DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 25.03.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) DURUM RAPORU

25 Mart 2020 Çarşamba

Son 24 saat içinde, Batı Pasifik Bölgesi’nden [1] ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nden [1] 2 yeni ülke/bölge COVID-19 vakaları bildirmiştir.

25 Mart 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

ÖNEMLİ GELİŞMELER

SAYILARLA DURUM

 Total ve son 24 saatte yeni vaka sayıları

Küresel

414.179 doğrulanmış (40.712)

 18.440 ölüm (2202)

Batı Pasifik Bölgesi

 97.766 doğrulanmış (1186)

  3.518 ölüm (16) 

Avrupa Bölgesi

  220.516 doğrulanmış (25.007)

   11.986 ölüm (1797)

Güney Doğu Asya Bölgesi

2344 doğrulanmış (354)

72 ölüm (7)

Doğu Akdeniz Bölgesi

29.631 doğrulanmış (2416)

2008 ölüm (131)

Amerika Bölgesi

60.834 doğrulanmış (11.390)

813 ölüm (248)

Afrika Bölgesi

1664 doğrulanmış (359)

29 ölüm (3)

DSÖ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Küresel düzeyde: Çok Yüksek

 

Şekil 1. Doğrulanmış COVID-19 vakalarının bildirildiği ülkeler, yönetim bölgeleri veya bölgeler, 25 Mart 2020

ODAK NOKTADAKİ KONU: İnfodemik Yönetimi - COVID-19 döneminde Daha Güvenli İş Yerlerinin Etkinleştirilmesi

DSÖ'nün Epidemik Bilgi Ağı (EPI-WIN) internet sitesi www.who.int/epi-win 24 Mart'ta kullanıma sunulmuştur ve insanlara, bilimsel bilgiyi eyleme geçirilebilir bilgiye çevirerek, gelişen COVID-19 salgını konusunda güvenilir kaynaklardan zamanında, doğru ve anlaşılması kolay tavsiye ve bilgilere erişme olanağı vermektedir. EPI-WIN’in iki yönlü iletişim ağı, yanlış bilgileri yayan, insanlar arasında kafa karışıklığı ve güvensizlik yaratan ve etkili bir müdahaleyi engelleyen yanlış bilgileri çürütürken ve infodemiklerle mücadele ederken, önemli bilgi ihtiyaçlarını ele almaktadır.

EPI-WIN internet sitesi, aşağıdakileri de içeren geniş bir kitleye yöneliktir:

 • Bireyler ve topluluklar
 • Sağlık sektörü
 • Ülkeler
 • Seyahat ve turizm sektörü
 • İnanç temelli örgütler ve inanç liderleri
 • Büyük etkinlik organizatörleri
 • İşverenler ve çalışanlar

Yaklaşık 8 milyarlık dünya nüfusunun 3 milyardan fazlası ücretli çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası sendikalar, işçilerin sadece istihdamla ilgili değil, aynı zamanda aileleri ve toplulukları ile ilgili olarak da haklarını ve refahını temsil etmekte ve üyeleri tarafından güvenilir bilgi ve tavsiye kaynağı olarak kabul görmektedir.

EPI-WIN, hayat kurtaran bilgi ve rehberlikle çok sayıda insana ulaşma kapasitesine sahip amplifikatör olarak hizmet veren farklı kurum ve kuruluşlar aracılığıyla, işverenler ve işçilerle yakın ilişki içindedir. Sadece Uluslararası İşveren Örgütü 150 ülkede 50 milyon işletmeye ulaşmaktadır. Diğer birçok kurum ve kuruluş arasında EPI-WIN, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) İşçi Faaliyetleri Bürosu (ACTRAV), Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve 163 ülkede 210 milyondan fazla işçi ve ailesine ulaşan küresel sektörel sendikalarla güçlü bağlantılara sahiptir.

Bu farklı kitlelerin zamanında bilgi ihtiyacına en iyi şekilde cevap vermek için EPI-WIN, farklı sektörlerle düzenli görüşmeler yapmaktadır. 23 Mart'ta DSÖ ve Uluslararası Mesleki Tıp Derneği İşbirliği (IOMSC) “İşyerinde COVID19'a Hazırlık ve Müdahalede İş Sağlığı Önlemleri” konulu bir internet semineri düzenlemiştir. IOMSC Mesleki Tıp Derneği üyeleri ve dünyanın dört bir yanından diğer Mesleki Tıp Derneği başhekimleri de dahil olmak üzere, yaklaşık 225 katılımcı internet seminerine kayıt olmuştur. Katılımcı soruları özellikle COVID-19'un işyerinde bulaşması, sağlık hizmetleri ve diğer kamuya açık çalışanlar tarafından maske ve diğer kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanılması, işyerlerinde çalışanları taramak amacıyla COVID-19 için hızlı testlerin kullanılması, “İşe Dönüş” rehberi ve işyerlerinde, özellikle sağlık tesislerinde ruh sağlığı ve psikososyal etkiler gibi konulardan olmuştur.

26 Mart Perşembe günü birincisi 8 milyon işçiyi temsil eden Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) ile olan ve ikincisi Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) ile bir video konferans olan iki ek internet semineri planlanmaktadır: “Acil durumlarda özel sektörün sağlık sistemleri ile işbirliği zirvesi.”

İşverenler ve çalışanlar COVID-19'un durdurulmasında ve hastalığın toplum üzerindeki etkisinin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. EPI-WIN’in çalışmalarının önemli bir alanı, COVID açısından güvenli bir işyerinin nasıl oluşturulacağı ve hastalığın aşağıdaki önlemler yoluyla çalışanlar arasında bulaşmasının önlenmesine odaklanmaktadır:

COVID-19'un çalışanlar arasında bulaşmasını önleme

 • Uzaktan çalışma uygulamalarını (tele-çalışma) uygulayın
 • İş yerinde bulunmak gerektiğinde sosyal mesafe önlemlerini alın (en az 1 metre)
 • Daha az yüz yüze toplantı yapın
 • İşyerine giren ziyaretçi sayısını kısıtlayın
 • Gerekli olmayan seyahatler haricinde seyahati sınırlayın
 • Semptomları olan veya aile bireylerinde semptomu olan kişilerin 14 gün boyunca kendini karantinaya almasını sağlayın
 • Ateş olan çalışanların işe gelmemesi için çalışanların vücut ısısını günlük olarak kontrol edin
 • Hastalık, semptomları ve kişisel koruyucu önlemleri (solunum için görgü kuralları, el yıkama, hasta ise kendi kendine izolasyon) anlayışını geliştirmek amacıyla çalışanlara güvenilir bilgilere erişimi kolaylaştırın
 • Bir toplantı veya etkinlik düzenlemeden önce topluluktaki yetkililerin tavsiyelerini kontrol edin ve uygulayın; bir toplantının devam etmesi gerekiyorsa, gerekli tüm önlemleri, koruyucu ve kendi kendine izolasyon önlemlerini uygulayın

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayın

 • Bir iş sürekliliği planı geliştirin
 • Ulusal ve yerel sağlık otoritelerine uygun olarak, işinizin faaliyet gösterdiği topluluklarda ve çalışanlarınızın COVID-19 sırasında veya sonrasında işe döndükleri zaman için salgına karşı bir acil durum ve iş sürekliliği planı geliştirin
 • İyi solunum hijyeninin yanı sıra çalışanlar, taraflar ve müşterilerin, ellerini düzenli ve kapsamlı yıkamasını teşvik edin
 • Çalışma alanlarını yüksek riskli alanlar/bölümler dahil olmak üzere dezenfektanla sık sık temizleyin (örn. Kapı kolu, danışma masası, asansörler, COVID-19 vakalarının iş yerlerinin dezenfeksiyonu)
 • Alkol bazlı jel sağlayın veya el yıkama noktaları oluşturun
 • Çalışanlar arasında her türlü durum için bir raporlama sistemi oluşturun
 • Çalışanlar arasındaki şüpheli veya doğrulanmış bir vakanın temaslılarını karantinaya almak için bir sistem oluşturun
 • İyi havalandırma sağlayın
 • Gıda dağıtıcıları ile temasları azaltan ve çalışan sırasından kaçınan bir gıda dağıtım sistemi geliştirin
 • Pandemi sırasında çalışanların psiko-sosyal desteğini sağlayın. Zihinsel sağlık kaynaklarını insan kaynakları politikalarına dahil edin. Bu dönemde çalışanlarınız duygusal sıkıntılardan muzdarip olabilir, işe dönmek gibi değişiklikler yaşarken de sıkıntı yaşayabilirler.

SÜRVEYANS

Tablo 1. Laboratuvar tarafından doğrulanan COVID-19 vakalarının ve ölümlerin bildirildiği ülkeler, bölgeler veya alanlar, 25 Mart 2020^


Raporlayan Ülkeler/Bölgeler^^


Toplam Doğrulanmış1
(yeni) Vakalar


Toplam Ölüm (yeni)

 

Bulaşma Şekli 2

Bildirilen son vakadan bu yana geçen gün sayısı

Batı Pasifik Bölgesi

Çin

81.848 (101)

3287 (4)

Yerel bulaşma

0

Güney Kore

9137 (100)

126 (6)

Yerel bulaşma

0

Avustralya

2252 (543)

8 (1)

Yerel bulaşma

0

Malezya

1624 (106)

16 (2)

Yerel bulaşma

0

Japonya

1193 (65)

43 (1)

Yerel bulaşma

0

Singapur

558 (51)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Filipinler

552 (90)

35 (2)

Yerel bulaşma

0

Yeni Zelanda

189 (87)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Vietnam

134 (11)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Brunei

104 (13)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Kamboçya

91 (4)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Moğolistan

10 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Fiji

4 (1)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Laos

2 (2)

0 (0)

Soruşturma altında

0

Papua Yeni Gine

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

4

Bölgeler **

Guam Adası

32 (3)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Fransız Polinezyası

25 (7)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Yeni Kaledonya

10 (2)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Avrupa Bölgesi 

İtalya

69.176 (5249)

6820 (743)

Yerel bulaşma

0

İspanya

39.673 (6584)

2696 (514)

Yerel bulaşma

0

Almanya

31.554 (2342)

149 (23)

Yerel bulaşma

0

Fransa

22.025 (2410)

1100 (240)

Yerel bulaşma

0

İsviçre

8789 (774)

86 (20)

Yerel bulaşma

0

Birleşik Krallık

8081 (1427)

442 (87)

Yerel bulaşma

0

Hollanda

5560 (811)

276 (63)

Yerel bulaşma

0

Avusturya

5282 (796)

30 (5)

Yerel bulaşma

0

Belçika

4269 (526)

122 (34)

Yerel bulaşma

0

Norveç

2566 (195)

10 (2)

Yerel bulaşma

0

Portekiz

2362 (302)

33 (10)

Yerel bulaşma

0

İsveç

2272 (256)

36 (11)

Yerel bulaşma

0

İsrail

2170 (932)

5 (4)

Yerel bulaşma

0

Türkiye

1872 (343)

44 (7)

Yerel bulaşma

0

Danimarka

1591 (131)

32 (8)

Yerel bulaşma

0

Çekya

1394 (158)

3 (2)

Yerel bulaşma

0

İrlanda

1329 (204)

7 (1)

Yerel bulaşma

0

Lüksemburg

1099 (224)

8 (0)

Yerel bulaşma

0

Polonya

901 (152)

10 (2)

Yerel bulaşma

0

Finlandiya

792 (92)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Romanya

762 (186)

11 (4)

Yerel bulaşma

0

Yunanistan

743 (48)

20 (3)

Yerel bulaşma

0

Rusya

658 (220)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

İzlanda

648 (60)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Slovenya

480 (38)

3 (2)

Yerel bulaşma

0

Hırvatistan

382 (76)

1 (1)

Yerel bulaşma

0

Estonya

369 (17)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Sırbistan

303 (54)

3 (1)

Yerel bulaşma

0

Ermenistan

265 (30)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Macaristan

226 (39)

10 (2)

Yerel bulaşma

0

Bulgaristan

220 (19)

3 (0)

Yerel bulaşma

0

Litvanya

209 (30)

2 (1)

Yerel bulaşma

0

Slovakya

204 (13)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Letonya

197 (17)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Andora

188 (24)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

San Marino

187 (0)

21 (1)

Yerel bulaşma

1

Bosna Hersek

164 (33)

2 (1)

Yerel bulaşma

0

Kuzey Makedonya

148 (12)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Arnavutluk

146 (23)

5 (1)

Yerel bulaşma

0

Moldova

125 (16)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Kıbrıs

124 (8)

3 (3)

Yerel bulaşma

0

Malta

120 (13)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Ukrayna

113 (29)

4 (1)

Yerel bulaşma

0

Azerbaycan

87 (15)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Belarus

81 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

1

Kazakistan

79 (16)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Gürcistan

73 (6)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Özbekistan

50 (4)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Lihtenştayn

47 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Kırgızistan

42 (26)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Karadağ

29 (7)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Monako

23 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Vatikan

1 (0)

0 (0)

Soruşturma altında

18

Bölgeler **

Faroe Adaları

122 (4)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Kosovo3

63 (2)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Guernsey Adası

23 (3)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Man Adası

23 (10)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Jersey Adası

16 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

1

Cebelitarık

15 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

2

Grönland

4 (0)

0 (0)

Soruşturma altında

1

Güney Doğu Asya

Tayland

934 (107)

4 (0)

Yerel bulaşma

0

Endonezya

686 (107)

55 (6)

Yerel bulaşma

0

Hindistan

562 (128)

9 (0)

Yerel bulaşma

0

Sri Lanka

102 (5)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Bangladeş

39 (6)

4 (1)

Yerel bulaşma

0

Maldivler

13 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

9

Myanmar

3 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Butan

2 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

5

Nepal

2 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Doğu Timor

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

4

Doğu Akdeniz Bölgesi

İran

24.811 (1762)

1934 (122)

Yerel bulaşma

0

Pakistan

991 (104)

7 (1)

Yerel bulaşma

0

Suudi Arabistan

767 (205)

1 (1)

Yerel bulaşma

0

Katar

526 (25)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Mısır

402 (36)

20 (1)

Yerel bulaşma

0

Bahreyn

392 (15)

3 (1)

Yerel bulaşma

0

Irak

316 (50)

27 (4)

Yerel bulaşma

0

Lübnan

304 (37)

4 (0)

Yerel bulaşma

0

Birleşik Arap Emirlikleri

248 (50)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Kuveyt

195 (4)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Fas

170 (27)

5 (1)

Yerel bulaşma

0

Ürdün

153 (26)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Tunus

114 (25)

3 (0)

Yerel bulaşma

0

Umman

99 (15)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Afganistan

74 (32)

1 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Cibuti

3 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Sudan

3 (1)

1 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Libya

1 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Somali

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

8

Suriye

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

2

Bölgeler **

İşgal altındaki Filistin bölgesi

60 (1)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Amerika Bölgesi

Amerika Birleşik Devletleri

51.914 (9750)

673 (202)

Yerel bulaşma

0

Brezilya

2201 (655)

46 (21)

Yerel bulaşma

0

Kanada

1739 (307)

25 (5)

Yerel bulaşma

0

Ekvador

1049 (259)

27 (12)

Yerel bulaşma

0

Şili

922 (176)

2 (1)

Yerel bulaşma

0

Peru

416 (21)

5 (3)

Yerel bulaşma

0

Meksika

370 (0)

4 (0)

Yerel bulaşma

1

Panama

345 (0)

6 (0)

Yerel bulaşma

1

Dominik Cumhuriyeti

312 (67)

6 (3)

Yerel bulaşma

0

Kolombiya

306 (29)

3 (0)

Yerel bulaşma

0

Arjantin

301 (35)

4 (0)

Yerel bulaşma

0

Kosta Rika

177 (19)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Uruguay

162 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Venezuela

77 (7)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Trinidad ve Tobago

57 (6)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Küba

48 (8)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Honduras

30 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

1

Bolivya

28 (1)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Paraguay

27 (5)

2 (1)

Yerel bulaşma

0

Guatemala

21 (1)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Jamaika

21 (2)

1 (0)

Yerel bulaşma

0

Barbados

18 (1)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Haiti

7 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Surinam

6 (4)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

El Salvador

5 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Guyana

5 (0)

1 (0)

Yerel bulaşma

6

Bahamalar

4 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

4

Antigua ve Barbuda

3 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Saint Lucia

3 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Dominika

2 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Nikaragua

2 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Belize

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Grenada

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

2

Saint Vincent ve Grenadinler

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

12

Bölgeler **

Guadalupe

73 (11)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Martinik

57 (4)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Porto Riko

39 (8)

2 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Fransız Ginesi

23 (3)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Amerikan Virgin Adaları

17 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Aruba

12 (3)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Saint Martin

8 (0)

0 (0)

Soruşturma altında

1

Bermuda

6 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Curaçao

6 (2)

1 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Cayman Adaları

5 (0)

1 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Saint Barthelemy

3 (0)

0 (0)

Soruşturma altında

9

Sint Maarten

2 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Montserrat

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

7

Turks ve Caicos Adaları

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Afrika Bölgesi

Güney Afrika

554 (152)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Cezayir

264 (33)

17 (0)

Yerel bulaşma

0

Burkina Faso

114 (15)

3 (0)

Yerel bulaşma

0

Senegal

86 (7)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Kamerun

72 (0)

1 (1)

Yerel bulaşma

1

Fildişi Sahilleri

72 (47)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Gana

53 (26)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

45 (9)

2 (0)

Yerel bulaşma

0

Mauritius

42 (6)

2 (2)

Yalnızca importe vaka

0

Nijerya

42 (20)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Ruanda

40 (4)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Kenya

25 (9)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Togo

20 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Madagaskar

19 (6)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Etiyopya

12 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Tanzanya

12 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

2

Uganda

9 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Seyşeller

7 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Ekvator Ginesi

6 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Gabon

6 (0)

1 (0)

Yalnızca importe vaka

2

Benin

5 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Orta Afrika Cumhuriyeti

4 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

2

Kongo

4 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Esvatini

4 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

2

Gine

4 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Namibya

4 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Yeşil Burun Adaları (Cape Verde)

3 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Çad

3 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Liberya

3 (0)

0 (0)

Yerel bulaşma

3

Mozambik

3 (2)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Zambiya

3 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

2

Angola

2 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Gambiya

2 (1)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

0

Moritanya

2 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

6

Nijer

2 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

1

Zimbabwe

2 (0)

1 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Eritre

1 (0)

0 (0)

Yalnızca importe vaka

3

Bölgeler **

Reunion Adası

83 (12)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Mayotte Adası

30 (6)

0 (0)

Yerel bulaşma

0

Tüm bölgeler için ara toplam

412.755 (40.712)

18.426 (2202)

 

 

Uluslararası Taşıt (Diamond Princess)

712 (0)

7 (0)

Yerel bulaşma

9

Genel Toplam

414.179 (40.712)

18440 (2202)

 

 

 

(^) Rakamlar hem ülke içindeki, hem de ülkesine geri gönderilen vakaları içerir.

(^^) Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık kenarlık çizgilerini temsil etmektedir.

(1) Vaka sınıflandırmaları DSÖ’nün COVID-19 vaka tanımlarına dayanmaktadır. (https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) )

(2) Bulaşmanın yeri, mevcut resmi verilerin DSÖ analizine göre sınıflandırılır ve ek veriler elde edildikçe yeniden sınıflandırmaya tabi olabilir. Birden fazla bulaşma tipi yaşayan ülkeler/bölgeler/alanlar, kanıtların bulunduğu en yüksek kategoride sınıflandırılır; bulaşma arası gösterilebiliyorsa belirli bir kategoriden çıkarılabilirler. Kategoriler içinde bile, farklı ülkelerin/bölgelerin/alanların, farklı sayıda vaka ve diğer faktörlerle gösterildiği gibi, farklı bulaşma derecelerine sahip olabileceği unutulmamalıdır. Belirli bir ülke/bölge/alandaki tüm konumlar eşit şekilde etkilenmemektedir.

Şartlar:

    Kitlesel bulaşma, doğrulanmış vakaları, çok sayıda vaka adına bulaşma zincirleri ile ilişkilendirememe veya sentinel örneklerinin rutin taranması yoluyla pozitif testleri arttırma ile kanıtlanmıştır.

 • Yerel bulaşma, bulaşma kaynağının raporlama konumunda olduğu yerleri belirtmektedir.
 • Yalnızca importe vakalar, tüm vakaların raporlama yeri dışında virüse maruz kaldığı yerleri belirtmektedir.
 • Soruşturma altında, hiçbir durumda bulaşma türünün belirlenmediği yerleri göstermektedir.
 • Bulaşma arası, bulaşmanın ara verdiği yerleri göstermektedir (ayrıntılar belirlenecek).

** "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içerir.

(3) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır.

Raporlama yöntemlerindeki farklılıklar, geriye dönük veri birleştirme ve raporlama gecikmeleri nedeniyle, yeni vakaların sayısı her zaman dün ve bugünün toplamları arasındaki kesin farkı yansıtmayabilir. DSÖ COVID-19 Durum Raporları, onaylanmış COVID-19 vakalarının resmi sayılarını sunmaktadır; bu nedenle DSÖ raporları ile farklı kabul etme kriterleri ve veri kesme süreleri kullanan diğer COVID-19 veri kaynakları arasında, farklılıklar olması beklenmektedir.

Yeni ülkeler ve bölgeler kırmızı renkte gösterilmiştir.

Şekil 2. 25 Mart 2020 tarihine kadar tam rapor günleriyle, doğrulanmış COVID-19 vakalarının, rapor tarihine ve DSÖ bölgesine göre epidemik eğrisi

STRATEJİK HEDEFLER

DSÖ'nün söz konusu müdahaleye yönelik stratejik hedefleri:

 • Yakın temaslılar ve sağlık çalışanları arasındaki ikincil enfeksiyonları azaltmak, hastalığın daha fazla yayılması ve Çin'den uluslararası yayılmaların önlenmesi dahil olmak üzere insandan insana bulaşmayı sınırlamak*;
 • Enfekte hastalar için optimize edilmiş bakım sağlamak da dahil, hastaların erken teşhis edilmesi, izole edilmesi ve bakımının yapılması;
 • Hayvan kaynağından bulaşmayı tanımlamak ve azaltmak;
 • Virüsle ilgili önemli olan bilinmeyenleri ve klinik şiddeti, bulaşma ve enfeksiyonun kapsamı, tedavi seçeneklerini ele almak ve teşhis, tedavi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak;
 • Kritik risk ve durumla ilgili bilgileri tüm topluluklara iletmek ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek;
 • Çok sektörlü ortaklıklar yoluyla sosyal ve ekonomik etkiyi en aza indirgemek.

*Bu, hızlı tespit, vakaların teşhisi ve yönetimi, temaslıların tespit edilmesi ve takibi, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol, gezginler için sağlık önlemlerinin uygulanması, popülasyonda bilinçlendirme ve risk iletişimi gibi halk sağlığı önlemlerinin bir kombinasyonu ile elde edilebilir.

HAZIRLIK VE YANIT

 • Yeni koronavirüsler de dahil olmak üzere ortaya çıkan solunum virüslerine genel bir giriş (Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Hintçe, Hint İşaret Dili, Farsça, Portekizce, Sırpça ve Türkçe olarak mevcuttur)
 • Şiddetli Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları için klinik bakım (İngilizce, Fransızca, Rusça, Endonezya Dili ve Vietnamca olarak mevcuttur)
 • Solunum yolu hastalıkları için sağlık ve güvenlik bilgilendirmesi - ePROTECT (Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Endonezya Dili ve Portekizce olarak mevcuttur)
 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) için Enfeksiyon Önleme ve Kontrol (Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Endonezya Dili, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve Sırpça olarak mevcuttur)
 • Ülke hazırlığı ve müdahalesini desteklemek için COVID-19 Operasyonel Planlama Yönergeleri ve COVID-19 İş Ortakları Platformu (İngilizce olarak mevcuttur ve yakında ek dillerde sunulacaktır)
 • DSÖ, yeni bir virüs salgınında kritik olan incelemenin erken yapılması için rehberlik sağlamaktadır. Çalışma protokollerinden toplanan veriler, sürveyans ve vaka tanımları için önerileri iyileştirmek, 2019-nCoV'un temel epidemiyolojik bulaşma özelliklerini karakterize etmek, yayılma, şiddet, hastalık spektrumu, toplum üzerindeki etkiyi anlamak ve operasyonel modelleri ve vaka izolasyonu, temaslı takibi ve izolasyon gibi karşı önlemlerin uygulanması konusunda bilgilendirmek için kullanılabilir. Çeşitli protokoller burada bulunabilir: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
 • DSÖ, sürveyans, epidemiyoloji, modelleme, teşhis, klinik bakım ve tedavi ve hastalığı tanımlamanın, yönetmenin ve ilerlemeyi sınırlamanın diğer yollarıyla ilgili küresel çalışmaları koordine etmek için araştırmacılar ve diğer uzman ağlarıyla birlikte çalışmaktadır. DSÖ, mevcut durumu dikkate alacak şekilde güncellenen ülkeler için geçici rehber yayınlamıştır.
 • DSÖ, laboratuvar, enfeksiyon önleme ve kontrol, klinik yönetim ve matematiksel modelleme için küresel uzman ağları ve ortaklıkların kullanılması için çalışmaktadır.

HALK İÇİN TAVSİYELER

COVID-19'un yayıldığı bir bölgede değilseniz, bu bölgelerin birinden seyahat etmediyseniz veya kendini iyi hissetmeyen biriyle yakın temasta değilseniz, virüsü kapma şansınız şu anda düşüktür. Fakat durum hakkında stresli ve endişeli olabileceğiniz anlaşılabilir bir durumdur. Makul önlemler alabilmeniz için risklerinizi doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olacak gerçekleri elde etmek iyi bir fikirdir. (Sık Sorulan Sorulara bakınız: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses ) Sağlık uzmanınız, ulusal halk sağlığı yetkilileriniz ve işvereniniz, COVID-19 ve bölgenizde olup olmadığı konusunda doğru bilgi kaynaklarıdır. Yaşadığınız yerdekii durumdan haberdar olmak ve kendinizi korumak için uygun önlemleri almak önemlidir. (Bkz. Herkes için koruma önlemleri).

COVID-19 salgınının olduğu bir bölgede iseniz, enfeksiyon riskini ciddiye almanız gerekir. Ulusal ve yerel sağlık yetkilileri tarafından verilen tavsiyelere uymalısınız. Çoğu insan için COVID-19 sadece hafif bir hastalığa neden olsa da, bazı insanları oldukça hasta edebilir. Daha da nadiren, hastalık ölümcül olabilir. Yaşlı insanlar ve önceden mevcut tıbbi durumları (yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi) olanlar, hastalığa karşı daha savunmasız görünmektedir. (Bkz. COVID-19'un yayıldığı bölgelerde olan veya bu bölgeleri ziyaret etmiş (son 14 günde) kişiler için koruma önlemleri).

VAKA TANIMLARI

DSÖ, insan enfeksiyonları için Global Sürveyans'ı, vaka tanımlarını içeren koronavirüs hastalığı (COVID-19) belgesi ile periyodik olarak güncellemektedir (https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) ).

Kaynağı kolay bulabilmek için vaka tanımları aşağıda yer almaktadır.

Şüpheli vaka

 1. Akut solunum yolu hastalığı olan (ateş ve solunum yolu hastalığının en az bir belirtisi/semptomu (örn. Öksürük, nefes darlığı), VE klinik durumu tam olarak açıklayan başka bir etiyolojisi olmayan VE semptom başlangıcından önceki 14 gün içinde COVID-19 hastalığının lokal bulaşmasını bildiren bir ülkeye/bölgeye veya alana seyahat ya da burada ikamet öyküsü (bkz. Durum raporu (https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/KoronaVirusDurumRaporlari )) olan bir hasta.

VEYA

 1. Akut solunum yolu hastalığı olan VE semptomların başlamasından önceki son 14 gün içinde doğrulanmış veya olası bir COVID-19 vakası (temas tanımına bakın) ile temas halinde olan bir hasta.

VEYA

 1. Şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu (ateş ve solunum yolu hastalığının en az bir belirtisi/semptomu (örn. Öksürük, nefes darlığı) olan VE hastaneye yatırılması gereken ve klinik durumu tam olarak açıklayan başka etiyolojisi olmayan bir hasta.

Olası vaka

COVID-19 testinin sonuçsuz olduğu şüpheli bir vaka.

 • Laboratuvar tarafından bildirilen testin sonuçsuz olması.

Doğrulanmış vaka

Klinik belirti ve semptomlara bakılmaksızın, COVID-19 enfeksiyonu laboratuvar onaylı olan bir kişi.

Laboratuvar sayfası için bağlantı: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance

Temaslının tanımı

Temaslı, olası veya doğrulanmış bir vakanın semptomlarının başlamasından 2 gün önce ve 14 gün sonra aşağıdaki maruziyetlerden herhangi birini yaşayan kişidir:

 1. Olası veya doğrulanmış bir vaka ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun süre yüz yüze temas
 2. Olası veya doğrulanmış bir vaka ile doğrudan fiziksel temas
 3. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmadan, olası veya doğrulanmış COVID-19 hastalığı olan bir hastaya doğrudan bakım1 VEYA
 4. Yerel risk değerlendirmelerinde belirtilen diğer durumlar

Not: asemptomatik doğrulanan vakalar için temas süresi, doğrulamaya neden olan numunenin alındığı tarihten sonraki 14 günün öncesindeki 2 gün olarak ölçülür.

(1) Dünya Sağlık Örgütü. COVID-19'dan şüphelenildiğinde sağlık bakımı sırasında enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü: https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

Etiketler: