DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 08.11.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

08 Kasım 2020 Pazar

Geçen hafta, küresel COVID-19 vaka sayısı önceki haftaya göre %8 artarak 3.6 milyondan fazla yeni vaka oluştururken, yeni ölümler %21 artarak 54.000'in üzerine çıkmıştır. Bu, pandeminin başlangıcından bu yana kümülatif sayıları, 49,7 milyondan fazla rapor edilmiş vakaya ve dünya genelinde 1,2 milyondan fazla ölüme getirmektedir.

 

8 Kasım 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Geçen hafta, küresel COVID-19 vaka sayısı önceki haftaya göre %8 artarak 3.6 milyondan fazla yeni vaka oluştururken, yeni ölümler %21 artarak 54.000'in üzerine çıkmıştır. Bu, pandeminin başlangıcından bu yana kümülatif sayıları, 49,7 milyondan fazla rapor edilmiş vakaya ve dünya genelinde 1,2 milyondan fazla ölüme getirmektedir. Avrupa Bölgesi, son 7 gündeki yeni vaka ve ölümlerdeki en büyük oranı oluşturmaya devam etmektedir; bölge tüm yeni vakaların yarısından fazlasını (%54) ve yeni ölümlerin yaklaşık yarısını (%47) bildirmiştir. Hala küresel toplam vaka ve ölüm sayısının sadece %2'sini oluştursa da, Batı Pasifik Bölgesi bu hafta, bir önceki haftaya göre yeni vakalardaki en büyük nispi oransal artışı (%19) göstermiş ve onu Doğu Akdeniz Bölgesi (%18) ve Avrupa Bölgesi (%11) takip etmiştir. Yeni bildirilen ölümlerde bir önceki haftaya göre son 7 günde en yüksek orantılı artışları bildiren üç bölge Avrupa (%44), Afrika (%30) ve Doğu Akdeniz (%23) bölgeleri olmuştur. Batı Pasifik Bölgesi, bir önceki haftaya göre bu hafta ölümlerde düşüş (%5) bildiren tek bölge olmuştur.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık – 8 Kasım 2020**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Geçen hafta en fazla vakayı bildiren beş ülke Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Hindistan, İtalya ve Birleşik Krallık olmuştur.

Afrika, Amerika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güney-Doğu Asya, Batı Pasifik bölgelerine özgü bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  8 Kasım 2020 verileri**

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Avrupa

1.989.636 (%54)

%11

13.144.973 (%26)

25.531 (%47)

%44

311.542 (%25)

Amerika

1.031.573 (%28)

%3

21.509.104 (%43)

17.289 (%32)

<%1

656.629 (%53)

Güneydoğu Asya

390.157 (%11)

%2

9.641.945 (%19)

5132 (%9)

%10

149.326 (%12)

Doğu Akdeniz

214.072 (%6)

%18

3.307.411 (%7)

5675 (%10)

%23

84.305 (%7)

Afrika

33.687 (%1)

%2

1.357.945 (%3)

831 (%2)

%30

30.616 (%2)

Batı Pasifik

31.370 (%1)

%19

765.197 (%2)

377 (%1)

-%5

15.942 (%1)

Küresel

3.690.495 (%100)

%8

49.727.316 (%100)

54.835 (%100)

%21

1.248.373 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzde değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 1 milyon nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 2 Ekim – 8 Kasım 2020 **

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

DSÖ BÖLGESİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Geçen hafta yaklaşık 34.000 yeni vaka ve 831 yeni ölüm bildiren Afrika Bölgesi'nde yeni vaka sayısı kademeli olarak artmaya devam etmektedir. Son 7 günde bildirilen yeni ölümlerin sayısı, büyük ölçüde Güney Afrika, Kenya ve Uganda'da görülen artışların etkisiyle, bir önceki haftaya göre %30 daha yüksektir.

Güney Afrika, yeni vakaların yaklaşık üçte birini ve yeni ölümlerin yarısından fazlasını oluşturarak bölgedeki en yüksek yeni vaka ve ölüm sayısını bildirmeye devam etmektedir. Güney Afrika tarafından bildirilen yeni vaka sayısı, haftalık 86.000'den fazla vakanın rapor edildiği kış mevsimindeki pik noktasını aşarak, Temmuz ayının ortalarında zirveye ulaşmıştır. Eylül ayına gelindiğinde, Güney Afrika haftada 15.000'den daha az vaka bildirmiştir ve geçen hafta yaklaşık 10.500 vaka bildirilmiştir (1 milyon kişi başına 176 yeni vaka). Ölümlerin sayısı da, Temmuz sonu ve Ağustos başında haftada 1500 ölümden, geçen hafta rapor edilen 513 ölüme düşmüştür (bu, önceki haftaya göre %55 daha yüksektir). 31 Ekim itibariyle, vakaların %80'inden fazlasını beş eyalet bildirmiştir: Gauteng, KwaZulu-Natal, Western Cape, Eastern Cape ve Free State. Güney Afrika'daki COVID-19 vakalarının ortalama yaşı 39'dur ve vakaların %58'i kadındır. Kadınlar arasındaki bu yüksek yaygınlığın nedeni, kadınların enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğu eğitim ve sağlık sektörlerinde belirli mesleklerde daha fazla temsil edilmesinin yanı sıra, sağlık hizmeti arama davranışındaki farklılıklar olabilir.

Kenya, Afrika Bölgesindeki ikinci en yüksek haftalık yeni vaka sayısını bildirmektedir. Yeni vaka sayısı 27 Temmuz'da başlayan haftada 4.700 vaka ile Temmuz sonunda artmıştır. Ekim ayının ilk haftasında (28 Eylül-4 Ekim) 1.000 yeni vakadan, geçen hafta 6.577 vakaya (1 milyonda 122 yeni vaka) yükselen vaka sayısı Ekim ayında önemli ölçüde artmıştır.

Şekil 3: DSÖ Afrika Bölgesi tarafından 8 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesi geçen haftaya göre %3 artışa karşılık gelen, 1 milyondan fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölge, geçen hafta küresel olarak bildirilen tüm ölümlerin %32'sini oluşturmuştur (n=17.289). Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Meksika, son 7 gün içinde en yüksek yeni vaka sayısını bildirmiştir.

Brezilya, pandeminin başlangıcından bu yana 5,6 milyon kümülatif vaka ve 162.000'in üzerinde kümülatif ölüm bildirmiştir. Bir haftada bildirilen vaka sayısı 27 Temmuz haftasında 319.119 vakayla pik yapmış ve o zamandan beri kademeli olarak azalmıştır, ancak mutlak sayı yüksek kalmaya devam etmiştir. Geçen hafta Brezilya, bir önceki haftaya göre sırasıyla %30 ve %16lık düşüşleri temsil eden 114.523 yeni vaka ve 2.538 ölüm bildirmiştir. Ülkenin Güneydoğu bölgesi, 4 Kasım 2020 itibariyle 1,9 milyondan fazla vaka ve 73.261 ölümle en yüksek kümülatif vaka ve ölüm sayılarını rapor ederken, onu 1,4 milyondan fazla vaka ve 42.480 ölümle Kuzeydoğu bölgesi izlemiştir. Rio de Janeiro'da işletmeler, plajlar, özel okullar ve kreşler kısıtlamalarla yeniden açılmıştır.

Martinik, bildirdiği 1024 vaka ile 26 Ekim haftasında, pandeminin başlangıcından bu yana vakalardaki en yüksek artışı bildirmiştir. Geçtiğimiz hafta 397 yeni vaka (1 milyon nüfus başına 1.058 yeni vaka) rapor edilmiştir; bu, önceki haftaya göre %61'lik bir düşüş anlamına gelmektedir. Bu düşüş, 21 Eylül'de başlayan haftadan bu yana haftalık vakalardaki ilk düşüş eğilimi olmuştur. 30 Ekim'de, Martinik'te teması ve seyahati sınırlamak için hareket ve seyahat kısıtlamaları getirilmiştir. Yükseköğretim kurumları dışındaki okullar, güçlendirilmiş halk sağlığı önlemleriyle açık kalmaya devam edecektir.

Belize'de bildirilen yeni vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana, geçen hafta bildirilen 554 yeni vaka ilk kez 500'ü geçmiştir ve dokuz yeni ölüm, ülkedeki toplam ölüm sayısını 67'ye çıkarmıştır. 8 Kasım itibariyle, doğrulanan vakaların yaklaşık %45'i kadındır ve en yüksek vaka sayısı Orange Walk bölgesinden ve ardından Belize bölgesinden bildirilmiştir.

Şekil 4: DSÖ Amerika Bölgesi tarafından 8 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde haftalık yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre %18 artarak kümülatif vaka sayısını 3,3 milyonun üzerine çıkarmıştır. Geçtiğimiz hafta, bölgedeki yeni ölümlerin sayısı %23 artarak kümülatif ölüm sayısını 84.000'in üzerine çıkarmıştır. İran İslam Cumhuriyeti, Fas, Ürdün, Irak ve Lübnan son yedi gün içinde en fazla yeni vaka sayısını bildirmiştir.

Irak, geçen hafta 23.389 yeni vaka bildirmiştir (1 milyon nüfus başına 581 yeni vaka). Haftalık yeni vaka sayısı 10 Ağustos'ta başlayan haftadan bu yana 23.000'in üzerinde kalmıştır. Haftalık ölüm sayısı 29 Haziran haftasında pik yapmış ve mevcut raporlama döneminde kademeli olarak haftada 373'e (1 milyon nüfus başına 9,3 ölüm) düşmüştür.

Lübnan, geçen hafta 11.869 yeni vaka (1 milyon nüfus başına 1.739 yeni vaka) ve 76 yeni ölüm (1 milyon nüfus başına 11,1 yeni ölüm) kaydetmiştir. Lübnan'da son sekiz haftada vaka ve ölümlerde artış eğilimi vardır.

Tunus'ta geçen hafta 8428 yeni vaka bildirilmiştir ve bir önceki haftaya göre %10'un biraz üzerinde bir düşüş görülmüştür. Geçen hafta, bir önceki haftaya göre %8 artışla 500 yeni ölüm bildirilmiştir. 29 Ekim'de, Tunuslu yetkililer ilk ve orta okullardaki derslerin askıya alınacağını ve tesislerin dezenfekte edileceğini açıklamıştır.

Şekil 5: DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi tarafından 8 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi'nden bildirilen yeni vaka ve ölüm sayıları, geçen hafta bir önceki haftaya göre sırasıyla %11 ve %44 daha fazla vaka -salgının başlangıcından bu yana haftalık vaka sayısı rekoru- ve ölümle katlanarak artmaya devam etmektedir. Ayrıca, test pozitiflik oranları Ağustos ayından bu yana istikrarlı bir şekilde artmaktadır ve son haftalarda belirgin bir artış göstermiştir.

Bu hafta bölge, tüm yeni vakaların %54'ünü ve tüm yeni ölümlerin %47'sini kaydetmiştir ve bu oranlar, bölgedeki kümülatif sayıları 13 milyondan fazla vakaya ve 311.000 ölüme çıkarmıştır. Çekya, Belçika ve Slovenya kişi başına en yüksek ölüm oranlarını bildirirken, Fransa, İspanya ve İtalya'da son 7 günde ölümler önemli ölçüde artmıştır ve bu ülkeler en yüksek yeni ölüm sayısını bildirmiştir. Avrupa Bölgesi'ndeki Üye Devletlerin çoğu, mevcut bulaşma yollarını ya genel bulaşma (%55, n=34) ya da vaka kümeleri (%32, n=20) olarak tanımlamaktadır.

Geçtiğimiz üç hafta içinde Danimarka, haftalık COVID-19 vakalarının insidansında 1 milyon nüfus başına yaklaşık 1400 yeni vakaya ulaşan bir artış kaydetmiştir (önceki haftaya göre %14 artış). Haziran 2020'den beri, 5 Kasım'da bildirilen benzersiz varyantlı 12 vaka dahil, Danimarka'da çiftlikte yetiştirilen vizonlarla ilişkili SARS-CoV-2 varyantları ile 214 insan COVID-19 vakası tespit edilmiştir (https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/HaberDetayi/2508). Geçtiğimiz birkaç gün içinde Danimarka Başbakanı, ülkedeki tüm vizonların planlı bir şekilde toplanacağını duyurmuş ve insanlarda çiftlik vizonu ile ilişkili varyantların tespit edildiği bölgede daha sıkı halk sağlığı ve sosyal önlemler almıştır.

Bu hafta İspanya, küresel olarak altıncı en yüksek COVID-19 vakası sayısına sahip ülke olmuştur; 1 milyon nüfus başına 2.000'den fazla yeni vaka kaydedilmiş ve bu, ülkede kümülatif sayıları 1.3 milyondan fazla vakaya ve neredeyse 40.000 ölüme yükseltmiştir. Son haftalarda hastaneye yatırılan COVID-19 hasta sayısı istikrarlı bir şekilde artmış ve 6 Kasım itibarıyla İspanya'daki 17 Özerk Topluluktan 6'sı Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) doluluğunun %40'ına ulaşmıştır. Geçen hafta, ülkede 10 veya daha fazla kişiyi etkileyen salgınların çoğu, yaşlı bakım evlerinde yer almaya devam etmektedir.

Şekil 6: DSÖ Avrupa Bölgesi tarafından 8 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya Bölgesi, son altı hafta içinde yeni vaka ve ölümlerde devam eden bir düşüş eğilimi gözlemlemişti. Ancak, son 7 günde bölgede yaklaşık 400.000 yeni vaka (haftalık %2 artış) ve 5.000'den fazla ölüm (haftalık %10 artış) rapor edilmiştir. Güneydoğu Asya bölgesinde en çok yeni vaka bildiren ülkeler Hindistan, Endonezya ve Nepal olmaya devam ederken, en yüksek ölüm oranları Nepal ve Myanmar'da kaydedilmiştir.

Bölgede bu hafta yeni ölümlerde önemli bir artış bildiren tek ülke Nepal olmuştur. Geçen hafta Nepal, 1 milyon nüfus başına 5 ölümle yeni ölüm sayısında haftalık en yüksek artışı bildirmiştir (önceki haftaya göre %58 artış). Dahası, son 7 günde Nepal, bölgedeki 1 milyon nüfus başına en yüksek yeni vaka insidansına da sahiptir (1 milyon nüfus başına 717 yeni vaka). Nepal, 5 Kasım'da ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 400'den fazla vaka bildirmiştir. Geçtiğimiz hafta ve yedi aydır ilk kez ülke, dağ yollarına tırmanmak veya yürüyüş yapmak isteyenlere yeniden açılmıştır.

Hindistan bölgedeki en yüksek yeni vaka ve ölüm sayısını bildirirken, ülke için bu rakamlardaki eğilimler geçen hafta sabitlenmiştir. Ülke toplam 9,5 milyon vakaya ve kümülatif olarak yaklaşık 127.000 ölüme ulaşmış olsa da, Hindistan geçen hafta 230 yeni vaka ve 1 milyon nüfus başına 3 ölüm kaydetmiştir. Ülkede en çok etkilenen bölgeler Maharashtra, Karnataka ve Andra Pradesh iken, 8 Kasım itibarıyla en fazla aktif vaka sayısına sahip bölgeler Maharashtra, Kerala ve Delhi'dir.

Geçen birkaç hafta içinde Bangladeş'te vaka ve ölümlerde bir istikrar gözlenmiş ve geçen hafta 70 yeni vaka ve 1 milyon nüfus başına 1'den az ölüm kaydedilmiştir (11.000 vaka ve 126 yeni ölüm). Dünyanın en büyük mülteci yerleşim yerlerinden birine ev sahipliği yapan Cox’s Bazar Bölgesinde, 4 Kasım 2020 itibarıyla rapor edilen kümülatif toplam 5255 COVID-19 vakası ile insidans eğilimleri Temmuz başından beri nispeten düşük kalmıştır.

Şekil 7: DSÖ Güneydoğu Asya Bölgesi tarafından 8 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

 

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik'te geçtiğimiz hafta bildirilen yeni vaka sayısı (31.370), bir önceki haftaya göre %19 artışla küresel olarak en yüksek oranda artmıştır. Bu artışa rağmen, bildirilen yeni vaka sayısı, geçen hafta küresel olarak bildirilen yeni vakaların %1'ine karşılık gelmektedir. Yeni ölümlerin sayısı bir önceki haftaya göre %5 daha düşüktür. Filipinler, Malezya, Japonya ve Fransız Polinezyası, bölgedeki en yüksek yeni vaka sayısını bildirmeye devam etmektedir: Filipinler 13.232 yeni vaka (1 milyonda 121 yeni vaka), Malezya 7809 yeni vaka (1milyonda 241 yeni vaka) ve Japonya 5940 yeni vaka (1 milyonda 47 yeni vaka) bildirmiştir.

Japonya'da yeni vaka sayısı 10.000'den fazla vaka ile 3 Ağustos haftasında pik yapmıştır. Daha sonra yeni vaka sayısı 3.000'den fazla vakanın rapor edildiği 21 Eylül haftasına kadar düşüş göstermiştir. Ancak, o zamandan beri yükselmektedir ve geçen hafta 5940 yeni vaka bildirilmiştir (önceki haftaya göre %29 artış). Geçen hafta bu artışa rağmen, Japonya 1 milyon nüfus başına 47 yeni vaka bildirmiştir ve bu nispeten düşük bir rakamdır. Benzer şekilde, Japonya'da yeni ölümlerin sayısı da çok düşük kalmaya devam etmektedir ve bir önceki haftaya göre 46 ölümle, yani 1 milyon kişi başına sadece 0,4 ölüm ile %16 azalmıştır.

Fransız Polinezyası'nda COVID-19 vakaları, Ağustos ayının başında sadece birkaç vakadan, geçen hafta bildirilen 2733 yeni vakaya yükselmeye başlamıştır. Yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre %95 artmıştır.

Güney Kore'deki vakalar, Ekim ayında kademeli olarak, aybaşında haftada yaklaşık 500 yeni vakadan 26 Ekim haftasında rapor edilen 799 yeni vakaya yükselmiştir. Geçen hafta Güney Kore, bir önceki haftaya göre %1 düşüşle 792 yeni vaka bildirmiştir.

Şekil 8: DSÖ Batı Pasifik Bölgesi tarafından 8 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

 

HAFTALIK ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

Tablo 2. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 8 Kasım 2020 verileri **

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VERİ, TABLO VE ŞEKİL NOTLARI

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ sürveyans tanımlarına ve rehberliğine (https://www.who.int/publications-detail/surveillance-strategies-for-covid-19-human-infection) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranının değişken olarak az tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriteri, test stratejileri, raporlama uygulaması ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir; veri tablosunda gösterilmek üzere bunları tanımlama çabaları devam etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 741 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

(*) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:

  • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
  • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
  • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

 

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt kapsamında bildirilen vakaları içermektedir.

ÜLKEYE VEYA BÖLGEYE ÖZGÜ NOTLAR, GÜNCELLEMELER VE YAZIM HATALARI

Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. Ayrıntılar için önemli değişiklikler ve hata verileri günlüğüne bakınız (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data). Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Etiketler: