DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

15 Ağustos 2019 Perşembe

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını, son 6 hafta boyunca haftada ortalama 81 vaka ve son haftalara benzer bir iletim yoğunluğu ile bu hafta da devam etmiştir. Şu anda Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışında doğrulanmış hiçbir  EVH vakası yoktur.

Hastalık Salgını Haberi: Güncelleme

15 Ağustos 2019  

 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını, son 6 hafta boyunca haftada ortalama 81 vaka (haftada 68-91 vaka) (Şekil 1) ve son haftalardakine benzer bir iletim yoğunluğu ile bu hafta da devam etmiştir. Şu anda Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışında doğrulanmış hiçbir  EVH vakası yoktur.

 

Bu hafta, EVH terapötiklerinin randomize bir klinik çalışmasından (RCT) elde edilen ilk veriler açıklanmıştır. Veriler, denenen dört tedavi yönteminden ikisinin EVH tedavisinde daha etkili olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, RCT'ye katılan 4 Ebola Tedavi Merkezindeki hastalar şimdi daha iyi performans gösteren iki tedavi yönteminin kendilerinde uygulanması için rasgele seçilecektir. Tedavi merkezlerinde RCT'ye katılmayan hastalar, insani amaçlı ilaca erken erişim programı protokolü çerçevesinde bu tedavilere erişmeye devam edeceklerdir. Bu değişiklik, tedavi merkezlerindeki her hastanın, en son kanıtlara dayanarak en yüksek sağkalım şansını mümkün kılan en iyi tedaviyi almasına yardımcı olacaktır.

 

Veriler, semptomların başlamasından kısa bir süre sonra insanların tıbbi bakıma erişmeye istekli oldukları zaman, hayatta kalma şanslarının artmış olduğunu göstermektedir. Her hastaya optimal destekleyici bakım sağlamak, gelişimlerini yakından takip etmek ve diğer sağlık sorunlarını ele almak hayat kurtarmış olup bunlar öncelikler arasında yer almaya devam edecektir. Daha fazla bilgi aşağıdaki güncelleme ve basın bülteninde mevcuttur.

 

Son raporumuzdan bu yana Goma şehrinde yeni bir vaka bildirilmemiş olup  bugüne bildirilmiş ve doğrulanmış vaka sayısı  Goma (n = 1) ve Nyiragongo (n = 3) sağlık bölgelerinden toplam 4'tür. 30 Temmuz'da bildirilen vaka ile doğrudan temas yoluyla enfekte olan 2 vaka, Goma kentindeki bir Ebola Tedavi Merkezinde tedavi görmüş ve 13 Ağustos'ta taburcu edilmiştir. Nyiragongo vakalarının toplam 203 temaslısı sürveyansa tabi tutulmaktadır.

 

21 gün içinde, 24 Temmuz ile 13 Ağustos 2019 tarihleri arasında, 17 sağlık bölgesindeki 66 sağlık alanından yeni vakalar bildirmiştir (Tablo1, Şekil 2).  Bu dönemde, çoğunluğu Beni (42%, n=96) ve Mandima (20%, n=46) sağlık bölgelerinden toplam 228 doğrulanmış vaka bildirilmiştir. Bu Lolwa Sağlık Bölgesi'nde doğrulanmış  ilk vaka olup, böylece salgının seyri boyunca etkilenen sağlık bölgelerinin toplam sayısını 27'ye ulaşmıştır. Söz konusu vaka, Mandima'dan Lolwa'ya gitmiş ve burada semptomlar göstermiştir. Halen, bu sağlık bölgesinde yerel EVH bulaşının kanıtı yoktur.Yerel bulaş olasılığını en aza indirmek için yakından tanı ve temasların takibi çalışmaları devam etmektedir.

 

Toplum sağlığı merkezlerinde ve diğer tesislerde çalışan personel arasında yeni enfeksiyonlar rapor edilmektedir. Son 21 günde, Beni (n = 3), Mandima (n = 2) ve  Katwa (n = 1), Mambasa(n = 1), Masereka(n = 1), Mutwanga (n = 1) ve Vuhovi'deki   (n = 1) sağlık çalışanları arasında toplam 11 yeni vaka rapor edilmiştir. Kümülatif olarak, 151 (% 5) sağlık çalışanı enfekte olmuştur.

13 Ağustos 2019 tarihi itibariyle, 1.905 kişinin öldüğü (genel vaka ölüm oranı %67), 2.748 doğrulanmış ve 94 olası vaka olmak üzere toplam 2.842 EVH vakası bildirilmiştir. Doğrulanmış ve olası vakaların % 57'sini (1.608) kadın ve % 29'unu (815) 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır.

 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki EVH salgınının kontrolüne ilişkin Dördüncü Stratejik Yanıt Planının (SRP4) 1. Aşaması, DSÖ web sitesinde mevcuttur. Planın diğer aşamaları ve bu aşamaların finansman ihtiyaçları, yanıtı gerçekleştiren ortaklar tarafından tamamlanmakta olup aşamalı olarak yayınlanacaktır.

 

Planın 1. Aşaması, salgınlara karşı temel halk sağlığı yanıtını kapsar; Tüm ortakların bu planda belirtildiği şekilde sağlık müdahalesini sürdürebilmeleri için gereken fon ihtiyacı, DSÖ için 120-140 milyon ABD doları dahil 287 milyon ABD dolarıdır. Şimdiye kadar, 15,3 milyon ABD doları alınmış, başka fonlar taahhüt edilmiş ancak alınmamıştır. Son zamanlarda yapılan yeni katkı açıklamalarına rağmen, DSÖ’nün faaliyetleri nakit akışı yetersizliğinden etkilenmektedir. Finansman açığı acil ve kritiktir. DSÖ tarafından bu salgının başlamasından bu yana alınan fonların bir özeti burada bulunabilir.

 

Şekil 1:  13 Ağustos 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

 

Şekil 2: 13 Ağustos 2019 tarihi itibariyle sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

 

Tablo 1: 13 Ağustos 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan 5 Ağustos 2019 tarihli son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür.

 

Kuzey Kivu ve Ituri illerinin salgından etkilenen bölgelerinde önemli ölçüde hastalık iletimi görülmekle birlikte son aylarda yeni yüksek riskli ve sınır ötesi bölgelere yayılma olduğu görülmüş olup söz konusu bu bölgelerde süregelen bir iletim yoktur. Toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, tespit ve tecritte ısrarcı gecikmeler ve asayiş sorunları ve topluluklarda hastalıkların gizlemesi nedeniyle bazı topluluklara erişimdeki zorlukların tümü, etkilenen topluluklarda daha fazla hastalık iletim zincirlerin oluşmasına neden olan faktörlerdir.

 

Yukarıda belirtilen riskler, salgından etkilenen bölgelerden, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerine ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün tam sağlanamadığı sınırlar boyunca yüksek nüfus hareketi oranları ile birlikte, hem  Demokratik Kongo Cumhuriyeti içinde hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artırmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların artırılması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır. Konu hakkında Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ndeki Ebola Virüsü Hastalığı salgınına ilişkin DSÖ'nün uluslararası trafikle ilgili  önerilerinde daha fazla bilgiye ulaşılabilir.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

 

Etiketler: