DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

08 Ağustos 2019 Perşembe

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını, son 6 hafta boyunca haftada ortalama 86 vaka ile son haftalara benzer bir iletim  yoğunluğu ile bu hafta da devam etmiştir. Şu anda Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışında doğrulanmış hiçbir  EVH vakası yoktur. 6 Ağustos 2019 tarihi itibariyle, 1.866 kişinin öldüğü (genel vaka ölüm oranı %67), 2.687 doğrulanmış ve 94 olası vaka olmak üzere toplam 2.781 EVH vakası bildirilmiştir.

Hastalık Salgını Haberi: Güncelleme

8 Ağustos 2019  

 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını, son 6 hafta boyunca haftada ortalama 86 vaka ile (haftada 80-91 vaka) (Şekil 1) son haftalara benzer bir iletim  yoğunluğu göstererek bu hafta da devam etmiştir. Şu anda Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışında doğrulanmış hiçbir  EVH vakası yoktur.

21 gün içinde, 17 Temmuz ile 6 Ağustos 2019 tarihleri arasında, 16 sağlık bölgesindeki 65 sağlık alanından yeni vakalar bildirmiştir (Tablo1, Şekil 2).  Bu dönemde, çoğunluğu Beni (%46, n=119) ve Mandima (%23, n=58) sağlık bölgelerinden toplam 257 doğrulanmış vaka bildirilmiştir. Mandima Sağlık Bölgesi'ndeki son vakaların çoğunluğu, Some (n = 39) ve Mayuano (n = 8) kuzey sağlık bölgelerinden bildirilmiştir. Son 21 gün içinde Mambasa Sağlık Bölgesi'nde bildirilen 8 vakanın çoğunluğunun, Some Sağlık Alanı ile epidemiyolojik bağlantıları olup şu ana kadar Mambasa'da sınırlı yerel geçişler söz konusudur.

Son raporumuzdan bu yana Goma şehrinde yeni bir vaka bildirilmemiştir ve bugüne kadar Goma (n = 1) ve Nyiragongo (n = 3) sağlık bölgelerinden toplam 4 doğrulanmış vaka bildirilmiştir. Dört vakadan 2’si ölmüş olup 2’si  Ebola Tedavi Merkezinde (ETM) yatmaktadır. 3 Ağustos'ta, Goma Sağlık Bölgesinde (14 Temmuz'da bildirilen) ilk doğrulanan vakayla ilgili 256 temaslılının tamamı, 21 günlük takip sürelerini tamamlamıştır. Nyiragongo vakasının toplam 232 temaslısı (114 yüksek riskli temaslı dahil) sürveyansa tabi tutulmaktadır. Devam eden aşılama faaliyetleri, uygun temaslıların çoğunluğuna (% 98) ulaşmış ve bugüne kadar 1.314 temaslı, temaslıların temaslısı ve ön saha çalışanı aşılanmıştır. 

Halk sağlığı görevlilerinde ve diğer tesislerde çalışan personel arasında yeni enfeksiyonlar rapor edilmeye devam edilmektedir. Son 21 günde, Mandima (n = 5), Beni (n = 4) ve  Katwa (n = 1), Mambasa(n = 1), Masereka(n = 1), Oicha (n = 1) ve Vuhovi'deki (n = 1) sağlık çalışanları arasında toplam 14 yeni vaka rapor edilmiştir. Kümülatif olarak, 149 (% 5) sağlık çalışanı enfekte olmuştur.

6 Ağustos 2019 tarihi itibariyle, 1.866 kişinin öldüğü (genel vaka ölüm oranı %67), 2.687 doğrulanmış ve 94 olası vaka olmak üzere toplam 2.781 EVH vakası bildirilmiştir. Doğrulanmış ve olası vakaların % 56'sını (1.572) kadın ve % 28'ini (791) 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır.

Şekil 1:  6 Ağustos 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

Şekil 2: 6 Ağustos 2019 tarihi itibariyle sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

 

Tablo 1: 6 Ağustos 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan 5 Ağustos 2019 tarihli son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür.

 

Kuzey Kivu ve Ituri illerinin salgından etkilenen bölgelerinde önemli ölçüde hastalık iletimiyle görülmekle birlikte son aylarda yeni yüksek riskli ve sınır ötesi bölgelere yayılma olduğu görülmüş olup söz konusu bu bölgelerde süregelen bir iletim yoktur. Toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, tespit ve tecritte ısrarcı gecikmeler ve asayiş sorunları ve topluluklarda hastalıkların gizlemesi nedeniyle bazı topluluklara erişimdeki zorlukların tümü, etkilenen topluluklarda daha fazla iletim zincirlerin oluşmasına neden olan faktörlerdir.                     

2 milyondan fazla nüfusu olan Kuzey Kivu'nun başkenti olan Goma'daki doğrulanmış vakalar ve yerel iletim hakkındaki raporlar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti içinde ve komşu ülkelere hastalığın yayılma potansiyelinin altını çizmektedir. Söz konusu vakaların tespiti üzerine Goma kentinde hastalığın üçüncü evre yayılmasını veya devam eden yerel iletimini önlemek amacıyla, geniş kapsamlı temaslı takibi ve halka (ring) aşılaması da dahil olmak üzere oldukça büyük bir yanıt hızla uygulanmıştır.

 

Geçtiğimiz hafta asayiş durumu, operasyonel alanlarda gözlemlenen devlet dışı silahlı grupların varlığının devam etmesiyle kötüleşmiştir. Beni Sağlık Bölgesinde, birçok sivil zayiatla sonuçlanan şüpheli ADF unsurlarının bir dizi saldırısı, 7 Ağustos 2019'da Beni / Mavivi'de bölgedeki güvensizliği protesto etmek için gösteriye neden olmuştur. Bunu, 8 Ağustos’taki Beni’deki Beni, Oicha ekseninde Mbau’da meydana gelen ve önde gelen bir sivil toplum lideri de dahil olmak üzere altı sivil ölümüne neden olan ADF’nin yaptığı saldırı nedeniyle 8 Ağustos’ta yapılan daha büyük gösteriler izlemiştir. Bölgedeki EVH operasyonları, durum sakinleşene kadar geçici olarak askıya alınmıştır. Yanıt faaliyetlerinin sürekliliği, operasyonel çevrenin yakından izlenmesi ve buna uygun güvenlik önlemlerinin uygulanması ile kolaylaştırılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen riskler, salgından etkilenen bölgelerden, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerine ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün tam sağlanamadığı sınırlar boyunca yüksek nüfus hareketi oranları ile birlikte, hem  Demokratik Kongo Cumhuriyeti içinde hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artırmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların artırılması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

DSÖ Genel Müdürü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla ilgili durumu gözden geçirmek için Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) uyarınca Acil Durum Komitesi'ni 17 Temmuz 2019'da toplamıştır. DSÖ Genel Müdürü, Acil Durum Komitesi’nin salgının Uluslararası Önemi Haiz bir Halk Sağlığı Acil Durumu oluşturduğu yönündeki tavsiyesini kabul etmiştir. Acil Durum Komitesi tarafından tavsiye edilen geçici öneriler de dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiye, DSÖ Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamada ve haber bülteninde mevcuttur.

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır. Konu hakkında Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ndeki Ebola Virüsü Hastalığı salgınına ilişkin DSÖ'nün uluslararası trafikle ilgili  önerilerinde daha fazla bilgiye ulaşılabilir.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

Etiketler: