DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

03 Ekim 2019 Perşembe

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını, geçen hafta görülen 29 vakaya kıyasla bu hafta North Kivu ve İturi İllerinden 25 Eylül-1 Ekim 2019 tarihleri arasında bildirilen 20 doğrulanmış yeni vakayla devam etmektedir. Bazı sağlık bölgelerindeki operasyonel ve güvenlik sorunları vaka tespiti ve yanıt işlevlerini yerine getirmeyi zorlaştırdığından, vaka sayısındaki bu düşüş dikkatle yorumlanmalıdır.

 

Hastalık Salgını Haberi: Güncelleme

3 Ekim 2019  

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını, geçen hafta görülen 29 vakaya kıyasla bu hafta North Kivu ve İturi İllerinden 25 Eylül-1 Ekim 2019 tarihleri arasında bildirilen 20 doğrulanmış yeni vakayla devam etmektedir. Bazı sağlık bölgelerindeki operasyonel ve güvenlik sorunları vaka tespiti ve yanıt işlevlerini yerine getirmeyi zorlaştırdığından, vaka sayısındaki bu düşüş dikkatle yorumlanmalıdır. Geçtiğimiz hafta vakaların yarısından fazlası (% 55) Mambasa ve Mandima Sağlık Bölgelerinden bildirilmiş olup hastalık odak noktalarıyla ilgili olarak, nüfusun yoğun olduğu Butembo, Katwa ve Beni gibi kentsel  yerleşim bölgelerinden nüfus yoğunluğunun düşük olduğu daha kırsal alanlara doğru bir kaymanın olduğu açıkça görülmektedir. Bu kayma, sağlık tesisleri kaynaklı hastalık bulaşma olasılığın azalmasına ve toplum kaynaklı hastalık bulaşma olasılığının artmasına neden olacak hastalık bulaş dinamiklerinde değişikliğe neden olmaktadır. Bunun tersine, özellikle yağışlı mevsime girdiğimiz şu dönemde bu değişiklik etkilenen köylere ulaşmakla ilgili olarak erişilebilirlik ve lojistik zorluklar açısından yeni sorunlar ortaya çıkarabilir.

Mambasa Sağlık Bölgesi'nde, EVH konusunda farkındalık yaratma ve sivil toplum kuruluşlarının salgın yanıt faaliyetlerine  katılımı konusunda gecikmeler toplumda güvensizliğe neden olmaktadır. DSÖ, yerel toplumun bu müdahaleye katılımını güçlendirmek, kadınların oluşturduğu grupların katılımını sağlamak ve topluma dayalı sürveyansı geliştirmek için Mambasa'da toplum, sivil toplum kuruluşları ve ortaklarla çalışmaktadır. Lwemba'da, Mandima Sağlık Bölgesi içinde, yetersiz EVH farkındalık çalışmaları silahlı çatışmalarla birleştiğinde Ebola yanıt ekipleri ve yerel topluluklar arsındaki tansiyonu yükseltmiştir. Bu da, toplum ölümlerinin araştırılmasında güçlüklerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Bu nedenle, bu bölgedeki vaka ve toplum ölümleri sayılarının olduğundan daha az rapor edilme olasılığı yüksektir.

Son 21 gün boyunca (11 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihleri arasında) çoğunluğu Mandima (26%, n=27), Mambasa (25%, n=26), Kalunguta (15%, n=16), ve Komanda (12%, n=13) sağlık bölgelerinden olmak üzere 13 sağlık bölgesinden toplam 106 doğrulanmış vaka bildirilmiştir (Tablo 1, Şekil 2).

1 Ekim 2019 tarihi itibariyle, 2.136 kişinin öldüğü (genel vaka ölüm oranı %67), 3.083 doğrulanmış ve 114 olası vaka olmak üzere toplam 3.197 EVH vakası bildirilmiştir. Doğrulanmış ve olası vakaların % 56'sını (1.790) kadın, % 28'ini (906) 18 yaşından küçük çocuklar ve % 5’ini (161) sağlık çalışanları oluşturmaktadır.

 

Şekil 1:  1 Ekim 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

 

 

 

Şekil 2: 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

 

 

Tablo 1: 1 Ekim 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortaklarının halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan 5 Ağustos 2019 tarihli son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür.

 

Vaka sayısındaki genel azalmaya rağmen, toplum ve müdahale ekipleri arasındaki süregelen gerilimler nedeniyle operasyonel zorluklarla birlikte, Mambasa ve Mandima Sağlık Bölgelerinde sürekli bir hastalık bulaşı söz konusudur. Mandima Sağlık Bölgesi'nde iki hafta boyunca cevap verme faaliyetlerinin olmaması, EVH vakalarının temaslılarının takibinde kayıplara ve EVH vaka sayılarının olduğundan az raporlanmasına neden olmuştur. DSÖ, yerel toplulukların katılımını artırmak için toplum, sivil toplum kuruluşları ve ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Salgın ilerledikçe ve daha az sayıda vaka bildirildiğinde kaynaklar, vakaların tespit edilmesini ve önlenmesini, özellikle toplum katılımı, vaka incelemeleri ve önemli kişiler arasındaki koordinasyonun artırılmasını sağlayan alanların arttırılmasına yöneltilebilir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır. Konu hakkında Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ndeki Ebola Virüsü Hastalığı salgınına ilişkin DSÖ'nün uluslararası trafikle ilgili  önerilerinde daha fazla bilgiye ulaşılabilir:

 

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

Etiketler: