DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

18 Temmuz 2019 Perşembe

17 Temmuz 2019'da Genel Müdür, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (DKC) Ebola salgını hakkındaki durumu gözden geçirmek için Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) uyarınca Acil Durum Komitesi'ni toplamış, salgının Uluslararası Önemi Haiz Bir Halk Sağlığı Acil Durumu oluşturduğu yönündeki tavsiyesini kabul etmiştir.Komite ve DSÖ, insanların ve malzemelerin taşınmasını etkileyerek Ebola ile mücadeleyi engelleyebilecek seyahat veya ticaretle ilgili herhangi bir kısıtlama önermemektedir.

Hastalık Salgını Haberi

18 Temmuz 2019  

 

17 Temmuz 2019'da Genel Müdür, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (DKC) Ebola salgını hakkındaki durumu gözden geçirmek için Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) uyarınca Acil Durum Komitesi'ni toplamıştır. Genel Müdür, Ağustos 2018'deki salgının ilanından bu yana, Komite'yi söz konusu durumla ilgili olarak dördüncü kez toplamıştır (önceki toplantılar Ekim 2018, Nisan 2019 ve Haziran 2019'da yapılmıştır). Genel Müdür, Acil Durum Komitesi’nin salgının Uluslararası Önemi Haiz Bir Halk Sağlığı Acil Durumu oluşturduğu yönündeki tavsiyesini kabul etmiştir. Bu karar, virüsün coğrafi yayılımı da dahil olmak üzere son gelişmelere dayanmaktadır. Uluslararası Önemi Haiz Bir Halk Sağlığı Acil Durumunun bildirimi, yanıt ekibinin performansına bir yansıma değil, aksine artan olası ulusal ve bölgesel riskleri ve bunları yönetmek için yoğunlaştırılmış ve koordine eylemlere duyulan ihtiyacın farkında olan bir önlemdir. Komite ve DSÖ, insanların ve malzemelerin taşınmasını etkileyerek Ebola ile mücadeleyi engelleyebilecek seyahat veya ticaretle ilgili herhangi bir kısıtlama önermemektedir. Acil Durum Komitesi tarafından tavsiye edilen geçici öneriler dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiler, DSÖ Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamada ve haber bülteninde mevcuttur.

 

Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını bu hafta, geçen haftalara benzer bulaş yoğunluğu ile devam etmiştir. Salgının bulaş yoğunluğunun stabilitesi etkilenen sağlık bölgelerinde yerel hastalık iletimini sınırlamak için yapılan güçlü yanıt çabalarının bir göstergesi olsa da, EVH'nin yeni coğrafi alanlara yayılması ve etkilenen bölgelerde güvensizliğin devam etmesi salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırmaktadır.

 

Bunun göze çarpan bir örneği, 14 Temmuz 2019'da, Ruanda sınırına yakın yaklaşık iki milyon nüfuslu bir kent olan Goma'da bildirilen doğrulanmış EVH vakasıdır. Sözkonusu vaka, Beni'den Goma'ya otobüsle gelen ve yerel bir sağlık merkezini ziyareti sırasında alarma geçilen bir erkektir. Aynı gün Goma'daki Ebola Tedavi Merkezi'ne (ETM) sevk edilmiş ve Butembo'daki ETM'ye transfer olurken ölmüştür. Vakanın tam seyahat geçmişi bilinmektedir ve tüm temaslılar tanımlanmakta ve takip edilmektedir. Goma'da temaslılar ve temaslıların temaslılarının aşılanmasına 15 Temmuz 2019'da başlanmıştır. Sağlık çalışanlarının aşılanması, enfeksiyon önleme ve kontrolünde yoğun eğitim ve arttırılmış sürveyans da dahil olmak üzere hazırlık çalışmaları 6 aydan uzun süredir devam etmektedir. Komşu Ruanda da hazırlık çalışmaları yürütmektedir. Söz konusu vakanın Güney Kivu'daki Bukavu'ya seyahat ettiğine dair söylentiler, yanıt ekipleri tarafından araştırılmış ve doğru olmadığı kanısına varılmıştır.

Alakasız bir olayda, Uganda'da Ebola Virüsü Hastalığı ile ilgili Uganda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, yayınlanan ve yanlışlıkla doğrulanmamış bilgileri içeren iki durum raporu,  16 Temmuz ve 17 Temmuz tarihlerinde DSÖ Afrika Bölge Ofisi web sitesinde yayınlanmıştır. Bu bilgi, EVH'ye yakalanan ve bir günlüğüne Uganda'da bir şehre seyahat eden ve daha sonra ETM'ye kabul edildiği Beni'ye geri dönen Beni'li bir kadın balıkçının hareketleriyle ilgilidir. Devam eden araştırmalar, bireyin EVH başlamadan önce Uganda'ya seyahat ettiğini göstermektedir. Seyahatleri sırasında EVH'ye bulaşıcı olduğu konusunda kesin olarak karar vermek mümkün olmadığından, hem Uganda hem de Demokratik Kongo Cumhuriyeti yetkilileri potansiyel olarak temaslıları yakından takip etmektedir. Şu anda Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışında hiçbir doğrulanmış EVH vakası yoktur.

Geçen hafta, salgın yanıtta yer alan iki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı, bir topluluk lideri ve yerel bir gönüllü, Beni'de ayrı yerlerde öldürülmüş olup bu iki cinayet arasındaki asıl amaç ve olası bağlantı şu anda bilinmemektedir. Güvenlik güçleri şu anda bu iki ölümle ilgili soruşturma yürütmektedir.

21 gün içinde, 26 - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 20 sağlık bölgesindeki 67 sağlık alanı yeni vakalar bildirmiş olup, bu bölgeler Kuzey Kivu ve Ituri illerindeki 664 sağlık alanının % 10'unu temsil etmektedir (Şekil 2). Bu dönemde, çoğunluğu Beni (50%, n=123), Mabalako (15%, n=37), Katwa (7%, n=18), Mandima (4%, n=10) ve Butembo (4%, n=9) sağlık bölgeleri olmak üzere toplam 245 vaka bildirilmiştir. 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, 2.428 onaylanmış ve 94 olası vaka olmak üzere toplam 2.522 EVH vakası bildirilmiştir (Tablo 1). Bunia, Kyondo ve Musienene sağlık bölgeleri yakın zamanda bildirilen son vakadan 21 gün sonra temizlenmiştir. Bununla birlikte, virüslerin bu bölgelerde yeniden görülme riski yüksek olup ekiplerin donanımlı ve teyakkuzda kalmasını gerektirmektedir.

Doğrulanmış vakalar arasında 1.604 ölüm olmak üzere toplam 1.698 ölüm rapor edilmiştir (toplam vaka ölüm oranı% 67). Yaşları ve cinsiyetleri bilinen doğrulanmış ve olası 2.522 vakanın % 56'sı (1.423) kadın ve % 29'u (720) 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır.  Sağlık çalışanları arasında görülen vakalar artmakta olup enfekte olanların toplam sayısı 135’e yükselmiştir (toplam vakaların% 5'i).

 

Şekil 1:  16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

Şekil 2: 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

Tablo 1: 16 Temmuz 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Yeni vaka sayısındaki haftalık artışlar 2019 Şubat ayından Mayısın ortasına kadar gözlenmiştir ancak o zamandan bu yana daha düşük olsa da hala önemli oranda vaka sayıları mevcuttur. Asayiş durumu, sivil silahlı grupların faaliyetlerinin 3 ana faaliyet alanındaki (Butembo, Beni ve Mangina) dirilişi ile karakterizedir. Artan ADF etkinlikleri, Beni'nin kuzeydoğusundaki FARDC ile çatışmalara neden olmuştur. Yerel güvenlik güçleri temizlik operasyonlarını yürütmüş olup sonrasında yanıt faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlanmıştır. Söz konusu dönem boyunca toplumun küçük bir kesiminde suskunluk gözlemlenmiştir. Siyasi gerilimler ve asayiş durumunun kötüleşmesiyle daha da şiddetlenen toplumsal direnç ve güvenlik açıklarının devam etmesi, etkilenen alanlarda vaka incelemeleri ve yanıt faaliyetlerinin tekrar askıya alınması ve gecikmesiyle sonuçlanmış olup müdahalelerin genel etkinliğini azaltmaktadır. Bununla birlikte, mevcut topluluk diyalog faaliyetleri, sosyal yardım girişimleri ve belirli sorunlu bölgelerde erişimin yeniden sağlanması, toplum tarafından yanıt faaliyetlerinin kabul edilmesinde ve vaka incelemesi çabalarında bazı gelişmelere neden olmuştur. Personelin emniyetini ve güvenliğini sağlamak için güvenlik azaltma önlemleri geliştirilmekte ve prosedürel, operasyonel ve fiziksel güvenlik sorunları ele alınmaktadır. Doğrulanmış vakalar arasında toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, ETM'lerde tespit ve izolasyonda kalıcı gecikmeler ve olası vakalarla ilgili olarak zamanında raporlama ve yanıta ilişkin zorluklar gibi tüm faktörler etkilenen topluluklarda hastalık iletim zincirlerinin olasılığını daha da fazla artıran ve hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artıran faktörlerdir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin salgından etkilenen bölgelerinden diğer bölgelerine yüksek nüfus hareket oranları ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün sağlanamadığı sınırlar boyunca artan asayiş sorunlarının bulunduğu dönemlerde, bu riskler daha da artırmaktadır. Mevcut salgının uzun sürmesi, yanıt faaliyetlerinde görevli personel arasında yorgunluk ve kaynakların sınırlı olması nedeniyle ilave riskler ortaya çıkmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların artırılması gerekmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

 

Etiketler: