DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

27 Haziran 2019 Perşembe

Bu hafta, Mabalako'nun, özellikle Aloya sağlık bölgesinin ve EVH vakalarını bildiren ilk sağlık bölgeleri olan Mandima'nın sorunlu bölgeleri kaygı vericidir. Son 24 gün içinde yeni bir vaka bildirmemiş olan Vuhovi gibi alanlarda, sporadik olarak hastalığın yeniden görülmesi, gelişen durumu daha da karmaşık hale getirmektedir. Hastalığın görülmediği uzunca bir süreden sonra EVH vakalarında benzer bir artış yaşayan diğer bölgeler arasında Komanda ve Masereka da bulunmaktadır.

Hastalık Salgını Haberi

27 Haziran 2019  

Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını bu hafta istikrarlı bir hızla devam etmektedir. Beni'yi çevreleyen bölgelerdeki iki gün süren asayişle ilgili sorunların ardından yanıt operasyonlarına geçici olarak ara verilmesine rağmen, operasyonlar büyük ölçüde devam etmiştir. Bununla birlikte, Musienene kasabasında, sağlık çalışanlarına ve yanıt çabalarına yardım sağlayan yerel güvenlik güçlerine karşı şiddetli tehditler devam etmektedir. Ayrıca, asayiş sorunlarının ardından Manguredjipa sağlık bölgesinde yer alan Kambau sağlık alanında yanıt faaliyetleri de durdurulmuştur.

Bu hafta, Mabalako'nun, özellikle Aloya sağlık bölgesinin ve Ağustos / Eylül 2018'de EVH vakalarını bildiren ilk sağlık bölgeleri olan Mandima'nın (Şekil 1) sorunlu bölgeleri kaygı vericidir. Son 24 gün içinde yeni bir vaka bildirmemiş olan Vuhovi gibi alanlarda sporadik olarak hastalığın yeniden görülmesi, gelişen durumu daha da karmaşık hale getirmektedir. Hastalığın görülmediği uzunca bir süreden sonra EVH vakalarında benzer bir artış yaşayan diğer bölgeler arasında Komanda ve Masereka da bulunmaktadır.

21 gün içinde, 5-25 Haziran 2019 arasında, 19 sağlık bölgesindeki 67 sağlık alanı yeni vakalar bildirmiş olup, bu bölgeler Kuzey Kivu ve Ituri illerindeki 664 sağlık alanının % 10'unu temsil etmektedir (Şekil 2). Bu dönemde, çoğunluğu Mabalako (% 35, n = 88), Beni (% 17, n = 43), Mandima (% 12, n = 30), Butembo (% 5, n = 13), Musienen (% 5, n = 13), Kalunguta (% 5, n = 12) ve Katwa (% 5, n = 12) sağlık bölgelerinde olmak üzere toplam 252 doğrulanmış vaka bildirilmiştir. 25 Haziran 2019 tarihi itibariyle 2.183 doğrulanmış ve 94 olası vaka olmak üzere toplam 2.277 EVH vakası bildirilmiştir (Tablo 1). Doğrulanmış vakalar arasında 1.437 ölüm olmak üzere toplam 1.531 ölüm rapor edilmiştir (toplam vaka ölüm oranı% 67). Yaşları ve cinsiyetleri bilinen doğrulanmış ve olası 2.277 vakanın % 57'si (1.287) kadın ve % 29'u (663) 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Sağlık çalışanları arasında görülen vakalar artmakta olup enfekte olanların toplam sayısı 129’a yükselmiştir (toplam vakaların% 6'sı).

Mabalako'da, 5-25 Haziran tarihleri arasında 61'i Aloya sağlık bölgesinde yoğunlaşan toplam 88 doğrulanmış vaka bildirilmiştir. Çok sayıda iletim zincirinin aile bağlantılarıyla ilgili olduğu belirlenmiş ve 15 vaka sağlık tesisi ile ilgili enfeksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Şu anda, Mabalako'da mevcut ana zorluklar, kayıtlı vakaların takibi ve tespit edilen yeni EVH vakalarının sayısına bağlı olarak bildirilen düşük uyarı sayıları etrafında dönmektedir.

Mandima'da, 25 Haziran itibariyle, son 21 günde toplam 30 vaka bildirilmiştir; bunların çoğu (22) Biakato Madenleri, Biakato Mayi ve Alima sağlık alanlarından kaynaklanmaktadır. Bu süre zarfında altı iletim zinciri tanımlanmış olup yeni vakalar öncelikle hastalıklı bir aile üyesiyle veya sağlık tesislerindeki diğer hastalarla temas halinde olan kişilerle ilişkilendirilmiştir. Mandima'daki uyarıların bugüne kadar zamanında araştırılması, erişim ve asayiş nedeniyle yetersiz kalmış ve uyarıların yalnızca % 73'ü ilk 24 saat içinde iyice soruşturulmuştur.

Uganda Cumhuriyeti'nde 13 Haziran 2019 tarihli EVH Hastalık Salgını Haberlerinin yayımlanmasından bu yana hiçbir yeni EVH vakası veya ölümü bildirilmemiştir. 26 Haziran itibariyle, potansiyel olarak hastalığa maruz kalan 108 temaslı tespit edilmiş olup bunların takibi tamamlanmış 13'ü de dahil olmak üzere sürveyansa tabi tutulmaktadır. Temaslılar, en geç 3 Temmuz’da son temaslının takibi tamamlanana kadar 21 gün boyunca günlük olarak ziyaret edilecektir.

Tüm temaslılar bugüne kadar asemptomatik olarak kalmıştır. Bugüne kadar bildirilen 14 şüpheli vakanın tümünde EVH için yapılan testler negatif sonuçlanmıştır. 26 Haziran'da 74 temaslı (34'ü aşılama için uygun değildi), 740 temaslıların temaslısı ve 249 sağlık çalışanı dahil olmak üzere, olası temaslıların ring aşılaması tamamlanmış olup toplam 1.063 kişi aşılanmayı kabul etmiş ve başarılı bir şekilde aşılanmıştır.

 

Şekil 1:  25 Haziran 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

Şekil 2: 25 Haziran 2019 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

 

 

Tablo 1: 25 Haziran 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Yeni vaka sayısındaki haftalık artışlar 2019 Şubat ayından Mayısın ortasına kadar gözlenmiştir ancak o zamandan bu yana daha düşük olsa da hala önemli oranda vaka sayıları mevcuttur. Siyasi gerilimler ve asayiş durumunun kötüleşmesiyle daha da şiddetlenen toplumsal direnç ve güvenlik açıklarının devam etmesi, etkilenen alanlarda vaka incelemeleri ve yanıt faaliyetlerinin tekrar askıya alınması ve gecikmesiyle sonuçlanmış olup müdahalelerin genel etkinliğini azaltmaktadır. Bununla birlikte, mevcut topluluk diyalog faaliyetleri, sosyal yardım girişimleri ve belirli sorunlu bölgelerde erişimin yeniden sağlanması, toplum tarafından yanıt faaliyetlerinin kabul edilmesinde ve vaka incelemesi çabalarında bazı gelişmelere neden olmuştur. Personelin emniyetini ve güvenliğini sağlamak için güvenlik azaltma önlemleri geliştirilmekte ve prosedürel, operasyonel ve fiziksel güvenlik sorunları ele alınmaktadır. Doğrulanmış vakalar arasında toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, ETM'lerde tespit ve izolasyonda kalıcı gecikmeler ve olası vakalarla ilgili olarak zamanında raporlama ve yanıta ilişkin zorluklar gibi tüm faktörler etkilenen topluluklarda hastalık iletim zincirlerinin olasılığını daha da fazla artıran ve hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artıran faktörlerdir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin salgından etkilenen bölgelerinden diğer bölgelerine yüksek nüfus hareket oranları ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün sağlanamadığı sınırlar boyunca artan güvensizlik dönemlerinde, bu riskleri daha da artırmaktadır. Mevcut salgının uzun sürmesi, müdahale personeli arasında yorgunluk ve sınırlı kaynakların devam etmesi nedeniyle ilave riskler ortaya çıkmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların artırılması gerekmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

Etiketler: