Bruselloz (Brucellosis)

 

Malta Humması, Akdeniz Humması da denilen Brusella, bakterilerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. En sık enfekte olan hayvanlar arasında sığır, domuz, keçi, koyun, deve, köpek vardır ve bu hayvanlardan insanlara bulaşır. İnsanlarda en sık hastalık yapan Brucella türleri Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella canis'tir.

Bulaşma

İnsanlara esas olarak pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden, iyi pişirilmemiş etlerden bulaşır. Hasta hayvanlara direkt temasla, cilt ve solunum yoluyla da bulaşabilir. Bu risk genellikle bakterilerle temas etme ihtimali bulunan laboratuvarlar çalışanları, mezbaha ve et paketleme çalışanları, veterinerler ve avcılar için daha fazladır. Kişiden kişiye bulaş oldukça nadirdir, hasta anneden emzirme yoluyla bebeğe geçiş bildirilmiştir. Yine nadir olarak, cinsel yolla, organ ve kan nakliyle de bulaş meydana gelebilir.

Belirtiler

Kuluçka dönemi 2-4 hafta (5 günden 5 aya dek değişebilir) sürer. Spesifik olmayan belirti ve bulgularla başlar. Ateş, kas, eklem ve/veya sırt ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, terleme görülür. Kas iskelet sistemine ait iltihaplar (omurga, eklem…) en sık sistemik tutulumlardır. Bunun dışında mide-barsak sistemi, idrar yolları ve üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, kalp- damar sistemine ait tutulumlar da görülebilir. Bazı belirti ve bulgular uzun süre devam edebilir veya tekrarlayabilir.

Tanı ve Tedavi

Kan, kemik iliği veya diğer vücut sıvılarında bakteri aramak için testler yapılır. En önemli tanı yöntemi kan kültürüdür ancak her zaman pozitif olmayabilir. Hastalığa özgü oluşmuş antikorların testlerle ortaya konması daha sık kullanılır. Tedavide değişik kombinasyonlarda antibiyotikler kullanılabilir. Tedavi süresi 6 haftadan az olmamalıdır. Tedavinin zamanlamasına ve hastalığın şiddetine bağlı olarak, iyileşme birkaç hafta ila birkaç ay sürebilir. Brusellozdan ölüm nadirdir, tüm vakaların en fazla% 2'sinde görülür.

Yolcular için Risk

Akdeniz Havzası, Güney ve Orta Amerika, Doğu Avrupa, Asya, Afrika, Karayipler ve Orta Doğu yüksek riskli bölgeler arasında yer alır. Bu bölgelere seyahat edenler ve özellikle bazı meslek grupları ( veterinerler, avcılar, laboratuvar çalışanları ) risk altındadır.

Korunma

Aşı mevcut değildir. Brusellozdan korunmanın en iyi yolu pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden, iyi pişirilmemiş et tüketiminden ve hasta hayvanlarla temastan kaçınmaktır.

Seyahat Dönüşü Öneriler

  • Kendinizi hasta hissediyorsanız, özellikle ateşiniz, terlemeniz, eklem ağrılarınız, halsizliğiniz varsa hemen doktorunuza veya bir sağlık kuruluşuna başvurun.
  • Seyahatinizden hekiminize mutlaka bahsedin.

 

Kaynaklar:

WHO

CDC

Son Güncelleştirme Tarihi: 10.06.2020