DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

07 Kasım 2019 Perşembe

Geçtiğimiz hafta (30 Ekim - 5 Kasım), Kuzey Kivu ve Ituri illerinde devam etmekte olan Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınında görülen 15 doğrulanmış vaka bildirilmiştir. Son 21 gün boyunca (16 Ekim – 5 Kasım arasında), İturi ve North Kivu illerindeki aktif 7 sağlık bölgesinden toplam 54 doğrulanmış vaka rapor edilmiştir.

Hastalık Salgını Haberleri: Güncelleme

 

7 Kasım 2019  

 

Geçtiğimiz hafta (30 Ekim - 5 Kasım), Kuzey Kivu ve Ituri illerinde devam etmekte olan Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınında görülen 15 doğrulanmış vaka bildirilmiştir. Yeni vakaların sayısı, son 21 gündeki 19 doğrulanmış vakanın haftalık ortalaması ile tutarlı olsa da, vakalarda günlük kayda değer dalgalanmalar olmaktadır.

 

Bu hafta Mandima Sağlık Bölgesi'nde yer alan Lwemba Sağlık Alanı'ndaki şiddet olayı, Ebola yanıtı toplumu sağlık çalışanının ölümüne neden olmuş olup geride ağır şekilde yaralanmış eşi kalmıştır. DSÖ ve ortakları saldırıyı kınamış olup, müdahaleye katılan bireylere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ve sağlık çalışanlarının Ebola'nın yıkıcı etkilerinden etkilenen topluluklara yardım etme kabiliyetlerini tehlikeye attığını dile getirmiştirler.

 

Son 21 gün boyunca (16 Ekim – 5 Kasım arasında), İturi ve North Kivu illerindeki aktif 7 sağlık bölgesinden toplam 54 doğrulanmış vaka rapor edilmiş olup (Tablo 1, Şekil 2),  vakaların çoğu 4 sağlık bölgesinden rapor edilmiştir: Mandima (% 39) %, n = 21), Mabalako (% 31, n = 17), Beni (%11, n=6)  ve Mambasa (% 11, n = 6).  Bu vakaların büyük çoğunluğu (% 83) Mandima Sağlık Bölgesi'ndeki Biakato Madenleri Sağlık Alanına, geri kalan 10 vaka ise Binase, Katwa ve Lwemba Sağlık Alanlarındaki bilinen bulaşma zincirleriyle ilişkilidir.

 

Bu bağlamda, önceden hastalıktan temizlenmiş veya etkilenmemiş komşu alanlarda hastalığın yeniden görülmesi beklenebilir ve olası coğrafi yayılma yakından değerlendirilmeli ve izlenmelidir. Son 21 gün içinde bildirilen vakaların yaklaşık yarısı (% 51), enfekte oldukları sağlık bölgesinin dışında görülmüş olup vakaların  hareketlerin çoğu Mandima sağlık bölgesine ya da bu bölgeden başka bölgelere doğrudur.  Nüfus hareketinin bir analizi, bölge içindeki seyahatin doğuda Mambasa'dan Komanda'ya ve Bunia'ya, güneye Mambasa ve Mangina arasında, daha güneyde ve güneydoğuda Beni'den Butembo'ya, Kasindi'ye ve Uganda'ya doğru gerçekleştiğini göstermektedir. Vaka ve nüfus hareketlerine dayanarak yanıt ekipleri tarafından giriş noktaları ve kontrol noktaları güçlendirilmeye devam edilmektedir. Bu hafta, yeni açılan bir kontrol noktasından geçen bir vaka tespit edilmiş olup bu olay ana geçişler, transit geçişler ve sınır noktaları boyunca taramanın geliştirilmesinin önemini pekiştirmiştir. Yürütülen takviye faaliyetlerine bir örnek, geçen hafta Kasindi Sağlık Alanında, Uganda sınırına yakın bir EVH laboratuarının faaliyete geçirilmesidir. Bu, vakaların hızlı bir şekilde tanımlanmasına ve daha erken yanıtfaaliyetlerinin başlatılmasına yardımcı olacaktır.  

 

  5 Kasım 2019 tarihi itibariyle, 2.191 kişinin öldüğü (genel vaka ölüm oranı %67), 3.167 doğrulanmış ve 118 olası vaka olmak üzere toplam 3.285 EVH vakası bildirilmiştir. Doğrulanmış ve olası vakaların % 56'sı (1.852) kadın, % 28'ini (930) 18 yaşından küçük çocuklardan ve % 5’ini (163) sağlık çalışanları oluşmaktadır.

Şekil 1:  5 Kasım 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

Şekil 2: 5 Kasım 2019 tarihi itibariyle sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

Tablo 1: 5 Kasım 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

Tablo için bakınız: 

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan 8 Ekim 2019 tarihli son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür.

Gözlemlenen göreceli olarak küçük vaka insidansı cesaret verici olsa da, durum etkilenen topluluklardaki erişim ve güvenlik düzeyine büyük ölçüde bağlı kaldığından, dikkatle yorumlanmalıdır. Vaka oranındaki düşüşle eş zamanlı olarak, hastalıkla ilgili sorunlu bölgelerin, kentsel ortamlardan daha yoğun bir coğrafi alanda  daha kırsal ve ulaşılması zor topluluklara doğru geçişi söz konusu olmuştur. Bu alanlar, son derece değişken bir güvenlik durumu da dahil olmak üzere yanıtlara ek zorluklar getirmektedir; bazı uzak bölgelere girme zorluğu; güvensizlik ve yanlış anlamalara yol açan topluluğun harekete geçirilmesindeki gecikmeler ve potansiyel vakaların olduğundan daha az bildirilmesi. Bu tür ortamlarda, sağlık hizmetine ulaşmak için veya başka nedenlerden dolayı, hastalıkla ilgili sorunlu bölgelerin dışına çıkan vakalarla salgının yeniden yayılım riskleri gibi, yeniden canlanma riskleri de çok yüksektir. Bu riskler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki uluslararası ortaklardan oluşan bir konsorsiyumun desteğiyle yapılan önemli yanıt ve hazırlık çalışmaları ile azaltılmaya çalışılmaktadır.

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır. Konu hakkında Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ndeki Ebola Virüsü Hastalığı salgınına ilişkin DSÖ'nün uluslararası trafikle ilgili  önerilerinde daha fazla bilgiye ulaşılabilir:

 

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

 

Etiketler: