Bruselloz (Brucellosis)

Malta Humması, Akdeniz Humması da denilen, Brucella spp. bakterilerinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. İnsan ve hayvanlarda (sığır, domuz, keçi, koyun, köpek) endemik olarak görülen bir hastalıktı ve bu hayvanlardan insanlara bulaşır. İnsanlarda en sık hastalık yapan Brucella türleri Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella canis'tir.

Bulaşma

İnsanlara esas olarak pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden, iyi pişirilmemiş etlerden bulaşır. Hasta hayvanlara direkt temasla ve solunum yoluyla da bulaşabilir. Kişiden kişiye geçiş nadirdir, hasta enneden emzirme yoluyla bebeğe geçiş bildirilmiştir.

Belirtiler

Kuluçka dönemi 2-4 hafta (5 günden 5 aya dek değişebilir) sürer. Spesifik olmayan belirti ve bulgularla başlar. Ateş, kas, eklem ve/veya sırt ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, terleme görülür. Kas iskelet sistemine ait iltihaplar (omurga, eklem…) en sık sistemik tutulumlardır. Bunun dışında mide-barsak sistemi, idrar yolları ve üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, kalp- damar sistemine ait tutulumlar da görülebilir. Bazı belirti ve bulgular uzun süre devam edebilir veya tekrarlayabilir.

Tanı ve Tedavi

En önemli tanı yöntemi kan kültürüdür ancak her zaman pozitif olmayabilir. Hastalığa özgü oluşmuş antikorların testlerle ortaya konması daha sık kullanılır. Tedavide antibiyotikler değişik kombinasyonlarda kullanılabilir. Tedavi süresi 6 haftadan az olmamalıdır.

Yolcular için Risk

Akdeniz Havzası, Güney ve Orta Amerika, Doğu Avrupa, Asya, Afrika, Karayipler ve Orta Doğu yüksek riskli bölgeler arasında yer alır. Bu bölgelere seyahat edenler ve özellikle bazı meslek grupları ( veterinerler, avcılar, laboratuvar çalışanları ) risk altındadır.

Korunma

Aşı mevcut değildir. Brusellozdan korunmanın en iyi yolu pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden, iyi pişirilmemiş et tüketiminden ve hasta hayvanlarla temastan kaçınmaktır.

Seyahat Dönüşü Öneriler

  • Kendinizi hasta hissediyorsanız, özellikle ateşiniz, terlemeniz, eklem ağrılarınız, halsizliğiniz varsa hemen doktorunuza veya bir sağlık kuruluşuna başvurun.
  • Seyahatinizden hekiminize mutlaka bahsedin.

Kaynaklar:

Son Güncelleştirme Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba