DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

06 Eylül 2019 Cuma

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) iletimi önemini korumakla beraber, 29 Ağustos tarihli Demokratik Kongo Cumhuriyetinde EVH konulu Hastalık Salgını Haberinden bu yana 57 vaka görülmüştür. Beni Sağlık Bölgesi gibi hastalık odak noktalarında azalma belirtileri görülürken, başka yerlerde yeni hastalık odak noktaları ortaya çıkmaktadır.

 

Hastalık Salgını Haberi: Güncelleme

6 Eylül 2019  

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) iletimi  önemini korumakla beraber 29 Ağustos tarihli Demokratik Kongo Cumhuriyetinde EVH konulu Hastalık Salgını Haberinden bu yana 57 vaka görülmüştür. Beni Sağlık Bölgesi gibi hastalık odak noktalarında azalma belirtileri görülürken başka yerlerde yeni hastalık odak noktaları ortaya çıkmaktadır. 14 Ağustos – 4 Eylül 2019 tarihleri arasında geçen 21 günde, çoğunluğu Beni (% 17, n = 31), Kalunguta (% 15, n=28), Mandima (% 13, n = 24) ve Mambasa (% 12, n=22) sağlık bölgelerinden toplam 186 doğrulanmış vaka bildirilmiştir. Kalunguta, Mandima ve Mambasa sağlık bölgelerinde ortaya çıkan kümelenmelerle ilgili sınırlı erişim ve güvensizlik göz önüne alındığında, müdahale faaliyetleri oldukça engellenmiştir.

Aynı şekilde, Mutwanga ve Kayna sağlık bölgelerinde Edward Gölü sahilive Uganda sınırındaki yerel iletimin sürekliliği bölgesel yayılma riskini de beraberinde getirmektedir. Bu risk, Annesi ile seyahat ederken Mpondwe-Kasindi sınır giriş noktasında (PoE) teşhis edilmeden önce, geçtiğimiz hafta 29 Ağustos'ta, Mutwanga Sağlık Bölgesi'nde hastalığa maruz kalan ve semptomlar görülen küçük bir çocukta bir vakanın doğrulanmasıyla vurgulanmıştır. Çocuk hemen , Uganda'daki Bwera Ebola Tedavi Merkezi'ne (ETC) nakledilmiş, burada sağlık hizmeti almış, ancak ne yazık ki merkeze geldikten kısa bir süre sonra ölmüştür. Sınırlı sayıda potansiyel temaslı sürveyansa tabi tutulmakla birlikte, bugüne kadar Uganda'da doğrulanmış başka bir vaka olmamıştır.

4 Eylül 2019 tarihi itibariyle, 2.052 kişinin öldüğü (genel vaka ölüm oranı %67), 2.945 doğrulanmış ve 109 olası vaka olmak üzere toplam 3.054 EVH vakası bildirilmiştir. Bu salgının başlamasından bu yana 29 sağlık bölgesinin 17'si son 21 günde yeni vakalar rapor etmiştir (Tablo 1, Şekil 2). Doğrulanmış ve olası vakaların % 58'ini (1.772) kadın, % 28'ini (865) 18 yaşından küçük çocuklardan ve % 5’i sağlık çalışanlarından oluşmaktadır.

Mevcut Stratejik Yanıt Planının 1. Aşamasının, tüm ortaklar için Temmuz-Aralık 2019 dönemine ilişkin tahmini tahmini finansman ihtiyacı, DSÖ için 120-140 milyon ABD Doları da dahil olmak üzere 287 milyon ABD Dolarıdır. 6 Eylül 2019 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 45,3 milyon ABD Doları tahsil edilmiştir. Mevcut mevcut fonlar, finansman açığını Eylül 2019’un sonuna kadar kapatacaktır. Aralık 2019'a kadar olan yanıtı finanse etmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç vardır ve DSÖ cömertce destek olmaları için bağışçılara çağrıda bulunmaktadır.

Şekil 1:  4 Eylül 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

 

 

 

 

Şekil 2: 4 Eylül 2019 tarihi itibariyle sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

 

Tablo 1: 4 Eylül 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan 5 Ağustos 2019 tarihli son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki EVH salgınına verilen yanıt, devam eden güvensizlik, huzursuzluk, toplum direniş kesimleri ve finansman eksiklikleriyle mücadeleye devam etmektedir. Toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, tespit ve tecritte ısrarcı gecikmeler ve asayiş sorunları ve topluluklarda hastalıkların gizlemesi nedeniyle bazı topluluklara erişimdeki zorlukların tümü, etkilenen topluluklarda daha fazla hastalık iletim zincirlerin oluşmasına neden olan faktörlerdir.

 Yanıt stratejileri yerel ortama uyum sağlamak için gelişmeye devam ederken, operasyonel hazır olma ve hazırlıklı olma kapasiteleri, komşu ülkeler de dahil olmak üzere salgından etkilenmeyen bölgelerde geliştirilmeye ve sürdürülmeye devam edilmelidir. DSÖ, STK'ların ve BM ortaklarının tüm faaliyetleri toplu olarak hızlandırdıkları ve tüm ortakların salgını sona erdirmek için ortak hedef içindeki yanıttaki rollerinden sorumlu oldukları daha koordineli bir yaklaşımdan yana çağrıda bulunmaktadır.  

Yukarıda belirtilen riskler, salgından etkilenen bölgelerden, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerine ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün tam sağlanamadığı sınırlar boyunca yüksek nüfus hareketi oranları ile birlikte, hem  Demokratik Kongo Cumhuriyeti içinde hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artırmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların artırılması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır. Konu hakkında Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ndeki Ebola Virüsü Hastalığı salgınına ilişkin DSÖ'nün uluslararası trafikle ilgili  önerilerinde daha fazla bilgiye ulaşılabilir.

 

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

Etiketler: