmiş olup 26'sının laboratuvar sonuçları beklenmektedir (beklemede).

 

Hastalık Salgını Haberleri

23 Mart 2018

 

1 Ocak - 18 Mart 2018 tarihleri arasında, 19 eyaletten (Anambra, Bauchi, Benue, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Federal Capital Territory, Gombe, Imo, Kaduna, Kogi, Lagos, Nasarawa, Ondo, Osun, Plateau, Rivers ve Taraba)1495 şüpheli ve 119 ölüm bildirilmiştir. Bu süre zarfında 376 hasta teyit edilmiş, 9 tanesi olası olarak sınıflandırılmış ve 1084'ü negatif olarak test edilmiş olup 26'sının laboratuvar sonuçları beklenmektedir. Doğrulanmış olarak sınıflandırılan 376 vaka ve olası olarak sınıflandırılmış 9 vaka içinden 95 ölüm bildirilmiştir (Doğrulanmış ve olası vakalar için vaka ölüm oranı =% 24,7).

 

1 Ocak-18 Mart arasında, 6 eyalette (Benue, Ebonyi, Edo, Kogi, Nasarawa ve Ondo) 17 sağlık çalışanı enfekte olmuş, bunlardan 4'ü ölmüştür.

 

1 Ocak 2018'den beri haftalık bildirilen Lassa Ateşi vakalarının sayısı 10'dan 70'e yükselmiştir. Ancak Şubat ayı ortasından beri, Lassa Ateşi vakalarının sayısında düşüş eğilimi görülmüştür.

 

Lassa Ateşi vaka yönetimi merkezleri 3 eyalette (Ebonyi, Edo ve Ondo States) faaliyet göstermektedir. Bu merkezlerde çalışan sağlık çalışanları standart enfeksiyon kontrol ve önleme (IPC), kişisel koruyucu ekipman (KKE) ve vaka yönetimi konularında eğitimlidir. Ayrıca, topluluk ortamlarında bildirilen şüpheli vakalar ve ölümler saha ekipleri tarafından aktif olarak araştırılmaktadır ve temaslılar takip edilmektedir. Halihazırda Abuja, Irrua ve Lagos'taki üç laboratuvar faaliyette olup örneklerde Lassa Ateşi için testleri Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile yapmaktadır. 2018 salgını sırasında tespit edilen 27 virüsün, Irrua ve Bernard Nocht Enstitüsünde gerçekleştirilmiş filogenetik analizi; Nijerya’da farklı virüslerin birden fazla, bağımsız olarak görüldüğünün kanıtı ve daha önce dolaşımda olan suşlara benzer virüslerin tespit edildiğini göstermiştir. Bu da, virüsün insandan insana bulaşma yerine kemirgen popülasyonundan insana bulaştığının altını çizmektedir.

 

DSÖ, özellikle gelişmiş sürveyans, temaslı takibi, teşhis kapasitesinin güçlendirilmesi, vaka yönetimi, IPC ve risk iletişimi alanlarında salgın yanıtını desteklemeye devam etmektedir. Ayrıca, DSÖ tüm tedavi merkezlerinde tedavi kılavuzunun ve raporlamanın standardizasyonunu sürdürmektedir.

 

Lassa Ateşi, Batı Afrika ülkeleri olan Gana, Gine, Mali, Benin, Liberya, Sierra Leone, Togo ve Nijerya'da endemiktir.

 

Halk Sağlığı Yanıtı

  • Ulusal Lassa Ateşi Acil Durum Operasyon Merkezi (EOC) 22 Ocak'ta Abuja'da faaliyete geçirilmiş olup DSÖ ve diğer ortaklarla işbirliği içinde yanıt faaliyetlerini koordine etmeye devam etmektedir.
  • Yanıt faaliyetlerine rehberlik etmek ve ortaklarla işbirliği ve kaynak seferberliği için öncelikli alanları bilgilendirmek için kapsamlı bir eylem planı geliştirilmiştir.
  • Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) personeli ve Nijerya Saha Epidemiyoloji ve Laboratuvar Eğitim Programı (NFELTP) sakinlerinden oluşan bir ekip Ebonyi, Ondo ve Edo salgınlarına yanıt vermek üzere görevlendirilmiştir. Eyalet düzeyinde Acil Durum Operasyon Merkezleri -EOC'ler de oluşturulmuştur.
  • En çok etkilenen üç eyalet olan Edo, Ondo ve Ebonyi eyaleti, Lassa ateşi tedavi ünitelerini tahsis etmiştir ve teyit edilmiş vakaların tedavisi için intravenöz ribavirin mevcuttur.
  • Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), Owo ve Irrua'daki tedavi merkezlerini desteklemek üzere bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Tıbbi Eylem Birliği (ALIMA) ile işbirliği yapmaktadır; ve Abakaliki'deki IPC müdahalelerini desteklemek için ise Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ile işbirliği yapmaktadır.
  • Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ALIMA'nın ortakları ile, hasta kapasitesini artırmak için Irrua Uzmanlık Eğitim Hastanesi ve Federal Tıp Merkezi Owo'yu çadır ve yataklar ile desteklemiştir. DSÖ desteğiyle NCDC, tüm tedavi merkezlerine Kişisel Koruyucu ekipman-PPE tedarik etmiştir.
  • Irrua Uzmanlık Eğitim Hastanesi personeli, şüpheli vakaları olan diğer hastanelere klinik vaka yönetimi konusunda danışmanlık yapmaktadır ve 24 saat hizmet veren Lassa Ateşi Vaka Yönetimi Danışma Hattı kurulmuştur. Lassa Ateşinden etkilenen hastaların bakımını iyleştirmek için Abakaliki'de bir Lassa Ateşi komitesi kurulmuştur.
  • NCDC, kişisel ve toplumsal hijyeni ve aynı zamanda acilen sağlık hizmetine başvurma davranışını teşvik etmek için Edo, Ondo ve Ebonyi'ye risk iletişimi ve toplumsal katılım ekipleri yerleştirmiştir.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

Lassa Ateşi, insanlara kemirgenlerin idrar veya dışkılarıyla kontamine olmuş gıda veya ev eşyaları ile temas yoluyla bulaşan bir viral hemorajik ateştir. İnsandan insana enfeksiyonlar ve laboratuvar yoluyla iletimi, kan veya vücut sıvılarıyla korunmasız temas olduğunda da meydana gelebilir. Lassa Ateşi olan tüm vakalarda genel vaka ölüm oranı% 1 olmasına rağmen (asemptomatik ve hafif semptomatik hastalar dahil edildiğinde), ağır hastalığa yakalanan hastalarda mortalitenin% 20 veya daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Rehidrasyon ve ribavirin tedavisi ile erken destekleyici bakım hastalıktan sağ olarak kurtulma olasılığını artırır. Yüksek riskli temaslılar haricinde, Lassa Ateşi için ribavirinin maruziyet sonrası profilaktik tedavi olarak herhangi bir rolü olduğunu destekleyen bir kanıt yoktur. Lassa ateşinin Benin, Gine, Gana, Liberya, Mali, Sierra Leone, Togo ve Nijerya'da endemik olduğu ve büyük olasılıkla diğer Batı Afrika ülkelerinde de görüldüğü bilinmektedir.

Nijerya'daki mevcut Lassa Ateşi salgını, son dört haftadaki vaka ve ölüm sayısında azalma eğilimi gösteriyor. Bu düşüş eğilimi, tarihsel veriler yüksek iletim döneminin geçmediğini gösterdiği için dikkatle yorumlanmalıdır. Sürveyans sistemi yakın zamanda güçlendirilmiştir. Bu Nijerya'da şimdiye kadar bildirilen en büyük Lassa Ateşi salgınıdır.

17 sağlık çalışanının enfeksiyonu, farz edilen tanıdan bağımsız olarak, tüm hastalar için sağlık tesislerinin tamamında enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarının güçlendirilmesine acilen ihtiyaç duyulduğunun altını çizmektedir. Etkilenen çok sayıda devlet göz önüne alındığında, Lassa ateşinden etkilenen hastaları tedavi etmek için uygun şekilde hazırlanmamış sağlık merkezlerinde triyaj ve inisyal klinik yönetimi gerçekleşecek ve sağlık çalışanlarında enfeksiyon riski artacaktır.

Ülkenin farklı bölgelerinde teyit edilen vakaların ve geçişlerin kontrolsüz olduğu  sınırlara sahip olan komşu ülkelerin rapor edilmesi, hastalığın ulusal çapta yayılma ve komşu ülkelere yayılma riskine işaret etmektedir. Genel olarak bölgesel düzeyde orta derecede bir risk seviyesi  görülmektedir. Halk sağlığı eylemleri sürveyans, temaslı takip, laboratuvar testleri ve vaka yönetimi gibi devam eden faaliyetlerin geliştirilmesine odaklanmalıdır. Lassa ateşi vakaları ve Benin ile olan temasları hakkında daha fazla koordinasyon ve bilgi paylaşımı, salgının sınır ötesine yayılmasının hızlı tespitine ve yanıtlanmasına da katkıda bulunacaktır.

DSÖ Tavsiyesi

 

Lassa ateşinin önlenmesi, toplumsal katılıma ve kemirgenlerin evlere girmesini engellemek için hijyen koşullarının teşvik edilmesine dayanır. Sağlık tesislerinde, personel, enfeksiyonların nozokomiyal yayılmasını önlemek için hastalarla ilgilenirken standart enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerini tutarlı bir şekilde uygulamalıdır.

 

Lassa ateşinin endemik olduğu bölgelerden seyahat edenler nadiren de olsa hastalığı diğer ülkelere yayabilir. Lassa ateşinin endemik olduğu Batı Afrika ülkelerinden dönen ateşli hastalarda, özellikle kırsal alanlarda veya hastanelerde bulunmuşsa, Lassa Aeşi tanısı göz önünde bulundurulmalıdır. Lassa ateşi geçirdiğinden şüphelenilen bir hastayı gören sağlık çalışanları, danışmak ve laboratuvar testlerini yaptırmak ve uygun enfeksiyon ve kontrol önlemlerini kullanmak için yerel ve ulusal uzmanlarla derhal iletişime geçmelidir.

 

Lassa ateşi hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakınız:

 

Etiketler: