DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

22 Ağustos 2019 Perşembe

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını benzer bir iletim yoğunluğu ile bu hafta da devam etmiştir.

Hastalık Salgını Haberi: Güncelleme

22 Ağustos 2019  

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını benzer bir iletim yoğunluğu ile bu hafta da devam etmiştir (Şekil 1). Salgının son birkaç haftası vakaların yeni sağlık bölgelerine coğrafi olarak genişlemesiyle karakterize olup yüksek vaka sayılarını, süregelen yerel hastalık bulaşını ve vakaların Beni, Mandima ve Butembo salgın odak noktalarına ve odak noktalarından başka yerlere sağlık bölgeleri arasındaki hareketi görmeye devam ediyoruz. 31 Temmuz - 20 Ağustos 2019 tarihleri arasında geçen 21 günde, 19 sağlık bölgesindeki 69 sağlık alanı yeni vakalar bildirmiştir (Tablo 1, Şekil 2). Bu dönemde, çoğunluğu Beni (% 31, n = 66), Mandima (% 18, n = 38) ve Butembo (% 8, n=18 =) sağlık bölgelerinden toplam 216 doğrulanmış vaka bildirilmiştir. Geçiş riskinin yüksek olması, son 21 gün içinde 14 vaka bildiren Mambasa kentinde ortaya çıkan bir kümelenmeyle de bağlantılıdır. Yanıt, bu hastalık odak noktalarına erken vaka tespiti ve ayrıntılı inceleme, temaslıların tespiti ve takibi ve yerel topluluklarla engaje olmak yoluyla cevap vermeye devam etmektedir.

Geçtiğimiz haftada iki yeni sağlık bölgesinden vakalar bildirilmiştir: Güney Kivu'daki Mwenga Sağlık Bölgesi ve Kuzey Kivu'daki Pinga Sağlık Bölgesi. Mwenga'da, iki kişinin (anne ve çocuk) güneye gitmeden önce Beni'de doğrulanmış bir vaka ile temasından sonra dört doğrulanmış vaka bildirilmiştir. Çocuğun babası daha sonra pozitif olarak doğrulanmış olup sağlık bakım hizmetine başvuran toplum sağlık merkezindeki ilk hastayla birlikte aynı merkezde yatmıştır.

Pinga'da, doğrulanmış bir vakanın diğer vakalarla belirgin bir epidemiyolojik bağlantısı bulunmadığı ve salgından etkilenen bölgelerden gelen ziyaretçileri olmadığı veya bu bölgelerle ilgili herhangi bir seyahatinin olmadığı bildirilmiştir. Pinga, yanıt ekiplerine uzaklık, sınırlı telekomünikasyon, güvenlik riskleri ve etkilenen aile ve topluluk içindeki direnç konularında ilave bir zorluk yaratmaktadır.

20 Ağustos 2019 tarihi itibariyle, 1.961 kişinin öldüğü (genel vaka ölüm oranı %67), 2.822 doğrulanmış ve 105 olası vaka olmak üzere toplam 2.927 EVH vakası bildirilmiştir. Doğrulanmış ve olası vakaların % 58'ini (1.697) kadın ve % 28'ini (830) 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır.

Geçtiğimiz haftada  11 yeni olası vaka doğrulanmış olup bunlar arasında, Mart-Haziran 2019 döneminde Katwa, Kyondo, Vuhovi ve Mabalako sağlık bölgelerinde ölen vakalar da yer almış ve salgınla epidemiyolojik bağlantıları bulunmuştur; EVH'nin olup olmadığını laboratuvar testleriyle  tespit edebilmek için örnekleme yapılamamıştır.

19 Ağustos 2019'da, sivillere yönelik silahlı grupların son saldırılarına yanıt olarak Beni, Butembo ve Oicha'da “ville morte: ölü şehir” protestosu düzenlenmiştir. Bu, Ebola yanıt faaliyetlerinin geçici olarak askıya alınmasına neden olmuştur. Operasyonlar, 20 Ağustos 2019’da dikkatli bir şekilde devam etmiş olup yeni gösteriler beklenmektedir. Ebola yanıt faaliyetlerinin askıya alınması, genellikle vaka sayılarının artmasına ve vakaların sonraki haftalarda yeni alanlara yayılmasına neden olmaktadır.

Şekil 1:  20 Ağustos 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

 

 

 

Şekil 2: 20 Ağustos 2019 tarihi itibariyle sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

 

 

 

Tablo 1: 20 Ağustos 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

 

 

 

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan 5 Ağustos 2019 tarihli son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür.

 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki EVH salgınına verilen yanıt, devam eden güvensizlik, huzursuzluk, toplum direniş kesimleri ve finansman eksiklikleriyle mücadeleye devam etmektedir. Her ne kadar bu hafta bildirilen yeni doğrulanmış vakaların sayısında hafif bir düşüş eğilimi olsa da, hastalık yeni sağlık bölgelerine yayılmaya devam etmektedir. Bu durum, Kuzey Kivu'da yer alan Beni'deki hastalığa ilk maruz kalma bölgesinden Güney Kivu'daki Mwenga'ya 700 km mesafedeki bir vakada tekrar ortaya konmuştur. Toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, tespit ve tecritte ısrarcı gecikmeler ve asayiş sorunları ve topluluklarda hastalıkların gizlemesi nedeniyle bazı topluluklara erişimdeki zorlukların tümü, etkilenen topluluklarda daha fazla hastalık iletim zincirlerin oluşmasına neden olan faktörlerdir.

 Yanıt stratejileri yerel ortama uyum sağlamak için gelişmeye devam ederken, operasyonel hazır olma ve hazırlıklı olma kapasiteleri, komşu ülkeler de dahil olmak üzere salgından etkilenmeyen bölgelerde geliştirilmeye ve sürdürülmeye devam edilmelidir. DSÖ, STK'ların ve BM ortaklarının tüm faaliyetleri toplu olarak hızlandırdıkları ve tüm ortakların salgını sona erdirmek için ortak hedef içindeki yanıttaki rollerinden sorumlu oldukları daha koordineli bir yaklaşımdan yana çağrıda bulunmaktadır.  

Yukarıda belirtilen riskler, salgından etkilenen bölgelerden, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerine ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün tam sağlanamadığı sınırlar boyunca yüksek nüfus hareketi oranları ile birlikte, hem  Demokratik Kongo Cumhuriyeti içinde hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artırmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların artırılması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır. Konu hakkında Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ndeki Ebola Virüsü Hastalığı salgınına ilişkin DSÖ'nün uluslararası trafikle ilgili  önerilerinde daha fazla bilgiye ulaşılabilir.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

Etiketler: