DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

11 Temmuz 2019 Perşembe

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını, geçtiğimiz haftada olduğu gibi sabit bir bulaş yoğunluğu ile devam etmiştir. Butembo, Katwa ve Mandima sağlık bölgeleri gibi eski sorunlu bölgelerde yeni vakaların sayısı azalmaya devam ederken, Beni'deki vakalarda artış olmuş olup Mabalako Sağlık Bölgesi'nin bazı bölgelerinde yüksek vaka insidansı devam etmektedir.

Hastalık Salgını Haberi

 

11 Temmuz 2019  

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını, geçtiğimiz haftada olduğu gibi sabit bir bulaş yoğunluğu ile devam etmiştir. Butembo, Katwa ve Mandima sağlık bölgeleri gibi eski sorunlu bölgelerde yeni vakaların sayısı azalmaya devam ederken, Beni'deki vakalarda artış olmuş olup Mabalako Sağlık Bölgesi'nin bazı bölgelerinde yüksek vaka insidansı devam etmektedir. Ayrıca yeniden ortaya çıkan bu sorunlu bölgelere ek olarak, çoğu Beni Sağlık Bölgesinden gelen ve diğer bölgelere hareket eden doğrulanmış ve olası enfeksiyonları olan çok sayıda insan bulunmaktadır. Vakaların hareketi salgının yeni sağlık bölgelerine yayılmasına ve daha önce kontrol edilen enfeksiyonların bulunduğu sağlık bölgelerinde yeniden ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu, genel olarak temaslıları listeleme, takip etme ve insanların kararlarını etkileyen unsurları anlama konusunda sağlam mekanizmaların önemini vurgulamaktadır.

Ariwara Sağlık Bölgesi'nde 30 Haziran'da bildirilen ilk vakadan sonra, bu sağlık bölgesinde yeni bir vaka görülmemiştir. Bu bölgeye gönderilen bir yanıt ekibi, temaslıları belirlemeye, toplumu  angaje etmeye ve risk altındaki kişileri aşılamaya devam etmektedir. Komşu ülkeler Uganda ve Güney Sudan'dan gelen yanıt personeli operasyonel hazırlık faaliyetlerini desteklemektedir. Kaynaklar, bu bölgedeki Uganda-Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırını izlemeye ayrılmıştır.

21 gün içinde, 19 Haziran -9 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 22 sağlık bölgesindeki 72 sağlık alanı yeni vakalar bildirmiş olup, bu bölgeler Kuzey Kivu ve Ituri illerindeki 664 sağlık alanının % 11'ini temsil etmektedir (Şekil 2). Bu dönemde, çoğunluğu Beni (41%, n=101), Mabalako (19%, n=48), Lubero (6%, n=16) ve Mandima (5%, n=13) sağlık bölgeleri olmak üzere toplam 247 vaka bildirilmiştir. 9 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, 2.343 onaylanmış ve 94 olası vaka olmak üzere toplam 2.437 EVH vakası bildirilmiştir (Tablo 1). Doğrulanmış vakalar arasında 1.552 ölüm olmak üzere toplam 1.646 ölüm rapor edilmiştir (toplam vaka ölüm oranı% 68). Yaşları ve cinsiyetleri bilinen doğrulanmış ve olası 2.437 vakanın % 57'si (1.384) kadın ve % 29'u (704) 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır.

Sağlık çalışanları arasında görülen vakalar artmakta olup enfekte olanların toplam sayısı 132’ye yükselmiştir (toplam vakaların% 5'i). Bilgileri mevcut olan 128 sağlık çalışanı arasında en büyük oranı sağlık ocaklarındaki (% 20, n = 26) ve özel sağlık tesislerindeki sağlık çalışanları (% 35, n = 45) oluşturmaktadır. Sağlık çalışanı enfeksiyonlarının çoğunluğu (% 68, n = 87) hemşirelerde görülmektedir.

Uganda Cumhuriyeti'nde 13 Haziran 2019 tarihli önceki EVH Hastalık Salgını Haberinin yayımlanmasından bu yana yeni EVH vakası veya ölümü bildirilmemiştir. 3 Temmuz itibariyle 108 hastalığa maruz kalmış temalı tespit edilmiş olup bunlar 21 günlük takip süresini tamamlamıştır. Uganda-Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırına yakın Uganda'nın kuzey-batı bölgesinde yer alan Arua ilçesi,  30 Haziran 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne komşu ve Uganda sınırına 8 kilometre uzaklıkta olan Ariwara Sağlık Bölgesi'nde ölen vakayı takiben importe Ebola vakalarını önlemek için hazırlık çalışmalarını hızlandırmaktadır.  Bu vakanın, bazıları Arua bölgesini çevreleyen topluluklarda bulunan 200'den fazla temaslısı olduğu bilinmektedir. 9 Temmuz 2019 itibariyle, Arua bölgesinde iki şüpheli vaka bildirilmiş ve her ikisinin de test sonuçları negatif çıkmıştır. 9 Temmuz 2019 itibariyle, Arua bölgesinde aşılanan kümülatif kişi sayısı, aşılanması hedeflenen toplam 1.092 ön saf ve  ve sağlık çalışanlarının 811'dir.

 

Şekil 1:  9 Temmuz 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

Şekil 2: 9 Temmuz 2019 tarihi itibariyle sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

 

Tablo 1: 9 Temmuz 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Yeni vaka sayısındaki haftalık artışlar 2019 Şubat ayından Mayısın ortasına kadar gözlenmiştir ancak o zamandan bu yana daha düşük olsa da hala önemli oranda vaka sayıları mevcuttur. Asayiş durumu, söz konusu bölgedeki faaliyetleri geçici olarak engelleyen Butembo-Kalunguta ekseni boyunca kontrol noktasına yapılan bir saldırı dışında geçen hafta nispeten sakin kalmıştır.  Yerel güvenlik güçleri temizlik operasyonlarını yürütmüş olup sonrasında yanıt faaliyetlerinin sürdürülmesine olanak sağlanmıştır. Söz konusu dönem boyunca toplumun küçük bir kesiminde suskunluk gözlemlenmiştir. Siyasi gerilimler ve asayiş durumunun kötüleşmesiyle daha da şiddetlenen toplumsal direnç ve güvenlik açıklarının devam etmesi, etkilenen alanlarda vaka incelemeleri ve yanıt faaliyetlerinin tekrar askıya alınması ve gecikmesiyle sonuçlanmış olup müdahalelerin genel etkinliğini azaltmaktadır. Bununla birlikte, mevcut topluluk diyalog faaliyetleri, sosyal yardım girişimleri ve belirli sorunlu bölgelerde erişimin yeniden sağlanması, toplum tarafından yanıt faaliyetlerinin kabul edilmesinde ve vaka incelemesi çabalarında bazı gelişmelere neden olmuştur. Personelin emniyetini ve güvenliğini sağlamak için güvenlik azaltma önlemleri geliştirilmekte ve prosedürel, operasyonel ve fiziksel güvenlik sorunları ele alınmaktadır. Doğrulanmış vakalar arasında toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, ETM'lerde tespit ve izolasyonda kalıcı gecikmeler ve olası vakalarla ilgili olarak zamanında raporlama ve yanıta ilişkin zorluklar gibi tüm faktörler etkilenen topluluklarda hastalık iletim zincirlerinin olasılığını daha da fazla artıran ve hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artıran faktörlerdir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin salgından etkilenen bölgelerinden diğer bölgelerine yüksek nüfus hareket oranları ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün sağlanamadığı sınırlar boyunca artan asayiş sorunlarının bulunduğu dönemlerde, bu riskler daha da artırmaktadır. Mevcut salgının uzun sürmesi, yanıt faaliyetlerinde görevli personel arasında yorgunluk ve kaynakların sınırlı olması nedeniyle ilave riskler ortaya çıkmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların artırılması gerekmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

Etiketler: