DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 20.04.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID19) DURUM RAPORU

20 Nisan 2020 Pazartesi

DSÖ, COVID-19 hastalarında nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçların (NSAID'ler) kullanımı hakkında bir belge yayınlamıştır. NSAID'lerin artan yan etki riski ile ilişkili olabileceğine dair endişeler ortaya çıkmıştır.

 

20 Nisan 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

ÖNEMLİ GELİŞMELER

SAYILARLA DURUM

 Total ve son 24 saatte yeni vaka sayıları

Küresel

2.314.621 doğrulanmış (72.846)

157.847 ölüm (5296)

Avrupa Bölgesi

1.149.071 doğrulanmış (26.882)

103.586 ölüm (2648)

Amerika Bölgesi

858.631 doğrulanmış (36.771)

40.615 ölüm (2357)

Batı Pasifik Bölgesi

132.438 doğrulanmış (1326)

5648 ölüm (27)

Doğu Akdeniz Bölgesi

129.433 doğrulanmış (4742)

6048 ölüm (140)

Güney Doğu Asya Bölgesi

29.576 doğrulanmış (2257)

1275 ölüm (90)

Afrika Bölgesi

14.760 doğrulanmış (868)

662 ölüm (34)

DSÖ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Küresel düzeyde: Çok Yüksek

Şekil 1. Doğrulanmış COVID-19 vakalarının bildirildiği ülkeler, yönetim bölgeleri veya bölgeler, 20 Nisan 2020

ODAK NOKTADAKİ KONU

1. COVID-19'a karşı halk sağlığı müdahalesine rehberlik etmesi için güncellenmiş strateji

DSÖ ilk Stratejik Müdahale ve Hazırlık Planını 3 Şubat 2020'de yayınlamıştır. O zamandan beri, COVID-19 hakkında birçok şey ve dünyanın dört bir yanındaki topluluklara bulaşmasını en iyi nasıl yavaşlatacağımızı ve durduracağımızı öğrendik. DSÖ, ulusal hükümetler, sağlık çalışanları ve COVID-19'a küresel müdahaleye katılan herkes için bu yeni bilgiyi hızla rehbere dönüştürmektedir. DSÖ 14 Nisan'da, önümüzdeki haftalarda yapılacak olan Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı'nın (SPRP) bir sonraki tekrarını bildirmek için, öğrendiklerimizi yansıtan bir strateji güncellemesi yayınlamıştır (https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update---14-april-2020 ).

Güncellemenin COVID-19'a karşı halk sağlığı müdahalesini ulusal ve ulusaltı düzeyde rehberlik etmeye yardımcı olması amaçlanmıştır. Güncelleme, COVID-19'a karşı yapılan müdahaleyi yerel bağlamlara göre dikkatli bir şekilde uyarlama gereğini vurgulamaktadır, ancak çok çeşitli durumlarda uygulanabilecek bazı önemli dersler vardır.

Önemli derslerden biri; tüm şüpheli COVID-19 vakalarını ne kadar hızlı ve etkili bulur, doğrulanan vakaları test, izole, tedavi eder ve temaslıları izlersek, sonrasında virüsün yayılmasını o kadar zorlaştırırız. Bu da sağlık sistemlerinin olaylarla başa çıkmasını, kaliteli bakım sunmasını ve hayat kurtarmasını kolaylaştırır.

Bu ilke tüm bağlamlarda geçerlidir, ancak bazen bol miktarda kaynağa sahip ortamlarda bile uygulamaya koymak zor olabilir. DSÖ tüm BM sistemi ile birlikte, tüm toplumların, özellikle de insani yardım ortamlarındakiler de dahil olmak üzere en savunmasız toplumların eşgüdümlü ve etkili bir müdahaleden faydalanmasını sağlamak üzere, tüm ortaklar ve ulusal hükümetlerle yakın bir şekilde çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. Tüm ülkeler için geçerli olan SPRP'nin yanı sıra, COVID-19 Küresel İnsani Müdahale Planı (25 Mart 2020'de yayınlanmıştır), COVID-19'a karşı en kırılgan bağlamlarda hazırlanmak ve müdahale etmek için gereken, en acil sağlık eylemlerini ve insani eylemleri ortaya koymaktadır.

Güncelleme ayrıca COVID-19'un topluluklar arasında yayılmasını bastırmak için kullanılan, genellikle “kilitlenme” olarak adlandırılan, hareketle ilgili yaygın kısıtlamaların bazılarını kaldırmayı düşünen ülkeler için önemli kriterler ve değerlendirmeler ortaya koymaktadır. Bu kriterlerin karşılanmasını sağlayarak ülkelerin, bazı sosyal ve ekonomik faaliyetlere devam ederken, aynı zamanda düşük seviyeli bulaşma veya hiç bulaşmama gibi istikrarlı bir durumu sürdürmeleri mümkün olmalıdır. Ancak dikkatli bir planlama yapılmadan ve arttırılmış halk sağlığı ve klinik bakım kapasitelerinin yokluğunda, fiziksel uzaklaşma önlemlerinin erken kaldırılması, COVID-19 bulaşmasında kontrolsüz bir yeniden dirilişe ve güçlenmiş ikinci bir vaka dalgasına yol açacaktır.

Son olarak, güncelleme, ülkelerin COVID-19'a karşı gerçekleştirdiği müdahaleyi planlamalarını, finanse etmelerini ve uygulamalarını desteklemek için uluslararası sistemde gerekli olan çözümü ortaya koymaktadır. Dünya daha önce hiç bu kadar büyük bir zorlukla karşılaşmamıştı. COVID-19 gerçekten küresel bir krizdir ve üstesinden gelmenin tek yolu küresel dayanışmadır.

2. Ortak Koordinasyonu

Acil Sağlık Ekipleri (ATT)

 • Dünya çapında yüzün üzerinde ATT ve odak noktası ATT Sekreterliği ile yakın bir şekilde çalışmakta ve sürekli olarak ulusal ve uluslararası COVID-19 müdahale operasyonlarını izlemek, yönlendirmek ve kolaylaştırmak için çalışmaktadır. Şebekeye, güncel operasyonlar, teknik rehberlik ve çeşitli ATT müdahalelerinden COVID-19'a verilen güncel deneyimlerin ve uygulamaların paylaşılması için haftalık Küresel Koordinasyon Çağrısı yapılmaktadır. Ağa, COVID-19'a çeşitli ATT müdahalelerinden güncel operasyonlar, teknik rehberlik, mevcut deneyim ve uygulamaların paylaşımı ile ilgili güncellemeler sağlanak, haftalık Global Koordinasyon Çağrısı yapılmaktadır.
 • 19 Nisan itibariyle, uluslararası ATT'ler on beş ülkeye yerleştirilmiştir. Otuz iki ATT, tüm bölgelerdeki yerel sağlık sistemlerini desteklemek ve güçlendirmek için ulusal olarak müdahale etmektedir.
 • ATT Sekreterliği 17 Nisan'da Avrupa Bölgesi Bölge Grubu ile bir araya gelmiştir. Tartışmaları takiben, Sekreterliğin, farkındalığı artırmak ve mevcut ATT'lerin yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla düzenli olarak güncelleme sağlaması ve küresel anlamda gereken destek türlerini sunması için bir anlaşma yapılmıştır.
 • Son günlerde, Çin ATT'leri Etiyopya ve Burkina Faso'ya ve İngiltere ATT'si Zambiya'ya yerleştirilmiştir. Çin ATT'lerinin ek yerleştirilmeleri için Cezayir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zimbabve ile görüşmeler devam etmektedir. Botsvana, São Tomé ve Príncipe ve Yemen'den talepler de değerlendirme aşamasındadır.
 • Tamamlanan rehberler ve öneriler şu şekildedir: COVID-19 toplum tesisleri ve tedavi merkezleri hakkında teknik rehber, hastane öncesi acil tıbbi hizmetler hakkında öneriler, tıbbi dalgalanma kapasitesi ve ATT'lerin yerleştirilmesi için öneriler. ATT işgücü için COVID-19 hakkında modüler bir tam zamanında eğitim paketi tamamlanmaktadır.

Küresel Sağlık Kümesi (GHC)

 • IASC ile aktifleştirilmiş Sağlık Kümeleri/Sektörleri olan 29 ülkenin tümü doğrulanmış COVID-19 vakaları bildirmektedir. 900 ulusal ve uluslararası sağlık kümelenmesi ortağı, insani krizlerden etkilenen 65 milyon insan için temel sağlık hizmetlerini devam ettirirken, COVID-19'un özel ihtiyaçlarına da acilen müdahale etmektedir.
 • GHC, karmaşık ortamda (örneğin, Barınak ve Kamp Koordinasyonu ve Kamp Yönetim Kümeleri ile kamp benzeri ortamlarda izolasyon) temel halk sağlığı eylemlerini uygulamak için, uyarlanabilir yaklaşımları bildirmek üzere diğer kümelerle işbirliği yapmaktadır.
 • Küresel İnsani Müdahale Planının (GHRP) güncellenmesi, ortak danışmanlığı ve ek ülkelerin dahil edilmesini de içerecek şekilde ülke düzeyinde ve küresel düzeyde başlatılmıştır.
 • (I) İnsani yardım ortamları için asgari standartları belirlenmesi ve teşvik edilmesi, (II) çok sektörlü eylemin desteklenmesi, ve (III) karşılanmayan ihtiyaçları/operasyonel engelleri ele almak için savunuculuğun kuvvetlendirilmesi amacıyla bir GHC COVID-19 Görev Ekibi kurulmaktadır. Bu Görev Ekibi, operasyonel uygulama ve dersleri yakalamak için güçlü saha güdümlü katılımla, mevcut küresel ortak girişimlerini geliştirecek ve güçlendirecektir.

Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı (GOARN)

 • DSÖ, sağlık operasyonunu desteklemek için, GOARN bölgesel ve küresel ağ ağı aracılığıyla, ülkelere doğrudan ve uzaktan teknik yardım sağlamaya devam etmektedir. UNICEF, IFRC, US CDC ve OCHA, Cenevre'deki küresel COVID-19 vaka yönetimi ekibine dahil edilmiştir ve tüm müdahalenin en büyük destekçileridir. Ortaklardan ve diğer taraflardan kaynak paylaşmak için COVID-19 GOARN Bilgi Platformu'nda halka açık bilgi merkezi kurulması çalışmaları devam etmektedir.

GOARN faaliyetleri aşağıdakileri içermektedir:

 • Operasyonel koordinasyon
 • Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programları, bölgesel ve küresel ağlar ve mezun ağları dahil olmak üzere eğitim ve kapasite geliştirme konusunda işbirliği
 • https://www.who.int/godata/about adresindeki Go.Data'nın kullanıma sunulması ve uygulanması
 • Müdahale araştırması (COVID-19 Araştırma İnovasyonu ve Araştırma Yol Haritası çalışma gruplarına destek dahil)

Risk İletişimi ve Toplumsal Katılım (RCCE)

IFRC, UNICEF ve GOARN destekli DSÖ, risk iletişimi ve topluluk katılımında (RCCE) küresel ve bölgesel düzeydeki kilit taraflar arasında koordinasyonu ve işbirliğini güçlendirmektedir. COVID-19 salgını küresel bir insani krize dönüşürken, Sorumluluk ve Katılım ile ilgili IASC Sonuçları Grup 2 ve insani yardım ortakları ile, ülkede daha güçlü topluluk katılımı ve sorumluluk yaklaşımları için ülke operasyonları, çözümleri ve araçları ile ilgili çabalara katılma ve uyum sağlama konusunda artan koordinasyon bulunmaktadır.

 • RCCE küresel stratejisi tamamlanmıştır ve Stratejik Hazırlık Müdahale Planı revizyonu ve Küresel İnsani Müdahale Planı sonrasında gözden geçirilecek ve geliştirilecek olan "canlı" bir belgedir.
 • Göçmenlerin ve savunmasız toplumun ihtiyaçlarına odaklanan ortakların koordinasyonunun güçlendirilmesi, yabancı topluluklarda toplum katılımı ve damgalama ile yabancı düşmanlığı raporlarına değinmek.
 • Ortaklardan ve diğer taraflardan RCCE kaynaklarını paylaşmak ve RCCE bilgilerine erişim sağlamak için GOARN Bilgi Platformu'ndan COVID-19 konusunda halka açık bir bilgi merkezi başlatmak için çalışmalar devam etmektedir.
 • COVID-19 müdahalesinde sosyal, kültürel, davranışsal perspektifler üzerine hızlı bir istişare gerçekleştirilmiştir. Bilgi, yanlış bilgi, kasten yanlış bilgilendirme, COVID-19 için fiziksel uzaklaştırma önlemleri ve Doğu ve Güney Afrika'da RCCE için çıkarımlar ile ilgili kısa bilgiler tamamlanmıştır (Nisan 2020). COVID-19 RCCE veri toplama araçlarına hızlı erişim için bir GOARN RCCE Veri Toplama Araçları Havuzu geliştirilmiştir. Afrika ve Asya RCCE koordinasyon grupları, bu bölgelerdeki RCCE önceliklerini ve stratejilerini bildirmek amacıyla topluluk içgörülerini üçgenlere ayırmaktadır.
 • “Topluluk Katılımı ve COVID-19 Hareket Kısıtlamaları: İnsanların Düşük Kaynaklı Ortamlarda Uzaktan ve Şahsen Katılımı” konusunda ortak bir “canlı” rehber geliştirilmiştir.
 • Ramazan öncesinde inanca dayalı örgütler ve dini liderlerle bağlantı konusunda rehber ve internet seminerleri düzenlenmektedir. Bireylerin ve toplulukların salgın sırasında etraflarındaki insanları desteklemek ve korumak için basit önlemler almaları amacıyla ipuçları içeren bir topluluk eylem rehberi https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331767/WHO-2019-nCoV-Ramadan-2020.1-eng.pdf adresinde mevcuttur.

SÜRVEYANS

Tablo 1. Laboratuvar tarafından doğrulanan COVID-19 vakalarının ve ölümlerin bildirildiği ülkeler, bölgeler veya alanlar, 20 Nisan 2020^

Raporlayan Ülkeler/Bölgeler^^

Toplam Doğrulanmış1
(yeni) Vakalar


Toplam Ölüm (yeni)


Bulaşma Sınıfı 2

Bildirilen son vakadan bu yana geçen gün sayısı

Batı Pasifik Bölgesi

Çin

84.237 (36)

4642 (0)

Vaka kümeleri

0

Japonya

10.751 (390)

171 (10)

Vaka kümeleri

0

Güney Kore

10.674 (13)

236 (2)

Vaka kümeleri

0

Avustralya

6612 (26)

70 (1)

Vaka kümeleri

0

Singapur

6588 (596)

11 (0)

Vaka kümeleri

0

Filipinler

6259 (172)

409 (12)

Vaka kümeleri

0

Malezya

5389 (84)

89 (1)

Vaka kümeleri

0

Yeni Zelanda

1105 (7)

12 (1)

Vaka kümeleri

0

Vietnam

268 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

3

Brunei

138 (1)

1 (0)

Sporadik vakalar

0

Kamboçya

122 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

8

Moğolistan

32 (1)

0 (0)

Sporadik vakalar

0

Laos

19 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

7

Fiji

17 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

3

Papua Yeni Gine

7 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

3

Bölgeler **

Guam Adası

133 (0)

5 (0)

Vaka kümeleri

8

Fransız Polinezyası

55 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

6

Yeni Kaledonya

18 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

17

Kuzey Marina Adaları

14 (0)

2 (0)

Beklemede

2

Avrupa Bölgesi 

İspanya

195.944 (4218)

20.453 (410)

Beklemede

0

İtalya

178.972 (3047)

23.660 (433)

Beklemede

0

Almanya

141.672 (1775)

4404 (110)

Beklemede

0

Birleşik Krallık

120.071 (5850)

16.060 (596)

Beklemede

0

Fransa

111.463 (742)

19.689 (395)

Beklemede

0

Türkiye

86.306 (3977)

2017 (127)

Genel bulaşma

0

Rusya

42.853 (0)

361 (0)

Vaka kümeleri

1

Belçika

38.496 (1313)

5683 (230)

Beklemede

0

Hollanda

32.655 (1066)

3684 (230)

Beklemede

0

İsviçre

27.658 (336)

1134 (24)

Genel bulaşma

0

Portekiz

20.206 (521)

714 (27)

Beklemede

0

İrlanda

15.251 (493)

610 (39)

Beklemede

0

Avusturya

14.710 (48)

452 (9)

Beklemede

0

İsveç

14.385 (563)

1540 (29)

Beklemede

0

İsrail

13.362 (255)

171 (13)

Beklemede

0

Polonya

9287 (545)

360 (13)

Beklemede

0

Romanya

8746 (328)

434 (17)

Beklemede

0

Danimarka

7384 (142)

355 (9)

Beklemede

0

Norveç

7068 (84)

154 (6)

Beklemede

0

Çekya

6787 (133)

188 (7)

Beklemede

0

Sırbistan

6318 (324)

122 (5)

Beklemede

0

Ukrayna

5710 (261)

151 (10)

Genel bulaşma

0

Belarus

4779 (0)

47 (2)

Vaka kümeleri

2

Finlandiya

3783 (102)

94 (4)

Beklemede

0

Lüksemburg

3550 (13)

73 (1)

Beklemede

0

Moldova

2472 (121)

67 (7)

Beklemede

0

Yunanistan

2235 (28)

110 (5)

Beklemede

2

Macaristan

1984 (68)

199 (10)

Beklemede

0

Hırvatistan

1871 (39)

47 (8)

Beklemede

0

İzlanda

1771 (11)

9 (1)

Beklemede

0

Özbekistan

1565 (70)

5 (0)

Vaka kümeleri

0

Kazakistan

1546 (0)

17 (0)

Beklemede

2

Estonya

1528 (16)

40 (2)

Beklemede

0

Azerbaycan

1398 (25)

19 (1)

Vaka kümeleri

0

Slovenya

1330 (13)

74 (4)

Beklemede

0

Litvanya

1326 (28)

36 (3)

Beklemede

0

Ermenistan

1291 (43)

20 (0)

Vaka kümeleri

0

Bosna Hersek

1286 (18)

46 (0)

Genel bulaşma

0

Kuzey Makedonya

1207 (37)

51 (2)

Vaka kümeleri

0

Slovakya

1161 (72)

12 (1)

Beklemede

0

Bulgaristan

915 (37)

43 (2)

Beklemede

0

Kıbrıs

767 (6)

17 (0)

Beklemede

0

Letonya

727 (15)

5 (0)

Beklemede

0

Andora

717 (13)

36 (1)

Genel bulaşma

0

Kırgızistan

568 (14)

7 (2)

Beklemede

0

Arnavutluk

562 (14)

26 (0)

Vaka kümeleri

0

San Marino

461 (6)

39 (0)

Genel bulaşma

0

Malta

427 (1)

3 (0)

Beklemede

0

Gürcistan

399 (5)

4 (0)

Vaka kümeleri

0

Karadağ

308 (0)

5 (0)

Vaka kümeleri

1

Monako

98 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

2

Lihtenştayn

82 (0)

1 (0)

Beklemede

1

Vatikan

8 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

11

Bölgeler **

Kosova3

535 (25)

12 (0)

Genel bulaşma

0

Man Adası

297 (6)

4 (0)

Beklemede

0

Jersey Adası

245 (11)

12 (1)

Beklemede

0

Guernsey Adası

239 (3)

9 (0)

Beklemede

0

Faroe Adaları

185 (1)

0 (0)

Beklemede

0

Cebelitarık

133 (0)

0 (0)

Beklemede

2

Grönland

11 (0)

0 (0)

Beklemede

14

Güney Doğu Asya

Hindistan

17.265 (1553)

543 (36)

Vaka kümeleri

0

Endonezya

6575 (327)

582 (47)

Genel bulaşma

0

Tayland

2792 (27)

47 (0)

Beklemede

0

Bangladeş

2456 (312)

91 (7)

Beklemede

0

Sri Lanka

271 (17)

7 (0)

Vaka kümeleri

0

Myanmar

111 (4)

5 (0)

Vaka kümeleri

0

Maldivler

51 (17)

0 (0)

Sporadik vakalar

0

Nepal

31 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

1

Doğu Timor

19 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

1

Butan

5 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

17

Doğu Akdeniz Bölgesi

İran

82.211 (1343)

5118 (87)

Genel bulaşma

0

Suudi Arabistan

9362 (1088)

97 (5)

Vaka kümeleri

0

Pakistan

8418 (425)

176 (17)

Vaka kümeleri

0

Birleşik Arap Emirlikleri

6781 (479)

41 (4)

Beklemede

0

Katar

5448 (440)

8 (0)

Beklemede

0

Mısır

3144 (112)

239 (15)

Vaka kümeleri

0

Fas

2855 (170)

141 (4)

Vaka kümeleri

0

Kuveyt

1915 (164)

7 (1)

Vaka kümeleri

0

Bahreyn

1881 (108)

7 (0)

Vaka kümeleri

0

Irak

1539 (26)

82 (0)

Vaka kümeleri

0

Umman

1410 (144)

7 (1)

Vaka kümeleri

0

Afganistan

996 (63)

33 (3)

Vaka kümeleri

0

Tunus

866 (0)

37 (0)

Genel bulaşma

1

Cibuti

846 (114)

2 (0)

Vaka kümeleri

0

Lübnan

673 (0)

21 (0)

Vaka kümeleri

1

Ürdün

417 (4)

7 (0)

Vaka kümeleri

0

Somali

164 (29)

7 (0)

Sporadik vakalar

0

Sudan

92 (26)

12 (2)

Sporadik vakalar

0

Libya

51 (2)

1 (0)

Vaka kümeleri

0

Suriye

39 (1)

3 (1)

Genel bulaşma

0

Yemen

1 (0)

0 (0)

Beklemede

9

Bölgeler **

İşgal altındaki Filistin bölgesi

324 (4)

2 (0)

Vaka kümeleri

0

Amerika Bölgesi

Amerika Birleşik Devletleri

723.605 (28.252)

34.203 (1776)

Genel bulaşma

0

Brezilya

36.599 (2917)

2347 (206)

Genel bulaşma

0

Kanada

33.909 (1509)

1506 (160)

Genel bulaşma

0

Peru

14.420 (931)

348 (48)

Genel bulaşma

0

Şili

10.888 (1158)

133 (7)

Genel bulaşma

0

Ekvador

9468 (446)

474 (18)

Genel bulaşma

0

Meksika

7497 (622)

650 (104)

Genel bulaşma

0

Dominik Cumhuriyeti

4680 (345)

226 (9)

Genel bulaşma

0

Panama

4273 (63)

120 (5)

Genel bulaşma

0

Kolombiya

3621 (182)

166 (13)

Genel bulaşma

0

Arjantin

2839 (55)

132 (3)

Genel bulaşma

0

Küba

1035 (49)

34 (2)

Vaka kümeleri

0

Kosta Rika

655 (6)

4 (0)

Vaka kümeleri

0

Bolivya

520 (27)

32 (1)

Vaka kümeleri

0

Uruguay

517 (9)

9 (0)

Vaka kümeleri

0

Honduras

472 (15)

46 (0)

Vaka kümeleri

0

Guatemala

257 (22)

7 (0)

Vaka kümeleri

0

Venezuela

228 (24)

9 (0)

Vaka kümeleri

0

Paraguay

206 (4)

8 (0)

Genel bulaşma

0

El Salvador

201 (11)

7 (0)

Vaka kümeleri

0

Jamaika

173 (10)

5 (0)

Vaka kümeleri

0

Trinidad ve Tobago

114 (0)

8 (0)

Sporadik vakalar

4

Barbados

75 (0)

5 (0)

Vaka kümeleri

3

Guyana

63 (0)

7 (1)

Vaka kümeleri

1

Bahamalar

58 (4)

9 (0)

Vaka kümeleri

0

Haiti

44 (0)

3 (0)

Vaka kümeleri

1

Antigua ve Barbuda

23 (0)

3 (1)

Vaka kümeleri

6

Belize

18 (0)

2 (0)

Sporadik vakalar

5

Dominika

16 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

8

Saint Lucia

15 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

9

Saint Kitts ve Nevis

14 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

4

Grenada

13 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

8

Saint Vincent ve Grenadinler

12 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

9

Surinam

10 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

16

Nikaragua

9 (0)

1 (0)

Beklemede

7

Bölgeler **

Porto Riko

1213 (95)

62 (2)

Vaka kümeleri

0

Martinik

163 (0)

12 (0)

Vaka kümeleri

1

Guadeloupe

148 (3)

11 (0)

Vaka kümeleri

0

Aruba

97 (1)

2 (0)

Vaka kümeleri

0

Fransız Ginesi

96 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

3

Bermuda

86 (3)

5 (0)

Vaka kümeleri

0

Sint Maarten

64 (7)

9 (0)

Vaka kümeleri

0

Cayman Adaları

61 (0)

1 (0)

Vaka kümeleri

2

Amerikan Virgin Adaları

53 (0)

3 (0)

Vaka kümeleri

1

Saint Martin

37 (0)

2 (0)

Sporadik vakalar

1

Coraçao

14 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

11

Falkland (Malvinas) Adaları

11 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

5

Montserrat

11 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

6

Turks ve Caicos Adaları

11 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

3

Saint Barthelemy

6 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

20

Karayip Hollandası

5 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

2

Britanya Virgin Adaları

4 (1)

1 (1)

Sporadik vakalar

0

Anguilla

3 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

16

Saint Pierre ve Miquelon

1 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

12

Afrika Bölgesi

Güney Afrika

3158 (124)

54 (2)

Genel bulaşma

0

Cezayir

2629 (95)

375 (8)

Genel bulaşma

0

Gana

1042 (208)

9 (0)

Vaka kümeleri

0

Kamerun

1016 (0)

21 (0)

Vaka kümeleri

2

Fildişi Sahilleri

847 (105)

9 (3)

Vaka kümeleri

0

Nijer

648 (9)

20 (1)

Vaka kümeleri

0

Burkina Faso

565 (18)

36 (4)

Vaka kümeleri

0

Nijerya

541 (168)

19 (8)

Vaka kümeleri

0

Gine

477 (0)

3 (0)

Vaka kümeleri

1

Senegal

367 (17)

3 (0)

Vaka kümeleri

0

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

332 (5)

25 (0)

Vaka kümeleri

0

Mauritius

328 (3)

9 (0)

Vaka kümeleri

0

Kenya

270 (8)

14 (2)

Vaka kümeleri

0

Mali

224 (8)

14 (1)

Sporadik vakalar

0

Tanzanya

171 (23)

7 (2)

Sporadik vakalar

0

Ruanda

147 (3)

0 (0)

Sporadik vakalar

0

Kongo

143 (0)

6 (0)

Vaka kümeleri

2

Madagaskar

121 (1)

0 (0)

Vaka kümeleri

0

Gabon

109 (1)

1 (0)

Sporadik vakalar

0

Etiyopya

108 (3)

3 (0)

Sporadik vakalar

0

Liberya

91 (10)

8 (1)

Sporadik vakalar

0

Togo

83 (0)

5 (0)

Sporadik vakalar

2

Ekvator Ginesi

79 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

1

Zambiya

61 (4)

3 (1)

Sporadik vakalar

0

Yeşil Burun Adaları (Cape Verde)

55 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

3

Uganda

55 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

4

Gine-Bissau

50 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

2

Eritre

39 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

1

Benin

37 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

3

Mozambik

35 (4)

0 (0)

Sporadik vakalar

0

Sierra Leone

35 (5)

0 (0)

Sporadik vakalar

0

Çad

33 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

2

Zimbabwe

25 (0)

3 (0)

Sporadik vakalar

1

Esvatini

22 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

1

Botswana

20 (5)

1 (0)

Sporadik vakalar

0

Angola

19 (0)

2 (0)

Sporadik vakalar

11

Malavi

17 (0)

2 (0)

Sporadik vakalar

2

Namibya

16 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

14

Orta Afrika Cumhuriyeti

12 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

3

Seyşeller

11 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

13

Gambiya

9 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

8

Moritanya

7 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

9

Burundi

6 (1)

1 (1)

Sporadik vakalar

0

São Tomé ve Príncipe

4 (0)

0 (0)

Beklemede

13

Güney Sudan

4 (0)

0 (0)

Beklemede

8

Bölgeler **

Reunion Adası

408 (1)

0 (0)

Vaka kümeleri

0

Mayotte Adası

284 (39)

4 (0)

Vaka kümeleri

0

Tüm bölgeler için ara toplam

2.313.909 (72.846)

157.834 (5296)

 

 

Uluslararası Taşıt (Diamond Princess)

712 (0)

13 (0)

Uygulanamaz 4

35

Genel Toplam

2.314.621 (72.846)

157.847 (5296)

 

 

 

 

(^) Rakamlar hem ülke içindeki, hem de ülkesine geri gönderilen vakaları içerir.

(^^) Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık kenarlık çizgilerini temsil etmektedir.

(1) Vaka sınıflandırmaları DSÖ’nün https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) adresindeki COVID-19 vaka tanımlarına dayanmaktadır.

(2) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanır. Sınıflandırmalar haftalık olarak gözden geçirilir ve yeni bilgiler elde edildikçe yükseltilebilir veya derecesi düşürülebilir. Belirli bir ülke/bölge içindeki tüm konumlar eşit şekilde etkilenmez; birden fazla bulaşma türünün yaşandığı ülkeler/bölgeler bildirilen en yüksek kategoride sınıflandırılır. Belirli bir bulaşma kategorisi içinde, farklı ülke/bölgelerde, farklı vaka sayısı, vakaların yeniliği ve diğer faktörlerle belirtildiği üzere farklı bulaşma dereceleri olabilir.

Terimler:

 • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler (tabloda gösterilmemiştir)
 • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
 • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Genel bulaşma: Aşağıdakilerin dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler:

- Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka

- Gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka

- Ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi

(3) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır.

(4) Uluslararası taşıt (Diamond Princess) artık kullanılmadığından, bulaşma sınıflandırması uygulanamamaktadır.

** "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içerir.

Raporlama yöntemlerindeki farklılıklar, geriye dönük veri birleştirme ve raporlama gecikmeleri nedeniyle, yeni vakaların sayısı her zaman dün ve bugünün toplamları arasındaki kesin farkı yansıtmayabilir. DSÖ COVID-19 Durum Raporları, onaylanmış COVID-19 vakalarının resmi sayılarını sunmaktadır; bu nedenle DSÖ raporları ile farklı kabul etme kriterleri ve veri kesme süreleri kullanan diğer COVID-19 veri kaynakları arasında, farklılıklar olması beklenmektedir.

Şekil 2. 20 Nisan 2020 tarihine kadar tam rapor günleriyle, doğrulanmış COVID-19 vakalarının, rapor tarihine ve DSÖ bölgesine göre epidemik eğrisi

STRATEJİK HEDEFLER

DSÖ'nün söz konusu müdahaleye yönelik stratejik hedefleri:

 • Yakın temaslılar ve sağlık çalışanları arasındaki ikincil enfeksiyonları azaltmak, hastalığın daha fazla yayılması ve Çin'den uluslararası yayılmaların önlenmesi dahil olmak üzere insandan insana bulaşmayı sınırlamak*;
 • Enfekte hastalar için optimize edilmiş bakım sağlamak da dahil, hastaların erken teşhis edilmesi, izole edilmesi ve bakımının yapılması;
 • Hayvan kaynağından bulaşmayı tanımlamak ve azaltmak;
 • Virüsle ilgili önemli olan bilinmeyenleri ve klinik şiddeti, bulaşma ve enfeksiyonun kapsamı, tedavi seçeneklerini ele almak ve teşhis, tedavi ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak;
 • Kritik risk ve durumla ilgili bilgileri tüm topluluklara iletmek ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek;
 • Çok sektörlü ortaklıklar yoluyla sosyal ve ekonomik etkiyi en aza indirgemek.

*Bu, hızlı tespit, vakaların teşhisi ve yönetimi, temaslıların tespit edilmesi ve takibi, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol, gezginler için sağlık önlemlerinin uygulanması, popülasyonda bilinçlendirme ve risk iletişimi gibi halk sağlığı önlemlerinin bir kombinasyonu ile elde edilebilir.

HAZIRLIK VE YANIT

 • COVID-19 ile ilgili tüm teknik rehberlik belgelerini görüntülemek için lütfen bu adresi ziyaret edin: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ, laboratuvar teşhisi, yeni koronavirüs (COVID-19) salgını bağlamında evde bakım ve sağlık ortamlarında maske kullanımı ile ilgili tavsiyeler, klinik yönetimi, sağlık ortamlarında enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü, yeni koronavirüs şüphesi olan hastalar için evde bakım , risk iletişimi ve topluluk katılımı ve yeni koronavirüs (COVID-19) bulaşan insanlar için Global Sürveyans gibi geçici rehberler geliştirmiştir.
 • DSÖ, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır ve kabin ekibine ve havaalanı çalışanlarına ülke sorgularına dayanarak tavsiyelerde bulunmak üzere ortaklaşa bir rehber belge geliştirmiştir. Rehber, IATA web sayfasında bulunabilir. 
 • DSÖ, vakaların bildirildiği Üye Devletler ile düzenli ve doğrudan temas halindedir. DSÖ ayrıca durum hakkında diğer ülkeleri bilgilendirmekte ve talep halinde destek sağlamaktadır.
 • DSÖ, sürveyans, epidemiyoloji, modelleme, teşhis, klinik bakım ve tedavi ve hastalığı tanımlamanın, yönetmenin ve ilerlemeyi sınırlamanın diğer yollarıyla ilgili küresel çalışmaları koordine etmek için araştırmacılar ve diğer uzman ağlarıyla birlikte çalışmaktadır. DSÖ, mevcut durumu dikkate alacak şekilde güncellenen ülkeler için geçici bir rehber yayınlamıştır.
 • Doğrulanmış hastaların tanımlanması ve yönetiminde gerekli malzemeler için hastalıkla mücadele malzemelerin bulunduğu paketler hazırlanmıştır.
 • Hayvanlardan insanlara bulaşma riskini azaltmak için önerilerde bulunulmuştur.
 • DSÖ, yeni koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili olarak uluslararası trafik için güncellenmiş bir tavsiye yayınlanmıştır.
 • Teşhis, aşılar ve terapötiklerin hızlandırılması için Ar-Ge planı etkinleştirilmiştir.
 • Go.Data'ya Giriş - Saha veri toplama, bulaşma zincirleri ve temaslı takibi. Go.Data aracı, alan verisi toplama, temaslı takibi ve bulaşma zincirlerinin görselleştirilmesine odaklanarak, salgının incelenmesini desteklemek amacıyla dünyadaki DSÖ personelinin, Üye Devletlerin ve ortakların kullanımına açıktır.
 • Yeni koronavirüsler de dahil olmak üzere ortaya çıkan solunum virüslerine genel bir giriş (Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Hintçe, Hint İşaret Dili, Farsça, Portekizce, Sırpça ve Türkçe olarak mevcuttur)
 • Şiddetli Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları için klinik bakım (İngilizce, Fransızca, Rusça, Endonezya Dili ve Vietnamca olarak mevcuttur)
 • Solunum yolu hastalıkları için sağlık ve güvenlik bilgilendirmesi - ePROTECT (Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Endonezya Dili ve Portekizce olarak mevcuttur)
 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) için Enfeksiyon Önleme ve Kontrol (Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Endonezya Dili, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve Sırpça olarak mevcuttur)
 • Ülke hazırlığı ve müdahalesini desteklemek için COVID-19 Operasyonel Planlama Yönergeleri ve COVID-19 İş Ortakları Platformu (İngilizce olarak mevcuttur ve yakında ek dillerde sunulacaktır)
 • DSÖ, yeni bir virüs salgını oluşmasında kritik olan erken soruşturmalar konusunda rehberlik etmektedir. Sürveyans ve vaka tanımları için önerileri iyileştirmek, COVID-19'un temel epidemiyolojik bulaşma özelliklerini nitelendirmek, yayılma, şiddet, hastalık spektrumu ve toplum üzerindeki etkiyi anlamak ve vaka izolasyonu, temaslı takibi ve izolasyon gibi karşı önlemlerin uygulanması için operasyonel modelleri bildirmek için, protokollerden toplanan veriler kullanılabilir. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations adresinde çeşitli protokoller mevcuttur. Bu protokollerden biri erken COVID-19 vakalarının ve temaslılarının araştırılması içindir (“İlk Birkaç X (FFX) Vakaları ve 2019-yeni koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu için temaslı araştırma protokolü”[the “First Few X (FFX) Cases and contact investigation protocol for 2019-novel coronavirus (COVID-19) infection”]) (https://www.who.int/publications-detail/the-first-few-x-(ffx)-cases-and-contact-investigation-protocol-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection ).  Protokol, herhangi bir ülkede tespit edilen ilk COVID-19 enfeksiyonu vakalarının temel klinik, epidemiyolojik ve virolojik özelliklerini erkenden anlamak, vakaları yönetmek ve enfeksiyonun potansiyel yayılımını ve etkisini azaltmak için halk sağlığı rehberliğinin geliştirilmesi ve güncellenmesini bildirmek için tasarlanmıştır.

HALK İÇİN TAVSİYELER

COVID-19'un yayıldığı bir bölgede değilseniz, bu bölgelerin birinden seyahat etmediyseniz veya kendini iyi hissetmeyen biriyle yakın temasta değilseniz, virüsü kapma şansınız şu anda düşüktür. Fakat durum hakkında stresli ve endişeli olabileceğiniz anlaşılabilir bir durumdur. Makul önlemler alabilmeniz için risklerinizi doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olacak gerçekleri elde etmek iyi bir fikirdir. (Sık Sorulan Sorulara bakınız: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses ) Sağlık uzmanınız, ulusal halk sağlığı yetkilileriniz ve işvereniniz, COVID-19 ve bölgenizde olup olmadığı konusunda doğru bilgi kaynaklarıdır. Yaşadığınız yerdekii durumdan haberdar olmak ve kendinizi korumak için uygun önlemleri almak önemlidir. (Bkz. Herkes için koruma önlemleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public ).

COVID-19 salgınının olduğu bir bölgede iseniz, enfeksiyon riskini ciddiye almanız gerekir. Ulusal ve yerel sağlık yetkilileri tarafından verilen tavsiyelere uymalısınız. Çoğu insan için COVID-19 sadece hafif bir hastalığa neden olsa da, bazı insanları oldukça hasta edebilir. Daha da nadiren, hastalık ölümcül olabilir. Yaşlı insanlar ve önceden mevcut tıbbi durumları (yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi) olanlar, hastalığa karşı daha savunmasız görünmektedir. (Bkz. COVID-19'un yayıldığı bölgelerde olan veya bu bölgeleri ziyaret etmiş (son 14 günde) kişiler için koruma önlemleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public ).

VAKA TANIMLARI

DSÖ, insan enfeksiyonları için Global Sürveyans'ı, vaka tanımlarını içeren koronavirüs hastalığı (COVID-19) belgesi ile periyodik olarak güncellemektedir (https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) ).

Kaynağı kolay bulabilmek için vaka tanımları aşağıda yer almaktadır.

Şüpheli vaka

 1. Akut solunum yolu hastalığı olan (ateş ve solunum yolu hastalığının en az bir belirtisi/semptomu (örn. Öksürük, nefes darlığı), VE klinik durumu tam olarak açıklayan başka bir etiyolojisi olmayan VE semptom başlangıcından önceki 14 gün içinde COVID-19 hastalığının lokal bulaşmasını bildiren bir ülkeye/bölgeye veya alana seyahat ya da burada ikamet öyküsü (bkz. Durum raporu (https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/KoronaVirusDurumRaporlari )) olan hasta.

VEYA

 1. Akut solunum yolu hastalığı olan VE semptomların başlamasından önceki son 14 gün içinde doğrulanmış veya olası bir COVID-19 vakası (temas tanımına bakın) ile temas halinde olan hasta.

VEYA

 1. Şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu (ateş ve solunum yolu hastalığının en az bir belirtisi/semptomu (örn. Öksürük, nefes darlığı) olan VE hastaneye yatırılması gereken ve klinik durumu tam olarak açıklayan başka etiyolojisi olmayan hasta.

Olası vaka

 1. COVID-19 testinin sonuçsuz olduğu şüpheli vaka.
 1. Laboratuvar tarafından bildirilen testin sonuçsuz olması.

VEYA

 1. Herhangi bir nedenle testi yapılamayan şüpheli vaka.

Doğrulanmış vaka

Klinik belirti ve semptomlara bakılmaksızın, COVID-19 enfeksiyonu laboratuvar onaylı olan kişi.

Laboratuvar sayfası için bağlantı: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance

Temaslının tanımı

Temaslı, olası veya doğrulanmış bir vakanın semptomlarının başlamasından 2 gün önce ve 14 gün sonra aşağıdaki maruziyetlerden herhangi birini yaşayan kişidir:

 1. Olası veya doğrulanmış bir vaka ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun süre yüz yüze temas
 2. Olası veya doğrulanmış bir vaka ile doğrudan fiziksel temas
 3. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmadan, olası veya doğrulanmış COVID-19 hastalığı olan bir hastaya doğrudan bakım1 VEYA
 4. Yerel risk değerlendirmelerinde belirtilen diğer durumlar

Not: asemptomatik doğrulanan vakalar için temas süresi, doğrulamaya neden olan numunenin alındığı tarihten sonraki 14 günün öncesindeki 2 gün olarak ölçülür.

(1) Dünya Sağlık Örgütü. COVID-19'dan şüphelenildiğinde sağlık bakımı sırasında enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü: https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

 

Etiketler: