DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

06 Haziran 2019 Perşembe

Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını 2000 vaka sınırını aştığından, son iki haftadaki göstergeler hastalık iletim yoğunluğunun azaldığına dair erken işaretler sunmaktadır. Geçtiğimiz iki epidemiyolojik haftada, haftalık rapor edilen doğrulanmış toplam vaka sayısı 88 olup bu sayıya Nisan ayında gözlemlenen haftalık 126 vakadan gelinmiştir.

 

Hastalık Salgını Haberi

6 Haziran 2019  

Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını 2000 vaka sınırını aştığından, son iki haftadaki göstergeler hastalık iletim yoğunluğunun azaldığına dair erken işaretler sunmaktadır. Bu azalma, gelişmiş güvenlik ve dolayısıyla topluluklara daha fazla erişim sürecinin sonrasında gerçekleşmiş olup salgın yanıt ekiplerinin daha serbest çalışmasına imkân sağlamıştır. Geçtiğimiz iki epidemiyolojik haftada haftalık rapor edilen doğrulanmış toplam vaka sayısı 88 olup bu sayıya Nisan ayında gözlemlenen haftalık 126 vakadan gelinmiştir. Yeni vakaların görülme sıklığındaki düşüşler, Katwa, Mandima ve Beni sağlık bölgeleri gibi sorunlu noktalarda daha belirgindir.  Aynı zamanda, hastalık başlamadan önce kaydedilen temaslılar arasındaki vaka oranındaki iyileşmeler (üç hafta önce % 30'dan - geçen hafta % 55'e kadar) ve toplum sağlık tesislerinde bulaşmadan kaynaklanan vakalarda daha düşük bir orana ulaşılması (2019 yılının Nisan ayının ilk haftasında % 31'den Mayıs ayının son haftasında % 9‘lara düşmüştür) cesaret vericidir. Bununla birlikte, her iki gösterge de hedeflediğimiz oranın altındadır. Salgın, Kuzey Kivu ve Ituri illerindeki 12 aktif sağlık bölgesinde kontrol altında tutulmaktadır.

Bununla birlikte, etkilenen topluluklarda önemli oranda hastalık iletimi görülmektedir ve yeni salgın dalgaları yaşanabilir. Mabalako Sağlık Bölgesi'nden son haftalarda yeni vakaların insidansında bir artış bildirilmiş ve Butembo’da yüksek enfeksiyon oranları görülmektedir. Ebola tedavi / transit merkezlerinde (ETM) vakaların tespit edilmesi, bildirilmesi ve kabul edilmesi arasındaki zamanlar çok uzun sürmekte (ortalama 6 gün, son 3 haftada çeyrekler arası açıklık 4-9 gün) olup  vakaların yaklaşık 1/3'ü (son 3 haftada yaklaşık% 34 haftalar) ETM'lerin dışında ölmektedir. Toplu olarak bu göstergeler, bu salgınla ilişkili risklerin çok yüksek kaldığını vurgulamaktadır.

15 Mayıs - 4 Haziran 2019 tarihleri arasındaki 21 günde, 12 sağlık bölgesindeki 80 sağlık alanı, Kuzey Kivu ve Ituri illerindeki 664 sağlık alanının% 12'sini temsil eden yeni vakalar bildirmiştir (Tablo 1 ve Şekil 2). Bu dönemde, çoğunluğu Mabalako (% 27, n = 75), Butembo (% 23, n = 63), Katwa(% 16, n = 44), Beni (% 11, n = 30), Kalunguta (% 8, n = 23), Mandima (% 7, n = 19) ve Musienene (% 5, n = 14) sağlık bölgelerinden olmak üzere toplam 280 doğrulanmış vaka bildirilmiştir.

4 Haziran 2019 itibariyle, 1.931 doğrulanmış ve 94 olası vaka dahil toplam 2.025 EVH vakası rapor edilmiştir. 1.263'ü doğrulanmış vakalar arasında olmak üzere  toplam 1.357 ölüm vakası rapor edilmiştir (genel vaka ölüm oranı% 67). Yaşları ve cinsiyetleri bilinen 2.025 doğrulanmış ve olası vakaların % 58'i (1.170) kadın, % 29'u (589) 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Etkilenen sağlık çalışanlarının sayısı 110'a yükselmiştir (toplam vakaların% 5'i).

 

Şekil 1:  4 Haziran 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

 

Şekil 2: 4 Haziran 2019 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

 

Tablo 1: 4 Haziran 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Yeni vaka sayısındaki haftalık artışlar 2019 Şubat ayından Mayısın ortasına kadar gözlenmiştir ancak o zamandan bu yana daha düşük olsa da hala önemli oranda vaka sayıları mevcuttur. Siyasi gerilimler ve asayiş durumunun kötüleşmesiyle daha da şiddetlenen toplumsal direnç ve güvenlik açıklarının devam etmesi, etkilenen alanlarda vaka incelemeleri ve yanıt faaliyetlerinin tekrar askıya alınması ve gecikmesiyle sonuçlanmış olup müdahalelerin genel etkinliğini azaltmaktadır. Bununla birlikte, mevcut topluluk diyalog faaliyetleri, sosyal yardım girişimleri ve belirli sorunlu bölgelerde erişimin yeniden sağlanması, toplumun yanıt faaliyetlerinin kabul edilmesinde ve vaka incelemesi çabalarında bazı gelişmelere neden olmuştur. Personelin emniyetini ve güvenliğini sağlamak için güvenlik azaltma önlemleri geliştirilmekte ve prosedürel, operasyonel ve fiziksel güvenlik sorunları ele alınmaktadır. Doğrulanmış vakalar arasında toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, ETM'lerde tespit ve izolasyonda kalıcı gecikmeler ve olası vakalarla ilgili olarak zamanında raporlama ve yanıta ilişkin zorluklar gibi tüm faktörler etkilenen topluluklarda hastalık iletim zincirlerinin olasılığını daha da fazla artıran ve hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artıran faktörlerdir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin salgından etkilenen bölgelerinden diğer bölgelerine yüksek nüfus hareket oranları ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün sağlanamadığı sınırlar boyunca artan güvensizlik dönemlerinde, bu riskleri daha da artırmaktadır. Mevcut salgının uzun sürmesi, müdahale personeli arasında yorgunluk ve sınırlı kaynakların devam etmesi nedeniyle ilave riskler ortaya çıkmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların şu anda arttırılmaya devam etmesi gerekmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

Etiketler: