PAPUA YENİ GİNE’DE AŞI KAYNAKLI POLİO VİRÜSÜ

02 Temmuz 2018 Pazartesi

Bölgesel Polio Referans Laboratuarı, Papua Yeni Gine’nin Morobe Vilayeti’nde bulunan Lae’de Akut Flask Paralizi (AFP) olan bir çocuktan Aşı Kaynaklı Poliovirüs Tip 1'in (VDPV1) izole edildiğini 21 Mayıs 2018'de DSÖ’ye rapor etmiştir.

 

Hastalık Salgını Haberi

2 Temmuz 2018  

 

Bölgesel Polio Referans Laboratuarı, Papua Yeni Gine’nin Morobe Vilayeti’nde bulunan Lae’de Akut Flask Paralizi (AFP) olan bir çocuktan Aşı Kaynaklı Poliovirüs Tip 1'in (VDPV1) izole edildiğini 21 Mayıs 2018'de DSÖ’ye rapor etmiştir. Çocukta 24 Nisan 2018'de paralizi meydana gelmiştir.

 

Bu tek VDPV1 vakasına yanıt olarak, indeks vakanın hane halkı ve toplumdaki temaslılarından alınan dışkı örneklerinin toplanması da dahil olmak üzere gelişmiş sürveyans ve aktif vakaların bulunması çalışmaları yürütülmüştür.

 

20 Haziran'da Bölgesel Polio Referans Laboratuvarı, indeks vakanın toplumdaki  2 sağlıklı temaslısının dışkılarından VDPV1'in izole edildiğini DSÖ’ye bildirmiştir. Bu sonuçlar Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinde (ABD CDC) bulunan Küresel Polio Referans Laboratuvarına gönderilmiş ve 21 Haziran'da bu 2 izolatın genetik olarak indeks vakasıyla ilişkili olduğu ve poliovirüsün toplumda dolaşımına işaret ettiği söz konusu laboratuvarca doğrulanmıştır.

 

Halk Sağlığı Yanıtı

İndeks vakasında polio virüsü tespitine yanıt olarak Lae'de vakanın yaşadığı yerlerde ve vakanın felç başlangıcından önce kaldığı Eastern Highlands Bölgesi'nde Mop-Up Aşılaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,  gözden kaçırılan AFP vakalarını tespit etmek için etkilenen vilayette tıbbi kayıtların incelemesi ve aktif vaka araştırması gerçekleştirilmiştir.

İndeks vakasının temaslılarında VDPV1'in   saptanmasından önce, etkilenen vilayet ve çevre vilayetlerde sürveyans sisteminin güçlendirilmesinin yanı sıra daha geniş kapsamlı  destekleyici polio aşılama faaliyetlerinin uygulanması için hazırlık çalışmaları başlamış olup bu çalışmalar devam etmektedir.

DSÖ, Papua Yeni Gine Hükümeti'ne destek vermek üzere, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) Küresel Polio Eradikasyonu Girişimi-GPEİ'nin Uluslararası Poliovirüs Yayılmasına İlişkin Acil Durum Komitesinin  Standart Çalışma Prosedürlerinin geçici önerileri uyarınca, uygun salgın yanıt tedbirlerini almak için ortakları ile birlikte çalışmaktadır.

  • Uluslararası Poliovirüs Yayılımına İlişkin UST Acil Durum Komitesi Beyanı:

Statement of the Seventeenth IHR Emergency Committee Regarding the International Spread of Poliovirus

 

  • Uluslararası Poliovirüs Yayılmasını Azaltmaya Yönelik Geçici Öneriler:

Temporary Recommendations to Reduce International Spread of Poliovirus

 

DSÖ risk değerlendirmesi

Dolaşımdaki VDPV'ler, bağışıklığın yetersiz olduğu popülasyonlarda nadir görülebilen ancak iyi bir şekilde belgelendirilmiş polio virüs suşlarıdır.

Güçlü bir salgın yanıtı bu tür olayları hızlı bir şekilde durdurabilir. AFP ve polio virüsü için ülke genelinde aşılama kapsamıyla ilgili önemli açıklar ve standart altı sürveyans göz önüne alındığında, ülke içinde Dolaşımda Olan Aşı Kaynaklı Polio Virüs - cVDPV'nin daha da fazla yayılma riski yüksek kabul edilmektedir. CVDPV suşlarının ortaya çıkması, erken tespit için rutin aşılama kapsamının yüksek seviyelerde tutulmasının ve etkili sürveyans sistemlerinin sürdürülmesinin önemini ortaya koymaktadır.

DSÖ, hastalıktan etkilenen vilayetin uluslararası sınırları olmamasından dolayı Papua Yeni Gine'den polio virüsünün uluslararası yayılma riskinin düşük olduğunu değerlendirmektedir.

DSÖ, GPEI Standart Çalışma Prosedürleri’ne (Bir poliovirüs olayı veya salgına yanıt verme) uygun tam ve eksiksiz bir salgın yanıtına olan ihtiyacı vurgulamaktadır. DSÖ, epidemiyolojik durumu ve uygulanan salgın yanıt önlemlerini değerlendirmeye devam edecektir.

DSÖ Tavsiyesi

 

Tüm ülkelerin, özellikle de poliodan etkilenen ülkeler ve bölgelerle sık seyahat ve temasın olduğu ülkelerin, herhangi bir polio vakasını hızlıca tespit etmek ve önleme ve yanıt tedbirlerini uygulamak üzere AFP sürveyansını güçlendirmeleri önemlidir. Ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler, herhangi bir yeni virüs görülmesi riskini en aza indirgemek için ilçe düzeyinde düzenli olarak yüksek rutin aşılama kapsamını da muhafaza etmelidir.

 

DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık tavsiyelerine göre poliodan etkilenen bölgelere seyahat edenlerin polioya karşı tam olarak aşılanmasını önermektedir. Enfekte bölgelerden gelenler (ve dört haftadan uzun süre kalacak ziyaretçiler), 4 hafta ila 12 aylık bir süre içerisinde ek bir Oral Polio Aşısı (OPV) veya İnaktive Edilmiş Polio Aşısı (IPV) olmalıdır. Acilen uluslararası seyahat etmek durumunda olan kişiler, en azından ülkeden ayrılmadan önce bir doz polio aşısı ile aşılanmalıdır. Uluslararası seyahat edenlere, bu tür bir aşılama için önerilen Uluslararası Aşı veya Profilaksi Sertifikası gibi yazılı bir belge verilmelidir.

Bazı poliodan ari ülkeler, poliodan etkilenen ülkelerde yaşayan yolculara, giriş vizesi almak için polioya karşı bağışıklanmalarını talep edebilir. DSÖ’nün Uluslararası Seyahat ve Sağlık Ülke Listesi’nde, söz konusu ülkelere seyahat edeceklere yönelik ülke gereksinimlerinin yer aldığı bir özet yer almaktadır.

Etiketler: