JAPONYA’DA KIZAMIK

20 Haziran 2018 Çarşamba

Japonya'nın Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) Ulusal Odak Noktası 16 Mayıs 2018'de Japonya'da devam eden bir Kızamık salgını olduğunu DSÖ'ye bildirmiştir. 20 Mart 2018'de, Okinawa’da yurt dışından gelen bir yolcuya kızamık teşhisi konmuş ve bundan sonra da il genelinde ve daha sonra diğer illerden yeni kızamık vakaları bildirimi olmuştur.

Hastalık Salgını Haberi

20 Haziran 2018

 

Japonya'nın Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) Ulusal Odak Noktası 16 Mayıs 2018'de Japonya'da devam eden bir Kızamık salgını olduğunu DSÖ'ye bildirmiştir. 20 Mart 2018'de, Okinawa’da yurt dışından gelen bir yolcuya  kızamık teşhisi konmuş ve bundan sonra da il genelinde ve daha sonra diğer illerden yeni kızamık vakaları bildirimi olmuştur. Söz konusu durumun ışığında, 11 ve 26 Nisan 2018'de, Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı iki uyarı bildirimi yayınlamıştır. Okinawa’dan yeni Kızamık vakalarıyla ilgili yapılan bildirim ve raporlarla ilgili ulusal eğilimde son haftalarda bir düşüş yaşanmıştır (Okinawa'daki son vakanın hastalık başlangıç tarihi 10 Mayıs'tır). Okinawa ili, bu son vakanın üzerinden 4 hafta geçmesinin ardından 11 Haziran'da salgının sona erdiğini resmen ilan etmiştir. Bu rapor Japonya'daki kızamık hastalığının epidemiyolojik durumu hakkında, Okinawa Eyaletindeki salgın vakaları ve diğer vakalar da dahil olmak üzere, en güncel bilgileri sunmakta olup sürekli tetikte olunması gerektiğini göstermektedir.

 

1 Ocak-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında,  laboratuvarca doğrulanmış 145 vaka (% 90) dahil olmak üzere 161 kızamık vakası teşhisi konmuştur (99 kızamık vakası ve 46 modifiye kızamık vakası).  Vakaların 89'u erkek, 72'si kadın olup yaş ortalaması 29'dur (Yaş aralığı: 0‒58 yaş). Vakalar aşağıdaki illerden bildirilmiştir: Okinava (88 vaka), Aichi (25 vaka), Fukuoka (17 vaka), Tokyo (11 vaka), Saitama (6 vaka), Ibaraki ve Kanagawa (her birinden 3 vaka), Yamanashi ve Osaka (her birinden 2 vaka) ve Chiba, Shizuoka, Hyogo ve Yamaguchi (her birinden 1 vaka). Enfeksiyon şüphesinin olduğu lokasyonlar; 136 vaka için Japonya, 12 vaka için denizaşırı ülkeler olup geriye kalan 13 vaka için lokasyon bilinmemektedir. Toplam vakalar arasında bugüne kadar izole edilmiş 30 vakanın Kızamık virüsü genotipine ilişkin bilgileri ulusal sürveyans sistemi aracılığıyla alınmıştır; Aşı suşu olan 1 vaka hariç 25'inin genotip D8 ve 4'ünün genotip B3 olduğu tespit edilmiştir.

 

Japonya'da importe kızamık vakaları görülmektedir. Japonya, endemik kızamık iletimini başarılı bir şekilde elimine etmiş ve Mart 2015'ten bu yana hem yüksek aşılama kapsamı hem de kızamık vakalarını hızlı bir şekilde tespit etme ve kızamık hastalığına yanıt verme yoluyla söz konusu durumu korumuştur. 2016 yılında rutin aşılama kapsamı ilk doz için % 97 (bir yaş) ve ikinci doz için% 93 şeklinde gerçekleşmiştir (ilkokula başlamadan bir yıl önce, genellikle 5 yaş);  serolojik araştırmalar,  antikor-pozitif (partikül aglütinasyon titresi ≥16) çıkanlar 2 yaş ve üzeri olup bunların oranının % 95 veya ulusal oranın üzerinde kalmıştır.

 

Halk Sağlığı Yanıtı

Halen devam eden durum için Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı ve yerel yönetimler tarafından uygulanan özel eylemler şunlardır:

 

  • Aktif epidemiyolojik araştırmalar, tüm vakalar için temaslıların izinin sürülmesi ve yakın takibi.
  • Risk iletişimi ve sağlık tesislerinde uygun enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve kızamığın olası bir tanı olarak ele alınmasının önemi de dahil olmak üzere sağlık çalışanlarına uyarıların yayılması.
  • Rutin Kızamık bağışıklamasının yapılması ve kızamığa karşı düşük bağışıklığı olanların tamamlayıcı bağışıklığının uygun şekilde gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

Kızamık, güvenli ve etkili bir aşısı olmasına rağmen dünya çapında küçük çocuklar arasında önde gelen ölüm sebeblerinden biri olan oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır. İnsandan insana iletimi hava yoluyla olduğu gibi enfekte kişilerin burun, ağız veya boğazından çıkan damlacıklar yoluyla da gerçekleşir. Genellikle enfeksiyondan 10–12 gün sonra ortaya çıkan ilk semptomlar arasında, yüksek ateş, burun akıntısı, kanlanmış gözler, öksürük ve ağız içinde minik beyaz lekeler vardır.  Birkaç gün sonra, yüz ve üst boyundan başlayıp yavaşça aşağı doğru yayılan döküntüler gelişir. Bir hasta döküntünün başlangıcından önceki 4 gün ve döküntülerin görülmesinden sonraki 4 gün boyunca bulaşıcıdır. Kızamık için spesifik antiviral bir tedavi olmayıp, düşük morbidite ve mortalite ile bağlantılı olduğu için ikamet ettikleri ülkelere bakılmaksızın ‘Vitamin A’ bütün çocuklar için önerilir. Japonya, kızamığı elimine ettiğini (endemik kızamık virüsü iletiminin en az 36 ay boyunca kesintiye uğraması olarak tanımlanmıştır) Mart 2015'te doğrulamıştır. Bununla birlikte, importe vakaların neden olduğu salgınlar düzensiz olarak ortaya çıkabilir. Japonya'da büyük bir kızamık salgını riski, ortaya konan kontrol tedbirleri ve vakaları derhal tespit edebilen hassas sürveyans nedeniyle düşüktür. Bununla birlikte, importe vakaların görülme olasılığı, uluslararası seyahat edenlerin yoğunluğu nedeniyle tamamen göz ardı edilemez.

 

DSÖ Tavsiyesi

İmporte Kızamık vakalarıyla ilgili devam eden raporlamaların ışığında, DSÖ tüm Üye Devletlere aşağıdakilerle ilgili olarak çağrıda bulunmuştur:

 

  • Kızamık, kabakulak, kızamıkçık (MMR) aşısının ilk ve ikinci dozları ile % 95'lik homojen bir kapsama sağlamak için bütün illerde aşılama yapınız. Aşılama faaliyetlerinden yararlanamama riski altında olan popülasyonları tanımlamak için risk değerlendirmeleri yapın ve ihtiyaç duyulduğunda özel iletişim ve bağışıklama stratejilerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere bağışıklık kapsamıyla ilgili eksiklikleri gidermek için proaktif önlemler alın.
  • Sağlık çalışanları, turizm ve ulaşım alanında çalışanlar (otel ve catering, havalimanı, taksi şoförleri, vb.) ve uluslararası seyahat edenler gibi risk altındaki popülasyonları (kızamık ve kızamıkçığa karşı aşılama veya bağışıklık kanıtı olmaksızın) aşılayınız.
  • Şüpheli kızamık vakalarının uygun triyajı ve hava yoluyla bulaşmayı engelleyici izolasyonu, hafif kızamık vakalarını gereksiz yere hastaneye kaldırılmasından kaçınılması; sadece kızamığa karşı bağışıklığı olan sağlık çalışanlarının şüpheli kızamık vakalarının bakımıyla ilgilenmesini sağlamak gibi hastane ile ilişkili kızamık bulaşma riskini azaltmak için politikaların ve prosedürlerin uygulandığından emin olun.
  • Önerilen kızamık dozlarını kaçıran ve bağışık olmayan bütün uluslararası yolcuları aşılamak için seyahat öncesinde tıbbi konsültasyonu teşvik edin. Ayrıca, bu konsültasyonda en önemli sağlık riskleriyle ilgli bilgiler verilmeli, diğer aşılara ve / veya ilaçlara olan ihtiyaçlar belirlenmeli ve yolcunun ihtiyaç duyabileceği diğer tıbbi öğeleri tanımlanmalıdır.
  • Kamu ve özel sağlık kuruluşlarındaki tüm şüpheli kızamık vakalarının zamanında tespiti için kızamıkların epidemiyolojik gözetimini güçlendirin ve şunları sağlayın: Vakaların tespit edilmesinden sonra 48 saat içinde incelenmesi, şüpheli vakalarla ilk temasta hem serolojik hem de moleküler testler için yeterli ve uygun laboratuvar örnekleri toplanması.
  • Vaka incelemeleri ve vaka teyidi için laboratuvar numunesinin nakledilmesinin yerel düzeyde gerçekleştirilebilmesi için operasyonel kaynakların ve eğitimin yeterli olduğundan emin olun.
  • Kızamık salgınlarının hızla araştırılabilmesi ve bağışıklık yanıt önlemlerinin hızla uygulanabilmesi için kaynakların her alanda var olduğundan emin olun. Bu acil durum kaynakları arasında özel fonlar ve acil müdahale ekipleri, geniş çaplı soruşturma veya bağışıklama yanıtı gerekli olması halinde, acil durum kapasitesi olarak hizmet edebilecek esnek kaynakların ve halk sağlığı personelinin belirlenmesi ve kızamık-kızamıkçık (MR) aşısı ve malzeme stokları yer alabilir. Kızamık salgınları yanıtına yönelik ulusal planların ve standardize edilmiş operasyon prosedürlerinin geliştirildiğinden ve güncellendiğinden emin olun.

 

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linklere bakınız:

 

 

Etiketler: