DSÖ'NÜN YENİ KORONAVİRUS 2019-NCOV SALGINI İLE İLGİLİ OLARAK ULUSLARARASI TRAFİĞE YÖNELİK  GÜNCELLENMİŞ TAVSİYELERİ

24 Ocak 2020 Cuma

DSÖ tarafından 10 Ocak 2020'de yayınlanan yeni koronavirüs-nCoV salgınına ilişkin DSÖ'nün tavsiyesi güncellenmiştir. O tarihten bu yana, bazı ülkelerde Wuhan Şehri ile bağlantılı seyahatle ilgili vakalar bildirilmiştir.


 Dünya Sağlık Örgütü

 24 Ocak 2020

Bu, DSÖ tarafından 10 Ocak 2020'de yayınlanan yeni koronavirüs-nCoV  salgınına ilişkin DSÖ'nün tavsiyesinin güncellemesidir. O tarihten bu yana, bazı ülkelerde Wuhan Şehri ile bağlantılı seyahatle ilgili vakalar bildirilmiştir. Çin'deki mevcut salgın ve Çin'den importe edilen vakalar hakkında ayrıntılar için lütfen Hastalık Salgın Haberlerine ve DSÖ tarafından yayınlanan durum raporlarına bakınız.

Şimdiye kadar, bu salgında bildirilen ana klinik belirtiler ve semptomlar arasında ateş, nefes almada zorluk ve bilateral akciğer infiltratlarını gösteren göğüs röntgenleri yer almaktadır. 24 Ocak 2020 itibariyle, insandan insana bulaşma büyük ölçüde Wuhan şehrinde aynı zamanda Çin ve uluslararası bazı yerlerde de doğrulanmıştır. 2019-nCoV'nin epidemiyolojisi hakkında, hastalığın tam klinik özellikleri, insandan insana bulaşma yoğunluğu ve salgının orijinal kaynağı hakkında kesin sonuçlar çıkarmak için yeterli değildir.

Uluslararası yolcular: Her zamanki önlemleri uygulayın. 

Koronavirüsler, soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromuna (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromuna (SARS) kadar çeşitli hastalıklara neden olabilen geniş bir solunum yolu virüsü ailesidir. Seyahat öncesi, sırasında veya sonrasında akut solunum yolu hastalığını düşündüren semptomlar olması durumunda, gezginlerin tıbbi yardım almaları ve seyahat öykülerini sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları tavsiye edilmektdir.

Halk sağlığı yetkilileri, sağlıkçılar, seyahat sağlık klinikleri, seyahat acenteleri ve taşımacılık şirketleri tarafından ve giriş noktalarında genel akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltmak için yolcuların bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.

DSÖ'nün, genel hastalık için, çeşitli hastalıklara maruz kalmaya ve bulaşmayı azaltmaya yönelik el ve solunum hijyenini ve güvenli gıda uygulamalarını içeren, standart önerileri aşağıdaki gibidir:

•    Alkol bazlı temizleyiciler veya sabun ve su kullanarak elleri sık sık temizleyin;

•    Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu  dirseğiniz veya mendil ile kapatın - mendili derhal atın ve ellerinizi yıkayın;

•    Ateş ve öksürüğü olanlarla yakın temastan kaçının;

•    Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk yaşıyorsanız acilen tıbbi yardım alın ve seyahat öykünüzü sağlık uzmanınızla paylaşın;

•    Halen yeni koronavirüs vakalarının yaşandığı bölgelerde canlı pazarları ziyaret ederken, canlı hayvanlarla ve hayvanlarla temas eden yüzeylerle doğrudan korunmasız temastan kaçının;

•    Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Çiğ et, süt veya hayvan organları, iyi gıda güvenliği uygulamalarına göre pişmemiş gıdalarla çapraz kontaminasyonu önlemek için dikkatlice işlenmelidir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün sürveyans ve vaka tanımları, laboratuvar rehberi, şüpheli yeni koronavirüs için klinik yönetim, yeni koronavirüs şüphesi olan hastalar için evde bakım, enfeksiyon önleme ve kontrolü, risk iletişimi, hastalıkla mücadele için gerekli malzemelerin bulunduğu paketler ve hayvanlardan insanlara bulaşmasının azaltılması konularında teknik rehber DSÖ web sitesinde mevcuttur.

Uluslararası trafikle ilgili sağlık önlemleri

Mevcut salgın, büyük bir yurtiçi ve uluslararası ulaşım merkezi olan Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Çin Yeni Yılı boyunca Ocak ayının son haftasında önemli ölçüde artması beklenen büyük nüfus hareketleri ve gözlemlenen insandan insana bulaşma göz önüne alındığında, diğer bölgelerde ve ülkelerde yeni doğrulanmış vakaların görülmeye devam edeceği beklenmektedir.

Yeni koronavirüs için şu anda mevcut olan bilgilerle DSÖ, uluslararası trafikte gereksiz kısıtlamalar olmaksızın hastalığın ülke dışına çıkması veya importe olması riskini sınırlandıracak önlemlerin uygulanması gerektiğini tavsiye etmektedir.

Çin makamlarına göre, 25 Ocak'ta Çin'de başlayan Bahar Şenliği sırasında gereksiz veya zorunlu olmayan büyük ölçekli kamu toplantıları onaylanmayacaktır.

Yeni koronavirüs 2019-nCoV 'nin devam eden iletimi (şu anda Çin Halk Cumhuriyeti)  olan ülkelerde veya bölgelerde çıkış taraması için öneriler:

•    Etkilenen bölgelerdeki uluslararası havaalanlarında ve limanlarda, ileri değerlendirme ve tedavi için semptomatik gezginlerin erken tespit edilmesi ve böylece hastalığın başka ülkelere yayılmasının önlenmesi amacıyla çıkış taraması yapmak, uluslararası trafiğe müdahaleyi en aza indirir.

•    Çıkış taraması faaliyetleri arasında, belirti ve semptomların kontrol edilmesi (38 ° üzerinde ateş, öksürük), yüksek riskli temaslılara veya varsayılan hayvan kaynağına potansiyel maruz kalma konusunda etkilenen alanları terk eden solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan yolcularla görüşülmesi, semptomatik yolcuların ileri tıbbi muayeneye yönlendirilmesi ve ardından 2019-nCoV için testlerin yapılması ve doğrulanmış vakaların izolasyonu ve tedavi altına  alınması yer almaktadır. 

•    Yurtiçi hava limanlarında, tren istasyonlarında ve şehirlerarası otogarlarda tarama yapılması teşvik edilmektedir.

•    Doğrulanmış vakalarla teması olan veya potansiyel enfeksiyon kaynağına doğrudan maruz kalan gezginler tıbbi gözlem altına alınmalıdır. Yüksek riskli temaslılar, inkübasyon süresi boyunca (14 güne kadar) seyahatten kaçınmalıdır.

•    Genel akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltma ve gerekli tedbirlerle ilgili bilinci artırmak, bir gezginin 2019-nCoV ile enfeksiyonu düşündüren belirti ve semptomlar geliştirmesi durumunda nasıl yardım alabileceği konularında giriş noktalarında sağlık bilgilendirme kampanyaları uygulamak.

Yeni koronavirüs 2019-nCoV iletimi görülmeyen ülkelerde / bölgelerde giriş taraması için öneriler:

•    Eldeki kanıtlar, giriş taramasında potansiyel şüpheli vakaları tespit etmek için vücut sıcaklığı taraması yapılmasının, hastalığı kuluçka döneminde olan yolcuların veya seyahat sırasında ateşini gizleyen yolcuların tespit edilemeyeceğini ve önemli yatırımlar gerektirebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, yeni koronavirüs 2019-nCoV'nin mevcut salgını sırasında, ülke dışına çıkan vakaların çoğu giriş taraması yoluyla tespit edilmiştir. Girişte vücut sıcaklığının taranması, semptomatik yolcuların erken tespiti ve tıbbi takip için yönlendirilmeleri ile ilişkili ise, hastalığın importe riski azaltılabilir.

•    Giriş noktalarında, vücut sıcaklığı taramasına her zaman risk iletişim mesajlarının yayılması eşlik etmelidir. Bu mesajlar, gezginler arasında hastalığın belirtileri ve semptomları hakkında farkındalık yaratmayı ve ne zaman doktora başvuracakları da dahil olmak üzere sağlık hizmetine başvurma davranışlarının teşvik edilmesini ve seyahat öykülerinin raporlanmasını amaçlayan posterler, broşürler, elektronik bülten vb. aracılığıyla yayılabilir.

•    Vücut sıcaklığı taraması yapan ilçelerin, örneğin, taranan yolcuların ve taranmış yolculardan tespit edilen doğrulanmış vaka sayılarını ve tarama yöntemi gibi, veri toplama ve analizi için uygun mekanizma kurmaları konularında teşvik edilmektedir. Giriş taramasının uygulanmasında ülkeler ulusal politikaları ve kapasitelerini dikkate almalıdır.

•    Solunum yolu hastalık belirtileri olan bir gezgin tespit edildiği zaman, bir uçakta şüpheli bulaşıcı hastalık vakasını yönetmek ve raporlamak üzere kabin ekibinin IATA kılavuzuna uygun olarak vakayı yönetebilmesi için halk sağlığı yetkilileri havayolu işletmeleriyle işbirliğini güçlendirmelidir.

Uçakta tespit edilen hasta bir yolcunun prosedürleri ve giriş noktalarındaki UST kapasiteleri için gerekliliklerle ilgili önceki tavsiyeler değişmeden kalmıştır (bkz. 10 Ocak 2020'de yayınlanan DSÖ Önerileri).

DSÖ, şu anda söz konusu durumla ilgilgi olarak mevcut olan bilgilere dayanarak uluslararası trafik kısıtlamalarının uygulanmasını tavsiye etmemektedir.

Etiketler: