DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

03 Temmuz 2019 Çarşamba

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığının (EVH) salgını, bu hafta sabit bir bulaş yoğunluğu ile devam etmiştir.21 gün içinde, 12 Haziran -2 Temmuz 2019 tarihleri arasında olmak üzere toplam 285 vaka bildirilmiştir. 02 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, 2275 onaylanmış ve 94 olası vaka olmak üzere toplam 2.369 EVH vakası bildirilmiştir

 

Hastalık Salgını Haberi

3 Temmuz 2019  

 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını, bu hafta sabit bir bulaş yoğunluğu ile devam etmiştir. Göstergeler, Butembo ve Katwa gibi bazı önemli sorunlu bölgelerde hastalığın iletim yoğunluğunun azaldığına işaret etmiştir. Mevcut sorunlu bölgeler, Beni, Mabalako ve Mandima'nın sağlık bölgeleridir; bazı vakalar bu sorunlu bölgelerden hastalıktan etkilenmemiş sağlık bölgelerine importe olmaktadır. Komanda, Lubero ve Rwampara / Bunia sağlık bölgeleri gibi daha önce bulaşma oranlarının daha düşük olduğu bölgelerde meydana gelen yeni vakaların sayısında hafif ama kayda değer bir artış vardır. 30 Haziran'da Beni'den karayoluyla seyahat eden bir vaka, Uganda ve Güney Sudan sınırlarına doğru, Beni'nin 460 kilometre kuzeyinde yer alan Ariwara'da doğrulanmıştır. Bu sağlık alanındaki ilk onaylanmış vakadır ve Ariwara'daki halk sağlığı eylemlerini araştırmak ve uygulamak için Bunia'dan bir yanıt ekibi görevlendirilmiştir. Uganda ve Güney Sudan, son aylardaki hazırlık çalışmalarına dayanarak hızla harekete geçmiştir. Uganda'daki Arua bölgesi, ticaret hacmi ve nüfus hareketleri yüksek olan Ariwara sağlık bölgesi ile aynı sınırı paylaşmaktadır. Arua'daki Arua Bölgesi Görev Gücü, bir eylem planı üzerinde anlaşmak için 2 Temmuz'da harekete geçmiş, Sağlık Bakanlığı (SB) ihtiyaç değerlendirmesi için derhal Ulusal Acil Yanıt Ekibini ve Kasese'deki aşı ekibi de ön saf sağlık çalışanlarını aşılamaya başlamak için 3 Temmuz'da Arua bölgesine gönderilmiştir.  Güney Sudan'da DSÖ ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) saha görevlerini planlamak ve koordine etmek için 2 Temmuz'da uygulama ortaklarıyla bir toplantı düzenlemiştir. Operasyonel hazırlık faaliyetlerini desteklemek için 3 Temmuz'da ortak ekipler Kei State'e gönderilmiştir.

 

21 gün içinde, 12 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 20 sağlık bölgesindeki 73 sağlık alanından yeni vakalar bildirilmiş olup, bu bölgeler Kuzey Kivu ve Ituri illerindeki 664 sağlık alanının % 11'ini temsil etmektedir (Şekil 2). Bu dönemde, çoğunluğu Beni (27%, n=76), Mandima (8%, n=23), Lubero (6%, n=16) ve Kalunguta (5%, n=14) sağlık bölgelerinde olmak üzere toplam 285(%30, n=85) vaka bildirilmiştir. 02 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, 2.275 onaylanmış ve 94 olası vaka olmak üzere toplam 2.369 EVH vakası bildirilmiştir (Tablo 1). Doğrulanmış vakalar arasında 1.504 ölüm olmak üzere toplam 1.598 ölüm rapor edilmiştir (toplam vaka ölüm oranı % 68). Yaşları ve cinsiyetleri bilinen doğrulanmış ve olası 2.369 vakanın % 56'sı (1.334) kadın ve % 29'u (691) 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Sağlık çalışanları arasında görülen vakalar artmakta olup enfekte olanların toplam sayısı 130’a yükselmiştir (toplam vakaların% 6'sı).

 

Uganda Cumhuriyeti'nde 13 Haziran 2019 tarihli önceki EVH Hastalık Salgını Haberinin yayımlanmasından bu yana yeni EVH vakası veya ölümü bildirilmemiştir. 26 Haziran itibariyle 108 hastalığa maruz kalmış temaslı tespit edilmiş olup bunlar 21 günlük takip süresini tamamlama sürecindedirler. Temaslılar, en geç 3 Temmuz’da, yapılan takibi tamamlayana kadar 21 gün boyunca günlük olarak ziyaret edilmektedir. Tüm temaslılar bugüne kadar asemptomatik kalmıştır. Bugüne kadar bildirilen 14 şüpheli vakanın hepsinde EVH için yapılan testler negatif çıkmış ve bu vakalar Uganda'da EVH ile ilgili Hastalık Salgını Haberlerinde belirtilen doğrulanmış vakalarla ilişkilendirilmemiştir. Kümülatif olarak, 74 temaslı (34'ü aşılama için uygun değildi), 747 temaslıların temaslısı ve 682 ön saf sağlık çalışanı dahil olmak üzere 1.507 kişi onaylanmış ve aşılanmıştır.

 

 

Şekil 1:  2 Temmuz 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

Şekil 2: 2 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

Tablo 1: 2 Temmuz 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Yeni vaka sayısındaki haftalık artışlar 2019 Şubat ayından Mayısın ortasına kadar gözlenmiştir ancak o zamandan bu yana daha düşük olsa da hala önemli oranda vaka sayıları mevcuttur. Siyasi gerilimler ve asayiş durumunun kötüleşmesiyle daha da şiddetlenen toplumsal direnç ve güvenlik açıklarının devam etmesi, etkilenen alanlarda vaka incelemeleri ve yanıt faaliyetlerinin tekrar askıya alınması ve gecikmesiyle sonuçlanmış olup müdahalelerin genel etkinliğini azaltmaktadır. Bununla birlikte, mevcut topluluk diyalog faaliyetleri, sosyal yardım girişimleri ve belirli sorunlu bölgelerde erişimin yeniden sağlanması, toplum tarafından yanıt faaliyetlerinin kabul edilmesinde ve vaka incelemesi çabalarında bazı gelişmelere neden olmuştur. Personelin emniyetini ve güvenliğini sağlamak için güvenlik azaltma önlemleri geliştirilmekte ve prosedürel, operasyonel ve fiziksel güvenlik sorunları ele alınmaktadır. Doğrulanmış vakalar arasında toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, ETM'lerde tespit ve izolasyonda kalıcı gecikmeler ve olası vakalarla ilgili olarak zamanında raporlama ve yanıta ilişkin zorluklar gibi tüm faktörler etkilenen topluluklarda hastalık iletim zincirlerinin olasılığını daha da fazla artıran ve hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artıran faktörlerdir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin salgından etkilenen bölgelerinden diğer bölgelerine yüksek nüfus hareket oranları ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün sağlanamadığı sınırlar boyunca artan güvensizlik dönemlerinde, bu riskleri daha da artırmaktadır. Mevcut salgının uzun sürmesi, müdahale personeli arasında yorgunluk ve sınırlı kaynakların devam etmesi nedeniyle ilave riskler ortaya çıkmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların artırılması gerekmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

Etiketler: