DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 10.02.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (2019-nCoV) DURUM RAPORU

10 Şubat 2020 Pazartesi

11-12 Şubat'ta DSÖ, uluslararası eylemi harekete geçirmek ve 2019-nCoV'un kontrolüne katkıda bulunmak için, temel bilgi boşluklarının ve araştırma önceliklerinin belirlenmesini sağlamak amacıyla küresel bir araştırma ve yenilik forumu toplayacaktır.

 

10 Şubat 2020’ye göre bildirilen veriler*

 

ÖNEMLİ GELİŞMELER

 • Son 24 saat içinde herhangi yeni bir ülkeden 2019-nCoV akut solunum yolu hastalığı vakası bildirilmemiştir.
 • DSÖ Ar-Ge Planı, salgınlar sırasında Ar-Ge faaliyetlerinin hızlı bir şekilde etkinleştirilmesini sağlayan küresel bir strateji ve hazırlık planıdır. 11-12 Şubat'ta DSÖ, uluslararası eylemi harekete geçirmek ve 2019-nCoV'un kontrolüne katkıda bulunmak için, temel bilgi boşluklarının ve araştırma önceliklerinin belirlenmesini sağlamak amacıyla küresel bir araştırma ve yenilik forumu toplayacaktır. Forumda, bilimsel topluluğun üyeleri, Üye Devletlerin kamu sağlığı kurumlarından araştırmacılar, düzenleyici uzmanlar, acil durumlar konusunda araştırma uzmanı olan biyoetikçiler ve 2019-nCoV ile ilgili araştırmaların ana fonu yer alacak.

 

SAYILARLA DURUM

 Total ve son 24 saatte yeni vaka sayıları

Küresel

40.554 doğrulanmış (3.085 yeni)

 

Çin

40.235 doğrulanmış (3.073 yeni)

 

6.484 ciddi (296 yeni)

   909 ölüm (97 yeni)

 

Çin Dışında

     319 doğrulanmış (12 yeni)

     24 ülke

      1 Ölüm

DSÖ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Çin                          : Çok Yüksek

Bölgesel düzeyde : Yüksek

Küresel düzeyde   : Yüksek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. 10 Şubat 2020 itibariyle doğrulanmış 2019-nCoV vakalarının bildirildiği ülkeler, yönetim bölgeleri veya bölgeler

 

*Durum raporu uluslararası yetkililerin Orta Avrupa Saat Dilimine göre sabah 10 itibariyle verdiği bilgileri içermektedir.

 

SÜRVEYANS

Tablo 1. Çin'deki vilayetler, bölgeler ve şehirler tarafından bildirilen 2019-nCoV akut solunum hastalığı vakaları, 10 Şubat 2020

 

Tablo 2. Doğrulanan 2019-nCoV vakalarının bildirildiği ülkeler, bölgeler veya alanlar, 10 Şubat 2020

DSÖ Bölge Ofisi

Ülke/yönetim bölgesi/bölge

Doğrulanmış* (yeni) vakalar

Çin’e seyahat geçmişi olan toplam (yeni)
vaka

Çin dışındaki** olası veya doğrulanan bulaşmış toplam (yeni) vaka

İnceleme altında olan bulaşma bölgesinde toplam (yeni) vaka

Toplam (yeni) ölüm

Batı Pasifik Bölgesi

Çin***

40.235 (3073)

 

 

 

909 (97)

Singapur

43 (3)

21 (0)

22(3)

0

0

Güney Kore

27 (0)

13 (0)

12 (0)

2 (0)

0

Japonya

26 (0)

22 (0)

4 (0)

0

0

Malezya

18 (1)

10 (1)

4 (0)

4 (0)

0

Avustralya

15 (0)

15 (0)

0

0

0

Vietnam

14 (0)

8 (0)

6 (0)

0

0

Filipinler

3 (0)

2 (0)

0

1 (0)

1 (0)

Kamboçya

1 (0)

1 (0)

0

0

0

Güney Doğu Asya Bölgesi

Tayland

32 (0)

22 (0)

6 (0)

4 (0)

0

Hindistan

3 (0)

3 (0)

0

0

0

Nepal

1 (0)

1 (0)

0

0

0

Sri Lanka

1 (0)

1 (0)

0

0

0

Amerika Bölgesi

ABD

12 (0)

10 (0)

2 (0)

0

0

Kanada

7 (0)

6 (0)

0

1 (0)

0

Avrupa Bölgesi

Almanya

14 (0)

2 (0)

12 (0)

0

0

Fransa

11 (0)

5 (0)

6 (0)

0

0

Birleşik Krallık

4 (1)

1 (0)

3**** (1)

0

0

İtalya

3 (0)

3 (0)

0

0

0

Rusya

2 (0)

2 (0)

0

0

0

İspanya

2 (1)

0

2*****(1)

0

0

Belçika

1 (0)

1 (0)

0

0

0

Finlandiya

1 (0)

1 (0)

0

0

0

İsveç

1 (0)

1 (0)

0

0

0

Doğu Akdeniz Bölgesi

Birleşik Arap Emirlikleri

7 (0)

6 (0)

1 (0)

0

0

Diğer

Uluslararası bir taşıttaki vakalar (Japonya)

70***** (6)

0

0

70 (6)

0

 

Vaka sınıflandırmaları DSÖ’nün 2019-nCoV vaka tanımlarına dayanmaktadır. ( https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) )

** Bulaşmanın yeri, mevcut resmi verilerin DSÖ analizine göre sınıflandırılır ve ek veriler elde edildikçe yeniden sınıflandırmaya tabi olabilir.

*** Çin’de doğrulanan vakalar arasında Hong Kong (36 doğrulanmış, 1 ölüm), Macau (10 doğrulanmış) ve Taipei ve çevresinden (18 doğrulanmış) bildirilen vakalar da bulunmaktadır.

**** Üç vakadan ikisinin virüse maruz kalması Birleşik Krallık dışında meydana gelmiştir.

***** İki vakanın da virüse maruz kalması İspanya dışında meydana gelmiştir.

****** Şu anda Japon karasularında bulunan bir yolcu gemisinde tespit edilen vakalar.

 

Şekil 2: Çin dışında, semptomların başladığı tarihe göre doğrulanan 2019-nCoV vakalarının (n=144) epidemik eğrisi ve seyahat geçmişi, 10 Şubat 2020

Şekil 2 için not: Çin dışında bildirilen 319 vakanın 16’sı asemptomatikken tespit edilmiştir. Geri kalan 203 vaka için, başlangıç tarihi hakkında bilgi sadece epidemiyolojik eğride sunulan 144 vaka için mevcuttur.

Şekil 3: Raporlama ve seyahat geçmişine göre Çin dışında tespit edilen 2019-nCoV vakalarının (n = 319) epidemik eğrisi, 10 Şubat 2020

 

STRATEJİK HEDEFLER

DSÖ'nün söz konusu müdahaleye yönelik stratejik hedefleri:

 • Yakın temaslılar ve sağlık çalışanları arasındaki ikincil enfeksiyonları azaltmak, hastalığın daha fazla yayılması ve Çin'den uluslararası yayılmaların önlenmesi dahil olmak üzere insandan insana bulaşmayı sınırlamak*;
 • Enfekte hastalar için optimize edilmiş bakım sağlamak da dahil, hastaların erken teşhis edilmesi, izole edilmesi ve bakımının yapılması;
 • Hayvan kaynağından bulaşmayı tanımlamak ve azaltmak;
 • Virüsle ilgili önemli olan bilinmeyenleri ve klinik şiddeti, bulaşma ve enfeksiyonun kapsamı, tedavi seçeneklerini ele almak ve teşhis, tedavi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak;
 • Kritik risk ve durumla ilgili bilgileri tüm topluluklara iletmek ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek;
 • Çok sektörlü ortaklıklar yoluyla sosyal ve ekonomik etkiyi en aza indirgemek.

*Bu, hızlı tespit, vakaların teşhisi ve yönetimi, temaslıların tespit edilmesi ve takibi, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol, gezginler için sağlık önlemlerinin uygulanması, popülasyonda bilinçlendirme ve risk iletişimi gibi halk sağlığı önlemlerinin bir kombinasyonu ile elde edilebilir.

 

HAZIRLIK VE YANIT

 

HALK İÇİN TAVSİYELER

Diğer koronavirüs (Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ) nedeniyle önceki salgınlar sırasında, insandan insana bulaşma damlacıklar, temas ve fomitler yoluyla gerçekleşmiştir, bu da 2019-nCoV'nin bulaşma yolunun benzer olabileceğini düşündürmektedir. Akut solunum yolu enfeksiyonu genel bulaşma riskini azaltmak için temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

 • Akut solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişilerle yakın temastan kaçınmak.
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra sık sık el yıkamak.
 • Çiftlik hayvanları veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmak.
 • Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan kişiler öksürürken görgü kurallarına uymalıdır (başka insanlarla mesafeyi koruyun, öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendil veya kıyafetler kullanarak ağız ve burnunuzu örtün ve ellerinizi yıkayın).
 • Sağlık tesislerinde, hastanelerde, özellikle acil servislerde standart enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını yaymak.

DSÖ, gezginler için belirli bir sağlık önlemi önermemektedir. Seyahat sırasında veya sonrasında solunum yolu hastalığını düşündüren semptomlar olması durumunda, gezginlerin tıbbi yardım almaları ve seyahat geçmişlerini sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları tavsiye edilir.

 

Etiketler: