DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 07.02.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (2019-nCoV) DURUM RAPORU

07 Şubat 2020 Cuma

Bugüne kadar toplam 72 Taraf Devletin resmi raporlar, resmi beyanlar ve medya aracılığıyla seyahat kısıtlamaları uyguladıkları tespit edilmiştir. DSÖ, bu 72 Taraf Devletlerden seyahat kısıtlamaları hakkında 23'ünden (% 32)  resmi rapor almıştır.

7 Şubat 2020’ye göre bildirilen veriler*

 

ÖNEMLİ GELİŞMELER

Son 24 saat içinde herhangi yeni bir ülkeden 2019-nCoV akut solunum yolu hastalığı vakası bildirilmemiştir.

Bugüne kadar toplam 72 Taraf Devletin resmi raporlar, resmi beyanlar ve medya aracılığıyla seyahat kısıtlamaları uyguladıkları tespit edilmiştir. DSÖ, bu 72 Taraf Devletten seyahat kısıtlamaları hakkında 23'ünden (% 32)  resmi rapor almıştır.

 “Pandemi Tedarik Zinciri Ağı (PSCN) ” piyasayı izlemeye devam ederken PSCN'nin paydaşlarına kısa süre içinde dağıtılacak olan kişisel koruyucu ekipman piyasasının pazar değerlendirmesini başlattı.

Buna ek olarak, DSÖ üst yönetimi, özel sektörün en çok ihtiyacı olan ülkelere malzeme dağıtmaya devam etmesini sağlamak için PSCN'nin paydaşlarıyla konuştu. PSCN, üreticileri üretimi artırmaya, acil durum acil yanıt ekiplerine malzeme tedarik etmeye ve paydaş sayısını artırmaya teşvik edecektir. DSÖ en çok ihtiyacı olan ülkelere teknik rehberlik ve malzeme koordinasyonu sağlamayı sürdürecektir.

 

SAYILARLA DURUM

 Total ve son 24 saatte yeni vaka sayıları

Küresel

31.481 doğrulanmış (3.205 yeni)

 

Çin

31. 211 doğrulanmış (3.151 yeni)

 

4.821 ciddi (962 yeni)

637 ölüm (73 yeni)

 

Çin Dışında

 

     270 doğrulanmış (25 yeni)

     24 ülke

      1 Ölüm

DSÖ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Çin                          : Çok Yüksek

Bölgesel düzeyde : Yüksek

Küresel düzeyde   : Yüksek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. 07 Şubat 2020 itibariyle doğrulanmış 2019-nCoV vakalarının bildirildiği ülkeler, yönetim bölgeleri veya bölgeler

*Durum raporu uluslararası yetkililerin Orta Avrupa Saat Dilimine göre sabah 10 itibariyle verdiği bilgileri içermektedir.

 

TEKNİK ODAK: Seyahat kısıtlamalarının izlenmesi

Dünden bu yana, medyaya ve / veya DSÖ'nün resmi raporlarına göre, 10 Taraf Devlet daha seyahat kısıtlamaları uygulamaktadır. Bugüne kadar toplam 72 Taraf Devletin resmi raporlar, resmi beyanlar ve medya aracılığıyla seyahat kısıtlamaları uyguladıkları tespit edilmiştir. DSÖ, seyahat kısıtlamaları uygulayan bu 72 Taraf Devletin 23'ünden (% 32)  resmi rapor almıştır. Diğer 6 Taraf Devlet resmi beyanlar yayınlamış ancak önlemleri hakkında DSÖ ile henüz resmi olarak iletişim kurmamıştır. Dikkat edilmesi gereken, durum değişikliğe tabidir ve bazı ülkeler şu anda ek kısıtlamalar uygulama sürecindedir.

 

SÜRVEYANS

Tablo 1. Çin'deki vilayetler, bölgeler ve şehirler tarafından bildirilen 2019-nCoV akut solunum hastalığı vakaları, 7 Şubat 2020

 

Vilayetler, Bölgeler Ve Şehirler

Doğrulanmış Vakalar

Tablo 2. Doğrulanan 2019-nCoV vakalarının bildirildiği ülkeler, bölgeler veya alanlar, 7 Şubat 2020

DSÖ Bölge Ofisi

Ülke/yönetim bölgesi/bölge

Doğrulanmış* (yeni) vakalar

Çin’e seyahat geçmişi olan toplam (yeni)
vaka

Çin dışındaki** olası veya doğrulanan bulaşmış toplam (yeni) vaka

İnceleme altında olan bulaşma bölgesinde toplam (yeni) vaka

Toplam (yeni) ölüm

Batı Pasifik Bölgesi

Çin***

31.211(3151)

     

637 (73)

Singapur

30(2)

21 (1)

9(2)

0

0

Japonya

25 (2)

21 (1)

4 (1)

0

0

Güney Kore

24 (1)

11 (1)

11 (0)

2 (0)

0

Vietnam

12 (2)

7 (0)

5 (2)

0

0

Avustralya

15 (1)

15 (1)

0

0

0

Malezya

14 (2)

9 (0)

4(1)

1(1)

0

Filipinler

3 (0)

2 (0)

0

1

1

Kamboçya

1

1

0

0

0

Güney Doğu Asya Bölgesi

Tayland

25 (0)

21 (0)

4 (0)

0

0

Hindistan

3

3

0

0

0

Nepal

1

1

0

0

0

Sri Lanka

1

1

0

0

0

Amerika Bölgesi

ABD

12 (0)

10 (0)

2 (0)

0 (0)

0

Kanada

7 (2)

6(2)

0

1 (0)

0

Avrupa Bölgesi

Almanya

13(1)

2(2)

11(1)

0

0

Fransa

6

5

1

0

0

İtalya

3(1)

3(1)

0

0

0

Birleşik Krallık

3(1)

1

2(1****)

0

0

Rusya

2

2

0

0

0

Belçika

1

1

0

0

0

Finlandiya

1

1

0

0

0

İspanya

1

0

1*****

0

0

İsveç

1

1

0

0

0

Doğu Akdeniz Bölgesi

Birleşik Arap Emirlikleri

5

5

0

0

0

Diğer

Uluslararası bir taşıttaki vakalar (Japonya)

61****** (41)

0

0

61 (41)

0

 

* Not: Vaka sınıflandırmaları DSÖ’nün 2019-nCoV vaka tanımlarına dayanmaktadır. ( https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) )

** Bulaşmanın yeri, mevcut resmi veriler DSÖ analizine göre sınıflandırılır ve ek veriler elde edildikçe yeniden sınıflandırmaya tabi olabilir.

*** Çin’de doğrulanan vakalar arasında Hong Kong (24 doğrulanmış, 1 ölüm), Macau (10 doğrulanmış) ve Taipei ve çevresinden (16 doğrulanmış) bildirilen vakalar da bulunmaktadır.

****Maruz kalma Birleşik Krallık dışında meydana geldi.

***** Virüse Almanya’da maruz kalınmıştır.

****** Şu anda Japon karasularında bulunan bir yolcu gemisinde tespit edilen vakalar.

Şekil 2: Çin dışında, semptomların başladığı tarihe göre doğrulanan 2019-nCoV vakalarının (n=121) epidemik eğrisi ve seyahat geçmişi, 7 Şubat 2020

Şekil 2 için not: Çin dışında bildirilen 216 vakanın 15’i asemptomatikken tespit edilmiştir. Geri kalan 201 vaka için, başlangıç tarihi hakkında bilgi sadece epidemiyolojik eğride sunulan 121 vaka için mevcuttur.

 

Şekil 3: Raporlama ve seyahat geçmişine göre Çin dışında tespit edilen 2019-nCoV vakalarının (n = 216) epidemik eğrisi, 7 Şubat 2020

 

STRATEJİK HEDEFLER

DSÖ'nün söz konusu müdahaleye yönelik stratejik hedefleri:

Yakın temaslılar ve sağlık çalışanları arasındaki ikincil enfeksiyonları azaltmak, hastalığın daha fazla yayılması ve Çin'den uluslararası yayılmaların önlenmesi dahil olmak üzere insandan insana bulaşmayı sınırlamak*;

Enfekte hastalar için optimize edilmiş bakım sağlamak da dahil, hastaların erken teşhis edilmesi, izole edilmesi ve bakımının yapılması;

Hayvan kaynağından bulaşmayı tanımlamak ve azaltmak;

Virüsle ilgili önemli olan bilinmeyenleri ve klinik şiddeti, bulaşma ve enfeksiyonun kapsamı, tedavi seçeneklerini ele almak ve teşhis, tedavi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak;

Kritik risk ve durumla ilgili bilgileri tüm topluluklara iletmek ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek;

Çok sektörlü ortaklıklar yoluyla sosyal ve ekonomik etkiyi en aza indirgemek.

*Bu, hızlı tespit, vakaların teşhisi ve yönetimi, temaslıların tespit edilmesi ve takibi, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol, gezginler için sağlık önlemlerinin uygulanması, toplumun bilinçlendirilmesi ve risk iletişimi gibi halk sağlığı önlemlerinin bir kombinasyonu ile elde edilebilir.

 

 HAZIRLIK VE YANIT

 

HALK İÇİN TAVSİYELER

Diğer koronavirüs (Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) nedeniyle önceki salgınlar sırasında, insandan insana bulaşma damlacıklar, temas ve fomitler yoluyla gerçekleşmiş olup bu da 2019-nCoV'nin bulaş yolunun benzer olabileceğini düşündürmektedir. Akut solunum yolu enfeksiyonu genel bulaşma riskini azaltmak için temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

  • Akut solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişilerle yakın temastan kaçınmak,
  • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra sık sık el yıkamak,
  • Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmak,
  • Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan kişiler öksürürken görgü kurallarına uymalıdır (başka insanlarla mesafeyi koruyun, öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendil veya kıyafetler kullanarak ağız ve burnunuzu kapatın ve ellerinizi yıkayın),
  • Sağlık tesislerinde, hastanelerde, özellikle acil servislerde standart enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını yaymak.

DSÖ, gezginler için belirli bir sağlık önlemi tavsiye etmemektedir. Seyahat sırasında veya sonrasında solunum yolu hastalığını düşündüren semptomlar olması durumunda, gezginlerin tıbbi yardım almaları ve seyahat geçmişlerini sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları önerilir.

 

Etiketler: