DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

13 Şubat 2020 Perşembe

Bu hafta, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınında vaka insidansı düşük olarak seyretmiştir (Şekil 1). 5-11 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kivu Eyaleti’ndeki Beni Sağlık Bölgesi'nde onaylanmış üç yeni vaka bildirilmiştir.

 

Hastalık Salgını Haberi: Güncelleme

13 Şubat 2020 

 

Bu hafta, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınında vaka insidansı düşük olarak seyretmiştir (Şekil 1). 5-11 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kivu Eyaleti’ndeki Beni Sağlık Bölgesi'nde doğrulanmış 3 yeni vaka bildirilmiştir. Her 3 vakanın da, Beni'de hastalığa olası nozokomiyal maruziyet ile, Mabalako Sağlık Bölgesi’ne bağlı Aloya Sağlık Alanı menşeli bir hastalık iletim zinciriyle epidemiyolojik bağlantıları vardır. Beni Sağlık Bölgesi'nden 11 Şubat'ta bildirilen en son vaka semptom başladıktan bir gün sonra izole edilmiştir. Vakaların erken tespiti toplumda EVH bulaşma olasılığını azaltır ve hastalar için klinik sonuçları önemli ölçüde iyileştirir.

Son 21 gün içinde (22 Ocak - 11 Şubat 2020), Kuzey Kivu Eyaletindeki iki aktif sağlık bölgesindeki dört sağlık alanından 3  ölüm de dahil olmak üzere 12 doğrulanmış vaka bildirilmiştir (Şekil 2, Tablo 1): Beni (n = 11) ve Mabalako (n = 1). Katwa Sağlık Bölgesi'nin yeni vakalar bildirmesinden bu yana 42 gün geçmiştir. EVH vakalarının coğrafi yayılımındaki azalma ve son 21 gün içinde gözlenen vaka insidansındaki düşüş eğilimi cesaret vericidir ancak bunlar hassas gelişmeler olup, yanıt çabalarının azaltılabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanmamalıdır. Sağlık kuruluşlarında enfeksiyon önleme ve kontrolünü iyileştirmenin yanı sıra vakaların ve temaslıların erken teşhisi ve takibi için sürekli tetikte olmak esastır.

11 Şubat itibariyle, 2.253 vakanın öldüğü 3.309 doğrulanmış ve 123 olası vakayı içeren toplam 3.432 EVH vakası rapor edilmiştir (genel vaka ölüm oranı% 66) (Tablo 1). Toplam doğrulanmış ve olası vakaların % 56'sı (n = 1923) kadın, % 28'i (n = 968) 18 yaşından küçük çocuklar olup bildirilen tüm vakaların % 5'ini (n = 172) sağlık çalışanları oluşturmaktadır.

12 Şubat'ta DSÖ Genel Müdürü Acil Durum Komitesi'ni Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) kapsamında yeniden toplanmıştır. Komite, 18 Ekim 2019'da yayınlanan Geçici Tavsiye Kararlarının uygulanmasındaki ilerlemeyi gözden geçirmiştir. Salgın ile ilgili güncellemeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı temsilcileri, BM Ebola Acil Yanıt Koordinatörü ve DSÖ Sekreterliği tarafından sağlanmıştır. Komşu ülkelerdeki durumun yanı sıra Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin etkilenmemiş alanlarındaki hazırlık durumu da gözden geçirilmiştir. Komitenin görüşüne göre, bu olay hala uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu (PHEIC) oluşturmaktadır. Ayrıntılı bilgiye Acil Durum Komitesi Açıklamasından ulaşabilirsiniz.

10 Şubat'ta DSÖ, Ebola virüsü hastalığı bağlamında hamile ve emziren kadınların yönetimi ile ilgili sağlık hizmeti sağlayıcıları için yeni kılavuzlar yayınlamıştır. Belge, mevcut kanıtları gözden geçirmekte ve Ebola'ya maruz kalmış, teşhis konmuş veya bunlardan kurtulmuş kadınlar için bakım sürekliliği hakkında tek bir öneri seti sunmaktadır ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının, acil durum müdahale ekiplerinin ve sağlık politikası belirleyicilerinin bir Ebola salgınında hastalıktan korunma ve tedavi çalışmalarını iyileştirmelerine imkan tanır. 

 

Şekil 1:  11 Şubat 2020 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

https://www.who.int/csr/don/figure1_20200213.PNG

 

Şekil 2: 11 Ocak 2020 tarihi itibariyle hastalık başlangıç haftası ile sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

https://www.who.int/csr/don/figure2_20200213.PNG

Tablo 1: 11 Ocak 2020 'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları

https://www.who.int/csr/don/table1_20200213.PNG

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:  

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Küresel düzeyde risk seviyesi değişmeden Düşük olarak kalmış olup DSÖ bu olayın Çok Yüksek olan ulusal ve bölgesel düzeylerde risk değerlendirmesini 12 Şubat 2020'de Yüksek olarak revize etmiştir. DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara uyarlanmasını sağlamak için salgının epidemiyolojik durumu ve salgının bağlamındaki değişiklikleri sürekli olarak izlemektedir. Bu değerlendirme vaka insidansı ve diğer epidemiyolojik göstergelerdeki iyileşmeleri ve yerel ve bölgesel kapasitelerin güçlendirilmesini doğrulamaktadır. Bununla birlikte, salgının dinamikleri, etkilenen alanlara yanıt ekiplerinin erişimine bağlı olmaya devam etmektedir. Devam eden güvensizlik ortamı, salgın müdahale çabasının önünde bir engel olmaya devam etmektedir. Yeni EVH vakaları arasında ara sıra bildirilen ve topluluk içinde sınırlı sayıda görülen ölümler, yeni vakaların sürveyans altındaki grupların dışında da ortaya çıkma potansiyeli ile hastalığın bulaşmaya devam etmesini sağlayabilir. Ebola virüsü hayatta kalanların vücut sıvılarında devam edebilir. Sınırlı sayıda vakada, hayatta kalanların vücut sıvılarına maruz kalmadan dolayı ortaya çıkan ikincil bulaşmalar belgelenmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde hayatta kalanların enfekte vücut sıvılarına maruziyetin sonra daha fazla toplu vakaların ortaya çıkmasını beklemeliyiz. Bu risk, sağ kalanların bakımı ve izlenmesi için tahsis edilmiş program yoluyla azaltılabilir. Hem ulusal hem de bölgesel düzeyde, yanıt ve hazırlık faaliyetlerine getirilen potansiyel sınırlamalar (ör. Fon sıkıntısı, güvenlikteki bozulma nedeniyle topluluklara erişimin mümkün olmaması, vb) salgının kontrolünde elde edilen kazanımları tersine çevirebilir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, hali hazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır. Konu hakkında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola Virüsü Hastalığı salgınına ilişkin DSÖ'nün uluslararası trafikle ilgili önerilerinde daha fazla bilgiye ulaşılabilir:

  • https://www.who.int/ith/who-recommendations-for-international-travel-19july2019/en/

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

Etiketler: