DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 19.03.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) DURUM RAPORU

19 Mart 2020 Perşembe

Son 24 saat içinde, 7 yeni ülke/bölge (Afrika Bölgesi [3], Avrupa Bölgesi [1], Doğu Akdeniz Bölgesi [1], Amerika Bölgesi [2]) COVID-19 vakaları bildirmiştir. Dünya çapında doğrulanan vaka sayısı 200.000'i aşmıştır. Doğrulanmış ilk 10.000 vakaya ulaşmak üç aydan fazla, sonraki 100.000 vaka sayısına ulaşılması ise sadece 12 gün sürmüştür.

19 Mart 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 00.00’da bildirilen veriler

ÖNEMLİ GELİŞMELER

 • Son 24 saat içinde, 7 yeni ülke/bölge (Afrika Bölgesi [3], Avrupa Bölgesi [1], Doğu Akdeniz Bölgesi [1], Amerika Bölgesi [2]) COVID-19 vakaları bildirmiştir.
 • Dünya çapında doğrulanan vaka sayısı 200.000'i aşmıştır. Doğrulanmış ilk 10.000 vakaya ulaşmak üç aydan fazla, sonraki 100.000 vaka sayısına ulaşılması ise sadece 12 gün sürmüştür.
 • Genel nüfustaki pozitif antikor testleri ile belirlendiği üzere, toplumdaki COVID-19 enfeksiyonunun derecesini araştırmak için yeni bir protokol geliştirilmiştir. Protokol, COVID-19 virüs enfeksiyonu için nüfus temelli yaş tabakalı seroepidemiyolojik araştırma protokolü (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations) olarak adlandırılmıştır. Ayrıntılar için "Odak Noktadaki Konu" bölümüne bakınız.

SAYILARLA DURUM

 Total ve son 24 saatte yeni vaka sayıları

Küresel

209.839 doğrulanmış (16.556)

  8.778 ölüm (828)

Batı Pasifik Bölgesi

 92.333 doğrulanmış (488)

  3.377 ölüm (20) 

Avrupa Bölgesi

  87.108 doğrulanmış (10.221)

  4.084 ölüm (591)

Güney Doğu Asya Bölgesi

657 doğrulanmış (119)

23 ölüm (14)

Doğu Akdeniz Bölgesi

19.518 doğrulanmış (1430)

1.161 ölüm (150)

Amerika Bölgesi

9.144 doğrulanmış (4.166)

119 ölüm (50)

Afrika Bölgesi

367 doğrulanmış (132)

7 ölüm (3)

DSÖ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Küresel düzeyde: Çok Yüksek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. 19 Mart 2020 itibariyle doğrulanmış COVID-19 vakalarının bildirildiği ülkeler, yönetim bölgeleri veya bölgeler

ODAK NOKTADAKİ KONU: Halk sağlığı müdahalesinde Erken Epidemiyolojik araştırmalar için yeni protokol

COVID-19 virüsünün ortaya çıkmasıyla, bazı epidemiyolojik, seroepidemiyolojik (nüfustaki antikorların tanımlanması ile ilgili), virüsün ve ilgili hastalığın klinik ve virolojik özellikleri ile ilgili birçok belirsizlik devam etmektedir. Bu özellikleri farklı ortamlarda değerlendirmeye yönelik çalışmalar, anlayışımızı ilerletmek için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, tahmin modellerini düzeltmek ve halk sağlığı önlemleri hakkında bilgilendirmek için gereken sağlam bilgileri sağlayacaktır.

Bu nedenle, DSÖ, teknik ortaklarla işbirliği içinde, pandemik influenza ve MERS-CoV'den erken epidemiyolojik araştırma protokollerini, bu özellikleri ve halk sağlığı önlemleri hakkında bilgilendirmenin nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamak için uyarlamıştır.

Bugüne kadar, DSÖ COVID-19 Teknik rehber web sitesinde beş erken seroepidemiyolojik çekirdek protokolü ve veri toplama formu bulunmaktadır (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations).

Tüm protokoller, yerel tesis ve salgın özellikleri göz önünde bulundurularak, sistematik olarak veri ve biyolojik örneklerin toplanmasına izin vermek için standartlaştırılmış bir yöntem önermekte ve küresel olarak birçok farklı ortamda kolayca toplanabilecek, tablolanabilecek ve analiz edilebilecek bir formatta hızla paylaşılabilecektir.

Çalışma Protokolü

Hedefler

İlk Birkaç COVID-19 vakası ve temaslı bulaşması araştırma protokolü (FFX)
https://www.who.int/publications-detail/the-first-few-x-(ffx)-cases-and-contact-investigation-protocol-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection

Aşağıdakilerin tanımlarını ve/veya tahminlerini sağlamak:

 • COVID-19 enfeksiyonunun klinik seyri ve ilişkili hastalığın seyri
 • yakın temaslılar arasında ikincil enfeksiyon oranı (SIR) ve COVID-19 enfeksiyonunun ikincil klinik atak oranı (genel olarak ve çeşitli son noktalar için tesis, yaş ve cinsiyet gibi anahtar faktörlerle)
 • COVID-19 enfeksiyonunun seri aralığı
 • COVID-19 vakalarının semptomatik oranı (temaslı izleme ve laboratuvar testleri yoluyla); ve olası bulaşma yollarının tanımlanması

Hanehalkında COVID-19 bulaşması araştırma protokolü

https://www.who.int/publications-detail/household-transmission-investigation-protocol-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection

 

 

 

 • Bireysel düzeyde hane halkı temaslıları için ikincil enfeksiyon oranını ve ikincil enfeksiyon riskindeki herhangi bir değişiklikle ilişkili faktörleri tahmin ederek bir hane içindeki bulaşma derecesini daha iyi anlamak
 • Klinik tablo, enfeksiyon risk faktörleri ve asemptomatik enfeksiyonların kapsamı ve fraksiyonu dahil ikincil vakaları tanımlamak
 • Doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonunu takiben serolojik müdahaleyi tanımlamak

Sağlık çalışanları protokolü arasında COVID-19 risk faktörlerinin değerlendirilmesi

https://www.who.int/publications-detail/protocol-for-assessment-of-potential-risk-factors-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection-among-health-care-workers-in-a-health-care-setting

 • Sağlık çalışanlarının bireysel düzeyde ikincil enfeksiyon oranını tahmin ederek, sağlık çalışanları arasında insandan insana bulaşma derecesini daha iyi anlamak
 • Sağlık çalışanları arasında enfeksiyonun klinik sunum aralığını ve enfeksiyon için risk faktörlerini tanımlamak
 • Sağlık çalışanları arasında enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin etkinliğini değerlendirmek

Sağlık uzmanları için COVID-19'un yüzey örneği

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331058/WHO-2019-nCoV-Environment_protocol-2020.1-eng.pdf

 • Yüzeye COVID-19 virüsü bulaşmasının kapsamını ve kalıcılığını değerlendirmek
 • COVID-19 enfeksiyonunun ileri bulaşmasında rol oynayabilecek çevresel yüzeyleri belirlemek

Nüfus temelli serolojik araştırma

https://www.who.int/publications-detail/population-based-age-stratified-seroepidemiological-investigation-protocol-for-covid-19-virus-infection

 • Yaşa özgü seroprevalansı tahmin etmek

En son protokol olan COVID-19 virüs enfeksiyonu için nüfus temelli yaş tabakalı seroepidemiyolojik araştırma protokolü, genel popülasyonda COVID-19 virüsünün temel epidemiyolojik ve serolojik özelliklerini sağlamayı amaçlamaktadır. Spesifik olarak, bu protokolden elde edilen veriler, genel popülasyonda enfeksiyonun kapsamı (çalışma deneklerinde antikorların varlığı ile ölçüldüğü gibi), yaşa özgü enfeksiyon birikimli insidansı ve asemptomatik veya subklinik enfeksiyonu olan kişilerin fraksiyonu hakkında kritik bilgiler sağlayacaktır.

İster tek tek, ister çalışma sahalarında/ülkelerde bir araya getirilmiş olsun, bu araştırmaların sonuçları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere COVID-19 virüsünün temel klinik, epidemiyolojik ve virolojik özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını ve sağlam tahminler sağlayacaktır:

 • Anahtar epidemiyolojik parametreler, örneğin: yakın temaslılar arasında sekonder enfeksiyon oranı ve COVID-19 enfeksiyonunun sekonder klinik atak oranı, enfeksiyonun asemptomatik fraksiyonu, COVID-19'un seri aralığı ve inkübasyon süresi, COVID-19 enfeksiyonunun temel üreme sayısı
 • COVID-19 enfeksiyonunun klinik seyri ve ilişkili hastalığın seyri
 • Bulaşma ve enfeksiyon için risk faktörleri ve olası bulaşma yollarının belirlenmesi
 • Sağlık hizmetlerinde enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin etkisi
 • Semptomatik COVID-19 enfeksiyonunu takiben serolojik müdahale
 • COVID-19 virüsüne karşı antikorların yaş tabakalı seroprevalansı
 • Yaşa özgü enfeksiyonun kapsamı da dahil olmak üzere kümülatif enfeksiyon insidansı
 • Enfeksiyon ve hastalık şiddeti oranları (vaka-hastaneye yatış oranı [CHR] ve vaka-ölüm oranı [CFR])
 • Viral yük ve dökülme profilleri
 • Yüzeylerde viral kalıcılık

Bugüne kadar, hem yüksek gelirli hem de düşük ve orta gelirli ülkeler de dahil olmak üzere altı DSÖ bölgesinin beşinde 13 ülke, ilk soruşturma protokollerinden en az birini uygulamaya başlamıştır. 18 ülke daha protokollerden birini uygulama niyetini bildirmiştir. DSÖ, açık ve kapsamlı protokoller sunarak, ülkeleri epidemiyolojik araştırmalarında desteklemeye devam edecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen earlyInvestigations-2019-nCoV@who.int ile iletişime geçin.

Tablo 1. Laboratuvar tarafından doğrulanan COVID-19 vakalarının ve ölümlerin bildirildiği ülkeler, bölgeler veya alanlar, 19 Mart 2020^


Raporlayan Ülkeler/Bölgeler^^


Toplam Doğrulanmış1
(yeni) Vakalar


Toplam Ölüm (yeni)

 

Bulaşma Şekli 2

Bildirilen son vakadan bu yana geçen gün sayısı

Batı Pasifik Bölgesi

Çin

81.174 (58)

3.242 (11)

Yerel bulaşma

0

Güney Kore

8.413 (93)

84 (3)

Yerel bulaşma

0

Japonya

873 (44)

29 (1)

Yerel bulaşma

0

Malezya

673 (120)

2 (2)

Yerel bulaşma

0

Avustralya

510 (96)

6 (1)

Yerel bulaşma

0

Singapur

313 (47)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Filipinler

187 (0)

14 (2)

Yerel bulaşma

1

Vietnam

66 (5)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Brunei

56 (2)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Kamboçya

35 (11)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Yeni Zelanda

20 (9)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Moğolistan

5 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Bölgeler **

Guam Adası

5 (2)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Fransız Polinezyası

3 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Avrupa Bölgesi

İtalya

35.713 (4.207)

3.978 (473)

Yerel bulaşma

0

İspanya

13.716 (2.538)

598 (107)

Yerel bulaşma

0

Fransa

9.043 (0)

244 (0)

Yerel bulaşma

1

Almanya

8.198 (1.042)

13 (0)

Yerel bulaşma

0

İsviçre

3.010 (353)

21 (2)

Yerel bulaşma

0

Birleşik Krallık

2.630 (672)

103 (0)

Yerel bulaşma

0

Hollanda

2.051 (0)

58 (0)

Yerel bulaşma

1

Avusturya

1.646 (314)

4 (1)

Yerel bulaşma

0

Belçika

1.486 (0)

14 (0)

Yerel bulaşma

1

Norveç

1.423 (115)

3 (0)

Yerel bulaşma

0

İsveç

1.279 (112)

3 (0)

Yerel bulaşma

0

Danimarka

1.044 (67)

4 (0)

Yerel bulaşma

0

Portekiz

642 (194)

2 (1)

Yerel bulaşma

0

Çekya

522 (30)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

İsrail

427 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

2

Yunanistan

418 (0)

5 (0)

Yerel bulaşma

1

Finlandiya

359 (40)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

İrlanda

292 (0)

2 (0)

Yerel bulaşma

1

Polonya

287 (0)

5 (0)

Yerel bulaşma

1

Slovenya

286 (0)

1 (0)

Yerel bulaşma

1

Estonya

258 (33)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

İzlanda

250 (25)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Romanya

246 (62)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Lüksemburg

210 (63)

2 (1)

Yerel bulaşma

0

Türkiye

191 (51)

2 (1)

Yerel bulaşma

0

Rusya

147 (54)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

San Marino

109 (5)

14 (3)

Yerel bulaşma

0

Slovakya

105 (8)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Sırbistan3

96 (11)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Bulgaristan

92 (11)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Ermenistan

84 (32)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Hırvatistan

81 (16)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Letonya

71 (11)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Arnavutluk

59 (2)

2 (1)

Yerel bulaşma

0

Kıbrıs

58 (25)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Macaristan

58 (8)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Malta

48 (10)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Belarus

46 (10)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Gürcistan

38 (4)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Bosna Hersek

36 (7)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Kazakistan

36 (3)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Kuzey Makedonya

36 (5)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Moldova

36 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

1

Azerbaycan

34 (13)

1 (1)

Yalnızca importe vaka

0

Litvanya

26 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Lihtenştayn

25 (18)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Ukrayna

16 (7)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Özbekistan

16 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Monako

9 (0)

0 (0)

Soruşturma altında

2

Kırgızistan

3 (3)

0 (0)

Soruşturma altında

0

Karadağ

2 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Vatikan

1 (0)

0 (0)

Soruşturma altında

12

Bölgeler **

Faroe Adaları

58 (11)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Andorra

39 (23)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Cebelitarık

8 (5)

0 (0)

Soruşturma altında

0

Jersey Adası

5 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Grönland

2 (0)

0 (0)

Soruşturma altında

1

Guernsey Adası

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

9

Güney Doğu Asya

Endonezya

227 (55)

19 (14)

Yerel bulaşma

0

Tayland

212 (35)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Hindistan

151 (14)

3 (0)

Yerel bulaşma

0

Sri Lanka

42 (13)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Maldivler

13 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

3

Bangladeş

10 (2)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Butan

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

12

Nepal

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

55

Doğu Akdeniz Bölgesi

İran

17.361 (1.192)

1.135 (147)

Yerel bulaşma

0

Katar

442 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

1

Bahreyn

256 (5)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Pakistan

241 (54)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Suudi Arabistan

238 (67)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Mısır

196 (30)

6 (2)

Yerel bulaşma

0

Irak

164 (0)

12 (0)

Yerel bulaşma

1

Kuveyt

142 (12)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Lübnan

133 (13)

4 (1)

Yerel bulaşma

0

Birleşik Arap Emirlikleri

113 (15)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Ürdün

52 (13)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Fas

49 (11)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Umman

33 (9)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Tunus

29 (5)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Afganistan

22 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Cibuti

1 (1)

0 (0)

Soruşturma altında

0

Somali

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

2

Sudan

1 (0)

1 (0)

Yalnızca importe vaka

4

Bölgeler **

İşgal altındaki Filistin bölgesi

44 (3)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Amerika Bölgesi

Amerika Birleşik Devletleri

7.087 (3.551)

100 (42)

Yerel bulaşma

0

Kanada

569 (145)

8 (7)

Yerel bulaşma

0

Brezilya

291 (57)

1 (1)

Yerel bulaşma

0

Şili

238 (82)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Ekvador

155 (97)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Peru

145 (59)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Kolombiya

93 (48)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Meksika

93 (11)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Panama

86 (17)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Arjantin

79 (14)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Kosta Rika

50 (9)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Venezuela

36 (3)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Uruguay

29 (23)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Dominik Cumhuriyeti

21 (0)

1 (0)

Yerel bulaşma

1

Jamaika

13 (1)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Bolivya

12 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Paraguay

11 (2)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Küba

10 (5)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Honduras

9 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Trinidad ve Tobago

7 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Guatemala

6 (0)

1 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Guyana

4 (1)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Bahamalar

3 (2)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Barbados

2 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Saint Lucia

2 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Antigua ve Barbuda

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

5

Montserrat

1 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Saint Vincent ve Grenadine Adaları

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

5

Surinam

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Bölgeler **

Guadalupe

33 (15)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Martinik

23 (7)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Fransız Ginesi

11 (4)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Porto Riko

5 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Aruba

4 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Saint Martin

4 (2)

0 (0)

Soruşturma altında

0

Curaçao

3 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Saint Barthelemy

3 (0)

0 (0)

Soruşturma altında

3

Amerikan Virgin Adaları

2 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Cayman Adaları

1 (0)

1 (0)

Yalnızca importe vaka

5

Afrika Bölgesi

Güney Afrika

116 (54)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Cezayir

72 (12)

6 (2)

Yerel bulaşma

0

Senegal

36 (9)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Burkina Faso

26 (6)

1 (1)

Yalnızca importe vaka

0

Ruanda

11 (4)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Kamerun

10 (5)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Fildişi Sahilleri

9 (3)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Gana

9 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Nijerya

8 (6)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

7 (4)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Kenya

7 (4)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Etiyopya

6 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Seyşeller

6 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Kongo

3 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Ekvator Ginesi

3 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Gabon

3 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Mauritius

3 (3)

0 (0)

Soruşturma altında

0

Tanzanya

3 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Liberya

2 (1)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Moritanya

2 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Namibya

2 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

4

Zambiya

2 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Benin

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Orta Afrika Cumhuriyeti

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

4

Esvatini

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

4

Gambiya

1 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Gine

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

4

Togo

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

11

Bölgeler **

Reunion Adası

12 (3)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Mayotte Adası

3 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Tüm bölgeler için ara toplam

209.127 (16.556)

8.771 (828)

 

 

Uluslararası Taşıt (Diamond Princess)

712 (0)

7 (0)

Yerel bulaşma

3

Genel Toplam

209.839 (16.556)

8.778 (828)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(^) Rakamlar hem ülke içindeki, hem de ülkesine geri gönderilen vakaları içerir.

(^^) Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık kenarlık çizgilerini temsil etmektedir.

(1) Vaka sınıflandırmaları DSÖ’nün COVID-19 vaka tanımlarına dayanmaktadır. ( https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) )

(2) Bulaşmanın yeri, mevcut resmi verilerin DSÖ analizine göre sınıflandırılır ve ek veriler elde edildikçe yeniden sınıflandırmaya tabi olabilir. Birden fazla bulaşma tipi yaşayan ülkeler/bölgeler/alanlar, kanıtların bulunduğu en yüksek kategoride sınıflandırılır; bulaşma arası gösterilebiliyorsa belirli bir kategoriden çıkarılabilirler. Kategoriler içinde bile, farklı ülkelerin/bölgelerin/alanların, farklı sayıda vaka ve diğer faktörlerle gösterildiği gibi, farklı bulaşma derecelerine sahip olabileceği unutulmamalıdır. Belirli bir ülke/bölge/alandaki tüm konumlar eşit şekilde etkilenmemektedir.

Şartlar:

 • Kitlesel bulaşma, doğrulanmış vakaları, çok sayıda vaka adına bulaşma zincirleri ile ilişkilendirememe veya sentinel örneklerinin rutin taranması yoluyla pozitif testleri arttırma ile kanıtlanmıştır.
 • Yerel bulaşma, bulaşma kaynağının raporlama konumunda olduğu yerleri belirtmektedir.
 • Yalnızca importe vakalar, tüm vakaların raporlama yeri dışında virüse maruz kaldığı yerleri belirtmektedir.
 • Soruşturma altında, hiçbir durumda bulaşma türünün belirlenmediği yerleri göstermektedir.
 • Bulaşma arası, bulaşmanın ara verdiği yerleri göstermektedir (ayrıntılar belirlenecek).

** "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içerir.

(3) Kosova'daki 13 vaka dahildir (Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır.).

Raporlama yöntemlerindeki farklılıklar, geriye dönük veri birleştirme ve raporlama gecikmeleri nedeniyle, yeni vakaların sayısı her zaman dün ve bugünün toplamları arasındaki kesin farkı yansıtmayabilir. DSÖ COVID-19 Durum Raporları, onaylanmış COVID-19 vakalarının resmi sayılarını sunmaktadır; bu nedenle DSÖ raporları ile farklı kabul etme kriterleri ve veri kesme süreleri kullanan diğer COVID-19 veri kaynakları arasında, farklılıklar olması beklenmektedir.

Yeni ülkeler ve bölgeler kırmızı renkte gösterilmiştir.

Şekil 2. 19 Mart 2020 tarihine kadar tam rapor günleriyle, doğrulanmış COVID-19 vakalarının, rapor tarihine ve DSÖ bölgesine göre epidemik eğrisi

STRATEJİK HEDEFLER

DSÖ'nün söz konusu müdahaleye yönelik stratejik hedefleri:

 • Yakın temaslılar ve sağlık çalışanları arasındaki ikincil enfeksiyonları azaltmak, hastalığın daha fazla yayılması ve Çin'den uluslararası yayılmaların önlenmesi dahil olmak üzere insandan insana bulaşmayı sınırlamak*;
 • Enfekte hastalar için optimize edilmiş bakım sağlamak da dahil, hastaların erken teşhis edilmesi, izole edilmesi ve bakımının yapılması;
 • Hayvan kaynağından bulaşmayı tanımlamak ve azaltmak;
 • Virüsle ilgili önemli olan bilinmeyenleri ve klinik şiddeti, bulaşma ve enfeksiyonun kapsamı, tedavi seçeneklerini ele almak ve teşhis, tedavi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak;
 • Kritik risk ve durumla ilgili bilgileri tüm topluluklara iletmek ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek;
 • Çok sektörlü ortaklıklar yoluyla sosyal ve ekonomik etkiyi en aza indirgemek.

*Bu, hızlı tespit, vakaların teşhisi ve yönetimi, temaslıların tespit edilmesi ve takibi, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol, gezginler için sağlık önlemlerinin uygulanması, popülasyonda bilinçlendirme ve risk iletişimi gibi halk sağlığı önlemlerinin bir kombinasyonu ile elde edilebilir.

HAZIRLIK VE YANIT

HALK İÇİN TAVSİYELER

COVID-19'un yayıldığı bir bölgede değilseniz, bu bölgelerin birinden seyahat etmediyseniz veya kendini iyi hissetmeyen biriyle yakın temasta değilseniz, virüsü kapma şansınız şu anda düşüktür. Fakat durum hakkında stresli ve endişeli olabileceğiniz anlaşılabilir bir durumdur. Makul önlemler alabilmeniz için risklerinizi doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olacak gerçekleri elde etmek iyi bir fikirdir. (Sık Sorulan Sorulara bakınız: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses ) Sağlık uzmanınız, ulusal halk sağlığı yetkilileriniz ve işvereniniz, COVID-19 ve bölgenizde olup olmadığı konusunda doğru bilgi kaynaklarıdır. Yaşadığınız yerdekii durumdan haberdar olmak ve kendinizi korumak için uygun önlemleri almak önemlidir. (Bkz. Herkes için koruma önlemleri).

COVID-19 salgınının olduğu bir bölgede iseniz, enfeksiyon riskini ciddiye almanız gerekir. Ulusal ve yerel sağlık yetkilileri tarafından verilen tavsiyelere uymalısınız. Çoğu insan için COVID-19 sadece hafif bir hastalığa neden olsa da, bazı insanları oldukça hasta edebilir. Daha da nadiren, hastalık ölümcül olabilir. Yaşlı insanlar ve önceden mevcut tıbbi durumları (yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi) olanlar, hastalığa karşı daha savunmasız görünmektedir. (Bkz. COVID-19'un yayıldığı bölgelerde olan veya bu bölgeleri ziyaret etmiş (son 14 günde) kişiler için koruma önlemleri).

VAKA TANIMLARI

DSÖ, insan enfeksiyonları için Global Sürveyans'ı, vaka tanımlarını içeren koronavirüs hastalığı (COVID-19) belgesi ile periyodik olarak güncellemektedir (https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) ).

Kaynağı kolay bulabilmek için vaka tanımları aşağıda yer almaktadır.

Şüpheli vaka

 1. Akut solunum yolu hastalığı olan (ateş ve solunum yolu hastalığının en az bir belirtisi/semptomu (örn. Öksürük, nefes darlığı), VE klinik durumu tam olarak açıklayan başka bir etiyolojisi olmayan VE semptom başlangıcından önceki 14 gün içinde COVID-19 hastalığının lokal bulaşmasını bildiren bir ülkeye/bölgeye veya alana seyahat ya da burada ikamet öyküsü (bkz. Durum raporu (https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/KoronaVirusDurumRaporlari )) olan bir hasta.

VEYA

 1. Akut solunum yolu hastalığı olan VE semptomların başlamasından önceki son 14 gün içinde doğrulanmış veya olası bir COVID-19 vakası (temas tanımına bakın) ile temas halinde olan bir hasta.

VEYA

 1. Şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu (ateş ve solunum yolu hastalığının en az bir belirtisi/semptomu (örn. Öksürük, nefes darlığı) olan VE hastaneye yatırılması gereken ve klinik durumu tam olarak açıklayan başka etiyolojisi olmayan bir hasta.

Olası vaka

COVID-19 testinin sonuçsuz olduğu şüpheli bir vaka.

 • Laboratuvar tarafından bildirilen testin sonuçsuz olması.

Doğrulanmış vaka

Klinik belirti ve semptomlara bakılmaksızın, COVID-19 enfeksiyonu laboratuvar onaylı olan bir kişi.

Laboratuvar sayfası için bağlantı: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance

 

Etiketler: