YENİ KORONAVİRUS 2019-nCoV SALGINI İLE İLGİLİ OLARAK ULUSLARARASI TRAFİK İÇİN GÜNCELLENEN DSÖ TAVSİYESİ

27 Ocak 2020 Pazartesi

DSÖ, 10 Ocak 2020'de yayınlandığı yeni koronavirüs 2019 nCoV  salgını hakkında uluslararası trafik için tavsiyesini 27.01.2020 tarihinde güncellemiştir.

27 Ocak 2020

Bu, 10 Ocak 2020'de yayınlanan yeni koronavirüs 2019 nCoV  salgını hakkında DSÖ tavsiyesine yönelik güncellemedir. Çin'deki mevcut salgın ve Çin'den importe edilen vakalar hakkındaki ayrıntılar için lütfen DSÖ tarafından yayınlanan Hastalık Salgın Haberlerine ve durum raporlarına bakınız.

Şimdiye kadar, bu salgında bildirilen ana klinik belirti ve semptomlar ateş, nefes almada zorluk ve bilateral akciğer infiltrasyonunu gösteren göğüs radyografilerini içermektedir.

27 Ocak 2020 itibariyle, insandan insana bulaşma büyük ölçüde Wuhan’da  teyit edilmiş olmakla birlikte, aynı zamanda Çin'de ve uluslararası bazı yerlerde de doğrulanmıştır.

2019-nCoV epidemiyolojisi hakkında bilinenler, hastalığın tam klinik özellikleri, insandan insana bulaşma yoğunluğu ve salgının orijinal kaynağı hakkında kesin sonuçlar çıkarmak için yeterli değildir.

Uluslararası Yolcular: Olağan önlemleri uygulayın

Koronavirüsler, soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromuna (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromuna (SARS) kadar çeşitli hastalıklara neden olabilen geniş bir solunum yolu virüsü ailesidir. Seyahat öncesi, sırasında veya sonrasında akut solunum yolu hastalığını düşündüren semptomlar olması durumunda, gezginlerin tıbbi yardım almaları ve seyahat öykülerini sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları önerilir.

Halk sağlığı yetkilileri, sağlıkçılar, seyahat sağlığı klinikleri, seyahat acenteleri ve taşımacılık şirketleri tarafından ve giriş noktalarında genel akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltmak için yolcuların bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.

DSÖ web sitesinde halka yönelik olarak Novel Coronavirus (2019-nCoV) advice for the public adresinde yayınlanan nasıl korunmalıyıza yönelik tavsiyeler, genel olarak toplumun çeşitli hastalıklara maruziyetini ve bulaşı azaltmak, kendilerini ve diğerlerini hastalıktan korumak ve seyahat esnasında sağlıklı kalmak için DSÖ’nün standart önerilerini içermektedir.   

Dünya Sağlık Örgütü'nün sürveyans ve vaka tanımları, laboratuvar rehberi, şüpheli yeni koronavirüs için klinik yönetim, yeni koronavirüs şüphesi olan hastalar için evde bakım, enfeksiyon önleme ve kontrolü, risk iletişimi, hastalıkla mücadele için gerekli malzemelerin bulunduğu paketler ve hayvanlardan insanlara bulaşın azaltılması konularında tavsiler için teknik rehber  DSÖ web sitesinde mevcuttur. 

Uluslararası trafikle ilgili sağlık önlemleri:

Mevcut salgın, büyük bir yurtiçi ve uluslararası ulaşım merkezi olan Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Bilinen büyük nüfus hareketleri ve insandan insana bulaş göz önüne alındığında, yeni teyit edilmiş vakaların diğer bölgelerde ve ülkelerde görülmeye devam etmesi beklenmedik bir durum değildir. Yeni koronavirüs için halen mevcut olan bilgilerle DSÖ, uluslararası trafikte gereksiz kısıtlamalar olmaksızın hastalığın ihracı veya ithali riskini sınırlandıracak önlemlerin uygulanmasını tavsiye etmektedir.

Yeni koronavirüsün (2019-nCoV ) bulaşması devam eden ülkelerde veya bölgelerde)(şu anda Çin Halk Cumhuriyeti)   çıkış taraması için öneriler:

 • Etkilenen bölgelerdeki uluslararası havaalanlarında ve limanlarda, ileri değerlendirme ve tedavi için semptomatik gezginlerin erken tespit edilmesi ve böylece hastalığın başka ülkelere yayılmasının önlenmesi amacıyla çıkış taraması yapmak, uluslararası trafiğe müdahaleyi en aza indirir.
 • Çıkış taraması faaliyetleri arasında, belirti ve semptomların kontrol edilmesi (38 ° üzerinde ateş, öksürük), yüksek riskli temaslılara veya varsayılan hayvan kaynağına potansiyel maruz kalma konusunda etkilenen alanları terk eden solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan yolcularla görüşülmesi, semptomatik yolcuların ileri tıbbi muayeneye yönlendirilmesi ve ardından 2019-nCoV için testlerin yapılması ve doğrulanmış vakaların izolasyonu ve tedavi altına  alınması yer almaktadır. 
 • Gerektiğinde yurtiçi hava limanlarında, tren istasyonlarında ve şehirlerarası otogarlarda tarama yapılması teşvik edilmektedir.
 • Doğrulanmış vakalarla teması olan veya potansiyel enfeksiyon kaynağına doğrudan maruz kalan gezginler tıbbi gözlem altına alınmalıdır. Yüksek riskli temaslılar, inkübasyon süresi boyunca (14 güne kadar) seyahatten kaçınmalıdır.
 • Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel riskini azaltmak ve gerekli önlemler, bir gezginde 2019-nCoV ile enfeksiyonu düşündüren belirti ve semptomlar gelişirse ve nasıl yardım alabilecekleri hakkında farkındalığı artırmak için Giriş Noktalarında sağlık bilgilendirme kampanyaları uygulayın.

Giriş taraması yapmayı tercih eden yeni coronavirus 2019-nCoV bulaşı olmayan ülkelerde / bölgelerde giriş taraması için öneriler:

 • Geçmiş salgınlardan elde edilen kanıtlar, giriş taramasının etkinliğinin belirsiz olduğunu göstermektedir, ancak enfeksiyon ile uyumlu semptomları gelişirse, akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel riskini azaltmak ve erken tıbbi yardım almak için etkilenen ülkelerden / bölgelerden seyahat edenlere bilgi sağlayarak risk iletişim stratejisini destekleyebilir.
 • Mevcut yeni koronavirus 2019-nCoV ile salgın sırasında, bazı ülkeler tarafından uygulanan giriş taraması yoluyla birkaç tane ihraç vaka tespit edilmiştir. Semptomatik vakalar, teyit için tıbbi muayene ve laboratuvar testlerine yönlendirilmek üzere Giriş Noktasında, sıcaklık taraması ile saptanabilirler. Giriş Noktasındaki olası şüpheli vakaları tespit etmek için sıcaklık taraması, hastalığı inkübasyon döneminde olan veya seyahat sırasında ateşi ortaya çıkmamış yolcuları gözden kaçırabilir ve önemli yatırımlar gerekebilir. Etkilenen bölgelerden doğrudan uçuşları hedefleyen odaklı bir yaklaşım daha etkili ve daha az kaynak gerektiren bir uygulama olabilir.
 • Şu anda kuzey yarımküre (ve Çin), Influenza ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğu kış sezonunun ortasındadır. Ülkelerin, giriş taramasının uygulanmasına karar verirken,  gezginlerdeki solunum yolu enfeksiyonunu düşündüren belirti ve semptomların, 2019-nCoV dışındaki solunum hastalıklarından kaynaklanabileceğini ve takiplerinin sağlık sistemine ek bir yük getirebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Karar alma sürecinde ulusal politika ve kapasiteler dikkate alınmalıdır.
 • Giriş taraması uygulanırsa, sıcaklık taramasına her zaman Giriş Noktalarında risk iletişim mesajlarının yaygınlaştırılması eşlik etmelidir. Bu, tıbbi bakıma ne zaman ulaşacakları ve seyahat öykülerinin bildirilmesi de dahil olmak üzere sağlık hizmeti arama davranışının teşvik edilmesi, hastalığın belirti ve semptomları hakkında gezginler arasında farkındalık oluşturmayı sağlayan posterler, broşürler, elektronik bülten v.b vasıtasıyla yapılabilir.        
 • Sıcaklık taraması yapan ülkelerin veri toplama ve analizi için uygun mekanizma oluşturmaları teşvik edilmektedir, ör. taranan yolcuların ve taranan yolculardan doğrulanmış vakaların sayısı ve tarama yöntemi.
 • Bir uçakta solunum yolu hastalık belirtileri olan bir yolcu tespit edildiği zaman, şüpheli bulaşıcı hastalık vakasını yönetmek ve raporlamak üzere kabin ekibinin IATA kılavuzuna uygun olarak vakayı yönetebilmesi için halk sağlığı yetkilileri havayolu işletmeleriyle işbirliğini güçlendirmelidir.

Uçakta tespit edilen hasta bir yolcunun prosedürleri ve giriş noktalarındaki UST kapasiteleri için gerekliliklerle ilgili önceki tavsiyeler değişmeden kalmıştır (bkz. 10 Ocak 2020'de yayınlanan DSÖ Önerileri).

DSÖ, şu anda söz konusu durumla ilgili olarak mevcut  bilgilere dayanarak uluslararası trafik kısıtlamalarının uygulanmasını tavsiye etmemektedir.

Etiketler: