AFRİKA BOYNUZU’NDA DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI POLİO VİRÜSLER (CVDPVS)

17 Mayıs 2018 Perşembe

Somali'de, 8-22 Mart tarihleri arasında Banadir Eyaleti (Mogadişu) Waberi Bölgesi'ndeki iki çevresel alandan toplanan dört çevresel numuneden virüsün izole edilmesinden sonra, dolaşımdaki aşı kaynaklı bir poliovirüs tip 3 (cVDPV3) olduğu teyit edilmiştir.

 

Hastalık Salgını Haberi

17 Mayıs 2018  

Somali'de, 8-22 Mart tarihleri arasında Banadir Eyaleti (Mogadişu) Waberi Bölgesi'ndeki iki çevresel alandan toplanan dört çevresel numuneden virüsün izole edilmesinden sonra, dolaşımdaki aşı kaynaklı bir poliovirüs tip 3 (cVDPV3) olduğu teyit edilmiştir. Afrika Boynuzu'nda dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs tip 2'nin (cVDPV2) daha önce tesbit edilmesine ek olarak cVDPV3 saptanmıştır; Virüs Mogadişu, Somali ve Nairobi, Kenya'dan toplanan çevresel örneklerden izole edilmiştir (9 Mart 2018'de Hastalık Salgını Haberlerinde rapor edilmiştir).

8 Mayıs 2018 tarihi itibariyle, Akut Flask Paralizisi (AFP) vakalarından ya da Somali veya Kenya'daki temaslılarından cVDPV3 veya cVDPV2 izole edilememiştir.

Halk Sağlığı Yanıtı

Uluslararası kabul görmüş kurallara uygun olarak, her iki poliovirüs suşu için salgın müdahale etkinlikleri halen uygulanmaktadır. Somali'de, Banadir, Aşağı Shabelle ve Orta Shabelle bölgelerinde üç büyük ölçekli Tamamlayıcı Aşılama Faaliyeti (SIA) uygulanmış olup İlave Tamamlayıcı Aşılama Faaliyetlerinin, Afrika Boynuzu'ndaki diğer etkilenen bölgelerde Mayıs ayında yapılması planlanmaktadır. Viral dolaşımın kaynağını belirlemek için yoğun sürveyans faaliyetleri yürütülmektedir.

 

DSÖ ve ortaklar, saha araştırması ve risk değerlendirmeleri konusunda Afrika Boynuzu'ndaki yerel halk sağlığı yetkililerini desteklemeye devam etmektedir.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

Bu cVDPV'lerin saptanması, küresel polio eradikasyonu sağlanana kadar yüksek düzeyde nüfus bağışıklığının korunmasının önemini ve tüm oral aşıların kullanımdan kaldırılmasının altını çizmektedir. Bu tür olaylar ayrıca güvenlik sorunu olan alanlar veya bölgelerde cVDPV gelişiminin riskini de ortaya koymaktadır; Aşılama faaliyetleriyle ilgili sınırlamalar, yüksek nüfus bağışıklığının korunmasında zorluklara yol açabilir. DSÖ, epidemiyolojik durumu değerlendirmeye ve ulusal hükümetler ve ortaklarla işbirliği içinde önleme ve yanıt tedbirlerinin uygulanmasını desteklemeye devam edecektir. 

DSÖ Tavsiyesi

Tüm ülkelerin, özellikle de poliodan etkilenen ülkeler ve bölgelerle sık seyahat ve temasın olduğu ülkelerin, herhangi bir polio vakasını hızla tespit etmek ve önleme ve yanıt tedbirlerini uygulamak üzere AFP sürveyansını güçlendirmeleri önemlidir. Üye Devletler, etkili bağışıklama programları yoluyla popülasyonlarında poliovirüse karşı yüksek düzeyde bağışıklık sağlamalıdırlar. Bağışıklama faaliyetlerini sınırlayan güvenlik sorunundan etkilenen bölgelere ve nüfuslara özellikle dikkat edilmelidir.

 

DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık tavsiyelerine göre poliodan etkilenen bölgelere seyahat edenlerin polioya karşı tam olarak aşılanmasını önermektedir.

Enfekte bölgelerden gelenler (ve dört haftadan uzun süre kalacak ziyaretçiler), 4 hafta ila 12 aylık bir süre içerisinde ek bir oral polio aşısı (OPV) veya inaktive edilmiş çocuk felci aşısı (IPV) olmalıdır.

Polio virüsü iletiminden etkilenen ülkeler, Üye Ülkelerden ulusal bir halk sağlığı acil durumu olarak çocuk felci vakalarını rapor etmelerini ve tüm uluslararası yolcuların aşılanmasının dikkate alınmasını talep eden, Uluslararası Sağlık Tüzüğü Geçici Tavsiyelerine tabidir. Polio virüsünün uluslararası yayılımına sebep olan her ülke,  uluslararası tüm yolcuların ülkelerinden ayrılmadan önce aşılanmasını sağlamalıdır.

Etiketler: