İSVİÇRE

İSVİÇRE
Başkent Bern
Nüfus 8.238.000
Konum Batı Avrupa
İklim Yazları yağışlı ve serin, kışları yağışlı ve soğuktur.

Harita Koordinatı

Önerilen Aşı ve İlaçlar

Rutin aşılar: Her yolculuk öncesi rutin aşılarınızın güncel olduğundan emin olun. Bu aşılar: Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak(MMR), Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Su çiçeği, Polio ( çocuk felci ) ve yıllık grip aşısıdır.

Kızamık birçok ülkede görülebildiğinden  ve son yıllarda dünya çapında salgınlar meydana geldiğinden, seyahate çıkmadan önce kızamığa karşı bağışıklık durumunuzdan emin olun.

Hepatit A aşısı: Hepatit A salgınları tüm dünyada ve  bazen de riskin düşük olduğu ülkelerde de oluşabilmektedir. İsviçre’de  kontamine su veya yiyeceklerle Hepatit A bulaşabileceğinden bu aşının size gerekli olup olmadığını doktorunuza danışmanız önerilir.

Hepatit B aşısı: Hepatit B kontamine iğneler, kan ürünleri ve cinsel temasla bulaşır. Bu nedenle herhangi bir tıbbi işlem, dövme veya piercing yaptıracaksanız, yeni bir partnerle cinsel temas ihtimali varsa aşı yaptırmanız önerilir.

Kuduz aşısı: Kuduz, İsviçre’de  yarasalarda bulunabilir. Ancak köpeklerde bulunmamaktadır ve birçok ziyaretçi için önemli bir risk teşkil etmez. Aşı  sadece aşağıdaki gruplara önerilir:

·  Yarasalar tarafından ısırılma riski bulunan ücra dış mekanlarda bulunacak (macera seyahati ve mağaracılık gibi diğer aktiviteler için)  gezginler,

·  Yarasalarla veya yarasalar etrafında çalışacak kişiler ( vahşi yaşam uzmanları ve araştırmacılar gibi).

Sarı Humma aşısı (2018): 

Ülkeye giriş gerekliliği: Hiçbir uluslararası yolcudan Sarıhumma  aşılama sertifikası istenmez.

DSÖ sarıhumma aşı önerisi: Yok.

Aşılar hakkında bilgi almak için tıklayınız

Ülkedeki salgın hastalıklar hakkında bilgi almak için tıklayınız

Ülkenin Sağlık Koşulları

UYARI !

Bu ülkede, Dünya'da salgın halinde devam etmekte olan COVID-19 vakaları görülmektedir.

Dünyada yaşam standartlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan İsviçre'de sağlık ve hijyen koşulları iyi durumdadır. İkamet amaçlı İsviçre'ye gidenlerin, çocuklarının aşı tür ve tarihini içeren kayıt, defter ve karnelerini beraberlerinde getirmeleri icap etmekte, aksi halde İsviçreli hekimler, bazı aşıların yeniden ve İsviçre'ye geliş tarihi ertesinde programlanan devrelerde tatbiki zorunluluğunda ısrarlı davranmaktadırlar.

Hastaneler

İsviçre'deki tüm hastaneler son derece düzenli ve çok iyi donatılmıştır. Bern’de tam teşekküllü olarak tanımlanabilecek tek hastane konumundaki  İnsel Üniversite Hastanesi oldukça donanımlı ve kaliteli çocuk kliniğinin yanı sıra kalp gibi önemli hastalıklar için de öncelikle başvurulabilecek yapıdadır. Bern'de, özel hastanelerde çocuk acil kliniği bulunmamaktadır. Bu nedenle, acil çocuk hastalıklarında şehirdeki tek çocuk kliniğine gidilmekte, aciliyete bakılmak suretiyle, hastanın doktoru görebilmek için 3-4 saat beklemesi gerekebilmektedir. Kantonlara/semtlere göre, ezcaneler hafta içinde değişen günlerde tam veya yarım gün kapalı olabilmektedir. Doktorlar ile dişçiler genellikle perşembe günü tam veya yarım gün çalışmamaktadırlar.

Acil Hattı: 112

Ambulans Hattı: 144

Tedavi ve Yatak Ücretleri

Tedavi ve yatak ücretleri son derece pahalıdır. Muayene ücretleri dakika/saat üzerinden hesaplanmakta; kısa ve rutin bir muayene ile basit bir kan tahlilinin maliyeti 300-500 İF arasında değişebilmektedir. Oda yatak ücretleri ise 500 - 1000 İF civarındadır.

Sağlık Sigortası ve Primler

İsviçre'de sosyal güvenlik alanında yürütülen politikalardaki farklı sonuçlardan birisi de  sosyal güvenlik ile sağlık sigortası hizmetlerinin birbirinden ayrı tutulmasıdır. Ülkenin sosyal güvenlik sistemi mevzuatına göre sosyal güvenlik hizmetleri, çalışma sonucu  elde edilen gelir üzerinden ödenen primler yolu ile finanse edilmektedir.  
Sağlık sigortası ise çalışmaya ve aylık kazanca  bağlı olmaksızın her vatandaşın zorunlu olarak yaptırması ve  primini de kendisinin ödemesi üzerine kurulu bir sigorta sistemidir.  
Federal Zorunlu Sağlık Sigortası Yasası'na göre (KVG) "İsviçre'de ikamet eden ya da çalışan her birey için  ikametin başlangıcının ardından 3 ay içerisinde, istihdam edilmesi durumunda  işe  başladığı günden geçerli olmak üzere ve doğumun ardından sağlık sigortası yapılması  zorunludur. Özel sağlık sigorta şirketleri kanunla  belirlenen sigorta koşullarını esas alarak bireyleri sigortalarlar. 
 Devlet ve Kantonlar sosyal güvenlik sisteminin finansmanına değişik boyutlarda katkılarda bulunur. (kişilerin muhtaçlık durumuna göre prim bazında tamamına varan finansman yada ekonomik açıdan zor durumda bulunan kişilerin sağlık sigortası prim ödemelerinin bir kısmının üstlenilmesi gibi).


Sosyal Güvenlikler:
a-Sosyal Sağlık Sigortası KV: 
Sigortalı: İsviçre’de ikamet eden her kişi sağlık sigortası yaptırmakla yükümlüdür.
Hak ediş durumu: Amaca uygun, etkin ve belirli  tarifelere bağlanmış sağlık hizmetlerinden, raporlu gün tazminatlarından yararlanmak.
Hizmetler: Standart ve tüm sigortalılar için geçerli olan hizmetler ve ayrıca şahsi istek ve seçime bağlı ek sigorta hükümlerinden yararlanılması.
Talebin geçerli olması:  Özel Sağlık Sigortası kurumlarına başvurularak sigorta sözleşmesinin yapılması. 
Finansman/ Primler: Sigortalıların ödediği primler ve gider katkı payları.  

 
b-Mesleki Kaza/hastalık Sigortası UV:
Sigortalı: İşçiler için zorunlu, serbest meslek sahipleri için ise isteğe bağlıdır.
Hak ediş durumu: Kaza ya da iş hastalıklarında
Hizmetler: Bakım, tedavi, masrafların karşılanması, parasal yardım ve önlem alıcı faaliyetler.
Talebin geçerli olması: İşverene zarar/mağduriyet bildiriminde bulunulması, işverenin bu hususu sigortaya bildirmesi.
Finansman/ Primler: İşveren ya da işçi tarafından üstlenilen primler.

Zorunlu özel sağlık sigortası  yaptırıp primlerini ödeyen herkes Federal Sağlık Sigortası Yasası kapsamında öngörülen tüm imkanlardan yararlanır.  
 Sağlık hizmetlerinden  ne şekilde yararlanılacağı özel sağlık sigortası firmaları ile imzalanan sözleşme ile belirlenir.  (Hastalık durumunda  doktora gitmeden önce sigortaya danışarak prim maliyetini düşürmek, hastanelerde genel ya da özel oda seçimi, bir yıl içinde   meydana gelecek hastalık giderlerine  hastanın katkı payının belirlenmesi gibi)
Ekonomik durumları nedeniyle  muhtaçlık durumuna göre prim bazında tamamına varan finansman yada ekonomik açıdan zor durumda bulunan kişilerin sağlık sigortası prim ödemelerinin bir kısmının üstlenilmesi  uygulaması mevcuttur. 

Zorunlu sağlık sigortası primleri karşılığı özel  sağlık sigortası kurumlarınca  giderleri karşılanan durumlar şunlardır:
-Hastalık
-Kaza (eğer ayrı bir kaza sigortası yok ise)
-Doğum/analık
Ayrıca isteğe bağlı olarak standart tedavi ve bakım hizmetlerinin kapsamını arttıran ek sağlık sigortası, günlük hastalık/işgörememezlik ödeneği opsiyonları gibi isteğe bağlı münferit sigorta türleri de bulunmaktadır.
Zorunlu sigorta kapsamında yer almayan bazı alanlarda sadece o hususa  yönelik isteğe bağlı ek sigorta yaptırmak mümkündür (Diş tedavisi, süre ile sınırlanan seyahat sağlık sigortası vb.) 
Ameliyat/hastane yada sürekli kronik hastalık tedavileri gibi yüksek maliyetleri olan durumlar haricinde  sigortalı, sağlık giderini hizmet aldığı doktora yada kuruma şahsen öder ve  yapmış olduğu ödemeyi  sigorta şirketine tevsik ederek sigortadan  sözkonusu harcamasının bedelinin banka hesabına havale edilmesini talep eder.
Hastalara yazılan reçetelerdeki ilaç bedelleri sigortalının reçete ve sağlık sigortası kartını ibraz etmesi koşuluyla  eczaneler tarafından doğrudan özel sağlık sigortasına fatura edilir.
Federal Sağlık Sigortası Yasası kapsamında  sigorta şirketlerinin ödeyecekleri sağlık giderlerinin maliyetleri ve  hangi giderlerin sigorta  ve  hangi giderlerin sigortalı tarafından şahsen ödenmesi gerektiğine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığınca doktorlar birliği, hastahaneler ve ecza odaları ve özel sigorta  şirketleri  ile koordineli olarak çeşitli mevzuat hükümleri ve sürekli güncellenen tarife  listeleri oluşturulur
 
TARMED olarak adlandırılan  sistemde her sağlık işlemi, teşhis, tedavi, analiz, laboratuvar vb. gibi hizmetlerin bir puan karşılığı vardır, yapılan işlemlerin puanları toplandığında çıkan puan  bakanlıkça yukarıda anılan kurumların katılımı ile  oluşturulan komisyonlar vasıtasıyla  belirlenen  emsal değeri ile çarpılarak nominal gider elde edilir. uygulamaya göre sağlık giderini sigorta üzerinden değil şahsen karşılamak isteyenlere listedeki asgari emsal değer üzerinden, sigortaya doğrudan yapılan ödemelerde ise en üst emsal değeri üzerinden hesaplama yapılır.
Aynı şekilde sigortanın ödemesine tabi ilaç ve  materyaller listesinde yer alan ilaç ve  diğer tedavi malzemeleri de  eczanelerden ücretsiz olarak temin edilir.
Sağlık sigortaları koruyucu hekimlik önlemleri kapsamında bireylerin spor, yüzme, masaj, doğal tedavi yöntemleri ve benzeri koruyucu terapilerin giderlerine kendilerinin belirledikleri oranlarda katkıda bulunabilirler.
Ekonomik güçlükler nedeniyle sağlık sigortası primlerini ödeyemeyenlere kantonlar tarafından prim indirimi desteği uygulanır ve ödenecek olan primin bir kısmını, kantonların yetkili kurumları  üstlenir.
İsviçre İş Kazaları Sigortası Yasası'nın (UVG) yürütme ve uygulamaları  İş Kazaları Sigortası Kurumu'nun (SUVA) sorumluluğu altındadır.
İş Kazaları Sigortası hükümlerine göre İsviçre'de çalışan her birey zorunlu olarak kaza ve meslek hastalıklarına karşı sigortalıdır.
Ayrıca aynı işletmede  en az bir hafta içinde 8 saat çalışılmış olanlar meslek kazası  olmayan kazalara karşı da sigortalı sayılırlar.
Sigortalılar zaman ve bedel sınırı olmaksızın meslek kazası veya hastalığı nedeniyle gereken tüm tıbbi tedavi imkanlarından ücretsiz olarak yararlanabilir.

İçme Suyu Temin Koşulları

İsviçre'de sular çok temizdir ve musluklardan akan su rahatlıkla içilebilmektedir. Ancak suda yüksek oranda bulunan kalker / kireç nedeniyle  böbrek hastalarına tavsiye edilmemekte; bu kişilerin musluk suyunu filtreleyen cihazlar kullanmaları önerilmektedir. Bunun yanında, dünyaca bilinen firmaların ürettikleri içme suları da pet şişelerde marketlerde satılmaktadır.

İlaç Temin Koşulları

İsviçre'de reçetesiz satılan ilaçlar Türkiye'dekinden çok daha azdır. Örneğin antibiyotikler reçetesiz satılmamaktadır. Bu itibarla, sürekli alınan ilaçlara ilişkin reçetelerin ve mümkünse ilacın terkibini içeren prospektüslerin getirilmesinde fayda vardır. İsviçre'de özellikle ABD patentli Türk ilaçlarının tam muadillerinin saptanmasında kimi zaman güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca, diğer ülkelerde satılan ilaçları sipariş yoluyla eczaneden alabilmek mümkündür.

Seyahat Dönüşü Öneriler

Eğer seyahat sonrası kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir doktora görünmeniz gerekebilir. Doktorunuza seyahatte nereye gittiğinizi ve seyahatte ne yaptığınızı mutlaka söyleyin. Ayrıca seyahat sırasında bir hayvan tarafından ısırıldıysanız veya tırmalandıysanız doktorunuza söyleyiniz.

Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi