DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

02 Ağustos 2019 Cuma

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını, son 6 hafta boyunca haftada ortalama 85 vaka ile (haftada 79-91 vaka) (Şekil 1) son haftalara benzer bir iletim  yoğunluğu ile bu hafta da devam etmiştir. Şu anda Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışında doğrulanmış hiçbir  EVH vakası yoktur.

Hastalık Salgını Haberi

2 Ağustos 2019  

 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını, son 6 hafta boyunca haftada ortalama 85 vaka ile (haftada 79-91 vaka) (Şekil 1) son haftalara benzer bir iletim  yoğunluğu ile bu hafta da devam etmiştir. Şu anda Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışında doğrulanmış hiçbir  EVH vakası yoktur.

30 Temmuz'da, Goma kentinin uç bölgelerinde Nyiragongo Sağlık Bölgesi'nde doğrulanmış bir EVH vakası bildirilmiştir. Vaka Ituri eyaletinde bir madenci olarak çalışmış ve muhtemelen hastalığa yakalandığı birkaç salgın odak noktasına seyahat etmiştir. Halen, vakanın 14 Temmuz’da Goma’da belirlenen ilk vaka ile bağlantısı olduğuna dair hiçbir gösterge yoktur (bkz. 18 Temmuz Hastalık Salgını Haberleri). Bir sağlık tesisine başvurmadan önce birkaç gün boyunca toplum içerisinde hasta olduğu  göz önüne alındığında, yakın temaslılara hastalığın ikincil iletimi olması beklenmektedir. Bir çocuk ve eş olmak üzere iki aile üyesinin daha test sonuçları pozitif çıkmış ve Goma Ebola Tedavi Merkezi'nde (ETM) tedavi görmektedir. Temaslılar arasındaki diğer şüpheli vakalar test sonuçlarını beklemektedir. Söz konusu vakaların tespiti üzerine Goma kentinde hastalığın üçüncü evre yayılmasını veya devam eden yerel iletimini önlemek amacıyla, geniş kapsamlı temaslı takibi ve halka (ring) aşılaması da dahil olmak üzere oldukça büyük bir yanıt hızla uygulanmıştır. Bununla birlikte, ekipler yeni vakalara hızla cevap vermeye hazırdır.  1 Ağustos 2019 itibariyle, Goma'da onaylanmış 4 EVH vakası vardır.

21 gün içinde, 11 - 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 18 sağlık bölgesindeki 71 sağlık alanı yeni vakalar bildirmiş olup, bu bölgeler Kuzey Kivu ve Ituri illerindeki 664 sağlık alanının % 11'unu temsil etmektedir (Şekil 2).  Bu dönemde, çoğunluğu Beni (% 52, n = 135) ve Mandima (% 16, n = 41) sağlık bölgelerinden toplam 260 doğrulanmış vaka bildirilmiştir. Mandima Sağlık Bölgesi'nde rapor edilen vakaların çoğu (% 68, n = 28), son haftalarda yakındaki Mambasa şehrine vakaların yayılmasına neden olan Some Sağlık Alanından gelmiştir. Some Sağlık Alanındaki yanıtta, yerel topluluklar ve Ebola müdahale ekipleri arasındaki gerginlik nedeniyle birkaç hafta zorluklar yaşanmıştır. Ancak, toplumun bakış açısını anlamak ve işbirliği için ortak bir zemin tanımlamak için toplum liderleriyle olan diyaloglar sonrasında durum düzelmiştir. Biena Sağlık Bölgesi son bildirilen vakadan sonra 21 günün geçmesiyle birlikte temizlenmiştir. Bununla birlikte, hastalığın odak noktaları, şüpheli ve teyit edilmiş vakaların ve temaslılarının hareketi ile diğer alanlardaki vakaların kaynağı olmaya devam etmektedir ve virüslerin bu alanlara yeniden bulaşması için yüksek risk oluşturmakta olup söz konusu durum, ekiplerin  tam donanımlı ve teyakkuz halinde olmasını gerektirmektedir.

31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, 1.823 kişinin öldüğü (genel vaka ölüm oranı %67), 2.919 doğrulanmış ve 94 olası vaka olmak üzere toplam 2.713 EVH vakası bildirilmiştir. Doğrulanmış ve olası vakaların % 56'sını (1.527) kadın ve % 29'unu (773) 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Sağlık çalışanları arasında vakalar artmaya devam etmekte olup, kümülatif enfekte kişi sayısı 149'a yükselmektedir (tüm doğrulanmış ve olası vakaların % 5'i). 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti Hükümeti'nin Ebola salgını ilanından bu yana tam 1 yıl geçmiştir. BM ortakları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti halkına kollektif vaadinii yeniden teyit etmiş ve salgını sona erdirmek için dayanışma çağrısında bulunmuştur.  

 

Şekil 1:  31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

Şekil 2: 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

Tablo 1: 31 Temmuz 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür.

 

Kuzey Kivu ve Ituri illerinin salgın etkilenen bölgelerinde süregelen yerel hastalık iletimi olmasa da yeni (yüksek riskli) alanlara ve son aylarda sınırların ötesine geçen artan iletim önemli ölçüde devam etmektedir. Toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, tespit ve tecritte ısrarcı gecikmeler ve asayiş sorunları ve topluluklarda hastalıkların gizlemesi nedeniyle bazı topluluklara erişimdeki zorlukların tümü, etkilenen topluluklarda daha fazla iletim zincirlerin oluşmasına neden olan faktörlerdir. Son 21 gündeki genel güvenlik durumu genel olarak sakin kalmış ve yanıt operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olmamış olmasına rağmen, güvenlik durumu operasyon alanındaki devlet dışı silahlı grupların tekrarlanan saldırıları ve etkinlikleriyle dengesiz ve kaygı verici olarak kalmıştır. Yanıt personeli ve mal varlıkları üzerindeki tehditler, kaydedilmeye devam etmekte olup bazı sektörler, gruplar veya bireyler tarafından yaygın olası bir toplum direnci seviyesine işaret etmektedir. Yanıt faaliyetlerinin sürekliliği, operasyonel çevrenin yakından izlenmesi ve buna uygun güvenlik önlemlerinin uygulanması ile kolaylaştırılmıştır.Mevcut salgının uzun sürmesi, yanıt faaliyetlerinde görevli personel arasında yorgunluk ve kaynakların sınırlı olması nedeniyle ilave riskler ortaya çıkmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen riskler, salgından etkilenen bölgelerden, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerine ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün tam sağlanamadığı sınırlar boyunca yüksek nüfus hareketi oranları ile birlikte, hem  Demokratik Kongo Cumhuriyeti içinde hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artırmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların artırılması gerekmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

DSÖ Genel Müdürü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla ilgili durumu gözden geçirmek için Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) uyarınca Acil Durum Komitesi'ni 17 Temmuz 2019'da toplamıştır. DSÖ Genel Müdürü, Acil Durum Komitesi’nin salgının Uluslararası Önemi Haiz bir Halk Sağlığı Acil Durumu oluşturduğu yönündeki tavsiyesini kabul etmiştir. Acil Durum Komitesi tarafından tavsiye edilen geçici öneriler de dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiye, DSÖ Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamada ve haber bülteninde mevcuttur.

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır. Konu hakkında Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ndeki Ebola Virüsü Hastalığı salgınına ilişkin DSÖ'nün uluslararası trafikle ilgili  önerilerinde daha fazla bilgiye ulaşılabilir.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

 

Etiketler: