DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

13 Haziran 2019 Perşembe

11 Haziran 2019 tarihi itibariyle, 1.990 doğrulanmış onaylı ve 94 olası vaka olmak üzere toplam 2.084 EVH vakası rapor edilmiştir. 1.311'i doğrulanmış vakalar arasında olmak üzere toplam 1.405 ölüm bildirilmiştir (genel vaka ölüm oranı % 67). Yaşları ve cinsiyetleri bilinen doğrulanmış ve olası 2.084 vakanın % 57'si (1194) kadın, % 29'u (605) 18 yaşından küçük çocuklardır.

 

Hastalık Salgını Haberi

13 Haziran 2019  

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (DKC) Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınında, Katwa, Beni ve Kalunguta sağlık bölgelerinde olduğu gibi yeni vaka sayılarında bir azalma görülmektedir. Ancak, Mabalako ve Butembo gibi diğer bölgelerde hastalık iletim oranlarının orta seviyelerde olduğu görülmektedir. Kuzey Kivu ve Ituri illerinde 12 sağlık bölgesindeki topluluklar arasında devam eden EVH'nın iletimiyle birlikte, vaka tespitinde süregelen gecikmeler,  vakaların yaklaşık üçte birinin Ebola Tedavi veya Transit Merkezlerinin dışında ölmesi ve yüksek nüfus hareketliliği gibi faktörler hastalığın hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti içinde hem de komşu ülkelerde coğrafi yayılımı için yüksek risk oluşturmaktadır. Bu durum, yakın zamanda Uganda'da importe vakaların görülmesiyle net bir şekilde açığa çıkmıştır. Daha fazla bilgi için, lütfen Uganda'daki EVH ile ilgili Hastalık Salgını Haberlerine bakınız.

Bazı sağlık bölgelerinde yeni vakaların insidansında haftalık azalmalar bildirilmiş olup bununla birlikte diğer bölgelerde salgının arttığı ve devam ettiği  gözlenmiştir (Şekil 1). 22 Mayıs - 11 Haziran 2019 tarihleri arasındaki 21 günlük dönemde, Kuzey Kivu ve Ituri illerindeki 664 sağlık alanının % 9'unu temsil eden 12 sağlık bölgesindeki 62 sağlık alanında yeni vakalar bildirmiştir (Şekil 2). Bu dönemde, çoğunluğu Mabalako sağlık bölgelerinde (% 33, n = 69), Butembo (% 18, n = 39), Katwa (% 14, n = 30) Mandima (% 11, n = 23) ve Beni (% 9, n = 20) sağlık bölgelerinde doğrulanmış toplam 212 vaka bildirilmiştir. Rapor edilen son vakadan bu yana uzun bir sürenin ardından münferit vakalar geçen hafta Rwampara ve Komanda sağlık bölgelerinden rapor edilmiş olup her iki vaka da yukarıda belirtilen sorunlu bölgelerde enfeksiyona yakalanmıştır.

11 Haziran 2019 tarihi itibariyle, 1.990 doğrulanmış onaylı ve 94 olası vaka olmak üzere toplam 2.084 EVH vakası rapor edilmiştir. 1.311'i doğrulanmış vakalar arasında olmak üzere toplam 1.405 ölüm bildirilmiştir (genel vaka ölüm oranı% 67). Yaşları ve cinsiyetleri bilinen doğrulanmış ve olası 2.084 vakanın % 57'si (1194) kadın, % 29'u (605) 18 yaşından küçük çocuklardır. Sağlık çalışanları arasında görülen vakalar artmakta olup enfekte olanların toplam sayısı 118'e yükselmiştir (toplam vakaların% 6'sı).

DSÖ Genel Müdürü bu son olayları göz önünde bulundurarak, Acil Durum Komitesi'ni Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) uyarınca 14 Haziran 2019'da toplayacaktır. Bağımsız halk sağlığı uzmanları grubu, DSÖ Genel Müdürüne, olayın uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı acil durumu olup olmadığı konusundaki görüşlerini sunacaktır. Söz konusu durumun 'uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı acil durumu' olduğuna karar verilmesi halinde, Genel Müdür, Ebola'nın uluslararası yayılmasını azaltmaya ve uluslararası trafikle gereksiz teması önlemeye yönelik sağlık önlemleri olan Geçici Önerileri yayınlayacaktır. Toplantı ve sonuçlarıyla ilgili bir açıklama, toplantıdan hemen sonra DSÖ web sitesinde yayınlanacaktır.

Şekil 1:  11 Haziran 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

 

Şekil 2: 11 Haziran 2019 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

 

Tablo 1: 11 Haziran 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortaklarının halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:                      

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Yeni vaka sayısındaki haftalık artışlar 2019 Şubat ayından Mayısın ortasına kadar gözlenmiştir ancak o zamandan bu yana daha düşük olsa da hala önemli oranda vaka sayıları mevcuttur. Siyasi gerilimler ve asayiş durumunun kötüleşmesiyle daha da şiddetlenen toplumsal direnç ve güvenlik açıklarının devam etmesi, etkilenen alanlarda vaka incelemeleri ve yanıt faaliyetlerinin tekrar askıya alınması ve gecikmesiyle sonuçlanmış olup müdahalelerin genel etkinliğini azaltmaktadır. Bununla birlikte, mevcut topluluk diyalog faaliyetleri, sosyal yardım girişimleri ve belirli sorunlu bölgelerde erişimin yeniden sağlanması, toplum tarafından yanıt faaliyetlerinin kabul edilmesinde ve vaka incelemesi çabalarında bazı gelişmelere neden olmuştur. Personelin emniyetini ve güvenliğini sağlamak için güvenlik azaltma önlemleri geliştirilmekte ve prosedürel, operasyonel ve fiziksel güvenlik sorunları ele alınmaktadır. Doğrulanmış vakalar arasında toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, ETM'lerde tespit ve izolasyonda kalıcı gecikmeler ve olası vakalarla ilgili olarak zamanında raporlama ve yanıta ilişkin zorluklar gibi tüm faktörler etkilenen topluluklarda hastalık iletim zincirlerinin olasılığını daha da fazla artıran ve hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artıran faktörlerdir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin salgından etkilenen bölgelerinden diğer bölgelerine yüksek nüfus hareket oranları ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün sağlanamadığı sınırlar boyunca artan güvensizlik dönemlerinde, bu riskleri daha da artırmaktadır. Mevcut salgının uzun sürmesi, müdahale personeli arasında yorgunluk ve sınırlı kaynakların devam etmesi nedeniyle ilave riskler ortaya çıkmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların artırılması gerekmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

Etiketler: