DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 08.02.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (2019-nCoV) DURUM RAPORU

08 Şubat 2020 Cumartesi

Enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) küresel ağı, IPC önlemlerinin teknik yönlerini tartışmak, etkilenen ülkelerde uygulanan IPC önlemleriyle ilgili epidemiyolojik güncellemeleri ve deneyimleri paylaşmak için uluslararası IPC uzmanlarıyla haftalık telekonferanslar yoluyla toplanmaktadır.

 

8 Şubat 2020’ye göre bildirilen veriler*

 

ÖNEMLİ GELİŞMELER

Son 24 saat içinde herhangi yeni bir ülkeden 2019-nCoV akut solunum yolu hastalığı vakası bildirilmemiştir.

Enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) küresel ağı, IPC önlemlerinin teknik yönlerini tartışmak, etkilenen ülkelerde uygulanan IPC önlemleriyle ilgili epidemiyolojik güncellemeleri ve deneyimleri paylaşmak için uluslararası IPC uzmanlarıyla haftalık telekonferanslar yoluyla toplanmaktadır.

DSÖ, Küresel enfeksiyon önleme ve kontrol  ağı uzmanları ile istişare halinde, çeşitli ortamlarda maskelerin kullanımı hakkında tavsiyeler gibi sağlık hizmetleri sırasında ve evde  enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemleri hakkında üç temel IPC geçici rehber yayınladı.

 

SAYILARLA DURUM

 Total ve son 24 saatte yeni vaka sayıları

Küresel

34. 886 doğrulanmış ( 3.419 yeni)

 

Çin

31. 211 doğrulanmış ( 3.401 yeni)

 

6.101 ciddi ( 1280  yeni)

723  ölüm (86 yeni)

 

Çin Dışında

 

     288 doğrulanmış (25 yeni)

     24 ülke

      1 Ölüm

DSÖ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Çin                          : Çok Yüksek

Bölgesel düzeyde : Yüksek

Küresel düzeyde   : Yüksek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. 08 Şubat 2020 itibariyle doğrulanmış 2019-nCoV vakalarının bildirildiği ülkeler, yönetim bölgeleri veya bölgeler

*Durum raporu uluslararası yetkililerin Orta Avrupa Saat Dilimine göre sabah 10 itibariyle verdiği bilgileri içermektedir.

 

TEKNİK ODAK: Seyahat kısıtlamalarının izlenmesi

Enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü

Bu salgının başlangıcından itibaren, DSÖ laboratuvar, klinik yönetim, matematiksel modelleme, risk iletişimi ve toplum katılımı, enfeksiyon önleme ve kontrolü (IPC) için birkaç küresel ağ uzmanı topladı.

Enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) küresel ağı, IPC önlemlerinin teknik yönlerini tartışmak, etkilenen ülkelerde uygulanan IPC önlemleriyle ilgili epidemiyolojik güncellemeleri ve deneyimleri paylaşmak için uluslararası IPC uzmanlarıyla haftalık telekonferanslar yoluyla toplanmaktadır. Uluslararası katılımcılar, Global Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Ağının (GIPCN) üyeleri veya 2019-nCoV akut solunum yolu hastalığı ile enfekte hastalara bakan ilgili kurumların üyeleridir.

Küresel IPC ağı uzmanına danışarak, DSÖ üç temel IPC geçici rehber yayınladı.

Bu materyalleri burada bulabilirsiniz:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance

 

İlk rehber;

“Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected. Interim guidance v2”

sağlık ortamlarında insandan insana bulaşmayı önlemek veya sınırlandırmak için aşağıdaki beş enfeksiyon önleme ve kontrol stratejisini tanımlamaktadır:

  1. Triyaj, erken tanıma ve kaynak kontrolünün sağlanması (2019-nCoV enfeksiyonu şüphesi olan hastaları izole etmek);
  2. Tüm hastalar için standart önlemler uygulamak;
  3. Şüpheli 2019-nCoV enfeksiyonu vakaları için damlacık ve temas ve uygulanabilir olduğunda hava kaynaklı önlemler gibi  ampirik ek önlemler uygulamak;
  4. İdari kontrollerin uygulanması;
  5. Çevre ve mühendislik kontrollerin kullanılması.

 

İkinci rehber;

“Home care for patients with suspected novel coronavirus (2019-nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts. Guidance- v2”  

Hafif hastalar için evde bakım bağlamında öneriler sunar: Bu rehber; 1- 2019-nCoV ile enfekte olmuş bir kişinin bakımında ve çevre ve atık yönetiminde hangi kişisel koruyucu ekipmanların (KKD) giyileceği dahil olmak üzere bir hane / bakıcının korunması için, 2- Hafif bir hastalığı olan enfekte bir birey için, örneğin bir maske takmak gibi, 3- 14 günlük temaslıların izlenmesini içeren temaslıların (bakıcılar / sağlık çalışanları dahil) yönetimi için öneriler sunar.

 

Üçüncü rehber;

“Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. Interim guidance – v1”

Topluluk ortamlarında, semptomları olmayan kişiler için tıbbi maske kullanımı önerilmez. Tıbbi maske takmayı seçenler için, maskelerin nasıl kullanılacağını ve atılacağını içeren uygun maske yönetimi izlenmelidir. Semptomatik bireylerin tıbbi maske takmaları ve solunum sıkıntısı belirtileri varsa erken tıbbi yardım almaları önerilir.

 

 

SÜRVEYANS

Tablo 1. Çin'deki vilayetler, bölgeler ve şehirler tarafından bildirilen 2019-nCoV akut solunum hastalığı vakaları,  Şubat 2020

Vilayetler, Bölgeler Ve Şehirler

Doğrulanmış Vakalar

 

Tablo 2. Doğrulanan 2019-nCoV vakalarının bildirildiği ülkeler, bölgeler veya alanlar, 8 Şubat 2020

DSÖ Bölge Ofisi

Ülke/yönetim bölgesi/bölge

Doğrulanmış* (yeni) vakalar

Çin’e seyahat geçmişi olan toplam (yeni)
vaka

Çin dışındaki** olası veya doğrulanan bulaşmış toplam (yeni) vaka

İnceleme altında olan bulaşma bölgesinde toplam (yeni) vaka

Toplam (yeni) ölüm

Batı Pasifik Bölgesi

Çin***

34. 598 (3.401)

     

723 (86)

Singapur

33(3)

21 (0)

12(3)

0

0

Japonya

25 (0)

21 (0)

4 (0)

0

0

Güney Kore

24 (0)

11 (0)

11 (0)

2 (0)

0

Avustralya

15 (0)

15 (0)

0

0

0

Malezya

15 (1)

9 (0)

4(1)

2(1)

0

Vietnam

13(1)

8(1)

5(0)

0

0

Filipinler

3 (0)

2 (0)

0

1(0)

1(0)

Kamboçya

1(0)

1(0)

0

0

0

Güney Doğu Asya Bölgesi

Tayland

32 (7)

22 (1)

6 (2)

0

0

Hindistan

3(0)

3(0)

0

0

0

Nepal

1(0)

10)

0

0

0

Sri Lanka

1(0)

1(0)

0

0

0

Amerika Bölgesi

ABD

12 (0)

10 (0)

2 (0)

0(0)

0

Kanada

7 (0)

6(0)

0

1 (0)

0

Avrupa Bölgesi

Almanya

14(1)

3(1)

11(0)

0

0

Fransa

6(0)

5(0)

1(0)

0

0

İtalya

3(0)

3(0)

0

0

0

Birleşik Krallık

3(0)

1(0)

2**** (0)

0

0

Rusya

2(0)

2(0)

0

0

0

Belçika

1(0)

1(0)

0

0

0

Finlandiya

1(0)

1(0)

0

0

0

İspanya

1(0)

0

1*****(0)

0

0

İsveç

1(0)

1(0)

0

0

0

Doğu Akdeniz Bölgesi

Birleşik Arap Emirlikleri

7(2)

5(0)

0

2(2)

0

Diğer

Uluslararası bir taşıttaki vakalar (Japonya)

64****** (3)

0

0

64 (3)

0

 

* Not: Vaka sınıflandırmaları DSÖ’nün 2019-nCoV vaka tanımlarına dayanmaktadır. ( https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) )

** Bulaşmanın yeri, mevcut resmi verilerin DSÖ analizine göre sınıflandırılır ve ek veriler elde edildikçe yeniden sınıflandırmaya tabi olabilir.

*** Çin’de doğrulanan vakalar arasında Hong Kong (26 doğrulanmış, 1 ölüm), Macau (10 doğrulanmış) ve Taipei ve çevresinden (16 doğrulanmış) bildirilen vakalar da bulunmaktadır.

****Maruz kalma Birleşik Krallık dışında meydana geldi.

***** Virüse Almanya’da maruz kalınmıştır.

****** Şu anda Japon karasularında bulunan bir yolcu gemisinde tespit edilen vakalar.

Şekil 2: Çin dışında, semptomların başladığı tarihe göre doğrulanan 2019-nCoV vakalarının (n=130) epidemik eğrisi ve seyahat geçmişi, 8 Şubat 2020

 

Şekil 2 için not: Çin dışında bildirilen 288 vakanın 16’i asemptomatikken tespit edilmiştir. Geri kalan 272 vaka için, başlangıç tarihi hakkında bilgi sadece epidemiyolojik eğride sunulan 130 vaka için mevcuttur.

 

Şekil 3: Raporlama ve seyahat geçmişine göre Çin dışında tespit edilen 2019-nCoV vakalarının (n = 216) epidemik eğrisi, 8 Şubat 2020

 

STRATEJİK HEDEFLER

DSÖ'nün söz konusu müdahaleye yönelik stratejik hedefleri:

Yakın temaslılar ve sağlık çalışanları arasındaki ikincil enfeksiyonları azaltmak, hastalığın daha fazla yayılması ve Çin'den uluslararası yayılmaların önlenmesi dahil olmak üzere insandan insana bulaşmayı sınırlamak*;

Enfekte hastalar için optimize edilmiş bakım sağlamak da dahil, hastaların erken teşhis edilmesi, izole edilmesi ve bakımının yapılması;

Hayvan kaynağından bulaşmayı tanımlamak ve azaltmak;

Virüsle ilgili önemli olan bilinmeyenleri ve klinik şiddeti, bulaşma ve enfeksiyonun kapsamı, tedavi seçeneklerini ele almak ve teşhis, tedavi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak;

Kritik risk ve durumla ilgili bilgileri tüm topluluklara iletmek ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek;

Çok sektörlü ortaklıklar yoluyla sosyal ve ekonomik etkiyi en aza indirgemek.

*Bu, hızlı tespit, vakaların teşhisi ve yönetimi, temaslıların tespit edilmesi ve takibi, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol, gezginler için sağlık önlemlerinin uygulanması, popülasyonda bilinçlendirme ve risk iletişimi gibi halk sağlığı önlemlerinin bir kombinasyonu ile elde edilebilir.

 

 HAZIRLIK VE YANIT

 

HALK İÇİN TAVSİYELER

Diğer koronavirüs (Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) nedeniyle önceki salgınlar sırasında, insandan insana bulaşma damlacıklar, temas ve fomitler yoluyla gerçekleşmiş olup bu da 2019-nCoV'nin bulaş yolunun benzer olabileceğini düşündürmektedir. Akut solunum yolu enfeksiyonu genel bulaşma riskini azaltmak için temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

  • Akut solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişilerle yakın temastan kaçınmak.
  • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra sık sık el yıkamak.
  • Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmak.
  • Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan kişiler öksürürken görgü kurallarına uymalıdır (başka insanlarla mesafeyi koruyun, öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendil veya kıyafetler kullanarak ağız ve burnunuzu kapatın ve ellerinizi yıkayın).
  • Sağlık tesislerinde, hastanelerde, özellikle acil servislerde standart enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını yaymak.

DSÖ, gezginler için belirli bir sağlık önlemi önermemektedir. Seyahat sırasında veya sonrasında solunum yolu hastalığını düşündüren semptomlar olması durumunda, gezginlerin tıbbi yardım almaları ve seyahat geçmişlerini sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları tavsiye edilir.

 

Etiketler: