DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 13.02.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) DURUM RAPORU

13 Şubat 2020 Perşembe

Bir gecede, 13.332 klinik olarak teşhis edilmiş vaka dahil 14.840 vaka, Hubei'den rapor edilmiştir. Bu, Çin'in laboratuvarda onaylanmış vakalara ek olarak klinik olarak teşhis edilen vakaları ilk kez bildirişidir

13 Şubat 2020’ye göre bildirilen veriler*

 

ÖNEMLİ GELİŞMELER

 • Son 24 saat içinde hiçbir yeni ülkeden COVID-19 vakası bildirilmemiştir.
 • DSÖ, koronavirüs hastalığı hakkında en son bilimsel bulguları ve bilgileri toplamak için bir veri tabanı geliştirmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen bu sayfayı ziyaret edin. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 ile ilgili iki günlük küresel araştırma ve yenilik forumu, bu hafta DSÖ Ar-Ge Planına uygun olarak toplanmıştır. Dünyanın dört bir yanından önde gelen sağlık uzmanları, yeni COVID-19 hastalığı hakkında mevcut bilgi düzeyini değerlendirmek, boşlukları belirlemek ve bu salgının durdurulmasına ve gelecekteki salgınlara hazırlanmasına yardımcı olmak için gereken öncelikli araştırmaları hızlandırmak ve fon sağlamak amacıyla, birlikte çalışmak üzere DSÖ'de bir araya gelmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen bu sayfayı ziyaret edin. https://www.who.int/news-room/detail/12-02-2020-world-experts-and-funders-set-priorities-for-covid-19-research
 • Bir gecede, 13.332 klinik olarak teşhis edilmiş vaka dahil 14.840 vaka, Hubei'den rapor edilmiştir. Bu, Çin'in laboratuvarda onaylanmış vakalara ek olarak klinik olarak teşhis edilen vakaları ilk kez bildirişidir. Tutarlılık açısından, burada sadece laboratuvar onaylı vakaların sayısını bildirmekteyiz. DSÖ, özellikle salgın esnasında meydana gelen, klinik olarak teşhis edilen vakalar ve şüpheli vakaların klinik olarak teşhis edilerek, yeniden sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı hakkında resmi olarak ek bilgi talep etmiştir.

 

SAYILARLA DURUM

 Total ve son 24 saatte yeni vaka sayıları

Küresel

46.997 doğrulanmış (1826 yeni)

Çin

46.550 doğrulanmış (1820 yeni)

 

   1368 ölüm (254 yeni)**

Çin Dışında

     447 doğrulanmış (6 yeni)

     24 ülke

      1 Ölüm

DSÖ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Çin                          : Çok Yüksek

Bölgesel düzeyde   : Yüksek

Küresel düzeyde    : Yüksek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. 13 Şubat 2020 itibariyle doğrulanmış COVID-19 vakalarının bildirildiği ülkeler, yönetim bölgeleri veya bölgeler

 

TEKNİK ODAK: Çin dışındaki COVID-19 vakalarının araştırılması

Orta Avrupa Zaman Dilimine göre 13 Şubat 2020 itibariyle, Çin dışında seyahat geçmişi olan toplam 170 COVID-19 vakası bildirilmiştir. Bunların büyük çoğunluğunun (151, %89) virüsün daha fazla bulaşmasına yol açtığı görülmezken, geri kalan 19 tanesi epidemiyolojik olarak bağlantılı vakaların 12 farklı grubunda, ileriye doğru bulaşma ile ilişkilendirilmiştir (Şekil 2). Bunlar arasında dört grup en az dokuz kişiyi kapsamaktadır. En büyüğü, şimdiye kadar altı ülkede, 20 kişiden oluşmaktadır - İngiltere (6), Fransa (5), Malezya (3), Singapur (3), Güney Kore (2), İspanya (1) - ve 20-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Singapur'da düzenlenen konferans ve ardından Fransız Alpleri'ne yapılan bir kayak gezisiyle bağlantılıdır (Tablo 1, Şekil 2). Bir sonraki en büyük olay 15 vakayı içermektedir ve Almanya'nın Bavyera kentindeki bir konferansla bağlantılıdır. Katılımcılar arasında Çin'in Vuhan kentinde doğrulanmış vakalarla epidemiyolojik bağlantısı olan bir birey vardır. Buna ek olarak, 15 vakadan biri İspanya'da saptanmış, ancak bulaşma İspanya'da gerçekleşmemiştir.

Açıkça belirlenmiş bir epidemiyolojik bağlantı bulunmayan dört ülkede on altı vaka bildirilmiştir. Tüm bu bireyler için, enfekte oldukları virüsler vasıtasıyla mekanizmayı kurmak için araştırmalar devam etmektedir.

Tablo 1. 13 Şubat 2020, 10.00 itibariyle, bağlantılı vakalarla ilgili dört olayın ve yediden fazla onaylanmış vaka sayısıyla Çin dışındaki bulaşmanın özeti

 

Olay Numarası

 

Bildiren Ülkeler

 

Doğrulanmış Vaka Sayısı

DSÖ'ye bildirilen son vakanın rapor tarihi

 

1

Fransa (5), Malezya (3), Güney Kore (2), Singapur(3), İspanya (1), Birleşik Krallık (6)

 

20

 

10 Şubat 2020

2

Almanya (14), İspanya (1)

15

11 Şubat 2020

3

Vietnam (9)

9

11 Şubat 2020

4

Singapur (9)

9

8 Şubat 2020

 

Şekil 2. Singapur kaynaklı olayın bilinen bulaşma zincirinin açıklaması (Tablo 1, Olay Numarası 1), 13 Şubat 2020, 10.00 itibariyle

 

SÜRVEYANS

Tablo 2. Çin'deki vilayetler, bölgeler ve şehirler tarafından bildirilen COVID-19 akut solunum hastalığı vakaları, 13 Şubat 2020

1.Çin İstatistik Yıllığı – 2019 ( http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103 )
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 1 Ekim 2019

 

Tablo 2. Doğrulanan COVID-19 vakalarının bildirildiği ülkeler, bölgeler veya alanlar, 13 Şubat 2020

DSÖ Bölge Ofisi

Ülke/yönetim bölgesi/bölge

Doğrulanmış1 (yeni) vakalar

Çin’e seyahat geçmişi olan toplam (yeni)
vaka

Çin dışındaki2 olası veya doğrulanan bulaşmış toplam (yeni) vaka

İnceleme altında olan bulaşma bölgesinde toplam (yeni) vaka

Toplam (yeni) ölüm

Batı Pasifik Bölgesi

Çin 3

46.550 (1820)

 

 

 

1113 (97)

Singapur

50 (3)

22 (0)

28 (3)

0

0

Güney Kore

28 (0)

13 (0)

12 4 (0)

3 (0)

0

Japonya

29 9 (0)

24 (0)

5 (0)

0

0

Malezya

18 (0)

15 (0)

5 (0)

0 (0)

0

Avustralya

15 (0)

15 (0)

0

0

0

Vietnam

16 (1)

8 (0)

8 (1)

0 (0)

0

Filipinler

3 (0)

3 (0)

0

0 (0)

1 (0)

Kamboçya

1 (0)

1 (0)

0

0

0

Güney Doğu Asya Bölgesi

Tayland

33 (0)

23 (0)

6 (0)

4 (0)

0

Hindistan

3 (0)

3 (0)

0

0

0

Nepal

1 (0)

1 (0)

0

0

0

Sri Lanka

1 (0)

1 (0)

0

0

0

Amerika Bölgesi

ABD

14 (1)

12 (1)

2 (0)

0

0

Kanada

7 (0)

6 (0)

0

1 (0)

0

Avrupa Bölgesi

Almanya

16 (0)

2 (0)

14 (0)

0

0

Fransa

11 (0)

5 (0)

6 (0)

0

0

Birleşik Krallık

9 (1)

2 (1)

6 (0)

0

0

İtalya

3 (0)

3 (0)

0

0

0

Rusya

2 (0)

2 (0)

0

0

0

İspanya

2 (0)

0

7 (0)

0

0

Belçika

1 (0)

1 (0)

0

0

0

Finlandiya

1 (0)

1 (0)

0

0

0

İsveç

1 (0)

1 (0)

0

0

0

Doğu Akdeniz Bölgesi

Birleşik Arap Emirlikleri

8 (0)

6 (0)

1 (0)

1 (0)

0

Diğer

Uluslararası bir taşıttaki vakalar (Japonya)

174 8 (40)

0

0 (0)

174 (39)

0

 

1.Vaka sınıflandırmaları DSÖ’nün COVID-19 vaka tanımlarına dayanmaktadır. ( https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) )

2.Bulaşmanın yeri, mevcut resmi verilerin DSÖ analizine göre sınıflandırılır ve ek veriler elde edildikçe yeniden sınıflandırmaya tabi olabilir.

3.Çin’de doğrulanan vakalar arasında Hong Kong (50 doğrulanmış, 1 ölüm), Macau (10 doğrulanmış) ve Taipei ve çevresinden (18 doğrulanmış) bildirilen vakalar da bulunmaktadır.

4.Üç vakanın virüse maruz kalması Güney Kore dışında meydana gelmiştir.

5.Bir vakanın virüse maruz kalması Malezya dışında meydana gelmiştir.

6.Altı vakanın virüse maruz kalması Birleşik Krallık dışında meydana gelmiştir.

7.İki vakanın da virüse maruz kalması İspanya dışında meydana gelmiştir.

8.Şu anda Japon karasularında bulunan bir yolcu gemisinde tespit edilen vakalar.

9.Başlangıçta uluslararası gemide yer alan bir vaka, Japonya tarafından bildirildiği şekliyle yeniden sınıflandırılmıştır.

Şekil 3: Çin dışında, semptomların başladığı tarihe göre doğrulanan COVID-19 vakalarının (n=172) epidemik eğrisi ve seyahat geçmişi, 13 Şubat 2020

Şekil 3 için not: Çin dışında bildirilen 447 vakanın 16’sı asemptomatikken tespit edilmiştir. Geri kalan 431 vaka için, başlangıç tarihi hakkında bilgi sadece epidemiyolojik eğride sunulan 172 vaka için mevcuttur.

 

Şekil 4: Raporlama ve seyahat geçmişine göre Çin dışında tespit edilen COVID-19 vakalarının (n = 447) epidemik eğrisi, 13 Şubat 2020

STRATEJİK HEDEFLER

DSÖ'nün söz konusu müdahaleye yönelik stratejik hedefleri:

 • Yakın temaslılar ve sağlık çalışanları arasındaki ikincil enfeksiyonları azaltmak, hastalığın daha fazla yayılması ve Çin'den uluslararası yayılmaların önlenmesi dahil olmak üzere insandan insana bulaşmayı sınırlamak*;
 • Enfekte hastalar için optimize edilmiş bakım sağlamak da dahil, hastaların erken teşhis edilmesi, izole edilmesi ve bakımının yapılması;
 • Hayvan kaynağından bulaşmayı tanımlamak ve azaltmak;
 • Virüsle ilgili önemli olan bilinmeyenleri ve klinik şiddeti, bulaşma ve enfeksiyonun kapsamı, tedavi seçeneklerini ele almak ve teşhis, tedavi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak;
 • Kritik risk ve durumla ilgili bilgileri tüm topluluklara iletmek ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek;
 • Çok sektörlü ortaklıklar yoluyla sosyal ve ekonomik etkiyi en aza indirgemek.

*Bu, hızlı tespit, vakaların teşhisi ve yönetimi, temaslıların tespit edilmesi ve takibi, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol, gezginler için sağlık önlemlerinin uygulanması, popülasyonda bilinçlendirme ve risk iletişimi gibi halk sağlığı önlemlerinin bir kombinasyonu ile elde edilebilir.

 

HAZIRLIK VE MÜDAHALE

 

HALK İÇİN TAVSİYELER

Diğer koronavirüs (Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ) nedeniyle önceki salgınlar sırasında, insandan insana bulaşma damlacıklar, temas ve fomitler yoluyla gerçekleşmiştir, bu da 2019-nCoV'nin bulaşma yolunun benzer olabileceğini düşündürmektedir. Akut solunum yolu enfeksiyonu genel bulaşma riskini azaltmak için temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

 • Akut solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişilerle yakın temastan kaçınmak.
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra sık sık el yıkamak.
 • Çiftlik hayvanları veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmak.
 • Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan kişiler öksürürken görgü kurallarına uymalıdır (başka insanlarla mesafeyi koruyun, öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendil veya kıyafetler kullanarak ağız ve burnunuzu örtün ve ellerinizi yıkayın).
 • Sağlık tesislerinde, hastanelerde, özellikle acil servislerde standart enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını yaymak.

DSÖ, gezginler için belirli bir sağlık önlemi önermemektedir. Seyahat sırasında veya sonrasında solunum yolu hastalığını düşündüren semptomlar olması durumunda, gezginlerin tıbbi yardım almaları ve seyahat geçmişlerini sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları tavsiye edilir.

* Durum raporu uluslararası yetkililerin Orta Avrupa Saat Dilimine göre sabah 10 itibariyle verdiği bilgileri içermektedir.

** Bilgi Çin tarafından sağlanmıştır.

Etiketler: